Secţiuni » Arii de practică » Protective » Drept civil
Drept civil
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
AUDI Q3
AUDI Q3
CEDO Drept civil

România la CEDO: cauza pendinte S.C. Vinalcool Argeș SA Pitești. Dreptul de proprietate, inepuizarea tuturor căilor de la nivel intern, garanția pentru evicțiune și răspunderea statului

11 aprilie 2016 | Mihaela MAZILU-BABEL, Adina MIHALACHE

Secția a 4-a

Cererea nr. 7629/10
S.C. VINALCOOL ARGEŞ S.A. PITEŞTI împotriva României
introdusă în 9 decembrie 2009 și comunicată în 7 martie 2016

1. Situația de fapt (precum este redată de către compania reclamantă, rezumată de Curte și tradusă de noi din limba engleză):
Compania reclamantă, S.C. Vinalcool Argeș S.A. Pitești S.A., este o companie privată românească cu sediul la Pitești.

1.1. Statutul juridic al companiei reclamante

Compania reclamantă a fost înființată în temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome si societăți comerciale. Potrivit articolului 20 din Lege, aceasta a preluat activele unei foste unități economice deținute de statul în perioada comunistă. Statul a deținut toate acțiunile noii companii și le-a administrat prin Fondul Proprietății de Stat („F.P.S.”). În 1994, Ministerul Agriculturii și Alimentației a emis o certificat care conținea activele societății care îi aparțineau.

În 8 ianuarie 1998, F.P.S. a transferat acțiunile sale deținute în cadrul companiei reclamante la Societatea de Investiții Financiare Oltenia („S.I.F. Oltenia”). Fondată în 1993 ca Fond al Proprietății Private, S.I.F. Oltenia a fost reorganizată în temeiul Legii nr. 133/1996 pentru transformarea Fondurilor Proprietăţii Private în societăţi de investiţii financiare și este, în prezent, o societate cu capital exclusiv privat. În schimb, F.P.S. a primit acțiuni în alte societăți deținute de stat. Compania reclamantă a devenit astfel o societate cu capital privat.

În 8 iunie 2005, S.I.F. Oltenia a vândut 66,9% din acțiunile companiei reclamante unor entități private, acționarii actuali.

Arbitraj comercial

Evenimente juridice

Servicii JURIDICE.ro

1.2. Acțiuni în revendicare împotriva companiei reclamante

În 29 octombrie 2002, trei reclamanți au introdus o acțiune în revendicare împotriva companiei reclamante, susținând că terenul înregistrat în certificatul din 1994 a fost confiscat în mod ilegal bunicilor lor de către stat în perioada comunistă. Aceștia si-au bazat acțiunea pe prevederile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989.

Printr-o hotărâre din 16 octombrie 2003, Tribunalul Argeș a dispus companiei reclamante să predea reclamanților terenul și clădirile ridicate pe acesta. Tribunalul a constatat că bunicii reclamanților au fost proprietarii de drept ai bunurilor naționalizate în mod ilegal în 1950. Acesta a considerat că certificatul din 1994 eliberat companiei reclamante nu reprezenta un titlu de proprietate valabil, întrucât atesta numai situaţia de fapt existentă la data emiterii sale.

Compania reclamantă a introdus apel. În 1 iulie 2004, Curtea de Apel Argeș a constatat că clădirile au fost demolate, iar restituirea lor nu mai era, așadar, posibilă. Prin urmare, aceasta a înlocuit obligația de restituire a clădirilor cu obligația de a-i despăgubi pe reclamanți.

Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat soluția Curții de Apel printr-o decizie finală pronunțată la 7 februarie 2006.

În 8 martie 2007, compania reclamantă a predat posesia terenului.

1.3. Acțiunea în despăgubire împotriva statului

În 2 mai 2007, compania reclamantă a introdus o acțiune împotriva statului și a Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului („AVAS” – o nouă organizație care cuprindea fostul F.P.S.), prin care solicita repararea prejudiciului suferit din cauza restituirii activelor sale către fostul proprietar. Aceasta a estimat valoarea pagubelor la 643.280,16 lei (RON). Acțiunea s-a întemeiat pe Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale („Ordonanța nr. 88/1997”).

În 15 mai 2008, Tribunalul Argeș a admis acțiunea. Potrivit Tribunalului, compania reclamantă a fost privatizată în 1998 de către stat, iar A.V.A.S. și statul au fost responsabili pentru pierderile suferite de compania reclamantă în temeiul articolului 324 din Ordonanța nr. 88/1997. Prin urmare, acesta i-a obligat pe pârâți să plătească 643.280,16 lei companiei reclamante. Ambele părți au introdus apel.

Printr-o decizie finală din 23 iunie 2009, Înalta Curte de Casație și Justiție a casat această hotărâre. Aceasta a considerat că compania reclamantă a fost privatizată prin intermediul unei cesiuni cu titlu gratuit, în cadrul dispozițiilor normative care au fost abrogate în mod expres prin Ordonanța nr. 88/1997. În consecință, privatizarea nu a intrat sub incidența prevederilor Ordonanței nr. 88/1997, care a reglementat numai privatizarea prin contracte de vânzare-cumpărare. Instanța a constatat că răspunderea statului nu putea fi angajată.

1.4. Alte evoluții

În cadrul unei acțiuni separate introduse de trei reclamanți împotriva A.V.A.S. și de compania reclamantă pentru restituirea proprietății confiscate de stat în perioada comunistă, instanțele naționale au admis că nu poate fi angajată răspunderea societății reclamante în temeiul Legii nr. 10/2001, având în vedere că, atunci când această lege a intrat în vigoare, proprietatea în cauză aparținea societății.

2. Dreptul pertinent aplicabil la nivel național:

Ordonanța nr. 88/1997 conținea prevederile următoare la data petrecerii faptelor:

Articolul 5
„Fondul Proprietăţii de Stat este o instituţie de interes public, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care acţionează pentru diminuarea implicării în economie a statului şi a autorităţilor administraţiei publice locale, prin vânzarea acţiunilor acestora.”

Articolul 324 (extras)
„(1) Instituţiile publice implicate asigură repararea prejudiciilor cauzate societăţilor comerciale privatizate sau în curs de privatizare prin restituirea către foştii proprietari a bunurilor imobile preluate de stat.
(5) În cazul în care prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă societăţile comerciale sunt obligate la plata echivalentului bănesc al imobilelor, instituţiile publice implicate vor plăti direct fostului proprietar suma prevăzută în hotărâre.
(6) Statul garantează îndeplinirea de către instituţiile publice implicate a obligaţiilor prevăzute în prezentul articol.”

În conformitate cu prevederile relevante din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării (articolul 29 § 3), instituțiile publice implicate în procesul de privatizare vor despăgubi cumpărătorii cu care au încheiat contracte de vânzare-cumpărare, și nu companiile. În temeiul articolului 30 alineatul (3) din aceeași lege, noile reglementari nu se aplicau contractelor de vânzare-cumpărare încheiate înainte de intrarea în vigoare a acesteia, fiind guvernate de Ordonanța nr. 88/1997. Această interpretare a fost confirmată de Înalta Curte de Casație și Justiție în Decizia nr. 18 din 17 octombrie 2011, adoptată în cadrul examinării unui recurs în interesul legii.

3. Capete de cerere:

Compania reclamantă susține că prin respingerea acțiunii sale împotriva A.V.A.S. și statului, instanțele au aplicat în mod eronat prevederile Ordonanței nr. 88/1997 și au încălcat dreptul său la repararea pejudiciilor cauzate prin pierderea proprietății, aducând atingere dreptului său la un proces echitabil și prejudicii. Aceasta se bazează pe dispozițiile articolelor 1, 6 și 13 din Convenție și pe articolul 1 din Protocolul nr.1 la Convenție.

4. Intrebări adresate părților:

4.1. A epuizat compania reclamantă toate căile de atac interne, în sensul articolului 35 din Convenție? În special, ar fi putut compania reclamantă să invoce garanția pentru evicțiune în temeiul prevederilor din Codul civil în vigoare la momentul respectiv?

4.2. A fost compania reclamantă lipsită de proprietatea sa, în sensul articolului 1 din Protocolul nr. 1?
Dacă răspunsul este pozitiv, a fost necesară această lipsire de proprietate?
În special, a impus această lipsire de proprietate o povară individuală excesivă asupra reclamantei (a se vedea Immobiliare Saffi c. Italiei [GC], nr. 22774/93, § 59, CEDO 1999-V)?

5. Nota noastră:
5.1 Ultimul recurs a fost atacat cu o cerere în revizuire, de altfel respinsă (pentru detalii, a se vedea aici)
5.2. Nu am reușit să găsim alineatul sau paragraful 3 al articolului 29 din Legea nr. 137/2002 la care se face trimitere în rezumatul Curții.

Adina Mihalache (traducere)
Masterand, Facultatea de Drept, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Mihaela Mazilu-Babel (selecție și supervizare traducere)

Citeşte mai mult despre , , , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership