Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Arbitraj
Arbitraj
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti

Official partner: Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional CCIR
Banner BA-01
Servicii JURIDICE.ro
Banner BA-02
Arbitraj Drept civil SELECTED

Este competent tribunalul arbitral să judece anumite fapte extracontractuale?

5 noiembrie 2015 | Bazil OGLINDĂ

Întrebarea care se pune este aceea dacă un tribunal arbitral este competent să judece litigii ce decurg din fapte juridice extracontractuale? Care trebuie să fie soluția în ipoteza în care pârâtul invocă necompetența motivat de faptul că efectele clauzei compromisorii nu se extind asupra îmbogățirii fără justă cauză sau a plății nedatorate? În practica arbitrală, nu puține sunt cazurile în care pârâtul invocă o astfel de necompetență.

Ce înseamnă litigiu extracontractual?

În principiu, părțile au deschisă calea arbitrajului pentru litigii izvorâte din fapte juridice licite sau ilicite.

Cu toate acestea, dacă o convenție arbitrală a fost încheiată anterior declanșării litigiului, iar acesta are un obiect delictual, este necesar să se stabilească dacă clauza compromisorie este suficient de generală, de largă pentru a acoperi cererile privitoare la răspunderea delictuală generată de raportul juridic existent între părți.

Totuși, utilizarea arbitrajului pentru soluționarea litigiilor delictuale nu este admisă de toate statele.

În cazul acțiunilor privind îmbogățirea fără justă cauză și alte cereri cvasi-contractuale situația este identică. Chiar și atunci când este vorba de o conduită contrară normelor de ordine publică, arbitrajul este posibil atâta timp cât decizia arbitrală poate fi atacată, astfel asigurându-se dreptul părților de a supune controlului de legalitate problema respectării acelor norme de ordine publică de către arbitri. Când disputa extracontractuală este dedusă arbitrajului în baza unei convenții arbitrale, acest acord va fi suficient de explicit pentru a evita orice îndoială privind scopul jurisdicției arbitrale.

Pe de altă parte, când jurisdicția arbitrală e stabilită printr-o clauză compromisorie este mai greu de determinat limitele puterii arbitrului. Unele sisteme de drept sunt mai flexibile decât altele în ceea ce privește admiterea având atât temei contractual cât și delictual. Astfel, legea care guvernează contractul va fi aplicată pentru a se determina dacă părțile pot invoca răspunderea delictuală pentru repararea prejudiciilor provocate de fapta ilicită a uneia, de exemplu pe parcursul executării contractului.

De asemenea, este uzual ca arbitrilor să li se adreseze cereri privind îmbogățirea fără justă cauză a uneia dintre părți în contextul executării sau neexecutării unui contract. Și în acest caz, legea care guvernează contractul va determina viabilitatea unei acțiuni de acest fel. Astfel de ipoteze apar cu precădere în contractele de privatizare, care ajung în fața tribunalului arbitral ca urmare a unei clauze compromisorii inserată în contracte de investiții (investment contracts).

În concluzie, prin litigiu extracontractual susceptibil de a fi arbitrabil înțelegem acea specie de litigii care au legătură cu clauza compromisorie.

În ce condiții un litigiu extracontractual este arbitrabil?

Suntem în această situație, de exemplu, atunci când clauza compromisorie se referă la toate litigiile izvorâte „pe parcursul executării prezentului contract” sau „în legătură cu prezentul contract”[1].

În majoritatea jurisdicțiilor, fie că sunt de common law[2], fie că sunt de drept continental[3], nu există interdicții cu privire la arbitrabilitatea litigiilor extracontractuale, cum ar fi delictele civile, îmbogățirea fără justă cauză, compensația sau alte cereri care nu se bazează pe prevederile contractului[4].

Convenția de la New York în art. II alin. (1) definește convenția de arbitraj ca incluzând conflicte care izvorăsc dintr-o relație contractuală sau non-contractuală și impune obligația internațională de recunoaștere a validității prezumptive a unei astfel de convenții.

De asemenea, Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României stabilesc expres acest principiu în art. 3 alin. (2)[5], precum și în art. 8 alin. (2)[6].

De asemenea, încălcarea unor obligații precontractuale intră sub incidența clauzei de arbitraj, considerându-se, spre exemplu, că obligația de informare din acordul de negociere (Heads of Agreement) are legătură cu contractul[7].

În stabilirea competenței sale, tribunalul arbitral este necesar să ia în considerare, în mod prioritar, scopul clauzei de arbitraj. Sub rezerva îndeplinirii condiției arbitrabilității obiectului litigiului, tribunalul arbitral este competent să soluționeze cauza indiferent de temeiul acesteia, contractual sau extracontractual. Această competență este acordată în baza clauzei compromisorii, ca un efect al modului de redactare a clauzei, ce transpune intenția părților, scopul lor în ceea ce privește litigiile pe care doresc să le supună acestei jurisdicții alternative.

În doctrină, s-au statuat anumite standarde generale prin care să se determine dacă o cerere non-contractuală intră sub scopul convenției de arbitraj, considerând că aceste cereri sunt arbitrabile atunci când implică „aspecte semnificative ale relației contractuale dintre părți”, „au legătură cu nucleu relației dintre părți”, „interferează de fapt și de drept cu cereri contractuale”, „derivă din relația contractuală”, „au o legătură suficient de apropiată cu contractul”, sau „se suprapun cu cererile contractuale”[8].

Concluzii

În concluzie, este extrem de important, pe de o parte, modul în care a fost redactată clauza compromisorie și care a fost intenția reală a părților cu privire la această categorie de litigii.

Pe de altă parte, în cazul litigiilor supuse arbitrajului instituționalizat al Curtii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, față de dispozițiile art. 2 alin. 2 și art. 8 alin. 2 din Regulile de Procedură arbitrală, rezultă că și pentru ipoteza în care nu ar exista o prevedere expresă în clauză cu privire la arbitrabilitatea acestor litigii, acestea devin arbitrabile prin aplicarea textului din Regulile de Procedură în completarea clauzei.

Cu alte cuvinte, obiectul probațiunii părților pe această problemă ar trebui să se limiteze strict pe „legătura cu contractul” a faptului juridic extracontractual.


[1] F. G. Goldman, International Commercial Arbitration, Kluwer Law International, 1999, pp. 306-307.
[2] În speța Telecom Italia, Spa v. Wholesale Telecom Corp., 248 F. 3d 1109, 1114 s-a statuat că: „regula unanim acceptată este aceea că dacă o clauză de arbitraj este suficient de generală, atunci o cerere de răspundere delictuală este arbitrabilă atâta timp cât are, direct sau indirect, legătură cu obiectul contractului.
[3] Curtea de Casație Franceză acceptă că „delictele civile sunt arbitrabile; normele imperative franceze nu blochează arbitrabilitatea cererilor în răspundere delictuală” (La Societe Doga v. HTC Sweden AB, Case no. 09-67013). A se vedea de asemenea: Swiss Federal Tribunal, Judgement of 23 June 1992, DFT 118 II 353; Landgericht Hamburg, Judgement of 20 April 1977, IV Y.B. Comm. Arb. 216; Italian Corte di Cassazione, Judgement of 16 November 1987, XVI Y.B. Comm. Arb. 585.
4] F. Gonzales, The Treatment of Tort in ICC Arbitral Awards, 13(2) ICC Ct. Bull. 39, 2002.
[5] Art. 3 alin. 2, cu denumirea marginală Competența Curții de arbitraj, prevede că: „Litigiul arbitral, în înțelesul prezentelor Reguli, este orice litigiu izvorând dintr-un contract sau în legătură cu contractul, inclusiv referitor la încheierea, interpretarea, executarea sau desființarea lui, ca și din alte raporturi juridice arbitrale.”
[6] Art. 8 alin. 2, cu denumirea marginală Formele convenției arbitrale, prevede că: „Prin clauza compromisorie părțile convin ca litigiile ce se vor naște din contractul în care ea este inserată sau în legătură cu acesta să fie soluționate pe calea arbitrajului.
[7] Final Award ICC Case No. 12502, XXXIV Y.B. Comm. Arb. 130, 156 (2009).
[8] G. B. Born, International Commercial Arbitration. Secound Edition, Vol. 1: International Arbitration Agreements, Wolters Kluwer Law and Business, 2014, p. 1363.


Av. dr. Bazil Oglindă
Managing Partner OGLINDĂ & PARTNERS
Arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă CCIR
Membru al Colegiului de Conducere al Curtii de Arbitraj

Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Poezii
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership