Print Friendly, PDF & Email

Întrebare preliminară cu privire la regimul fiscal al marjei de profit. UPDATE: hotărârea CJUE (dreptul Uniunii se opune, în principiu)

19 mai 2017 | Mihaela MAZILU-BABEL, Adina MIHALACHE

Executare silita
Gratuit pentru membri

Mihaela Mazilu-Babel

Mihaela Mazilu-Babel

19 mai 2017: Curtea declară:

Articolul 314 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2010/45/UE a Consiliului din 13 iulie 2010, trebuie interpretat în sensul că se opune ca autoritățile competente ale unui stat membru să refuze unei persoane impozabile, care a primit o factură pe care figurează mențiuni referitoare atât la regimul marjei de profit, cât și la scutirea de taxa pe valoarea adăugată (TVA), dreptul de a aplica regimul marjei de profit, chiar dacă dintr‑un control ulterior efectuat de autoritățile menționate rezultă că comerciantul persoană impozabilă care a furnizat bunurile second‑hand nu aplicase efectiv acest regim livrării acestor bunuri, cu excepția cazului în care autoritățile competente stabilesc că persoana impozabilă nu a acționat cu bună‑credință sau că nu a luat toate măsurile rezonabile care îi stăteau în putere pentru a se asigura că operațiunea pe care o efectuează nu o pune în situația de a participa la o fraudă fiscală, aspect a cărui verificare este de competența instanței de trimitere. (s.n. -M.M.-B.)

:: hotărârea CJUE

***

18 februarie 2016: Judecătorul din Vilnius se întreabă cu privire la regimul fiscal al marjei de profit. (C-624/15 Litdana)

Situația de fapt:
1. fiscalitate, subdomeniul taxei pe valoare adăugată
2. norme şi/sau practici naţionale – întemeiate pe dispozițiile dintr-o directivă – care împiedică o persoană impozabilă să aplice regimul marjei de profit în materie de TVA pentru motivul că se constată cu ocazia unui control fiscal efectuat de autoritatea fiscală că:
2.1. în facturile cu TVA pentru bunurile livrate au fost furnizate informaţii/date inexacte referitoare la aplicarea regimul marjei de profit şi/sau privind scutirea de TVA,
2.2. chiar dacă persoana impozabilă nu a cunoscut şi nu ar fi putut să cunoască aceasta
3. factura cu TVA precizează că bunurile sunt scutite de TVA [articolul 226 punctul (11) din Directiva 2006/112] şi/sau că vânzătorul a aplicat regimul marjei de profit pentru livrarea bunurilor [articolul 226 punctul (14) din Directiva 2006/112],
4. necesitatea de a afla dacă persoana impozabilă dobândeşte dreptul de a aplica regimul marjei de profit în materie de TVA doar atunci când furnizorul bunurilor aplică efectiv regimul marjei de profit şi îşi îndeplineşte în mod corespunzător obligaţiile legate de plata TVA-ului (plăteşte TVA în statul său potrivit regimului marjei de profit)

Dispoziții incidente: articolul 314 litera (a), articolul 226 punctul (11), articolul 314 litera (d) şi articolul 226 punctul (14) din Directiva 2006/112.

Articolul 314 (extras)

Regimul marjei se aplică livrării de către un comerciant persoană impozabilă a unor bunuri second-hand, obiecte de artă, obiecte de colecţie sau antichităţi, în cazul în care respectivele bunuri i-au fost livrate în Comunitate de una dintre următoarele persoane:
a) o persoană neimpozabilă;
d) alt comerciant persoană impozabilă, în măsura în care TVA a fost aplicată livrării de bunuri de către acesta în conformitate cu regimul marjei.

Articolul 226 (extras)

Fără a aduce atingere dispoziţiilor speciale prevăzute de prezenta directivă, este necesar să se menţioneze doar următoarele detalii în scopuri TVA pe facturile emise în temeiul articolelor 220 şi 221:

(11) în cazul unei scutiri, trimiterile la dispoziţia aplicabilă conform prezentei directive sau la dispoziţia naţională corespondentă sau la orice altă trimitere care indică faptul că livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sunt scutite;
(11a) în cazul în care clientul este obligat la plata TVA, menţiunea «taxare inversă»;
(14) în cazul în care se aplică unul dintre regimurile speciale pentru bunurile second-hand, obiecte de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi, menţiunea «regimul marjei – bunuri second-hand»; «regimul marjei – obiecte de artă» sau «regimul marjei – obiecte de colecţie şi antichităţi», după caz.

Pertinența pentru România: considerăm că dispozițiile de drept al Uniunii incidente au fost transpuse în România prin articolul 312 alineatul (2) literele (a) și (d) și articolul 319 alineatul (20) literele (l), (m) și (o) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, modificată și completată de Ordonanța de urgență nr. 41/2015, Ordonanța de urgență nr. 57/2015, Ordonanța de urgență nr. 50/2015 și prin Legea nr. 358/2015.

Articolul 312 (extras)
Regimuri speciale pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi

(2) Persoana impozabilă revânzătoare va aplica regimul special pentru livrările de bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi, altele decât operele de artă livrate de autorii sau succesorii de drept ai acestora, pentru care există obligaţia colectării taxei, bunuri pe care le-a achiziţionat din interiorul Uniunii Europene, de la unul dintre următorii furnizori:
a) o persoană neimpozabilă;
d) o persoană impozabilă revânzătoare, în măsura în care livrarea de către aceasta a fost supusă taxei în regim special.

Articolul 319 (extras)
Facturarea

(20) Factura cuprinde în mod obligatoriu următoarele informaţii:
l) în cazul în care este aplicabilă o scutire de taxă, trimiterea la dispoziţiile aplicabile din prezentul titlu ori din Directiva 112 sau orice altă menţiune din care să rezulte că livrarea de bunuri ori prestarea de servicii face obiectul unei scutiri;
m)în cazul în care clientul este persoana obligată la plata TVA, menţiunea „taxare inversă”;
o) dacă se aplică unul dintre regimurile speciale pentru bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi, una dintre menţiunile „regimul marjei – bunuri second-hand”, „regimul marjei – opere de artă” sau „regimul marjei – obiecte de colecţie şi antichităţi”, după caz;

Mihaela Mazilu-Babel (selecție, situație de fapt și dispoziții incidente)
Doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova

Adina Mihalache (pertinența pentru România)
Masterand, Facultatea de Drept, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași


Aflaţi mai mult despre , , , , , , , , ,

Evenimente organizate de Societatea de Ştiinţe Juridice

dezbateri.juridice.ro
Gratuit pentru membri
Split TVA. Soluţii (dacă) există 2 octombrie 2017
Cum delimităm evaziunea fiscală de optimizarea fiscală? 4 octombrie 2017
conferinte.juridice.ro
Gratuit pentru membri
Unele aspecte privind executarea silită. Conferinţă rezervată membrilor JURIDICE.ro * Eveniment fără taxă de participare 5 octombrie 2017
Abuzul în serviciu. Conferinţă rezervată membrilor JURIDICE.ro * Eveniment fără taxă de participare 11 octombrie 2017
Probleme dificile de drept civil (ed. 6). Drepturile personalităţii şi protecţia datelor personale. CONFERINŢA VALERIU STOICA 20 octombrie 2017
Probleme dificile de drept comercial (ed. 3). Schimbarea stăpânului afacerii. CONFERINŢA STANCIU CĂRPENARU 23 noiembrie 2017
ateliere.juridice.ro
Gratuit pentru membri
Executarea silită a contractului de leasing 28 septembrie 2017
DATA PROTECTION. Regulamentul General privind Protecţia Datelor 29 septembrie 2017
Achiziţii publice de la teorie la practică 30 septembrie 2017
Spălarea de bani. Pericole concrete şi soluţii 3 octombrie 2017
DATA PROTECTION. Regulamentul General privind Protecţia Datelor 6 octombrie 2017
Apărarea drepturilor de proprietate intelectuală prin mijloace de procedură civilă 9 octombrie 2017
CYBERCRIME 16 octombrie 2017
Arbitrajul comercial: noua procedură 17 octombrie 2017
Dovedirea daunelor morale. Studii de caz 18 octombrie 2017
DATA PROTECTION. Regulamentul General privind Protecţia Datelor 23 octombrie 2017
Evaziunea fiscală. Aspecte controversate 25 octombrie 2017
Probleme şi soluţii juridice în sport 26 octombrie 2017
Cum folosim în mod eficient publicitatea mobiliară 27 octombrie 2017
DATA PROTECTION. Regulamentul General privind Protecţia Datelor 30 octombrie 2017
Ordine şi răspundere în dreptul muncii 2 noiembrie 2017
Camera preliminară. Examen jurisprudenţial 6 noiembrie 2017
Clauze abuzive în contractul de leasing 7 noiembrie 2017
Expertiza contabilă în dosare penale 8 noiembrie 2017
Acordul de recunoaştere a vinovăţiei 20 noiembrie 2017
Lawyers Real Life 21 noiembrie 2017
Contestaţia la executare între DA şi NU 23 ianuarie 2018

Lasă un răspuns

Important
Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile publicate sub numele real care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.