Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
Masterclass US Litigators
Drept penal Jurisprudența ÎCCJ-DCD SELECTED

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Redeschiderea urmăririi penale

11 decembrie 2015 | Andrei PAP

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din data de 11 decembrie 2015 a fost publicată Decizia nr. 27/2015 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Galaţi – Secţia penală şi pentru cauze cu minori în Dosarul nr. 524/44/2015, prin care, în baza art. 475 din Codul de procedură penală, se solicită Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei probleme de drept.

I. Titularul şi obiectul sesizării

Prin Încheierea din 26 iunie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 524/44/2015, în baza art. 475 din Codul de procedură penală, Curtea de Apel Galaţi – Secţia penală şi pentru cauze cu minori a dispus sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a chestiunii de drept dacă ordonanţa procurorului ierarhic superior [prin care în baza art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală este admisă plângerea părţii vătămate şi se dispune infirmarea ordonanţei procurorului de caz şi redeschiderea urmăririi penale] este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară potrivit art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală în situaţia în care urmărirea penală a fost începută „in rem” şi nu „in personam”.

II. Analiza Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

ÎCCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, examinând sesizarea formulată de Curtea de Apel Galaţi – Secţia penală şi pentru cauze cu minori, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile, a subliniat următoarele:
[…]
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, constatând că întrebarea a fost impropriu formulată, pornind de la premisa expusă de titularul sesizării, în sensul că „nu poate proceda la soluţionarea prezentei cauze, deoarece nu poate stabili cu exactitate dacă judecătorului de cameră preliminară îi revine competenţa de a proceda la confirmarea Ordonanţei nr. 88/II/2/2015 din 11 iunie 2015 a procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, conform dispoziţiilor art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală”, pentru a se permite interpretarea dreptului, va proceda la reformularea acesteia în sensul: dacă este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară redeschiderea urmăririi penale ca urmare a infirmării soluţiei în procedura prevăzută de art. 336 şi următoarele din Codul de procedură penală sau dispoziţiile art. 335 din Codul de procedură penală se aplică doar în cazul infirmării dispuse din oficiu.

Redeschiderea urmăririi penale reprezintă unul din cazurile de reluare a urmăririi penale, instituţie reglementată în cuprinsul cap. VI din titlul I „Partea specială” a Codului de procedură penală intitulat „Urmărirea penală”.

Potrivit art. 332 alin. (1) din Codul de procedură penală, urmărirea penală este reluată în caz de:
a) încetare a cauzei de suspendare;
b) restituire a cauzei de către judecătorul de cameră preliminară;
c) redeschidere a urmăririi penale.

Interviuri JURIDICE.ro

Servicii JURIDICE.ro

Evenimente juridice

Arbitraj comercial

În cuprinsul dispoziţiilor art. 335 din Codul de procedură penală sunt reglementate expres cazurile în care se dispune redeschiderea urmăririi penale şi soluţiile adoptate de procuror:
a) dacă procurorul ierarhic superior celui care a dispus soluţia constată, ulterior, că nu a existat împrejurarea pe care se întemeia clasarea, infirmă ordonanţa şi dispune redeschiderea;
b) dacă au apărut fapte sau împrejurări noi din care rezultă că au dispărut împrejurările pe care se întemeia clasarea, procurorul revocă ordonanţa şi dispune redeschiderea;
c) când suspectul sau inculpatul nu şi-a îndeplinit, cu rea-credinţă, obligaţiile stabilite la momentul renunţării la urmărirea penală, procurorul revocă ordonanţa şi dispune redeschiderea;
d) dacă s-a dispus clasarea sau renunţarea la urmărire penală şi judecătorul de cameră preliminară, în temeiul art. 341 alin. (6) lit. b) şi alin. (7) pct. 2 lit. b) din Codul de procedură penală, admite plângerea împotriva soluţiei şi trimite cauza la procuror în vederea completării urmăririi penale.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie constată că în prezenta cauză este incidentă ipoteza în care procurorul ierarhic superior celui care a dispus soluţia în plângerea persoanei interesate constată, ulterior, că nu a existat împrejurarea pe care s-a întemeiat clasarea. Conform art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală, redeschiderea urmăririi penale este supusă, expresis verbis, confirmării judecătorului de cameră preliminară.

În contextul în care infirmarea ordonanţei prin care s-a adoptat o soluţie de netrimitere în judecată nu este reglementată doar în cuprinsul art. 335 din Codul de procedură penală, se ridică justificat problema dacă este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară redeschiderea urmăririi penale ca urmare a infirmării soluţiei şi în procedura prevăzută de art. 336 şi următoarele din Codul de procedură penală sau dispoziţiile art. 335 din Codul de procedură penală se aplică doar în cazul infirmării dispuse din oficiu.

Dezlegarea problemei depinde de modul în care se înţelege raportul dintre procedurile prevăzute de art. 336 şi următoarele din Codul de procedură penală şi de dispoziţiile art. 335 din Codul de procedură penală.

În situaţia în care se apreciază că este vorba de două proceduri distincte, fără legătură între ele, atunci confirmarea de către judecătorul de cameră preliminară este aplicabilă doar în cazul infirmării din oficiu a soluţiei, nu şi în procedura plângerii împotriva soluţiilor de către persoanele interesate.

O astfel de interpretare însă, bazată exclusiv pe reglementarea celor două instituţii în cadrul unor capitole separate, fără să existe o normă de trimitere care să facă legătura între ele, este greşită.

Esenţială pentru o corectă interpretare a situaţiei este analiza în sine a cazului de infirmare a ordonanţei prin care un procuror a adoptat o soluţie de către procurorul ierarhic superior [art. 64 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – „soluţiile adoptate de procuror pot fi infirmate motivat de către procurorul ierarhic superior, când sunt apreciate ca nelegale”].

Concluzia ce se desprinde este că toate soluţiile adoptate de procuror sunt supuse controlului de legalitate al procurorului ierarhic superior şi acest lucru este valabil indiferent dacă există o plângere din partea vreunei persoane interesate sau din oficiu.

Apoi toate soluţiile adoptate de procuror sunt supuse controlului privind legalitatea şi temeinicia în cazul în care împotriva acestora s-a formulat plângere de către orice persoană ale cărei interese au fost vătămate prin adoptarea lor.

În cazul în care găseşte plângerea întemeiată, precum cazul de faţă, procurorul ierarhic superior admite plângerea şi dispune infirmarea soluţiei. În situaţia în care a fost începută urmărirea penală, iar ulterior s-a dispus clasarea, subsecvent infirmării se va dispune redeschiderea urmăririi penale.

Se poate observa că nu există o dispoziţie legală specială privind infirmarea ordonanţei de clasare în acest caz, în consecinţă, mecanismul aplicabil pentru soluţionarea plângerii nu poate fi decât cel prevăzut de art. 335 alin. (1) şi (4) din Codul de procedură penală.

În sprijinul acestei interpretări pledează şi faptul că, în cazul continuării procedurii plângerii împotriva soluţiilor de neurmărire sau netrimiterii în judecată şi ajungerii în faţa unui judecător potrivit art. 340 din Codul de procedură penală, sunt expres reglementate regulile de procedură şi soluţiile ce se pot adopta (art. 341 din Codul de procedură penală), iar în situaţia sus-menţionată, neexistând o normă expresă cu care prevederile privind plângerea persoanei interesate să fie completate, nu înseamnă că circuitul a fost închis, ci mecanismul final de aplicat trebuie să fie cel prevăzut de art. 335 alin. (1) şi (4) din Codul de procedură penală.

Potrivit art. 273 din Codul de procedură penală anterior, reluarea urmării penale în caz de redeschidere era de competenţa exclusivă a procurorului, prevederile alin. 2 al articolului anterior menţionat arătând doar că redeschiderea urmăririi penale se dispune de procuror prin ordonanţă. Spre deosebire de vechea reglementare, conform art. 335 alin. (4) din actualul Cod de procedură penală, instituţia redeschiderii urmăririi penale nu mai este prerogativa exclusivă a procurorului, ci este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară. În acest fel, legiuitorul a înţeles să pună în acord dispoziţiile Codului de procedură penală cu prevederile art. 6 paragraful (1) din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ca urmare a celor reţinute de Curtea Europeană a Drepturilor Omului prin Hotărârea din 4 august 2005, pronunţată în Cauza Stoianova şi Nedelcu împotriva României, paragraful 21, prin care instanţa europeană a constatat necesitatea ca posibilitatea acordată parchetului de a redeschide urmărirea penală să fie supusă autorizării unei instanţe naţionale care să fie obligată să examineze temeinicia unei astfel de cereri, în sensul de a aprecia dacă redeschiderea cazului nu este inechitabilă sau perioada scursă de la încetarea anchetei nu este excesivă.

Procedura de confirmare de către judecătorul de cameră preliminară a redeschiderii urmăririi penale astfel reglementată – respectiv prin ajungerea în faţa unei „instanţe naţionale” – constituie, prin urmare, o garanţie procesuală a caracterului echitabil al actului de redeschidere a urmăririi penale acordată participanţilor la procesul penal, conform dispoziţiilor art. 21 alin. (3) din Constituţie şi ale art. 6 paragraful (1) din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Pentru considerentele expuse, ÎCCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a considerat că se impune admiterea sesizării, pronunţând următoarea soluţie:
„Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Galaţi în Dosarul nr. 524/44/2015, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: dacă ordonanţa procurorului ierarhic superior, prin care în baza art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală este admisă plângerea persoanei vătămate şi se dispune infirmarea ordonanţei procurorului şi redeschiderea urmăririi penale, este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară potrivit art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală.

Stabileşte că redeschiderea urmăririi penale prevăzută de art. 335 din Codul de procedură penală este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară, atât în urma infirmării soluţiei procurorului de către procurorul ierarhic superior în procedura prevăzută de art. 336 şi următoarele din Codul de procedură penală, cât şi în cazul infirmării dispuse din oficiu”.

Andrei Pap

Citeşte mai mult despre , , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

Arii de practică
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Business
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Litigation
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protective
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică  Specialişti


JURIDICE.ro
Main page
Cariere
Evenimente ⁞ 
Dezbateri
Profesionişti
Lawyers Week
WinLaw.ro
VIDEO
Servicii
Flux noutăţi
Selected ⁞ 
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi / JURIDICE NEXT
RSS  Publicare comunicate profesionale
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note, studii şi opinii juridice
ISSN 2066-0944
       Studii şi note de studiu
Revista revistelor
Autori  Condiţii de publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
       Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
       Dezlegarea unor chestiuni de drept
       Recurs în interesul legii
Curţi de apel ⁞ 
Tribunale ⁞ 
Judecătorii

Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Proiecte speciale
Cărţi
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Mesaje de condoleanţe
Povestim cărţi
Războiul din Ucraina
Wisdom stories

Servicii J   Cont profesional [membership]   Catalog   Documentare   Comunicare   Revealing   Vizual   Website   Logo   Foto   Video   Talent Search   Recrutare   Evenimente   Directoare internaţionale