Secţiuni » Arii de practică » Business » Fiscalitate
Fiscalitate
DezbateriCărţiProfesionişti

Întrebare preliminară cu privire la regimul fiscal al marjei de profit


18 februarie 2016 | Mihaela MAZILU-BABEL, Adina MIHALACHE

UNBR Caut avocat
JURIDICE gratuit pentru studenti

Secţiuni: CJUE, Dreptul Uniunii Europene, Fiscalitate, Varia (alte arii de practica)

Judecătorul din Vilnius se întreabă cu privire la regimul fiscal al marjei de profit. (C-624/15 Litdana)

Situația de fapt:
1. fiscalitate, subdomeniul taxei pe valoare adăugată
2. norme şi/sau practici naţionale – întemeiate pe dispozițiile dintr-o directivă – care împiedică o persoană impozabilă să aplice regimul marjei de profit în materie de TVA pentru motivul că se constată cu ocazia unui control fiscal efectuat de autoritatea fiscală că:
2.1. în facturile cu TVA pentru bunurile livrate au fost furnizate informaţii/date inexacte referitoare la aplicarea regimul marjei de profit şi/sau privind scutirea de TVA,
2.2. chiar dacă persoana impozabilă nu a cunoscut şi nu ar fi putut să cunoască aceasta
3. factura cu TVA precizează că bunurile sunt scutite de TVA [articolul 226 punctul (11) din Directiva 2006/112] şi/sau că vânzătorul a aplicat regimul marjei de profit pentru livrarea bunurilor [articolul 226 punctul (14) din Directiva 2006/112],
4. necesitatea de a afla dacă persoana impozabilă dobândeşte dreptul de a aplica regimul marjei de profit în materie de TVA doar atunci când furnizorul bunurilor aplică efectiv regimul marjei de profit şi îşi îndeplineşte în mod corespunzător obligaţiile legate de plata TVA-ului (plăteşte TVA în statul său potrivit regimului marjei de profit)

Dispoziții incidente: articolul 314 litera (a), articolul 226 punctul (11), articolul 314 litera (d) şi articolul 226 punctul (14) din Directiva 2006/112.

Articolul 314 (extras)

Regimul marjei se aplică livrării de către un comerciant persoană impozabilă a unor bunuri second-hand, obiecte de artă, obiecte de colecţie sau antichităţi, în cazul în care respectivele bunuri i-au fost livrate în Comunitate de una dintre următoarele persoane:
a) o persoană neimpozabilă;
d) alt comerciant persoană impozabilă, în măsura în care TVA a fost aplicată livrării de bunuri de către acesta în conformitate cu regimul marjei.

Articolul 226 (extras)

Fără a aduce atingere dispoziţiilor speciale prevăzute de prezenta directivă, este necesar să se menţioneze doar următoarele detalii în scopuri TVA pe facturile emise în temeiul articolelor 220 şi 221:

(11) în cazul unei scutiri, trimiterile la dispoziţia aplicabilă conform prezentei directive sau la dispoziţia naţională corespondentă sau la orice altă trimitere care indică faptul că livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sunt scutite;
(11a) în cazul în care clientul este obligat la plata TVA, menţiunea «taxare inversă»;
(14) în cazul în care se aplică unul dintre regimurile speciale pentru bunurile second-hand, obiecte de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi, menţiunea «regimul marjei – bunuri second-hand»; «regimul marjei – obiecte de artă» sau «regimul marjei – obiecte de colecţie şi antichităţi», după caz.

Pertinența pentru România: considerăm că dispozițiile de drept al Uniunii incidente au fost transpuse în România prin articolul 312 alineatul (2) literele (a) și (d) și articolul 319 alineatul (20) literele (l), (m) și (o) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, modificată și completată de Ordonanța de urgență nr. 41/2015, Ordonanța de urgență nr. 57/2015, Ordonanța de urgență nr. 50/2015 și prin Legea nr. 358/2015.

Articolul 312 (extras)
Regimuri speciale pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi

(2) Persoana impozabilă revânzătoare va aplica regimul special pentru livrările de bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi, altele decât operele de artă livrate de autorii sau succesorii de drept ai acestora, pentru care există obligaţia colectării taxei, bunuri pe care le-a achiziţionat din interiorul Uniunii Europene, de la unul dintre următorii furnizori:
a) o persoană neimpozabilă;
d) o persoană impozabilă revânzătoare, în măsura în care livrarea de către aceasta a fost supusă taxei în regim special.

Articolul 319 (extras)
Facturarea

(20) Factura cuprinde în mod obligatoriu următoarele informaţii:
l) în cazul în care este aplicabilă o scutire de taxă, trimiterea la dispoziţiile aplicabile din prezentul titlu ori din Directiva 112 sau orice altă menţiune din care să rezulte că livrarea de bunuri ori prestarea de servicii face obiectul unei scutiri;
m)în cazul în care clientul este persoana obligată la plata TVA, menţiunea „taxare inversă”;
o) dacă se aplică unul dintre regimurile speciale pentru bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi, una dintre menţiunile „regimul marjei – bunuri second-hand”, „regimul marjei – opere de artă” sau „regimul marjei – obiecte de colecţie şi antichităţi”, după caz;

Mihaela Mazilu-Babel (selecție, situație de fapt și dispoziții incidente)
Doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova

Adina Mihalache (pertinența pentru România)
Masterand, Facultatea de Drept, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică