Flux noutăţi
AnunţuriEnglishInternaţionalJURIDICE.ro
Print Friendly, PDF & Email

ANI il ataca din nou pe Victor Alistar
22.07.2009 | JURIDICE.ro


Cyberlaw - Valoarea legala a documentelor electronice

Comunicat ANI: 

„Agentia Nationala de Integritate, in baza prevederilor Legii nr. 144/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, a constatat faptul ca Alistar Teodor-Victor s-a aflat, in perioada 23.01.2007 – 01.03.2009, in stare de incompatibilitate si a sesizat, la data de 21 iulie 2009, Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 (Bucuresti), in vederea efectuarii de cercetari cu privire la savarsirea de catre TEODOR-VICTOR ALISTAR, RALUCA ALEXANDRA PRUNa (in calitate de fost Presedinte al Asociatiei Romane pentru Transparenta) si CODRU VRABIE (fost Director executiv al Asociatiei Romane pentru Transparenta), a infractiunii de fals in declaratii, prevazuta si pedepsita de art. 292, Cod Penal.

Agentia Nationala de Integritate s-a sesizat din oficiu, la data de 16.06.2009, in conformitate cu dispozitiile art. 3, alin. (2) din Legea 144/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, in urma publicarii de catre Academia Catavencu, in data de 10.06.2009 si respectiv, 11.06.2009, a articolelor: “Sa nu faci ce face parintele Transparency Romania, sa faci doar ce zice el” si “Alistar minte ca sa-si ascunda averea”. Potrivit acestor articole, Teodor-Victor Alistar ar fi incalcat dispozitiile legale referitoare la conflictul de interese si regimul incompatibilitatilor.

In urma procedurii de verificare prealabila, s-au constatat urmatoarele:

– Teodor-Victor Alistar a detinut calitatea de functionar public – purtator de cuvant in cadrul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici (in perioada 12.10.2001 – 01.03.2009), calitatea de Director executiv in cadrul Asociatiei Romane pentru Transparenta (incepand cu anul 2004), precum si pe cea de avocat definitiv – titular in cadrul Cabinetului individual de avocatura “Alistar Teodor-Victor” (incepand cu data de 23.01.2007 si pana in prezent);

– Teodor-Victor Alistar nu a respectat, in calitate de functionar public, obligatia legala de declarare a averii si a intereselor, dupa data intrarii in vigoare a prevederilor Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, deoarece a completat si depus declaratia de avere si declaratia de interese doar la data de 03.06.2009, dupa incetarea activitatii sale in cadrul ANFP (la data de 01.03.2009).

Procedura de instiintare a persoanei verificate, asa cum este prevazuta de Legea nr. 144/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost indeplinita in baza mandatelor postale (cu confirmare de primire) din data de de 02.07.2009 respectiv, 03.07.2009. Astfel, Teodor-Victor Alistar a fost instiintat despre declansarea procedurii de verificare a respectarii dispozitiilor legale referitoare la conflictul de interese si regimul incompatibilitatilor, precum si cu privire la drepturile sale de a lua cunostinta de actele si lucrarile dosarului, de a fi asistat sau reprezentat de avocat si de a prezenta orice elemente justificative pe care le considera necesare.

In urma analizarii documentelor primite de la Agentia Nationala a Functionarilor Publici, Baroul Bucuresti, Casa de Asigurari a Avocatilor – Filiala Bucuresti, Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti – Judecatoria Sectorului 1 (Bucuresti) si scoala Nationala de stiinte Politice si Administrative si a compararii datelor inscrise, au fost constatate urmatoarele:

1. Teodor-Victor Alistar a detinut calitatea de functionar public – purtator de cuvant, in cadrul ANFP, in perioada 12.10.2001 – 01.03.2009. in perioada 05.02.2004 – 07.02.2008, raportul de serviciu dintre Teodor-Victor Alistar, in calitate de functionar public, si Agentia Nationala a Functionarilor Publici a fost suspendat la initiativa acestuia, in temeiul “desfasurarii unei activitati in cadrul unor organisme sau institutii internationale, in alte situatii decat cele in care functionarul public este desemnat de catre autoritatea sau institutia publica sa desfasoare activitati in cadrul unor misiuni diplomatice ale Romaniei ori in cadrul unor organisme sau institutii internationale” respectiv, “pentru un interes personal legitim”, motivat de “indeplinirea mandatului de Director executiv al Transparency International Romania”. La baza emiterii de catre Presedintele ANFP a ordinelor prin care s-a aprobat suspendarea, respectiv, prelungirea acesteia, a fost, conform legii, statutul juridic de “organism sau institutie internationala”, ori de filiala a unei astfel de entitati (“Transparency International Romania”). Pe toata durata suspendarii raporturilor de serviciu, functionarul public a beneficiat de dreptul de a-i fi rezervat postul aferent functiei publice si de vechime in functia publica, aceasta din urma reprezentand, printre altele, una dintre conditiile de baza ale dezvoltarii carierei de functionar public.

2. Atat Teodor-Victor Alistar, cat si Asociatia Romana pentru Transparenta au adresat Agentiei Nationale a Functionarilor Publici mai multe cereri in vederea aprobarii suspendarii, respectiv, prelungirii suspendarii raportului de serviciu al lui Teodor-Victor Alistar. Din partea Asociatiei Romane pentru Transparenta, cererile au fost semnate de catre Directorul executiv si de catre Presedintele asociatiei, functii detinute la acea data de Codru Vrabie, respectiv, de Raluca Alexandra Pruna. Documentele contin sintagmele “Transparency International Romania” si “TI-Ro”, in loc de Asociatia Romana pentru Transparenta, asa cum este prevazuta denumirea acesteia in actul constitutiv si statutul asociatiei.

3. Teodor-Victor Alistar este avocat in cadrul Baroului Bucuresti incepand cu data de 23.01.2007, in urma promovarii examenului de primire in profesia de avocat (organizat in sesiunea noiembrie 2006) si conform Deciziei 489/1 a Decanului Baroului Bucuresti. in prezent, profeseaza ca avocat definitiv – titular in cadrul Cabinetului individual de avocatura “Alistar Teodor-Victor”. Conform situatiei veniturilor si contributiilor, acesta a obtinut din exercitarea profesiei de avocat, in perioada ianuarie 2007 – mai 2009, un venit de 14.610,00 lei.

4. Teodor-Victor Alistar desfasoara, incepand cu data de 07.02.2004, diferite activitati (consilier anticoruptie pentru Centrul de Asistenta Anticoruptie, coordonator al Programului ALAC – in calitate de expert al TI-Ro, Director executiv) in cadrul Asociatiei Romane pentru Transparenta.

5. Asociatia Romana pentru Transparenta este persoana juridica romana de drept privat, non-profit, neguvernamentala si apolitica, neavand statutul juridic de “organism sau institutie internationala”, ori de filiala a unei astfel de entitati, conform documentelor (Act Constitutiv, Statut Asociatie, Aviz de infiintare emis de catre Ministerul Justitiei si Sentinta civila nr. 498/12.10.1999) aflate in evidenta Judecatoriei Sectorului 1 (Bucuresti) – Registrul Asociatiilor si Fundatiilor. Asociatia Romana pentru Transparenta nu a raspuns solicitarii ANI de a comunica copii certificate ale documentului care atesta faptul ca Asociatia Romana pentru Transparenta este “organism sau institutie internationala” sau filiala a unei astfel de entitati. Conform Cartei Transparency International, societatea (Verein), cu sediul principal la Berlin, se numeste “Transparency International”, fiind inregistrata in registrul societatilor comerciale (Vereinsregister) din Berlin Charlottenburg, Germania, sub numele “Transparency International e.V.” cu numarul de inregistrare 13598Nz.

Aspectele mentionate mai sus au fost considerate indicii temeinice privind:

– starea de incompatibilitate in care s-a aflat Teodor-Victor Alistar, in perioada 12.10.2001 – 01.03.2009, intrucat a detinut concomitent calitatile de functionar public – purtator de cuvant (in cadrul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici), Director executiv (in cadrul Asociatiei Romane pentru Transparenta, incepand cu anul 2004) si avocat definitiv-titular (in cadrul Cabinetului individual de avocatura ”Alistar Teodor-Victor”, incepand cu data de 23.01.2007 si pana in prezent);

– existenta unei alte stari de fapt decat cea care ar fi constituit temei legal pentru emiterea Ordinelor Presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici (nr. 328/05.02.2004, nr. 136/07.02.2005, nr. 917/06.02.2006 si respectiv, nr. 463/22.01.2008) pentru aprobarea cererilor lui Teodor-Victor Alistar si ale Asociatiei Romane pentru Transparenta de suspendare, respectiv, de prelungire a acesteia;

– incalcarea de catre Teodor-Victor Alistar a prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, referitoare la incompatibilitatile profesiei de avocat, exercitand concomitent activitati salarizate in cadrul altor profesii decat cea de avocat;

– savarsirea de catre Teodor-Victor Alistar a infractiunii de fals in declaratii, prevazuta si pedepsita de art. 292, Cod Penal, prin prezentarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici de declaratii necorespunzatoare realitatii, atestand, astfel, o imprejurare necorespunzatoare adevarului, cu scopul de a obtine aprobarea cererilor sale de suspendare respectiv, prelungire a suspendarii raportului sau de serviciu cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici. Conform prevederilor legale, aceste aprobari le putea obtine doar daca Asociatia Romana pentru Transparenta ar fi avut statutul juridic de “organism sau institutie internationala”, ori de filiala a unei astfel de entitati.

– savarsirea de catre Raluca Alexandra Pruna si Codru Vrabie a infractiunii de fals in declaratii, prevazuta si pedepsita de art. 292, Cod Penal, prin emiterea, in calitatea pe care o detineau de Presedinte al Asociatiei Romane pentru Transparenta respectiv, Director executiv al aceleiasi asociatii, catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici de documente care contin declaratii necorespunzatoare adevarului, in scopul obtinerii pentru Alistar Teodor-Victor a avizelor de prelungire a suspendarii raportului de serviciu.

Astfel, in baza prevederilor Legii nr. 144/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, Agentia Nationala de Integritate a dispus:

– sesizarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 (Bucuresti), in vederea efectuarii de cercetari cu privire la savarsirea de catre Alistar Teodor-Victor a infractiunii de fals in declaratii, prevazuta si pedepsita de art. 292, Cod Penal, fata de care numai organele judiciare au competenta de a se pronunta.

– sesizarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 (Bucuresti), in vederea efectuarii de cercetari cu privire la savarsirea de catre fostul Presedinte al Asociatiei Romane pentru Transparenta, in persoana doamnei Raluca Alexandra Pruna si de catre fostul Director executiv al aceleiasi institutii, domnul Codru Vrabie, a infractiunii de fals in declaratii, prevazuta si pedepsita de art. 292, Cod Penal, fata de care numai organele judiciare au competenta de a se pronunta.

– comunicarea actului de constatare, precum si a documentelor doveditoare Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, pentru analizarea indiciilor referitoare la existenta unei alte stari de fapt decat cea care ar fi constituit temeiul legal pentru emiterea Ordinelor nr. 328/05.02.2004, nr. 136/07.02.2005, nr. 917/06.02.2006 si respectiv, nr. 463/22.01.2008, de catre Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in vederea solicitarii anularii acestora de catre instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta.

– comunicarea actului de constatare Baroului Bucuresti, in temeiul Legii nr. 51/1995, republicata, in vederea exercitarii actiunii disciplinare impotriva lui Alistar Teodor-Victor.

– inregistrarea unui nou dosar, in vederea finalizarii verificarilor referitoare la posibilele conflicte de interese in care s-ar putea afla Alistar Teodor-Victor.

Precizam ca Agentia Nationala de Integritate, in baza prevederilor Legii nr. 144/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, a sesizat, la data de 19 iunie 2009 (http://www.integritate.eu/1100/section.aspx/859), Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 (Bucuresti), in vederea efectuarii de cercetari cu privire la savarsirea de catre Teodor-Victor Alistar a infractiunii de instigare la fals intelectual, prevazuta si pedepsita de art. 25, Cod Penal, raportat la prevederile art. 289, Cod Penal. Verificarile in acest dosar au fost suspendate pana la solutionarea cauzei de catre organul judiciar.

In termen de 15 zile de la data comunicarii actului de constatare a starii de incompatibilitate, persoana verificata poate face contestatie, conform prevederilor legale.

Activitatea de verificare a averii dobandite in perioada exercitarii mandatelor sau a indeplinirii functiilor ori demnitatilor publice, dupa caz, a conflictelor de interese si a incompatibilitatilor este supusa controlului judecatoresc. Agentia isi exercita atributiile prevazute de lege cu respectarea principiilor legalitatii, impartialitatii, independentei, celeritatii, dreptului la aparare si bunei administrari.

AGENTIA NATIONALA DE INTEGRITATE”

Nota Juridice.ro: A se vedea si ANI il ataca pe Victor Alistar.

Newsletter JURIDICE.ro
Youtube JURIDICE.ro
Instagram JURIDICE.ro
Facebook JURIDICE.ro
LinkedIn JURIDICE.ro

Aflaţi mai mult despre ,
JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill pentru facturare.

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

CariereEvenimenteProfesioniştiRLWCorporate