Secţiuni » Arii de practică » Business » Cyberlaw
Cyberlaw
CărţiProfesionişti

Noi standarde tehnice pentru aprobarea şi publicarea prospectului în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii valorilor mobiliare la tranzacționare


24 martie 2016 | Raluca ALEXANDRU

UNBR Caut avocat
JURIDICE by Night

1. Introducere
Comisia Europeană a stabilit standarde tehnice pentru aprobarea şi publicarea prospectului, în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii valorilor mobiliare la tranzacționare.

Modificările aduse Directivei nr. 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare și de modificare a Directivei 2001/34/CE („Directiva privind prospectul”) intră în vigoare începând cu data de 24 martie 2016.

Modificările au fost introduse prin Regulamentul delegat (UE) 2016/301 al Comisiei din 30 noiembrie 2015 de completare a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aprobarea și publicarea prospectului și diseminarea comunicărilor cu caracter promoțional și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2004/809 al Comisiei („Regulamentul Delegat”), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din data de 4 martie 2016.

Acest regulament are la bază proiectele de standarde tehnice de reglementare, transmise în iulie 2015 Comisiei de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare („ESMA”).

Regulamentul Delegat stabileşte anumite aspecte tehnice relevante în procesul de aprobare a prospectului de către autorităţile naţionale competente (în România, Autoritatea de Supraveghere Financiară (”ASF”)), inclusiv cu privire la publicarea prospectului, difuzarea informaţiilor cu caracter promoţional privind anunţul intenţiei de ofertă publică de valori mobiliare sau admiterea la trazacţionare pe o piaţă reglementată.

2. Principalele noutăți
2.1. Forma în care se transmite proiectul de prospect spre aprobare
Toate proiectele de prospect trebuie să fie transmise autorității competente, de către emitent, ofertant sau persoana care solicită admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată, prin mijloace electronice și într-un format electronic cu funcționalități de căutare, făcându-se referire la o persoană de contact căreia autoritatea competentă să îi poată transmite toate notificările scrise, prin mijloace electronice.

De asemenea, odată cu proiectul de prospect sau în timpul procedurii de revizuire şi suplimentare a prospectului, se transmit la autoritatea naţională competentă, în format electronic cu funcționalități de căutare, o serie de elemente, precum:
(a)lista de referințe încrucișate/adnotarea propsectului pe margine în vederea identificării secțiunilor din prospect care corespund cerințelor de publicare relevante (legenda specifică);
(b) o cerere motivată în cazul în care emitentul, ofertantul sau persoana care doreşte admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată solicită ca autoritatea naţională competentă să autorizeze omiterea de informații din prospect în temeiul art. 8 alin. (2) din Directiva privind prospectul;
(c) orice alte informaţii pe care autoritatea naţională competentă le consideră necesare, din motive întemeiate, şi le solicită expres în acest scop.

2.2. Precizări privind fluxul operațional în procesul de aprobare a prospectului
După depunerea primului proiect de prospect, toate versiunile subsecvente se depun la autoritatea naţională competentă în variantă nemarcată (clean) și în varianta marcată (compare) care să evidențieze toate modificările aduse versiunii anterioare.

Dacă, din motive tehnice, nu se poate depune un proiect de prospect în variantă marcată, modificările trebuie să fie aduse la cunoştinţa autorităţii competente, în scris.

În cazul în care autoritatea competentă informează emitentul că proiectul de prospect  trebuie completat/modificat, noua versiune a proiectulului de prospect va trebui să fie însoțită și de o explicație a modului în care solicitările sau lacunele identificate de către autoritatea competentă au fost clarificate sau completate.

Versiunea finală a prospectului trebuie să fie însoțită de toate informațiile care s-au modificat față de versiunile anterioare. Pentru cazurile în care nu au mai fost efectuate alte modificări, aplicantul va confirma acest aspect în scris autorității, odată cu depunerea prospectului.

De asemenea, adnotările marginale trebuie înlăturate din versiunea finală  a prospectului.

2.3. Procedura de primire şi prelucrare a cererii de aprobare a prospectului
Autoritatea competentă este obligată să confirme primirea cererii inițiale de aprobare a unui prospect, în scris, prin mijloace electronice, cât mai curând posibil și cel târziu până la încheierea programului de lucru în cea de a doua zi lucrătoare următoare primirii cererii.

Confirmarea primirii cererii cuprinde şi datele de contact ale persoanei, din cadrul autorităţii competente, căreia îi pot fi adresate întrebări în legătură cu aceasta.

În cazul în care autoritatea competentă consideră, din motive rezonabile, că documentele prezentate sunt incomplete sau că sunt necesare informații suplimentare, aceasta trebuie să motiveze în scris, prin mijloace electronice, solicitarea de îndreptare/completare a acestor lacune. Informarea orală se poate realiza doar în situaţia în care lacunele sunt minore sau timpul este extrem de important; în acest caz, nu se consideră că se întrerupe termenul pentru aprobarea prospectului. Dacă autoritatea competentă nu primeşte informaţiile solicitate, aceasta are dreptul de a refuza aprobarea prospectului și de a încheia procesul de examinare.

În ziua aprobării prospectului, decizia autorităţii competente privind aprobarea se aduce la cunoştinţa emitentului, ofertantului sau persoanei care solicită admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată, în scris, prin mijloace electronice. Motivarea deciziei privind refuzul de a aproba prospectul este obligatorie.

2.4. Publicarea prospectului în format electronic
Pentru a fi publicat în format electronic, prospectul trebuie să respecte următoarele cerinţe: (i) să fie ușor accesibil pe site, (ii) să fie realizat într-un format electronic, care nu poate fi modificat, și cu funcționalități de căutare, (iii) să nu conțină hiperlinkuri, cu excepția linkurilor către adresele electronice unde sunt disponibile informațiile incluse prin trimitere și (iv) să poată fi descărcat local și tipărit.

În cazul în care prospectul este pus la dispoziția publicului pe site-urile web al emitentului, ale intermediarilor financiari sau ale unor piețe reglementate, aceste părți trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a evita să se adreseze rezidenților unor state membre sau țări terțe în care oferta de valori mobiliare nu este valabilă, inclusiv prin inserarea unui avertisment care să precizeze care sunt destinatarii ofertei.

În plus, accesarea unui prospect în formă electronică nu trebuie să fie precedată de parcurgerea unei proceduri de înregistrare, de acceptare a unor clauze de limitare a răspunderii juridice sau de plată a vreunei taxe.

2.5. Publicarea în presă
Prospectul se publică într-un ziar de informare generală sau într-un ziar financiar cu difuzare națională sau supraregională.

Dacă autoritatea apreciază că ziarul ales pentru publicare nu îndeplinește cerinţele anterior menţionate, aceasta va indica un ziar care, în opinia sa, este adecvat pentru publicare, ținând seama, în special, de acoperirea geografică, numărul de locuitori și obiceiurile privind lectura din fiecare stat membru.

Dacă un stat membru de origine solicită publicarea unui anunţ care să precizeze cum a fost pus prospectul la dispoziţia publicului şi de unde poate fi procurat, acel anunț se publică într-un ziar care îndeplinește criteriile stabilite pentru publicarea prospectului şi conţine elemente obligatorii, printre care: (i) identitatea emitentului, (ii) categoria, clasa și cuantumul valorilor mobiliare oferite și/sau pentru care se solicită admiterea la tranzacționare, în măsura în care aceste elemente sunt cunoscute în momentul publicării anunțului, (iii) calendarul prevăzut pentru ofertă/admiterea la tranzacționare, etc.

2.6. Comunicările cu caracter promoțional
Regulamentul Delegat prevede necesitatea difuzării unei noi comunicări cu caracter promoțional, modificate, dacă a apărut sau a fost identificat un nou factor semnificativ, o eroare sau o inexactitate substanțială în ceea ce privește informațiile cuprinse într-un prospect pentru care au fost întreprinse anterior comunicări cu caracter promoțional.

Comunicarea cu caracter promoțional modificată trebuie să facă trimitere la comunicarea anterioară, precizând că aceasta a fost modificată, motivele modificării, precum şi diferențele dintre cele două versiuni.

Obligativitatea publicării comunicării modificate nu se aplică după închiderea definitivă a ofertei publice sau în cazul în care modificarea survine mai târziu, după începerea tranzacţionării pe o piaţă reglementată.

2.7. Consecvenţa dintre informaţiile difuzate și informațiile conținute în prospect
Regulamentul Delegat aduce completări şi cu privire la obligativitatea ca orice informație difuzată pe cale orală sau în scris, în ceea ce privește oferta publică sau admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată, chiar dacă aceasta nu are caracter promoțional, să concorde întotdeauna cu informațiile difuzate în prospect.

În acest sens, informaţiile difuzate:
– nu trebuie să contrazică informațiile cuprinse în prospect;
– nu trebuie să se refere la informații care contrazic informațiile cuprinse în prospect;
– nu trebuie să prezinte o opinie extrem de subiectivă privind informațiile cuprinse în prospect, inclusiv prin omisiune sau prin prezentarea unor aspecte negative ale acestor informații care au mai puțină greutate decât aspectele pozitive;
– nu conțin măsuri alternative de performanță cu privire la emitent, cu excepția cazului în care acestea sunt cuprinse în prospect.

3. Modificări aduse Regulamentului nr. 809/2004
Intrarea în vigoare a Regulamentului Delegat are consecinţe şi asupra Regulamentului (CE) nr. 2004/809 al Comisiei din 29 aprilie 2004 de punere în aplicare a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește informațiile conținute în prospectele, structura prospectelor, includerea de informații prin trimiteri, publicarea prospectelor și difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar (“Regulamentul nr. 809/2004”).

Mai precis, o serie de prevederi ale Regulamentul nr. 809/2004 se abrogă. Cele mai importante modificări vizează eliminarea articolelor 29-34, care reglementau modalitatea de publicare și difuzare a comunicatelor cu caracter publicitar privind ofertele publice.

4. Concluzii
Deși, în general, practica națională era deja aliniată la principiile instituite de Regulamentul Delegat, acest act normativ aduce cu sine clarificări binevenite cu privire la procedura de aprobare a unui prospect, care, sperăm, vor simplifica și încuraja demersurile de listare.

Regulamentul Delegat a fost deja publicat de pagina web a ASF, unde poate fi și consultat.

Avocat Raluca Alexandru
Associate, MUȘAT & ASOCIAȚII SPARL

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică