PLATINUM+ PLATINUM Signature     

PLATINUM ACADEMIC
GOLD                       

VIDEO STANDARD
BASIC

Întrebare preliminară cu privire la accesul pe piața de asigurări. UPDATE: Hotărârea CJUE (dreptul Uniunii se opune și nu se opune)
28.04.2017 | Mihaela MAZILU-BABEL, Adina MIHALACHE

JURIDICE - In Law We Trust
Mihaela Mazilu-Babel

Mihaela Mazilu-Babel

28 aprilie 2017: Curtea declară:

Directiva 92/49/CEE a Consiliului din 18 iunie 1992 de coordonare a actelor cu putere de lege și actelor administrative privind asigurarea generală directă și de modificare a Directivelor 73/239/CEE și 88/357/CEE (a treia directivă privind „asigurarea generală”) și în special articolul 40 alineatul (6) din aceasta trebuie interpretate în sensul că se opun ca autoritățile de supraveghere dintr‑un stat membru să adopte, în regim de urgență, în privința unei întreprinderi de asigurare generală directă care își desfășoară activitatea pe teritoriul acestui stat membru în conformitate cu libera prestare a serviciilor, măsuri precum interzicerea de a încheia noi contracte pe acest teritoriu, întemeiate pe nerespectarea, originară sau nu, evaluată în mod discreționar, a unei condiții subiective de autorizare prevăzute pentru eliberarea autorizației necesare exercitării activității de asigurare, astfel cum este condiția referitoare la reputație, în scopul protejării intereselor persoanelor asigurate și ale celorlalte persoane care pot beneficia de acoperirea de asigurare conform contractelor de asigurare subscrise. În schimb, această directivă nu se opune ca respectivul stat membru, în exercitarea prerogativelor care îi sunt specifice în caz de urgență, să stabilească dacă anumite carențe sau incertitudini referitoare la onorabilitatea persoanelor din conducerea întreprinderii de asigurare în cauză prezintă un pericol real și iminent în sensul că s‑ar săvârși nereguli în dauna intereselor persoanelor asigurate sau ale celorlalte persoane care pot beneficia de acoperirea de asigurare conform contractelor de asigurare subscrise și, dacă aceasta este situația, să adopte imediat măsuri corespunzătoare, precum, dacă este cazul, interzicerea de a încheia noi contracte pe teritoriul său. (s.n. – M.M.-B.)

:: hotărârea CJUE

***

strong>10 noiembrie 2016: Avocatul general propune următorul răspuns:

L’article 8, paragraphe 1, et l’article 13, paragraphe 1, de la première directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, et son exercice, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil prenne, à l’égard d’une entreprise d’assurance opérant sur son territoire sous le régime de la libre prestation de services, des mesures telles que l’interdiction de conclure de nouveaux contrats, fondées exclusivement sur le non-respect des conditions d’agrément, telle celle relative à la réputation des actionnaires.

En revanche, ces dispositions ne s’opposent pas, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, où l’entreprise d’assurance agréée par l’État membre d’origine, d’une part, a pour actionnaire de référence une personne physique qui, ayant notamment été condamnée pénalement pour tentative d’escroquerie, est interdite d’accès au marché de l’assurance dans l’État membre d’accueil, et, d’autre part, dirige principalement ses activités vers le territoire de cet État membre, à ce que les autorités de contrôle dudit État membre adoptent, sur le fondement de l’article 40, paragraphe 6, de la directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive « assurance non vie ») et en tenant compte de l’urgence résultant de l’inaction des autorités de contrôle de l’État membre d’origine, vainement mises en demeure de retirer l’agrément, des mesures restreignant la liberté de prestation de services de l’entreprise concernée sur son territoire, telles que l’interdiction de continuer de conclure de nouveaux contrats, afin de prévenir le risque de contournement, par personne morale interposée, de l’interdiction d’accès au marché et le risque corrélatif de réitération des irrégularités pour lesquelles l’actionnaire de référence a été sanctionné.

[nu există încă o traducere oficială și în limba română – vom proceda și la o actualizare în limba română atunci când traducerea va deveni disponibilă]

: concluzii

***

24 februarie 2016: Judecătorul suprem de contencios administrativ din Italia se întreabă cu privire la accesul pe piața de asigurări (C-559/15 Onix Asigurări).

Situația de fapt:
1. libertatea de stabilire
2. orientare interpretativă
3. orientarea interpretativă stabilește posibilitatea ca autoritatea de supraveghere dintr-un stat-gazdă al unei societăți de asigurare care își desfășoară activitatea în conformitate cu regimul liberei prestări a serviciilor să adopte măsuri de interdicție:
3.1.în regim de urgență și
3.2. în scopul protejării intereselor persoanelor asigurate și ale persoanelor care au dreptul la prestații de asigurare
4. măsurile de interdicție constau în special interzicerea încheierii de noi contracte pe teritoriul statului gazdă, întemeiate pe neîndeplinirea constatată, inițială sau survenită ulterior, evaluată în mod discreționar, a unei cerințe subiective prevăzute pentru eliberarea autorizației de exercitare a activității de asigurare, și în special a cerinței privind reputația
5. conformitatea cu dreptul UE invocat a respectivei orientări interpretative și mai ales, a efectelor pe care aceasta le produce, descrise la punctele 3 și 4.

Dispoziții și norme incidente:

1.articolul 40 alineatul (6) din Directiva 92/49/CEE (abrogată prin directiva 2009/138/CE):

Art. 40 (extras)

(6)Prevederile alineatelor (3), (4) şi (5) nu aduc atingere competenţelor statelor membre în cauză de a adopta, în caz de urgenţă, măsurile corespunzătoare pentru a preveni şi pedepsi neregulile comise pe teritoriul lor. Aceasta include posibilitatea de a împiedica întreprinderea de asigurare să continue să încheie noi contracte de asigurare pe teritoriul său.

2.punctul 5 din Comunicarea interpretativă a Comisiei 2000/C/43/03
3.principiul home country control

Pertinența pentru România: considerăm că în România corespondent este articolul 14 alineatul (7) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare.

Articolul 14 (extras)
Competenţele A.S.F. în calitate de supraveghetor din stat membru gazdă

(7)Dacă măsurile adoptate de supraveghetorul din statul membru de origine se dovedesc ineficiente sau dacă acesta nu adoptă nicio măsură, iar societatea menţionată la alin. (6) continuă să încalce prevederile legale, A.S.F., după ce informează supraveghetorul din statul membru de origine, poate impune:
a)măsuri preventive, corective sau sancţionatoare;
b)interzicerea de a mai subscrie noi contracte de asigurare şi reasigurare pe teritoriul României începând cu data prevăzută în actul individual emis de A.S.F.;
c)măsuri administrative asupra proprietăţilor sau unităţilor operaţionale deţinute pe teritoriul României, în conformitate cu legislaţia naţională.

Mihaela Mazilu-Babel (selecție, situație de fapt și dispoziții incidente)
Doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova

Adina Mihalache (pertinența pentru România)
Masterand, Facultatea de Drept, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Aflaţi mai mult despre , , , , , , , , , , ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici.
JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului.

Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!JURIDICE utilizează şi recomandă SmartBill

JURIDICE gratuit pentru studenţi

Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi [Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET]

JURIDICE recomandă e-Consultanta, consultantul tău personal în finanţare


Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.