Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Arbitraj
Arbitraj
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti

Official partner: Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional CCIR
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
Masterclass US Litigators
Arbitraj Drept civil SELECTED Studii
 1 comentariu

Ce ar putea face creditorul când este evident că cealaltă parte nu își va îndeplini la timp obligațiile?

17 decembrie 2015 | Bazil OGLINDĂ

Creditorul are două opțiuni: să aștepte să se împlinească scadența obligației sau să apeleze la instituția rezoluțiunii anticipate. În jurisprudența arbitrală, modelul prevăzut de CISG a fost urmat și de cele mai moderne reglementări la nivel internațional (Principiile UNIDROIT și DCFR). Ce este rezoluțiunea anticipată? Aceasta reprezintă situația juridică în care, deși obligația pentru care s-a invocat rezoluțiunea nu ar fi putut atrage rezoluțiunea (rezilierea) conform dreptului comun aparent aplicabil, cu toate acestea, creditorul este îndreptățit să solicite încetarea contractului, în condițiile iminenței neexecutării obligațiilor de către cealaltă parte.

Un exemplu jurisprudențial de referință îl reprezintă cauza ICC nr. 8786 din ianuarie 1997, referitoare la încălcarea anticipată a contractului de către vânzător. „Situația de fapt în acest caz stabilește în mod clar faptul că vânzătorul a săvârșit o încălcare anticipată a contractului în conformitate cu dispozițiile art. 71 CISG. Printr-o adresă din data de 29 martie vânzătorul notifică cumpărătorul în sensul că, din cauza întârzierilor cumpărătorului în examinarea mostrelor (situație care deja fusese determinată de arbitru ca fiind cauzată de livrarea întârziată din partea vânzătorului), vânzătorul nu va putea livra bunurile în perioada 5-7 aprilie, data stabilită prin contract. Articolul 33 CISG prevede faptul că vânzătorul trebuie să livreze bunurile la data fixată sau determinabilă potrivit contractului. De aceea, incompetența vânzătorului de a se conforma datei de livrare convenite de părți , în conformitate cu art. 33 CISG, au permis arbitrului să determine cu ușurință faptul că vânzătorul a săvârșit o încălcare anticipată a obligației contractuale în condițiile art. 71 CISG.”[1]

Draft Common Frame of Reference reglementează în art. III.-3:504 (Termination for anticipated non-performance) posibilitatea creditorului de a dispune încetarea contractului în cazul în care debitorul afirmă că nu își va executa obligațiile sau dacă este evident că va exista o neexecutare fundamentală a debitorului. Anticiparea neexecutării echivalează cu o neexecutare actuală atunci când este evident că debitorul nu dorește sau nu poate să-și îndeplinească obligațiile contractuale.

Comentariile oficiale ale Cadrului comun de referință pentru un cod european al contractelor (DCFR) prezintă următoarele condiții de a căror îndeplinire depinde aplicarea rezoluțiunii anticipare: neexecutarea anticipată trebuie să fie fundamentală (se poate referi inclusiv la o întârziere substanțială a executării), manifestarea  refuzului sau a inabilității debitorului de a executa prestația (această manifestare trebuie să fie evidentă, iar atunci din comportamentul debitorului reiese inabilitatea sau lipsa intenției de a executa contractul, debitorul are ca remediu disponibil posibilitatea de a-i solicita garanții ale executării obligațiilor contractuale). Creditorul poate invoca rezoluțiunea în orice moment în care este cert că va exista o neexecutare fundamentală a contractului[2].

De asemenea, Principiile UNIDROIT prevăd în art. 7.3.3 posibilitatea unei părți de a considera contractul încetat dacă, înainte de data scadenței, este clar că va exista o neexecutare esențială a obligației de către cealaltă parte[3].

Din reglementările existente, precum și din jurisprudență, s-a conturat un set de circumstanțe[4] care dau naștere dreptului de a rezoluționa contractul:
– renunțarea, de către una dintre părți, la îndeplinirea obligațiilor contractuale pe care si le-a asumat, în mod expres sau tacit;
– imposibilitatea de executare a obligațiilor datorată acțiunii proprii;
– neexecutarea totală sau parțială.

Primele două circumstanțe pot interveni înainte sau în timpul executării contractului, până la scadența obligației, pe cât cea de-a treia poate interveni numai după ce obligația a devenit scadentă. De aceea, se face distincția conform căreia primele două ipoteze se încadrează pe situația unei rezoluțiuni anticipate, pe când, ipoteza a treia este o rezoluțiune clasică.

Arbitraj comercial

Servicii JURIDICE.ro

Evenimente juridice

Pentru a stabili, însă, că a intervenit renunțarea la executarea obligațiilor, trebuie avute în vedere o serie de criterii[5]:
– dacă a existat un refuz neechivoc de îndeplinire a obligațiilor contractuale;
– dacă refuzul a fost absolut (renunțarea nu poate fi condiționată);
– utilizarea criteriului persoanei rezonabile în circumstanțe similare;
– modalitatea, expresă sau tacită, de renunțare trebuie să fie analizată la momentul la care ea a condus la rezoluțiune.

Codul Civil român reglementează indirect instituția rezoluțiunii anticipate, printr-o serie de aplicații practice.[6]

O primă aplicație practică s-a conturat din coroborarea art. 1552 C. civ. (rezoluțiunea unilaterală) cu art. 1523 alin. 2 lit. c (debitorul și-a manifestat în mod neîndoielnic față de creditor intenția de a nu executa obligația sau când, fiind vorba de o obligație cu executare succesivă, refuză ori neglijează să își execute obligația în mod repetat). În cazul în care ne aflăm în ipoteza art. 1523 alin. 2 lit. c, debitorul se află de drept în întârziere, ceea ce, potrivit art. 1552 C. civ., îndreptățește creditorul să utilizeze instituția rezoluțiunii unilaterale pentru a dispune încetarea contractului.

O a doua aplicație practică de aplicare a rezoluțiunii anticipate se referă la obligațiile afectate de un termen suspensiv, mai exact la decăderea din beneficiul termenului. Dacă situația debitorului va determina o decădere din termen (insolvabilitatea, insolvența, diminuarea garanțiilor, nesatisfacerea unor condiții esențiale la încheierea contractului) conform art. 1417 și 1418 C. civ., atunci obligația devine „de îndată exigibilă”. Astfel, neexecutarea anticipată se transformă într-o neexecutare prezentă. În măsura în care această neexecutare este una însemnată, debitorul poate uza de dreptul său de a invoca rezoluțiunea contractului.

A treia aplicație practică se referă la contractele cu executare succesivă, în cazul cărora legiuitorul prevede în art. 1551 alin. 1 teza a II-a dreptul creditorului la reziliere „chiar dacă neexecutarea este de mică însemnătate, dar are un caracter repetat”. Suma unor neexecutări de mică însemnătate dau naștere unei temeri solide a unei neexecutări viitoare, mai ales când gravitatea neexecutărilor se acutizează treptat. Se consideră[7] că acest text de lege poate justifica o rezoluțiune parțială anticipată sau o reziliere a contractului.

Deși nu sunt puține situațiile juridice în care s-ar putea apela la instituția rezoluțiunii anticipate, inclusiv conform dreptului românesc, cu toate acestea creditorii, în inerția aplicării condițiilor clasice ale rezoluțiunii (inclusiv în ceea ce privește scadența obligației) așteaptă de multe ori împlinirea termenului pentru a declanșa rezoluțiunea cu toate consecințele acesteia, ceea ce le-ar putea genera prejudicii ca urmare a unui astfel de comportament inerțial și nediligent cu propriile drepturi.


[1] ”Concerning [seller]’s anticipatory breach of contract. The facts in the instant matter clearly established that the [seller] had commited an anticipatory breach of contract in the sense of Article 71 CISG. By letter dated 29 March [seller] advised [buyer] that, due to the [buyer]’s delayed examination of the samples (which the arbitrator had already determined was due to late delivery by the [seller]), [seller] would not be able to deliver the goods between 5 and 7 April as required by the contract. Article 33 CISG states: „The seller must deliver the goods: (a) if a date is fixed or determinable from the contract, on that date.” Thus, the [seller]’s inability to comply with the delivery date set in the agreement in accordance with Article 33 CISG, allowed the Arbitrator to make an easy determination that the [seller] had committed an anticipatory breach as defined by Article 71 CISG.”, ICC Arbitration Award
Case No. 8786 of January 1997
[2] Study Group on a European Civil Code, Research Group on EC Private Law Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR). Full Edition, vol. I, Editura Sellier, Munich, 2009, p. 887-890.
[3] UNIDROIT, Unidroit Principles Commentary, Roma, 2004, p. 234-235.
[4] Lord Porter, Heyman v. Darwins Ltd [1942].
[5] ICC Case nr. 8574 din septembrie 1996.
[6] I.-F. Popa, Rezoluțiunea și rezilierea contractlor în noul cod civil, Editura Universul Juridic, București, 2012, p. 222-224.
[7] Ibidem, p. 224.


Av. dr. Bazil Oglindă
Managing Partner OGLINDĂ & PARTNERS
Arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă CCIR
Membru al Colegiului de Conducere al Curţii de Arbitraj

Citeşte mai mult despre , , , , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

Arii de practică
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Business
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Litigation
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protective
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică  Specialişti


JURIDICE.ro
Main page
Cariere
Evenimente ⁞ 
Dezbateri
Profesionişti
Lawyers Week
WinLaw.ro
VIDEO
Servicii
Flux noutăţi
Selected ⁞ 
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi / JURIDICE NEXT
RSS  Publicare comunicate profesionale
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note, studii şi opinii juridice
ISSN 2066-0944
       Studii şi note de studiu
Revista revistelor
Autori  Condiţii de publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
       Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
       Dezlegarea unor chestiuni de drept
       Recurs în interesul legii
Curţi de apel ⁞ 
Tribunale ⁞ 
Judecătorii

Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Proiecte speciale
Cărţi
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Mesaje de condoleanţe
Povestim cărţi
Războiul din Ucraina
Wisdom stories

Servicii J   Cont profesional [membership]   Catalog   Documentare   Comunicare   Revealing   Vizual   Website   Logo   Foto   Video   Talent Search   Recrutare   Evenimente   Directoare internaţionale