Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Procedură civilă
Procedură civilă
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti

Suspendarea cursului perimării
30.05.2016 | Alexandra-Paula CHIȘ

Secţiuni: Procedură civilă, RNSJ, Selected, Studii
JURIDICE - In Law We Trust

Perimarea este o „sancțiune procedurală care intervine în cazul nerespectării cerinței de a exista continuitate între actele de procedură și constă în stingerea procesului în faza în care acesta se găsește, din cauza rămânerii lui în nelucrare, din vina părții, un anumit timp, prevăzut de lege.[1]

Conform art. 416 C. pr. civ., această sancțiune operează împotriva oricărei cereri de chemare în judecată, chiar și împotriva incapabililor, dacă a rămas în nelucrare din motive imputabile părții, timp de 6 luni și începe să curgă de la data îndeplinirii ultimului act de procedură de către părți sau instanță. Cu toate acestea, termenul nu va curge în cazul în care actul de procedură trebuia efectuat din oficiu, când cererea nu a ajuns la instanța competentă din cauze neimputabile părții sau când nu se poate fixa termen de judecată.

Din cele menționate anterior rezultă, fără putință de tăgadă, că de esența acestei sancțiuni este culpa procesuală a părții.

Termenul de perimare este susceptibil de întrerupere și de suspendare.

Întreruperea cursului perimării este prevăzută de art. 417 C.pr.civ. conform căruia îndeplinirea unui act de procedură făcut în vederea judecării procesului de către partea care justifică un interes întrerupe termenul de perimare.

Suspendarea perimării este reglementată de art. 418 C. pr. civ. prin care legiuitorul prevede trei cazuri de suspendare a termenului de perimare:

1. Cursul perimării este suspendat cât timp durează suspendarea judecății, pronunțată de instanță în cazurile prevăzute de art. 413 și în alte cazuri stabilite de lege, dacă suspendarea nu este cauzată de lipsa de stăruință a părților în judecată.

Cazurile prevăzute de art. 413 C. pr. civ. sunt cazurile de suspendare facultativă. Astfel, instanța poate suspenda judecata:
a) Când dezlegarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de existența ori inexistența unui drept care face obiectul unei alte judecăți.
b) Când s-a început urmărirea penală pentru o infracțiunea care ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra hotărârii ce urmează să se dea, dacă legea nu prevede altfel.
c) În alte cazuri prevăzute de lege.

În situația în care instanța apreciază că este necesară suspendarea judecății în temeiul unui caz prevăzut de art. 413 C. pr. civ., termenul de perimare este suspendat până la momentul pronunțării unei hotărâri definitive în cauza care a provocat suspendarea judecății. Desigur, suspendarea cursului perimării presupune că perimarea și-a început cursul dintr-o cauză anterioară.[2]

Din momentul pronunțării unei hotărâri definitive în cauza care a provocat suspendarea judecății va curge termenul de 6 luni, termen în care partea va trebui să sesizeze instanța care a hotărât suspendarea în vederea continuării judecății.

2. În cazurile prevăzute la art. 412, cursul perimării este suspendat timp de o lună de la data când s-au petrecut faptele care au determinat suspendarea judecății, dacă aceste fapte s-au petrecut în cele din urmă 3 luni ale termenului de perimare.

Cazurile prevăzute la art. 412 C. pr. civ. sunt cazurile care atrag suspendarea judecății de drept:
a) Decesul uneia dintre părți, până la introducerea în cauză a moștenitorilor, în afară de cazul când partea interesată cere termen pentru introducerea acestora.
b) Interdicția judecătorească sau punerea sub curatelă a unei părți, până la numirea tutorelui ori curatorului.
c) Decesul reprezentantului sau al mandatarului uneia dintre părți, survenit cu mai puțin de 15 zile înainte de ziua înfățișării, până la numirea unui nou reprezentant sau mandatar.
d) Încetarea funcției tutorelui sau curatorului, până la numirea unui nou tutore sau curator.
e) Persoana juridică este dizolvată, până la desemnarea lichidatorului.
f) Deschiderea procedurii insolvenței, în temeiul hotărârii judecătorești definitive, dacă debitorului trebuie reprezentat, până la numirea administratorului ori lichidatorului judiciar.
g) Instanța formulează o cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare adresată Curții de Justiție a Uniunii Europene, potrivit tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană.
h) Alte cazuri prevăzute de lege.

În situația în care în timpul judecății intervine unul din cazurile sus menționate, judecătorul este obligat să constate suspendarea judecății. Totuși, dacă aceste cazuri intervin după închiderea dezbaterilor, pronunțarea unei hotărâri nu este împiedicată.

Termenul de perimare, în cazul suspendării de drept, curge de la momentul în care partea poate formula cererea de reluare a judecății ori după pronunțarea hotărârii de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cazul prevăzut de art. 412 alin. (1) pct. 7.

Suspendarea cursului perimării, în aceste cazuri, este condiționată de preexistența unei alte cauze de suspendare a judecății care a încetat și a determinat curgerea termenului de perimare. În cursul termenului de perimare început va interveni o cauză de suspendare a judecății de drept, dar este necesar să intervină în ultimele 3 luni ale termenului de perimare pentru a-și produce efectul suspensiv asupra perimării.[3] De asemenea, suspendarea perimării în această situație este limitată la o perioadă de o lună de la data când s-au petrecut faptele care au determinat suspendarea judecății.

3. Perimarea se suspendă, de asemenea, pe timpul cât partea este împiedicată de a stărui în judecată din cauza unor motive temeinic justificate, precum și în alte cazuri expres prevăzute de lege.

În acest caz, suspendarea termenului de perimare se va constata de îndată ce motivele care au împiedicat partea să stăruie în judecată sunt înlăturate sau dispar, deci ulterior existenței efective a cauzei de suspendare. De asemenea, caracterul justificat al motivelor de împiedicare va fi apreciat de instanță, astfel că putem afirma despre acest caz de suspendare a cursului perimării că este unul facultativ în măsura în care nu se întemeiază pe o prevedere legală expresă.

„Partea care invocă motive temeinic justificate care au împiedicat-o să stăruie în judecată trebuie să dovedească nu numai faptul apariției lor, ci și durata acestora, pentru a fi posibilă determinarea întinderii perioadei de suspendare a cursului perimării, perioadă pe care legea nu o limitează.”[4]

În concluzie, suspendarea cursului perimării înlătură efectul sancționator al perimării numai în situațiile în care cauza rămâne în nelucrare din motive neimputabile părții. Această soluție legislativă apare ca firescă și echitabilă în condițiile în care instituția perimării are rol sancționator, iar, în principiu, orice sancțiune are la bază un comportament culpabil din partea celui care este ținut să o suporte.


[1] Gabriel Boroi, Mirela Stancu, Drept procesual civil, Ediția a 2-a, revizuită și adăugită, Ed. Hamangiu, București, 2015, p. 523 apud V. M. Ciobanu, Tratat 1997, vol. II, p. 224.
[2] G. Boroi, M. Stancu, Drept procesual civil, Ediția a 2-a, revizuită și adăugită, Ed. Hamangiu, București, 2015, p. 527
[3] Ibidem.
[4] G.Boroi, M. Stancu, op. Cit., p. 528 apud C. Negrilă, în G. Boroi (coord.), Noul Cod, vol. I, p. 784.


Alexandra Paula Chiș

Cuvinte cheie: , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti