Secţiuni » Arii de practică » Protective » Drept civil
Drept civil
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
AUDI Q3
AUDI Q3
CEDO Drept civil SELECTED

România la CEDO: cauza pendinte POPA. Anulare alegeri CCIR, dreptul la indemnizație, gestiunea de afaceri, și dreptul de proprietate

1 februarie 2016 | Mihaela MAZILU-BABEL, Adina MIHALACHE

Secția a treia, CEDO

Cererea nr. 71730/13
Ștefan POPA împotriva României
introdusă în 8 noiembrie 2013 și comunicată în 10 iulie 2015

1. Situația de fapt (precum este redată de către reclamant, rezumată de Curte și tradusă de noi):

Reclamantul, domnul Ștefan Popa, de naționalitate română, s-a născut în 1938 și locuiește în București.
Reclamantul a ocupat între anii 2002 și 2006 funcția de vicepreședinte al Camerei de Comerț și Industrie a României (în cele ce urmează “Camera”), persoană juridică autonomă și non-guvernamentală.
În 3 august 2006 Adunarea Generală a Camerei a ales 43 membri în Colegiul de conducere. Reclamantul, președinte al Camerei de Comerț și Industrie București a făcut parte dintre cei aleși.
În calitate de membru al Colegiului de conducere, reclamantul a reprezentat Camera în fața autorităților naționale și internaționale, a luat parte la elaborarea de documente, la punerea în aplicare a deciziilor, a organizat reuniuni naționale și internaționale. Pentru participarea sa la activitatea Colegiului, acesta a beneficiat de o indemnizație lunară.
În 7 august 2016 mai multe Camere județene au contestat în fața instanțelor naționale rezultatul alegerilor, invocând nerespectarea regulilor de reprezentativitate a persoanelor care au votat.

Judecătoria București (sectorului 3 – adăugirea noastră) a admis acțiunea și a anulat rezultatul alegerilor printr-o hotărâre din data de 30 ianuarie 2007. Instanța a dispus, de asemenea, refacerea alegerilor. Camera a declarat apel. În 27 decembrie 2007 Camera a ales un nou Colegiu de conducere, iar în 21 ianuarie 2008 a renunțat la apel.

Camera a cerut rambursarea de către reclamant a indemnizației primite printr-o acțiune introdusă în fața instanțelor naționale în data de 2 septembrie 2008. Pentru perioada cuprinsă între 3 august 2006 și 27 decembrie 2007 suma reclamată se ridica la 28.699 lei, adică în jur de 8.000 €. Camera a susținut că anularea alegerilor a implicat anularea dreptului la indemnizație și, prin urmare, restituirea plății nedatorate.

Reclamantul s-a opus unei astfel de pretenții, considerând că în calitate de membru al Colegiului a îndeplinit numeroase sarcini prin care s-a asigurat funcționarea normală a Camerei în așteptarea refacerii alegerilor. Acesta a adăugat că actele de gestiune curentă ale Camerei, deși adoptate de Colegiul a cărui alegere a fost anulată, nu au fost anulate. Asfel, indemnizația cerută de Cameră i-a fost datorată pentru activitatea efectuată în beneficiul acesteia.

Servicii JURIDICE.ro

Evenimente juridice

Arbitraj comercial

Judecătoria București a admis acțiunea printr-o hotărâre din 18 ianuarie 2011. Citând dispozițiile articolelor 992 și 1092 din Codul civil și făcând aplicarea principiului restitutio in integrum care reieșea din anularea ex tunc și ex nunc a alegerilor din data de 3 august 2006, Judecătoria București a dispus rambursarea indemnizației de către reclamant.

Reclamantul a declarat recurs. Acesta a reamintit că actele efectuate pentru Cameră rămân valabile și a subliniat că, până la alegerea noului Colegiu, Camera a continuat să îi plătească indemnizația și nu i-a cerut să înceteze activitatea. Astfel, a concluzionat că în această perioadă a efectuat, cu acordul Camerei, o activitate de gestiune de afaceri în beneficiul acesteia din urmă. Acesta a estimat că activitatea nu a fost gratuită și că ea constituise o excepție de la regula nulității actelor juridice. Or rambursarea indemnizației, la care s-ar adăuga absența oricărei remunerații, ar aduce atingere echilibrului care ar trebui să existe între munca efectuată și remunerarea acesteia.

Tribunalul București a respins recursul printr-o hotărâre definitivă din data de 9 mai 2013. Subliniind că alegerea Colegiului a fost anulată, instanța a estimat că indemnizația era nedatorată și că, prin urmare, plata acesteia a fost lovită de nulitate și supusă rambursării.

2. Dreptul pertinent aplicabil la nivel național:

Dispozițiile pertinente din vechiul Codul civil erau astfel formulate:

Articolul 992
“Cel ce, din eroare sau cu ştiinţă primeşte aceea ce nu-i este debit, este obligat a-l restitui aceluia de la care l-a primit.”

Articolul 1092
“Orice plată presupune o datorie; ceea ce s-a plătit fără să fie debit este supus repetiţiunii.”

3. Capete de cerere:

Invocând articolele 6 pct. 1 din Convenție și 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, reclamantul denunță caracterul arbitrar și disproporționat al obligației de a rambursa indemnizația primită pentru munca efectuată în cadrul Colegiului de conducere al Camerei de Comerț și Industrie a României.

4. Intrebări adresate părților:

4.1. A fost respectat dreptul la un proces echitabil prevăzut de articolul 6 pct. 1 din Convenție în procedura de judecată prin care reclamantul a fost obligat să ramburseze indemnizația primită pentru munca efectuată în cadrul Camerei?

4.2. S-a încălcat dreptul reclamantului la respectarea bunurilor sale, în sensul articolului 1 din Protocolul nr. 1?

5. Dreptul CEDO invocat:

ARTICOLUL 6 Dreptul la un proces echitabil (extras)

1. Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil, în mod public şi în termen rezonabil, de către o instanţă independentă şi imparţială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în materie penală îndreptate împotriva sa. Hotărârea trebuie să fie pronunţată în mod public, dar accesul în sala de şedinţă poate fi interzis presei şi publicului pe întreaga durată a procesului sau a unei părţi a acestuia, în interesul moralităţii, al ordinii publice ori al securităţii naţionale într-o societate democratică, atunci când interesele minorilor sau protecţia vieţii private a părţilor la proces o impun, sau în măsura considerată absolut necesară de către instanţă când, în împrejurări speciale, publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justiţiei.

ARTICOLUL 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție
Protecţia proprietăţii
Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional.
Dispoziţiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare reglementării folosirii bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuţii, sau a amenzilor.

Adina Mihalache (traducere)
Masterand, Facultatea de Drept, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Mihaela Mazilu-Babel (selecție și supervizare traducere)
Doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova

Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership