Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti

Întrebare preliminară cu privire la recunoașterea reciprocă a anumitor hotărâri în materie penală. UPDATE: Hotărârea CJUE


26 ianuarie 2017 | Mihaela MAZILU-BABEL, Adina MIHALACHE

UNBR Caut avocat
JURIDICE by Night
Mihaela Mazilu-Babel

Mihaela Mazilu-Babel

26 ianuarie 2017: Curtea declară:

Articolul 28 alineatul (2) prima teză din Decizia‑cadru 2008/909/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor judecătorești în materie penală care impun pedepse sau măsuri privative de libertate în scopul executării lor în Uniunea Europeană trebuie interpretat în sensul că nu vizează decât hotărârile care au rămas definitive înaintea datei specificate de statul membru în cauză.

:: hotărârea CJUE

***

19 octombrie 2016: Avocatul general propune, în 12 octombrie, următorul răspuns:

„Cu titlu principal, întrucât declarația Regatului Țărilor de Jos privind articolul 28 din Decizia‑cadru 2008/909/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor judecătorești în materie penală care impun pedepse sau măsuri privative de libertate în scopul executării lor în Uniunea Europeană a fost făcută după adoptarea acestei decizii‑cadru, contrar prevederilor articolului 28 alineatul (2) din decizia‑cadru menționată, aceasta nu este de natură să producă efecte juridice.

În subsidiar, în ipoteza în care această declarație ar fi recunoscută ca fiind de natură să producă efecte juridice, articolul 28 alineatul (2) din Decizia‑cadru 2008/909 trebuie interpretat în sensul că declarația care este prevăzută de acesta se poate referi numai la hotărârile care au rămas definitive înainte de 5 decembrie 2011.”

:: concluziile AG

***

2 februarie 2016: Judecătorul olandez se întreabă cu privire la recunoașterea reciprocă în cazul anumitor hotărâri judecătorești în materie penală. (C-582/15 van Vemde)

Situația de fapt:
1. declarație a unui stat membru cu privire la aplicarea în timp a recunoașterii privind transferarea persoanelor condamnate anterior unei anumite date;
2. posibilitatea ca o astfel de declarație să se refere doar la hotărâri care sunt pronunțate înainte de 5 decembrie 2011, independent de data la care hotărârile au dobândit autoritate de lucru judecat;
3. posibilitatea ca totuși declarația să se refere doar la hotărâri care au devenit definitive înainte de 5 decembrie 2011.

Dispoziții incidente: articolul 28 alineatul (2) prima teză din Decizia-cadru 2008/909/JAI privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor judecătorești în materie penală care impun pedepse sau măsuri privative de libertate în scopul executării lor în Uniunea Europeană

Articolul 28
Dispoziție tranzitorie

(1) Cererile primite înainte de 5 decembrie 2011 continuă să fie reglementate în conformitate cu instrumentele juridice existente privind transferarea persoanelor condamnate. Cererile primite după data respectivă sunt reglementate de normele adoptate de către statele membre în conformitate cu prezenta decizie-cadru.
(2) Cu toate acestea, orice stat membru poate, la adoptarea prezentei decizii-cadru, să facă o declarație conform căreia, în situațiile în care hotărârea definitivă a fost emisă înaintea datei specificate, va continua, în calitate de stat emitent și de executare, să aplice instrumentele juridice existente privind transferarea persoanelor condamnate, aplicabile înainte de 5 decembrie 2011. În cazul formulării unei astfel de declarații, respectivele instrumente se aplică în situațiile menționate în raport cu toate celelalte state membre, indiferent dacă acestea au făcut sau nu aceeași declarație. Data respectivă nu poate fi ulterioară datei de 5 decembrie 2011. Declarația menționată se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Declarația poate fi retrasă oricând.

Pertinența pentru România:

Considerăm că în țara noastră, articolul incident din decizia-cadru mai sus menționată a fost transpus prin articolul 149 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, modificată și completată prin Legea nr. 300/2013 și Legea nr. 318/2015:

Articolul 149
Aplicarea în timp

(1) România, în calitate de stat emitent şi de executare, aplică dispoziţiile prezentului titlu recunoaşterii şi executării hotărârilor judecătoreşti definitive pronunţate atât înainte, cât şi după intrarea în vigoare a prezentei legi.
(2) Atunci când un alt stat membru al Uniunii Europene declară că, în calitate de stat de executare, nu aplică Decizia-cadru 2008/909/JAI hotărârilor judecătoreşti definitive pronunţate înainte de 5 decembrie 2011, recunoaşterea şi executarea hotărârilor române pe teritoriul acelui stat se solicită potrivit procedurii prevăzute la titlul V.
(3) Dispoziţiile titlului V se aplică şi atunci când statul emitent este un alt stat membru al Uniunii Europene, care declară că nu aplică decizia-cadru prevăzută la alin. (2) hotărârilor judecătoreşti definitive pronunţate înainte de 5 decembrie 2011.

Mihaela Mazilu-Babel(selecție, situație de fapt și dispoziții incidente)
Doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova

Adina Mihalache (pertinența pentru România)
Masterand, Facultatea de Drept, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică