« Secţiuni « Arii de practică « BusinessProtectiveLitigation
Asigurări
CărţiProfesionişti
Millenium Insurance Broker
 

Ministerul Public ref. despăgubirile acordate în cazul asigurării de răspundere civilă obligatorie
26.10.2015 | Andrei PAP

JURIDICE - In Law We Trust ZRVP

Ministerul Public a formulat un punct de vedere în problema de drept care formează obiect al dosarului nr. 15/2015 al Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, cu termen de judecată la data de 26 octombrie 2015, privind: „interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 50 alin. (3) din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările din România, modificată şi completată cu privire la posibilitatea acordării de despăgubiri rudelor celui vinovat de producerea accidentului, ca urmare a decesului produs din culpa exclusivă a victimei însăși în cazul asigurării de răspundere civilă obligatorie”.

Optica jurisprudenţială

Potrivit actului de sesizare reprezentat de recursul în interesul legii declarat de Colegiul de Conducere al Curții de Apel Alba Iulia, în această problemă de drept s-au conturat următoarele opinii:

I. Într-o primă opinie, s-a apreciat că membrii familiei conducătorului autovehiculului vinovat de producerea accidentului nu beneficiază de despăgubiri de la asigurătorul de răspundere civilă obligatorie ca urmare a vătămării sau decesului acestuia, aceștia nefiind considerați terțe persoane vătămate.

Aceste instanțe au apreciat că din prevederile art. 50 din Legea nr. 136/1995 se înțelege că legiuitorul obligă asigurătorul de răspundere civilă auto (RCA) să acorde despăgubiri pentru prejudiciile de care asigurații săi răspund față de terțe persoane prejudiciate prin accidente de autovehicule, cu excepția cazului în care persoana vătămată este chiar conducătorul autovehiculului responsabil de accident.

În conformitate cu art. 50 alin. (2) din Legea nr. 136/1995, în caz de vătămare corporală sau deces, despăgubirile se acordă atât pentru persoanele aflate în afara autovehiculului care a produs accidentul, cât şi pentru persoanele aflate în acel autovehicul, cu excepția conducătorului autovehiculului respectiv.

În conformitate cu art. 50 alin. (3) din același act normativ se acordă despăgubiri şi în cazul în care persoanele care formulează pretenții de despăgubiri sunt soțul, soția sau persoanele care se află în întreținerea proprietarului ori conducătorului autovehiculului asigurat, răspunzător de producerea accidentului.

S-a apreciat că, față de prevederile ar. 50 alin. (2) din Legea nr. 136/1995, conducătorul auto vinovat nu beneficiază de despăgubiri ca urmare a vătămării sale iar pe cale de consecință nici pentru decesul său nu pot exista beneficiari de daune, indiferent de relația de rudenie a celui care o pretinde.

În ceea ce privește rudele șoferului care a produs accidentul rutier, conform art. 50 alin. (3) din Legea nr. 136/1995, legiuitorul a stabilit că pot primi despăgubiri soțul, soția sau persoanele aflate în întreținerea proprietarului sau conducătorului auto vinovat, cu condiția ca persoanele respective să fi fost ele însele vătămate/decedate în accident, deci să fi fost victime directe ale accidentului, nicidecum să solicite daune în calitate de rude apropiate ale conducătorului auto.

Prin urmare, s-a apreciat că dispoziția a fost inserată în lege tocmai pentru ca aceștia să nu fie excluși de la despăgubire în cazul în care sunt victime directe, având în vedere că sunt rude ale conducătorului auto vinovat de producerea accidentului.

De asemenea, s-a apreciat că pentru antrenarea răspunderii asigurătorului pe temeiul art. 50 din Legea nr. 136/1995 este necesar a se constata existența tuturor elementelor răspunderii civile delictuale ale asiguraților RCA – conducători auto vinovați de accident, or, în cazul decesului conducătorului auto exclusiv vinovat de producerea accidentului, lipsesc elementele răspunderii civile delictuale şi deci nu poate fi antrenată răspunderea contractuală a asigurătorului RCA, răspunderea asigurătorului grefându-se întotdeauna pe răspunderea delictuală a asiguratului, neexistând deci răspunderea asigurătorului în lipsa unei fapte ilicite a asiguratului său.

Cu alte cuvinte, s-a apreciat că pentru a putea fi angajată răspunderea contractuală a societății de asigurare, este necesar ca în prealabil obligația de plată a despăgubirilor să fie stabilită în sarcina asiguratului. Altfel spus, este necesară stabilirea răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie pentru a putea fi angajată ulterior răspunderea contractuală a asigurătorului. Numai în aceste condiții şi doar dacă autorul faptului delictual nu a achitat persoanei vătămate cuantumul despăgubirilor la care a fost obligat, asigurătorul urmează a fi obligat a achita contravaloarea despăgubirilor datorate de asigurat în limitele contractului de asigurare.

Având în vedere că șoferul vinovat exclusiv în acel accident nu a săvârșit o faptă ilicită în urma decesului său, s-a apreciat că nu există nicio răspundere civilă delictuală a victimei – autor al accidentului şi, în consecință, nu operează nici răspunderea contractuală a asigurătorului RCA.

Prin urmare, rudele șoferului vinovat nu sunt îndreptățite să beneficieze de despăgubiri de la asigurătorul RCA după decesul acestuia decât în situația în care membrii familiei asiguratului sunt vătămați corporal ori au decedat, fie că au fost pasageri în vehicul, fie că se aflau în afara acestuia, însă aceste daune sunt acordate pentru vătămarea corporală sau decesul lor şi nu pentru vătămarea sau decesul asiguratului vinovat de accident, rudă cu ei.

Un alt argument în acest sens a fost găsit în art. 27 din Normele privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudiciile produse prin accidente de autovehicule aprobate prin Ordinul nr. 14/2011 al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor în care sunt enumerate excluderile din categoria riscurilor neacoperite, astfel:
Asigurătorul nu acordă despăgubiri pentru:
1. cazurile în care asiguratul, utilizatorul sau conducătorul vehiculului vinovat nu are răspundere civilă, dacă accidentul a fost produs:
a) într-un caz de forță majoră;
b) din culpa exclusivă a persoanei prejudiciate;
c) din culpa exclusivă a unei terțe persoane, cu excepția situațiilor prevăzute de art. 26 alin. (2) pct. 5;
2. prejudiciile produse bunurilor aparținând conducătorului vehiculului răspunzător de producerea accidentului, precum, şi cele produse ca urmare a vătămării corporale sau decesului acestuia, indiferent cine solicită aceste despăgubiri”.

S-a apreciat că acest din urmă text prevede că asigurătorul RCA nu acordă despăgubiri pentru prejudiciile suferite de conducătorul vehiculului vinovat de accidentul rutier, iar pe cale de consecință, nici rudele acestuia nu sunt îndreptățite să primească despăgubiri pentru decesul sau vătămarea corporală a rudei lor vinovate de accident.

Aceste instanțe au considerat că ar fi absurd să se considere că legiuitorul a avut în intenție, atât prin legea specială, cât şi prin dreptul comun, obligarea asigurătorului RCA să achite cheltuielile de înmormântare ale asiguratului său vinovat de producerea accidentului sau să preia pur şi simplu întreținerea acestuia şi plata daunelor morale ca urmare a suferinței pricinuite de deces, ceea ce ar transforma asigurarea RCA într-o veritabilă asigurare de viață.

Suferința pentru decesul conducătorului auto nu constituie riscul asigurat în sensul Legii nr. 136/1995, în condițiile în care acesta este vinovat de producerea accidentului.

Astfel, s-a arătat că, spre deosebire de asigurările de persoane, legiuitorul a instituit în cazul asigurărilor obligatorii, obligații de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, ca asigurătorul să acopere prejudiciile terților şi nu ale propriei persoane a asiguratului răspunzător de producerea accidentului precum şi moștenitorilor acestuia, cu excepția celor din urmă, dacă au suferit direct vătămări corporale prin producerea accidentului, situație în care ar putea avea calitatea de terți păgubiți ca urmare a faptei delictuale a asiguratului.

II. Într-o altă orientare, s-apreciat că membrii familiei conducătorului vinovat de accident pot beneficia de despăgubiri, aceștia intrând în noțiunea de terțe persoane.

Aceste instanțe au apreciat că potrivit art. 49 din Legea nr. 136/1995 şi art. 26 din Norma privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pusă în aplicare prin Ordinul nr. 5/2010 al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, asigurătorul are obligația de a despăgubi în baza contractului de asigurare partea prejudiciată pentru prejudiciile suferite în urma accidentului produs prin intermediul autovehiculului asigurat, indiferent de locul unde s-a produs accidentul, atât în timpul deplasării, cât şi în timpul staționării, indiferent dacă accidentul s-a produs datorită instalațiilor sau dispozitivelor cu care era echipat autovehiculul ori s-a produs din culpa conducătorului auto, inclusiv în cazurile în care la data accidentului, conducătorul auto a condus fără consimțământul explicit sau implicit al asiguratului sau nu este titularul unui permis care să îi dea dreptul să conducă autoturismul respectiv.

Potrivit art. 51 din lege, despăgubirile se acordă şi atunci când cel care conducea autovehiculul, răspunzător de producerea accidentului este o altă persoană decât asiguratul, precum şi în situația în care autorul accidentului a rămas neidentificat, dacă vehiculul care a produs accidentul este identificat şi asigurat.

S-a reținut că, în asigurarea de răspundere civilă obligatorie, cazul asigurat constă în accidentul cauzator de prejudicii terțelor persoane, indiferent dacă persoana vinovată de producerea accidentului este sau nu identificată şi indiferent că este sau nu chiar persoana asigurată, ceea ce impune un caracter preponderent intuitu rei acestui tip de asigurare, deoarece esenţială este implicarea în accident a autovehiculului asigurat, nicidecum a persoanei asiguratului. Cu alte cuvinte, principala condiție a antrenării răspunderii asigurătorului RCA este aceea ca autoturismul implicat în accident să fie identificat şi asigurat.

S-a arătat că din redactarea clară a textului art. 50 alin. (3) din Legea nr. 136/1995, rezultă că legiuitorul a înțeles să acorde familiei conducătorului vinovat de producerea accidentului o protecție comparabilă cu cea acordată victimelor directe ale accidentului, respectiv dreptul la despăgubiri pentru daunele morale sau materiale acoperite de asigurarea RCA în condițiile în care paguba produsă își are cauza în accidentul produs prin intermediul autovehiculul asigurat.

A considera că dreptul la despăgubiri recunoscut familiei conducătorului auto vinovat de producerea accidentului funcționează numai în ipoteza în care sunt victime directe, respectiv în caz de vătămare corporală sau de deces se aflau în autoturism sau în afara acestuia, conform art. 50 alin. (2) din lege, lipsește de orice finalitate şi efecte conținutul art. 50 alin. (3), deoarece într-o atare interpretare membrii familiei conducătorului auto vinovat au la dispoziție prevederile alin. (2), fără să mai fie necesară o mențiune specială în ceea ce îi privește, fiind victime directe ale accidentului auto.

Procurorul General al României apreciază că prima orientare a jurisprudenței este în litera şi spiritul legii.

:: Punctul de vedere al Ministerului Public

Andrei Pap

 
Secţiuni: Asigurări, Comunicate parchete | Toate secţiunile
Cuvinte cheie: , , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus
Gratuit pentru studenţi
Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill
Concurs eseuri ZRVP

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD