Secţiuni » Arii de practică » Protective » Drept constituţional
Drept constituţional
DezbateriCărţiProfesionişti

Sesizare de neconstituționalitate asupra Legii privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor
31.03.2016 | JURIDICE.ro

Secţiuni: CCR, Drept constitutional
JURIDICE - In Law We Trust

Klaus Iohannis, Preşedintele României, a semnat, miercuri, 30 martie 2016, sesizarea de neconstituționalitate asupra Legii privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.”- S.A., în domeniul public al orașului Teiuș și în administrarea Consiliului local al orașului Teiuș, județul Alba.

Textul integral al cererii:

”Domnului Augustin Zegrean
Preşedintele Curţii Constituţionale

În temeiul dispozițiilor art. 146 lit. a) din Constituție și ale art. 15 din Legea  nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, formulez următoarea sesizare de neconstituționalitate asupra Legii privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.”- S.A., în domeniul public al orașului Teiuș și în administrarea Consiliului local al orașului Teiuș, județul Alba.

Legea privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.”- S.A., în domeniul public al orașului Teiuș și în administrarea Consiliului local al orașului Teiuș, județul Alba reglementează trecerea unui teren din domeniul public al statului în domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale (orașul Teiuș) în vederea realizării unor investiții de utilitate publică; totodată, prin aceeași lege, contractul de concesiune încheiat între Ministerul Transporturilor și Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. se va modifica în mod corespunzător, în condițiile legii. Prin obiectul de reglementare, legea transmisă la promulgare contravine prevederilor art. 1 alin. (4) și (5), ale 136 alin. (3) și ale art. 147 alin. (4) din Constituție.

1. Legea privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.”- S.A., în domeniul public al orașului Teiuș și în administrarea Consiliului local al orașului Teiuș, județul Alba contravine regimului juridic al proprietății publice, astfel cum acesta este reglementat prin Constituție și prin legi speciale și, prin aceasta, încalcă dispozițiile art.1 alin. (5) coroborate cu cele ale 136 alin. (3) din Constituție.

Potrivit art. 136 alin. (3) din Constituție, bogățiile de interes public ale subsolului, spațiul aerian, apele cu potențial energetic valorificabil, de interes național, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice și ale platoului continental, precum și alte bunuri stabilite de legea organică, fac obiectul exclusiv al proprietății publice. Condițiile în care se poate realiza transferul bunurilor din domeniul public al statului în domeniul public al unităților administrativ-teritoriale sunt stabilite de art. 860 alin. (3) din Codul civil și art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare. Mecanismul legal de trecere a unui bun din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale sau invers, trebuie distins, în funcție de natura bunului care se transmite, între mecanismul trecerii prin declarația legii sau mecanismul trecerii prin acte individuale.

Potrivit dispozițiilor menționate, în cazul bunurilor ce formează obiectul exclusiv al proprietății publice a statului sau al unităților administrativ-teritoriale în temeiul unei legi organice, trecerea din domeniul public al statului în domeniul public al unităților administrativ-teritoriale sau invers operează numai printr-o modificare expresă a legii organice. Atunci când însă bunurile aparțin potrivit destinației lor – în temeiul criteriului uzului sau interesului public național, județean sau local – fie domeniului public al statului, fie domeniului public al unităților administrativ-teritoriale, trecerea din domeniul public al statului în cel al unităților administrativ-teritoriale sau invers se face în temeiul art. 9 din Legea nr. 213/1998, cu modificările și completările ulterioare, și anume la cererea consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local, după caz, prin hotărâre a Guvernului, sau, simetric, la cererea Guvernului, prin hotărâre a consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local. Așadar, dacă bunul aparține domeniului public potrivit unei declarații a legii, tot prin lege se poate face transferul inter domenial. Dacă însă bunul aparține potrivit destinației sale, domeniului public național, respectiv local, atunci transferul se realizează potrivit procedurii stabilite prin art. 9 din Legea nr. 213/1998, cu modificările și completările ulterioare, și anume printr-un act individual, hotărâre a Guvernului sau a consiliului local, în funcție de sensul transferului. Menționăm că în acest sens este și jurisprudența Curții Constituționale (Decizia Curții Constituționale nr. 1/2014 asupra obiecției de neconstituționalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competențe exercitate de unele ministere și organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a unor măsuri de reformă privind administrația publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 19 februarie 2014).

Or, din analiza conținutului normativ a legii transmise la promulgare, precum și a  expunerii de motive atașate propunerii legislative rezultă că terenul transmis nu este susceptibil de a face obiectul exclusiv al proprietății publice (nefiind expres menționat la art. 136 alin. (3) din Constituție). Acest bun, potrivit destinației sale, respectiv uzul sau interesul public național, județean sau local, poate aparține fie domeniului public al statului, fie domeniului public al unității administrativ-teritoriale. În acest ultim caz, sunt incidente dispozițiile art. 860 alin. (3) teza finală din Codul civil raportat la art. 9 din Legea nr. 213/1998. Cu privire la bunurile obiect exclusiv al proprietății publice prin destinația legii, art. 860 alin. (3) din Codul civil instituie obligația modificării legii organice prin care bunul a fost considerat obiect exclusiv al dreptului de proprietate publică. În cazul legii transmisă la promulgare, însă, nu există o lege organică în care să se fi stabilit că terenul respectiv face obiectul exclusiv al dreptului de proprietate publică a statului. Prin urmare, în acest caz trebuie aplicate prevederile art. 9 din Legea nr. 213/1998.

În consecință, considerăm că Legea privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.”- S.A., în domeniul public al orașului Teiuș și în administrarea Consiliului local al orașului Teiuș, județul Alba instituie o derogare de la prevederile legale mai sus citate, substituindu-se actului individual (hotărâre a Guvernului) de trecere a bunului  din domeniul public al statului în domeniul public al unității administrativ-teritoriale, fiind încălcate astfel prevederile art. 1 alin. (5) coroborate cu cele ale 136 alin. (3) din Constituție.

2. Prin obiectul de reglementare, Legea privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.”- S.A., în domeniul public al orașului Teiuș și în administrarea Consiliului local al orașului Teiuș, județul Alba este un act cu caracter individual și prin aceasta încalcă prevederile art. 1 alin. (4) și  ale  art. 147  alin. (4) din Constituție.

Legea transmisă la promulgare are caracter individual, întrucât reglementează exclusiv cu privire la un singur bun, privit ut singuli, și nu cu privire la o categorie de bunuri identificate în mod generic. Așa cum rezultă atât din titlu, cât și din conținutul său normativ, legea transmisă la promulgare vizează un caz particular, absența caracterului de generalitate al reglementării făcând-o incompatibilă cu legea ca act juridic al Parlamentului. Fără îndoială, este dreptul legiuitorului de a reglementa anumite domenii particulare într-un mod diferit de cel utilizat în cadrul reglementării cu caracter general, însă chiar și în acest caz, reglementarea derogatorie trebuie să aibă caracter general și nu individual. În acest sens este și jurisprudența Curții Constituționale care a statuat în mod constant că, în ipoteza în care Parlamentul și-a arogat competența de legiferare în condițiile, domeniul și cu finalitatea urmărite, a fost încălcat principiul separației și echilibrului puterilor în stat consacrat de art. 1 alin. (4) din Constituție, viciu care afectează legea în ansamblul său (Decizia Curții Constituționale nr. 600/2005 cu privire la constituționalitatea Legii pentru reglementarea situației juridice a unor bunuri care au aparținut fostului suveran al României, Mihai I, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1060 din 26 noiembrie 2005; Decizia Curții Constituționale nr. 970/2007 referitoare la sesizarea asupra neconstituționalității Legii privind atribuirea unei locuințe generalului în retragere Marin Lungu, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 796 din 22 noiembrie 2007;  Decizia Curții Constituționale nr. 494/2013 cu privire la admiterea obiecției de neconstituționalitate a Legii privind aprobarea Memorandumului de înțelegere încheiat între statul român și The Rompetrol Group N.V., semnat la București la 15 februarie 2013,  publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 819 din 21 decembrie 2013; Decizia Curții Constituționale nr. 574/2014 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 216/2008 privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de 1.369.125 de acțiuni deținute de stat la Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” – S.A. Constanța, reprezentând 20% din capitalul social, către Consiliul Local al Municipiului Constanța,  publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 889 din 8 decembrie 2014). De asemenea, reglementarea cu caracter individual privind situația juridică a terenului de 74.496 mp din orașul Teiuș contravine principiului constituțional al egalității consacrat de art. 4 alin. (2) şi art. 16 alin. (1) din Constituție. Totodată, prin caracterul său individual, legea dedusă controlului de neconstituționalitate, adoptată cu ignorarea jurisprudenței Curții Constituționale,  contravine și prevederilor art. 147 alin. (4) teza a II-a din Constituție, potrivit cărora deciziile instanței de contencios constituțional sunt obligatorii pentru toate subiectele de drept.

În considerarea argumentelor expuse, vă solicit să admiteți sesizarea de neconstituționalitate și să constatați că Legea privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.”- S.A., în domeniul public al orașului Teiuș și în administrarea Consiliului local al orașului Teiuș, județul Alba este neconstituțională.

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
KLAUS – WERNER IOHANNIS”

Cuvinte cheie: , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti