Secţiuni » Jurisprudenţă » ÎCCJ
Înalta Curte de Casaţie şi JustiţieJurisprudenţă curentă ÎCCJDezlegarea unor chestiuni de dreptRecurs în interesul legii

Președintele ÎCCJ la raportul PICCJ pe anul 2015
16.03.2016 | JURIDICE.ro

Secţiuni: Comunicate parchete, Jurisprudența ÎCCJ
JURIDICE - In Law We Trust

Luni, 14 martie 2016, jud. dr. Livia Doina Stanciu, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a participat la şedinţa de prezentare a raportului privind activitatea desfăşurată în anul 2015 de către Parchetul de pe lângă ÎCCJ, eveniment ce a avut loc în Aula Institutului Naţional al Magistraturii, potrivit unui comunicat al ÎCCJ, dat publicității luni, 14 martie 2016.

La eveniment au mai fost prezenți: jud. Mircea Aron, preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Raluca Prună, ministrul justiţiei, prof. univ. dr. Elena-Simina Tănăsescu, consilier prezidențial, Laura Codruţa Kovesi, procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Daniel Horodniceanu, procurorul şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Petre Tobă, ministrul Afacerilor Interne, Eduard Raul Hellvig, directorul Serviciului Român de Informaţii, procurori cu funcţii de conducere din cadrul Parchetului de pe lângă ICCJ, DNA şi DIICOT, procurori cu funcţii de conducere ai unităţilor de parchet din teritoriu, reprezentanţi ai misiunilor diplomatice, precum şi ai altor instituţii publice.

Alocuţiunea preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

”Stimate domnule Prim-adjunct al Procurorului General al României,
Onorați membri ai prezidiului,
Distinși invitaţi,
Dragi colegi,
Doamnelor și domnilor,

Sunt deosebit de onorată să particip la şedinţa de bilanţ pe anul 2015 a Parchetului General. Vreau să încep prin a-i mulțumi domnului procuror Dimitrie Bogdan Licu, prim-adjunct al procurorului general, pentru invitaţia făcută, invitaţia domniei sale oferindu-mi onoranta ocazie, ca în numele judecătorilor instanței supreme, să vă adresez dumneavoastră, tuturor celor care vă desfășurați activitatea în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cele mai calde şi sincere felicitări pentru rezultatele înregistrate în cursul anului 2015, an care – așa cum am reţinut din conținutul Raportului dumneavoastră de activitate – reprezintă al 183-lea an de prezență activă şi neîntreruptă a procurorului în sistemul judiciar românesc.

Rolul pe care activitatea desfăşurată de dumneavoastră îl are pentru menținerea nealterată a funcțiilor vitale ale unei societăți democratice este unul esențial.

Importanţa misiunii dumneavoastră, consacrată constituţional, de reprezentare a intereselor generale ale societății, de apărare a ordinii de drept, a drepturilor si libertăților cetățenilor, atrage cu sine sarcini de o greutate puțin sesizabilă pentru cei din afara sistemului de justiţie şi, uneori chiar şi pentru cei din interiorul lui, dar de o altă specializare profesională.

Vă asigur, însă, că personal, ca om ce şi-a desfășurat activitatea timp de peste 35 de ani în domeniul justiţiei penale, apreciez nu doar în mod formal şi festiv activitatea dumneavoastră, ci o fac în cel mai conștient şi onest mod cu putință.

De aceea, în scurtul mesaj pe care vreau să vi-l adresez azi, mai mult decât să invoc o serie de cifre şi indicatori ce mi-au atras atenţia în legătură cu activitatea desfăşurată de dumneavoastră anul trecut, vreau să vă mulţumesc pentru modul competent în care v-aţi îndeplinit sarcinile şi, mai ales, pentru toate acele sacrificii personale pe care a trebuit să le faceţi, uneori în ceea ce priveşte odihna dumneavoastră, viaţa de familie sau chiar sănătatea, sacrificii care, din păcate, nu pot fi niciodată, nici cuantificate, nici cuprinse în statistici sau bilanțuri de activitate.

Dar dacă ar fi, totuși, să menționez aici câteva din cifrele care mi-au atras în mod deosebit atenţia din Raportul dumneavoastră de activitate, acestea sunt cele ce oglindesc munca uriașă pe care aţi întreprins-o şi în decursul anului 2015 în lupta de menținere a ordinii şi legalității în societatea românească.

Impresionantul număr de 1.832.463 de cauze avute de parchete spre soluționare în anul 2015 demonstrează dincolo de cuvinte dimensiunile efortului depus, şi în decursul acestui an, de corpul de magistrați ce funcționează în cadrul Ministerului Public.

Numărul de 644.391 de cauze soluționate efectiv anul trecut, din care un procent de 39,8% soluționate în mai puțin de 6 luni de la sesizare, creşterea mediei inculpaților persoane fizice trimiși în judecată la 100.000 de locuitori de 297 în 2015, faţă de 252 în anul 2014, creşterea în procent de 5,9% a activităţii de urmărire penală proprie sau scăderea cu 35,5% faţă de anul 2014, a numărului cauzelor în care a intervenit prescripția răspunderii penale în condiţiile în care au scăzut limitele de pedeapsă reprezintă nu doar cifre abstracte şi seci, ci ele relevă atât nivelul cantitativ, cât mai ales calitativ al muncii depuse de dumneavoastră anul trecut, tot atâtea dovezi ale eforturilor pe care le-aţi depus în combaterea fenomenului infracțional, ale seriozității cu care v-aţi făcut treaba, ale modului în care prin profesionalism şi devotament aţi răspuns numeroaselor provocări pe care această dificilă profesie, de procuror, le implică.

Eficacitatea activităţii desfăşurate de Ministerul Public în anul 2015 se regăsește, de asemenea, oglindită în rezultatele obținute de Direcția Naţională Anticorupție şi Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, instituții al căror nivel de excelență în activitate, personal, am avut plăcerea să îl constat cu ocazia ședințelor acestora de bilanţ la care am participat.

Pentru toate aceste rezultate, în calitate de magistrat, de colegă şi de participantă la rândul meu, la activitatea de restabilire a legalității în societatea românească, vreau să vă felicit.

Însă, mai mult decât atât, în calitate de simplu cetățean al țării, care se bucură de un plus de siguranță şi liniște ca rezultat al muncii dumneavoastră, vreau să vă mulţumesc.

Dar pentru că mă aflu în faţa dumneavoastră în calitate preşedinte al Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie – instanța care potrivit dispozițiilor constituţionale are principalul rol în asigurarea interpretării şi aplicării unitare a legilor la nivel naţional – vreau să vă mulţumesc în mod special pentru rolul deosebit pe care l-aţi avut, şi în anul ce a trecut, în procesul corectei şi armonioasei interpretări a dispozițiilor legale, în special a noilor dispoziții de drept penal şi de drept procesual penal.

Şi mă refer aici atât la modul în care aţi înțeles să faceţi aplicarea legii, în special a noilor coduri, în cauzele instrumentate potrivit competenței legale ce vă revine (felul în care dumneavoastră v-aţi făcut treaba, profesionalismul şi corectitudinea interpretării juridice oferite noilor norme influențând în mod direct sarcina avută de instanţele judecătoreşti), dar şi la activitatea pe care aţi desfășurat-o în privinţa monitorizării jurisprudenței, în vederea sesizării instanței supreme cu problemele de practică neunitară în scopul declanșării mecanismelor procedurale de unificare a practicii judiciare.

Dragi colegi,

Ştim cu toţii, judecători şi procurori deopotrivă, cât de grea este misiunea de înfăptuire a justiţiei în condiții de instabilitate legislativă, de supradimensionare a volumului de activitate, sau în condiții de muncă nu întotdeauna dintre cele mai propice. Şi după cum viaţa de zi cu zi o demonstrează, provocările cu care suntem în continuare confruntaţi în activitatea de restabilire a legalității, dincolo de reuşitele din ultimii ani ai sistemului de justiţie, sunt în continuare extrem de mari.

De aceea, şi în anul ce ne stă în faţă va trebui să ne concentrăm eforturile, atât instanţele, cât şi parchetele, pentru atingerea obiectivelor ce rămân în continuare de importanță fundamentală pentru reușita Justiţiei române: consolidarea integrității sistemului judiciar, îmbunătățirea calității actului de justiţie, asigurarea unei jurisprudențe unitare şi previzibile, asigurarea liberului acces la justiţie. Doar aşa vom putea asigura recâștigarea încrederii cetățenilor români în capacitatea sistemului de justiţie naţional de a răspunde nevoii lor profunde de dreptate, încredere fără de care toate eforturile noastre, oricât de mari ar fi, sunt zadarnice.

În faţa tuturor greutăţilor pe care de cele mai multe ori le implică viaţa de magistrat român îmi vin în minte cuvintele pe care Nicolae Titulescu le adresa, în 1931, Societăţii Naţiunilor cu ocazia reînvestirii sale în funcţia de preşedinte al acestei organizaţii internaţionale:

„Datoria ne cheamă cu eroism, doamnelor şi domnilor, la un eroism fără strălucire, fără răsplată imediată, la eroismul care aduce incomprehensiune şi critică, la eroismul mut şi neștiut de nimeni al vieţii din tranşee.”

Chiar dacă viaţa noastră în instanţe şi parchete este de cele mai multe ori o viaţă în tranşee, în care sacrificăm timp liber, familii şi sănătate, vă încurajez să nu dați înapoi. Avem datoria, ca magistrați, ca în pofida tuturor dificultăţilor pe care le întâmpinăm, să nu facem concesii de la calitatea muncii depuse şi, mai ales, avem obligația de a nu-i dezamăgi pe cei ce, privind la munca noastră, așteaptă să vadă ca rezultat al ei DREPTATEA.

Cred în continuare faptul că stă în puterea magistraților să redea prestigiul Justiţiei române, prin propria activitate, prin profesionalism şi conduită morală ireproșabilă. De aceea, dincolo de tot ceea ce ne propunem să înfăptuim per ansamblu, ca sistem, reușita va depinde în cele din urmă de ceea ce vom reuşi să facem în mod concret la nivelul fiecărei instanţe şi parchet în parte şi, mai mult, va depinde în cel mai direct şi nemijlocit mod de fiecare judecător şi procuror, de felul în care vom ști, fiecare dintre noi, să ne ducem la capăt misiunea şi rolul asumate în faţa țării şi a propriei conștiințe, în momentul în care am decis să îmbrăcăm roba de magistrat.

Dar mai cred un lucru: cred că dispunem, ca stat, de un corp de magistrați de înaltă ținută profesională, ce sunt profund dedicați misiunii asumate, ce nu au nevoie de sfaturi şi încurajări prea multe, însă au nevoie de resurse. Au nevoie de coerență şi stabilitate legislativă. Au nevoie de susținerea tuturor celorlalte instituții importante ale statului care prin competența lor le pot influența activitatea.

În speranța că anul 2016 va fi unul mai bun, inclusiv din această perspectivă, vă doresc tuturor mult succes în activitatea viitoare, multe împliniri, sănătate şi fericire!

Vă mulţumesc!

Judecător dr. Livia Doina Stanciu
Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție”

Cuvinte cheie: , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti