Secţiuni » Arii de practică » Business » Achiziţii publice
Achiziţii publice
DezbateriCărţiProfesionişti
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
AUDI Q3
AUDI Q3
Achizitii publice CJUE Dreptul Uniunii Europene Flux informații SELECTED

Întrebare preliminară cu privire la noțiunea de „autoritate contractantă”

4 februarie 2016 | Mihaela MAZILU-BABEL, Adina MIHALACHE

Judecătorul din Lituania se întreabă cu privire la noțiunea de „autoritate contractantă”. (C-567/15)

Situația de fapt:
1. o societate:
1.1. care a fost înfiinţată de o autoritate contractantă care se angajează în activităţi în domeniul transportului feroviar, și anume: gestionarea infrastructurii feroviare publice; transportul de pasageri și de mărfuri;
1.2. care se angajează în mod independent în activităţi comerciale, stabilește o strategie comercială, adoptă decizii privind condiţiile de desfășurare a activităţii sale (piaţa produselor, segmentul de clienţi etc.), participă pe o piaţă concurenţială în întreaga Uniune Europeană și în afara pieţei Uniunii, oferind servicii de fabricare și de reparare a materialului rulant și participă la proceduri de achiziţii publice care au legătură cu această activitate, urmărind să obţină comenzi din partea unor terţi (nu din partea societăţii-mamă);
1.3. care oferă servicii de reparare a materialului rulant fondatoarei sale pe baza unor tranzacţii interne, iar valoarea acestor servicii reprezintă 90 % din întreaga activitate a societăţii;
1.4. ale cărei servicii furnizate fondatoarei sale sunt destinate să asigure realizarea activităţii de transport de pasageri și de mărfuri a acesteia din urmă
2. posibilitatea ca o astfel de societate să nu fie considerată o autoritate contractantă în sensul autonom al dreptului Uniunii
3. în eventualitatea în care Curtea de Justiție stabilește totuși că o astfel de societate este o autoritate contractantă, necesitatea de a afla dacă o astfel de societate își poate pierde calitatea de autoritate contractantă atunci când valoarea serviciilor de reparare a materialului rulant furnizate pe baza unor tranzacţii interne autorităţii contractante care este fondatoarea sa:
3.1. scade și constituie mai puţin de 90 % sau
3.2. nu mai este partea principală a cifrei de afaceri totale din activitatea societăţii

Dispoziții incidente: Articolul 1 alineatul (9) din Directiva 2004/18/CE:

Art. 1: Definiţii
(9)”Autorităţi contractante” înseamnă statul, colectivităţile teritoriale, organismele de drept public şi asociaţiile formate din una sau mai multe din aceste colectivităţi sau unul sau mai multe organisme de drept public.
„Organism de drept public” înseamnă orice organism:
a) constituit pentru a îndeplini în mod expres cerinţe de interes general, de altă natură decât industrial sau comercial;
b) care are personalitate juridică;
c) a cărui activitate este finanţată în cea mai mare parte de stat, de colectivităţile teritoriale sau de alte organisme de drept public sau a cărui gestionare face obiectul controlului acestora din urmă sau al cărui consiliu de administrare, de conducere sau de supraveghere este alcătuit din membri desemnaţi în proporţie de peste 50 % de către stat, de colectivităţile teritoriale sau de alte organisme de drept public.
Liste neexhaustive ale organismelor şi ale categoriilor de organisme de drept public care îndeplinesc criteriile enumerate la paragraful al doilea literele (a), (b) şi (c) sunt prezentate în anexa III. Statele membre informează periodic Comisia cu privire la modificările intervenite în listele acestora.

Pertinența pentru România:

Considerăm că în țara noastră punctul 9 din articolul 1 al Directivei 2004/18/CE a fost transpus prin articolul 8 din Ordonanța de urgență nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii modificată și completată prin Legea nr. 337/2006, Legea nr. 128/2007, Ordonanța de urgență nr. 94/2007, Decizia nr. 569/2008, Ordonanța de urgență nr. 143/2008, Ordonanța de urgență nr. 228/2008, Ordonanța de urgență nr. 19/2009, Ordonanța de urgență nr. 72/2009, Ordonanța de urgență nr. 76/2010, Legea nr. 284/2010, Legea nr. 278/2010, Ordonanța de urgență nr. 114/2011, Ordonanța de urgență nr. 77/2012, Legea nr. 76/2012, Ordonanța de urgență nr. 31/2013, Ordonanța de urgență nr. 35/2013, Legea nr. 193/2013, Decizia nr. 100/2015, și Decizia nr. 5/2015:

Articolul 8
Este autoritate contractantă în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă:
a) oricare organism al statului – autoritate publică sau instituţie publică – care acţionează la nivel central ori la nivel regional sau local;
b) oricare organism, altul decât unul dintre cele prevăzute la lit. a), cu personalitate juridică, care a fost înfiinţat pentru a satisface nevoi de interes general fără caracter comercial sau industrial şi care se află cel puţin în una dintre următoarele situaţii:
– este finanţat, în majoritate, de către o autoritate contractantă, astfel cum este definită la lit. a), sau de către un alt organism de drept public;
– se află în subordinea sau este supusă controlului unei autorităţi contractante, astfel cum este definită la lit. a), sau unui alt organism de drept public;
– în componenţa consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia sunt numiţi de către o autoritate contractantă, astfel cum este definită la lit. a), sau de către un alt organism de drept public;
c) oricare asociere formată de una sau mai multe autorităţi contractante dintre cele prevăzute la lit. a), b), d) sau e);
d) oricare întreprindere publică ce desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute la cap. VIII secţiunea 1, atunci când aceasta atribuie contracte de achiziţie publică sau încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activităţi;
e) oricare subiect de drept, altul decât cele prevăzute la lit. a) – d), care desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute la cap. VIII secţiunea 1, în baza unui drept special sau exclusiv, astfel cum este acesta definit la art. 3 lit. k), acordat de o autoritate competentă, atunci când acesta atribuie contracte de achiziţie publică sau încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activităţi.

Arbitraj comercial

Servicii JURIDICE.ro

Evenimente juridice

Mihaela Mazilu-Babel(selecție, situație de fapt și dispoziții incidente)
Doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova

Adina Mihalache (pertinența pentru România)
Masterand, Facultatea de Drept, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Citeşte mai mult despre , , , , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership