Secţiuni » Arii de practică » Protective » Dreptul muncii
Dreptul muncii
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
AUDI Q3 SUV
AUDI Q3
AUDI Q8
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
Citeşte mai mult în legătură cu CJUE, Dreptul muncii, Dreptul Uniunii Europene, Fiscalitate

Întrebare preliminară cu privire la discriminare și facilități fiscale

25 februarie 2016 | Mihaela MAZILU-BABEL, Adina MIHALACHE

Judecătorul olandez se întreabă cu privire la facilitățile fiscale și discriminarea aferentă (C-548/15).

Situația de fapt:
1. principiile, obiectivele și misiunile tratatelor;
2. facilități fiscale incluse în dispozițiile în materie, pe baza căreia în anumite condiții, costurile studiilor pot fi deduse din veniturile impozabile;
3. domeniul de aplicare material al dispozițiilor unei directive;
4. principiul nediscriminării pe motive de vârstă în calitate de principiu general al dreptului Uniunii;
5. aplicarea principiului la situațiile care ies din domeniul material de aplicare al unei directive;
6. reglementarea se consideră că nu pune în aplicare dreptul Uniunii;
7. necesitatea de a afla dacă inegalitățile de tratament incompatibile cu principiul interdicției discriminării pe motive de vârstă, ca principiu general al dreptului Uniunii, pot fi justificate în condițiile prevăzute în dispozițiile unei directive;
8. în alternativ, necesitatea de a afla ce criterii se aplică în cazul aplicării acestei interdicții sau pentru justificarea unui tratament diferențiat în funcție de vârstă;
9. necesitatea de a afla dacă un tratament inegal pe motive de vârstă poate fi justificat prin opinia legiuitorului potrivit căreia, începând cu o anumită vârstă nu mai trebuie să se ofere o facilitate fiscală în acest sens, întrucât persoana care solicită acest lucru „răspunde ea însăși” de atingerea obiectivului urmărit prin această facilitate fiscală.

Dispoziții incidente: articolele 3 și 6 din Directiva nr. 2000/78/CE de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă

Articolul 3
Domeniul de aplicare

(1) În limitele competenţelor conferite Comunităţii, prezenta directivă se aplică tuturor persoanelor, atât în sectorul public, cât şi în cel privat, inclusiv organismelor publice, în ceea ce priveşte:
a) condiţiile de acces la încadrare în muncă, la activităţi nesalariate sau la muncă, inclusiv criteriile de selecţie şi condiţiile de recrutare, oricare ar fi ramura de activitate şi la toate nivelurile ierarhiei profesionale, inclusiv în materie de promovare;
b) accesul la toate tipurile şi la toate nivelurile de orientare şi de formare profesională, de perfecţionare şi de recalificare, inclusiv dobândirea unei experienţe practice;
c) condiţiile de încadrare şi de muncă, inclusiv condiţiile de concediere şi de remunerare;
d) afilierea la şi angajarea într-o organizaţie a lucrătorilor sau patronatului, sau orice organizaţie ai cărei membri exercită o anumită profesie, inclusiv avantajele obţinute de acest tip de organizaţie.
(2) Prezenta directivă nu se referă la tratamentul diferenţiat bazat pe cetăţenie şi nu aduce atingere dispoziţiilor şi condiţiilor privind admiterea şi şederea resortisanţilor din ţări terţe şi a persoanelor apatride pe teritoriul statelor membre şi orice tratament legat de statul juridic al resortisanţilor din ţări terţe şi al persoanelor apatride în cauză.
(3) Prezenta directivă nu se aplică plăţilor de orice natură efectuate de regimurile publice sau asimilate, inclusiv de regimurile publice de securitate socială sau de protecţie socială.
(4) Statele membre pot prevedea ca prezenta directivă să nu se aplice forţelor armate în ceea ce priveşte discriminările pe motive de handicap şi vârstă.

Articolul 6
Justificarea unui tratament diferenţiat pe motive de vârstă

(1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor articolului 2 alineatul (2), statele membre pot prevedea că un tratament diferenţiat pe motive de vârstă nu constituie o discriminare atunci când este justificat în mod obiectiv şi rezonabil, în cadrul dreptului naţional, de un obiectiv legitim, în special de obiective legitime de politică a ocupării forţei de muncă, a pieţei muncii şi a formării profesionale, iar mijloacele de realizare a acestui obiectiv sunt corespunzătoare şi necesare.
Tratamentul diferenţiat se poate referi în special la:
a) aplicarea unor condiţii speciale de acces la un loc de muncă şi la formarea profesională, de încadrare şi de muncă, inclusiv a condiţiilor de concediere şi de remunerare, pentru tineri, lucrători în vârstă şi pentru cei care au persoane în întreţinere, pentru a favoriza integrarea lor profesională sau pentru a le asigura protecţia;
b) stabilirea unor condiţii minime de vârstă, de experienţă profesională sau de vechime în muncă, pentru accesul la încadrare în muncă sau pentru anumite avantaje legate de încadrarea în muncă;
c) stabilirea unei vârste maxime pentru încadrare, bazată pe formarea necesară pentru postul respectiv sau pe necesitatea unei perioade de încadrare rezonabile înaintea pensionării.
(2) Fără a aduce atingere articolului 2 alineatul (2), statele membre pot să prevadă că nu constituie discriminare luarea în considerare a criteriului vârstei la stabilirea, pentru regimurile profesionale de securitate socială, a unei vârste pentru aderare sau admitere la prestaţiile de pensie sau invaliditate, inclusiv la fixarea, pentru aceste regimuri, a unor vârste diferite pentru lucrători sau pentru categorii de lucrători şi la utilizarea, în cadrul acestor regimuri, a criteriilor de vârstă în calculele actuariale, cu condiţia ca acestea să nu se traducă prin discriminări pe motive de sex.

Arbitraj comercial

Interviuri JURIDICE.ro

JURIDICE by Night

Evenimente juridice

Servicii JURIDICE.ro

Pertinența pentru România: Considerăm că dispozițiile invocate își găsesc corespondentul în articolul 5 din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, modificată și completată prin prin Legea nr. 147/2012, Legea nr. 76/2012, Legea nr. 2/2013, Legea nr. 255/2013, Legea nr. 77/2014, Legea nr. 12/2015 și prin Legea nr. 97/2015.

Articolul 5

(1) În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii şi angajatorii.
(2) Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală, este interzisă.
(3) Constituie discriminare directă actele şi faptele de excludere, deosebire, restricţie sau preferinţă, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2), care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor prevăzute în legislaţia muncii.
(4) Constituie discriminare indirectă actele şi faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât cele prevăzute la alin. (2), dar care produc efectele unei discriminări directe.

Mihaela Mazilu-Babel (selecție, situație de fapt și dispoziții incidente)
Doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova

Adina Mihalache (pertinența pentru România)
Masterand, Facultatea de Drept, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.

Login | Pentru a putea posta comentarii trebuie să fiţi abonat. Dacă încă nu sunteţi, click aici pentru a afla despre avantaje!

Lasă un răspuns

Arii de practică
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Business
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Litigation
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protective
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică  Specialişti


JURIDICE.ro
Main page
Cariere
Evenimente ⁞ 
Dezbateri
Profesionişti
Lawyers Week
WinLaw.ro
VIDEO
Servicii
Flux noutăţi
Selected ⁞ 
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi / JURIDICE NEXT
RSS  Publicare comunicate profesionale
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note, studii şi opinii juridice
ISSN 2066-0944
       Studii şi note de studiu
Revista revistelor
Autori  Condiţii de publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
       Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
       Dezlegarea unor chestiuni de drept
       Recurs în interesul legii
Curţi de apel ⁞ 
Tribunale ⁞ 
Judecătorii

Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Proiecte speciale
Cărţi
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Mesaje de condoleanţe
Povestim cărţi
Războiul din Ucraina
Wisdom stories