Secţiuni » Arii de practică » Protective » Dreptul Uniunii Europene
Dreptul Uniunii Europene
DezbateriCărţiProfesionişti
 

Întrebare preliminară cu privire la noțiunea de „autoritate contractantă”. UPDATE: hotărârea CJUE (cât timp și cât timp …)
06.10.2017 | Mihaela MAZILU-BABEL, Adina MIHALACHE

JURIDICE - In Law We Trust
Mihaela Mazilu-Babel

Mihaela Mazilu-Babel

06 octombrie 2017: Curtea declară:

Articolul 1 alineatul (9) al doilea paragraf din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (UE) nr. 1251/2011 al Comisiei din 30 noiembrie 2011, trebuie interpretat în sensul că o societate care, pe de o parte, este deținută în totalitate de o autoritate contractantă a cărei activitate este de a îndeplini nevoi de interes general şi care, pe de altă parte, realizează atât operațiuni pentru această autoritate contractantă, cât şi operațiuni pe piaţa concurențială, trebuie calificată drept „organism de drept public” în sensul dispoziției menţionate cât timp activităţile respectivei societăţi sunt necesare pentru ca autoritatea contractantă în cauză să îşi poată exercita activitatea şi cât timp, pentru a îndeplini nevoi de interes general, societatea menționată se lasă ghidată de alte considerente decât considerentele economice, aspect care trebuie verificat de instanţa de trimitere. Nu are nicio incidență, în această privinţă, faptul că valoarea operațiunilor interne poate reprezenta în viitor mai puţin de 90 % din cifra de afaceri globală a societăţii sau o parte neesenţială a acesteia.(s.n. -M.M.-B.)

:: hotărârea CJUE

28 aprilie 2017: Avocatul general propune următoarea soluție:

„Articolul 2 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și articolul 1 alineatul (9) al doilea paragraf din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii trebuie interpretate în sensul că:

a) o societate a cărei legătură materială și funcțională cu o autoritate contractantă justifică aplicarea excepției in house în ceea ce privește tranzacțiile sale interne intră sub incidența directivelor respective în cazul în care contractează cu terți lucrări, bunuri sau servicii în vederea îndeplinirii sarcinilor încredințate de autoritatea contractantă respectivă și

b) în orice caz, societatea respectivă trebuie calificată drept organism de drept public atunci când, având personalitate juridică și fiind supusă controlului autorității contractante, desfășoară o parte esențială a activității sale cu scopul de a furniza – fără a fi supusă presiunii unor eventuali concurenți și în alte condiții decât cele de piață – material rulant autorității contractante respective, astfel încât aceasta din urmă să poată presta serviciul de transport de pasageri și de mărfuri cu care este însărcinată.” (s.n. – M.M.-B.)

:: concluzii AG

***

4 februarie 2016: Judecătorul din Lituania se întreabă cu privire la noțiunea de „autoritate contractantă”. (C-567/15)

Situația de fapt:
1. o societate:
1.1. care a fost înfiinţată de o autoritate contractantă care se angajează în activităţi în domeniul transportului feroviar, și anume: gestionarea infrastructurii feroviare publice; transportul de pasageri și de mărfuri;
1.2. care se angajează în mod independent în activităţi comerciale, stabilește o strategie comercială, adoptă decizii privind condiţiile de desfășurare a activităţii sale (piaţa produselor, segmentul de clienţi etc.), participă pe o piaţă concurenţială în întreaga Uniune Europeană și în afara pieţei Uniunii, oferind servicii de fabricare și de reparare a materialului rulant și participă la proceduri de achiziţii publice care au legătură cu această activitate, urmărind să obţină comenzi din partea unor terţi (nu din partea societăţii-mamă);
1.3. care oferă servicii de reparare a materialului rulant fondatoarei sale pe baza unor tranzacţii interne, iar valoarea acestor servicii reprezintă 90 % din întreaga activitate a societăţii;
1.4. ale cărei servicii furnizate fondatoarei sale sunt destinate să asigure realizarea activităţii de transport de pasageri și de mărfuri a acesteia din urmă
2. posibilitatea ca o astfel de societate să nu fie considerată o autoritate contractantă în sensul autonom al dreptului Uniunii
3. în eventualitatea în care Curtea de Justiție stabilește totuși că o astfel de societate este o autoritate contractantă, necesitatea de a afla dacă o astfel de societate își poate pierde calitatea de autoritate contractantă atunci când valoarea serviciilor de reparare a materialului rulant furnizate pe baza unor tranzacţii interne autorităţii contractante care este fondatoarea sa:
3.1. scade și constituie mai puţin de 90 % sau
3.2. nu mai este partea principală a cifrei de afaceri totale din activitatea societăţii

Dispoziții incidente: Articolul 1 alineatul (9) din Directiva 2004/18/CE:

Art. 1: Definiţii
(9)”Autorităţi contractante” înseamnă statul, colectivităţile teritoriale, organismele de drept public şi asociaţiile formate din una sau mai multe din aceste colectivităţi sau unul sau mai multe organisme de drept public.
„Organism de drept public” înseamnă orice organism:
a) constituit pentru a îndeplini în mod expres cerinţe de interes general, de altă natură decât industrial sau comercial;
b) care are personalitate juridică;
c) a cărui activitate este finanţată în cea mai mare parte de stat, de colectivităţile teritoriale sau de alte organisme de drept public sau a cărui gestionare face obiectul controlului acestora din urmă sau al cărui consiliu de administrare, de conducere sau de supraveghere este alcătuit din membri desemnaţi în proporţie de peste 50 % de către stat, de colectivităţile teritoriale sau de alte organisme de drept public.
Liste neexhaustive ale organismelor şi ale categoriilor de organisme de drept public care îndeplinesc criteriile enumerate la paragraful al doilea literele (a), (b) şi (c) sunt prezentate în anexa III. Statele membre informează periodic Comisia cu privire la modificările intervenite în listele acestora.

Pertinența pentru România:

Considerăm că în țara noastră punctul 9 din articolul 1 al Directivei 2004/18/CE a fost transpus prin articolul 8 din Ordonanța de urgență nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii modificată și completată prin Legea nr. 337/2006, Legea nr. 128/2007, Ordonanța de urgență nr. 94/2007, Decizia nr. 569/2008, Ordonanța de urgență nr. 143/2008, Ordonanța de urgență nr. 228/2008, Ordonanța de urgență nr. 19/2009, Ordonanța de urgență nr. 72/2009, Ordonanța de urgență nr. 76/2010, Legea nr. 284/2010, Legea nr. 278/2010, Ordonanța de urgență nr. 114/2011, Ordonanța de urgență nr. 77/2012, Legea nr. 76/2012, Ordonanța de urgență nr. 31/2013, Ordonanța de urgență nr. 35/2013, Legea nr. 193/2013, Decizia nr. 100/2015, și Decizia nr. 5/2015:

Articolul 8
Este autoritate contractantă în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă:
a) oricare organism al statului – autoritate publică sau instituţie publică – care acţionează la nivel central ori la nivel regional sau local;
b) oricare organism, altul decât unul dintre cele prevăzute la lit. a), cu personalitate juridică, care a fost înfiinţat pentru a satisface nevoi de interes general fără caracter comercial sau industrial şi care se află cel puţin în una dintre următoarele situaţii:
– este finanţat, în majoritate, de către o autoritate contractantă, astfel cum este definită la lit. a), sau de către un alt organism de drept public;
– se află în subordinea sau este supusă controlului unei autorităţi contractante, astfel cum este definită la lit. a), sau unui alt organism de drept public;
– în componenţa consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia sunt numiţi de către o autoritate contractantă, astfel cum este definită la lit. a), sau de către un alt organism de drept public;
c) oricare asociere formată de una sau mai multe autorităţi contractante dintre cele prevăzute la lit. a), b), d) sau e);
d) oricare întreprindere publică ce desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute la cap. VIII secţiunea 1, atunci când aceasta atribuie contracte de achiziţie publică sau încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activităţi;
e) oricare subiect de drept, altul decât cele prevăzute la lit. a) – d), care desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute la cap. VIII secţiunea 1, în baza unui drept special sau exclusiv, astfel cum este acesta definit la art. 3 lit. k), acordat de o autoritate competentă, atunci când acesta atribuie contracte de achiziţie publică sau încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activităţi.

Mihaela Mazilu-Babel(selecție, situație de fapt și dispoziții incidente)
Doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova

Adina Mihalache (pertinența pentru România)
Masterand, Facultatea de Drept, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Secţiuni: Achiziții publice, CJUE, Content, Dreptul Uniunii Europene, Selected | Toate secţiunile

Cuvinte cheie: , , , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti
SERVICII JURIDICE.RO