Secţiuni » Arii de practică » Business » Achiziţii publice
Achiziţii publice
DezbateriCărţiProfesionişti

Legea privind remediile şi căile de atac în materia achizițiilor publice


26 mai 2016 | Corina CIOROABĂ

UNBR Caut avocat
JURIDICE gratuit pentru studenti

Secţiuni: Achizitii publice, Noutăți legislative

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 393 din data de 23 mai 2015 a fost publicată Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

Până în prezent, sistemul căilor de atac în materia achizițiilor publice era reglementat prin OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.
În contextul adoptării unor noi prevederi în domeniul achizițiilor publice, noua lege reglementează, într-un act normativ de sine-statator, remediile, căile de atac şi procedura de soluţionare a acestora, pe cale administrativ-jurisdicţională sau judiciară, în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune, precum şi organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.
De asemenea, legea se aplică şi cererilor având ca obiect acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum şi celor privind executarea, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor.

Principalele noutăți:

În cazul unei asocieri de operatori economici care depun împreună o ofertă comună, îi este recunoscut oricărui membru al asocierii, dreptul de a formula contestație.

Se reglementează obligativitatea depunerii unei notificării prealabile, prin care persoana vătămată, înainte de a se adresa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau instanţei de judecată, are obligaţia să notifice autoritatea contractantă cu privire la solicitarea de remediere, în tot sau în parte, a pretinsei încălcări a legislaţiei privind achiziţiile publice sau concesiunile.

Legea stabilește atât un sistem administrativ-jurisidicțional, cât și un sistem judiciar de soluționare a contestațiilor. În acest sens, persoana care se consideră vătămată se poate adresa Consiliului sau instanţei de judecată.

Autoritatea contractantă care a luat la cunoştinţă despre depunerea de către persoane diferite a unor contestaţii împotriva aceluiaşi act al autorităţii contractante, atât în faţa Consiliului, cât şi în faţa instanţei, are obligaţia să informeze Consiliul şi instanţa în acest sens, transmiţând totodată copii de pe contestaţiile formulate. În acest caz, instanța va dispune conexarea contestațiilor, iar persoana care a formulat contestație la Consiliu nu mai este ținută de plata taxei de timbru.

Calea administrativ- jurisidicțională presupune sesizarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor. Contestația în fața Consiliului este gratuită și se poate face doar dacă se face dovada depunerii notificării prealabile a autorității contractante.
Sub sancţiunea respingerii contestaţiei ca tardivă, aceasta se înaintează atât Consiliului, cât şi autorităţii contractante, nu mai târziu de expirarea termenului legal de contestare. În termen de o zi lucrătoare de la primirea contestaţiei, autoritatea contractantă are obligaţia să o publice în SEAP, fără a face referire la datele de identificare cu caracter personal ale contestatorului.
Contestaţiile formulate în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire, în etapa de până la data deschiderii ofertelor, sunt soluţionate de un complet, iar cele din etapa de după data deschiderii ofertelor, sunt soluţionate de alt complet
În fiecare etapă, contestaţiile formulate în cadrul aceleiaşi proceduri sunt conexate.

Deciziile Consiliului privind soluţionarea contestaţiei pot fi atacate de către oricare dintre părţile cauzei, cu plângere la curtea de apel, secţia de contencios administrativ şi fiscal, în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii contractante.
Plângerea este supusă taxei de timbru.
În cazuri temeinic justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, instanţa poate dispune, condiționat de plata unei cauțiuni în valoare de 2% din valoarea estimată a contractului, suspendarea procedurii de atribuire sau a executării contractului până la soluţionarea cauzei.

Contestaţia pe cale judiciară presupune plata unei taxe de timbru și este condiționată, de asemenea, de existența notificării prealabile obligatorii.
Competenţa de soluţionare a cauzelor aparţine tribunalului în a cărui arie de competenţă teritorială se află sediul autorităţii contractante, secţia de contencios administrativ şi fiscal, prin complete specializate în achiziţii publice.
Legea stabilește termene mai scurte de judecată decât pe dreptul comun. Pârâtul este obligat să depună întâmpinarea în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea contestaţiei, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a mai propune probe şi invoca excepţii.
Hotărârea poate fi atacată cu recurs, în termen de 10 zile de la comunicare. Recursul se judecă de secţia de contencios administrativ şi fiscal a curţii de apel, în complet specializat în achiziţii publice.

De asemenea, legea stabilește că și procesele sau cererile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum şi cele privind executarea, anularea, nulitatea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor se soluţionează în primă instanţă, de urgenţă şi cu precădere, de către secţia de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului în circumscripţia căruia se află sediul autorităţii contractante, prin complete specializate în achiziţii publice. Hotărârea poate fi atacată cu recurs, în termen de 10 zile de la comunicare, la secţia contencios administrativ şi fiscal a curţii de apel, care judecă în complet specializat în achiziţii publice.

Întrucât cererile în fața instanței vor fi judecate de complete specializate, legea prevede suplimentarea, prin hotărâre de Guvern, a  numărului de posturi pentru instanţele judecătoreşti, în vederea ocupării unui număr de 48 de posturi de judecător şi 16 posturi de grefier pentru curţile de apel şi, respectiv, 50 de posturi de judecător şi 50 de posturi de grefier pentru tribunale.

Dispoziţiile noii legi se aplică numai contestaţiilor/cererilor/plângerilor formulate după intrarea ei în vigoare.

Corina Cioroabă

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică