Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Procedură civilă
Procedură civilă
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti
Banner BA-01
Servicii JURIDICE.ro
Banner BA-02
Procedură civilă RNSJ SELECTED Studii

Suspendarea cursului perimării

30 mai 2016 | Alexandra-Paula CHIȘ

Perimarea este o „sancțiune procedurală care intervine în cazul nerespectării cerinței de a exista continuitate între actele de procedură și constă în stingerea procesului în faza în care acesta se găsește, din cauza rămânerii lui în nelucrare, din vina părții, un anumit timp, prevăzut de lege.[1]

Conform art. 416 C. pr. civ., această sancțiune operează împotriva oricărei cereri de chemare în judecată, chiar și împotriva incapabililor, dacă a rămas în nelucrare din motive imputabile părții, timp de 6 luni și începe să curgă de la data îndeplinirii ultimului act de procedură de către părți sau instanță. Cu toate acestea, termenul nu va curge în cazul în care actul de procedură trebuia efectuat din oficiu, când cererea nu a ajuns la instanța competentă din cauze neimputabile părții sau când nu se poate fixa termen de judecată.

Din cele menționate anterior rezultă, fără putință de tăgadă, că de esența acestei sancțiuni este culpa procesuală a părții.

Termenul de perimare este susceptibil de întrerupere și de suspendare.

Întreruperea cursului perimării este prevăzută de art. 417 C.pr.civ. conform căruia îndeplinirea unui act de procedură făcut în vederea judecării procesului de către partea care justifică un interes întrerupe termenul de perimare.

Suspendarea perimării este reglementată de art. 418 C. pr. civ. prin care legiuitorul prevede trei cazuri de suspendare a termenului de perimare:

1. Cursul perimării este suspendat cât timp durează suspendarea judecății, pronunțată de instanță în cazurile prevăzute de art. 413 și în alte cazuri stabilite de lege, dacă suspendarea nu este cauzată de lipsa de stăruință a părților în judecată.

Cazurile prevăzute de art. 413 C. pr. civ. sunt cazurile de suspendare facultativă. Astfel, instanța poate suspenda judecata:
a) Când dezlegarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de existența ori inexistența unui drept care face obiectul unei alte judecăți.
b) Când s-a început urmărirea penală pentru o infracțiunea care ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra hotărârii ce urmează să se dea, dacă legea nu prevede altfel.
c) În alte cazuri prevăzute de lege.

În situația în care instanța apreciază că este necesară suspendarea judecății în temeiul unui caz prevăzut de art. 413 C. pr. civ., termenul de perimare este suspendat până la momentul pronunțării unei hotărâri definitive în cauza care a provocat suspendarea judecății. Desigur, suspendarea cursului perimării presupune că perimarea și-a început cursul dintr-o cauză anterioară.[2]

Din momentul pronunțării unei hotărâri definitive în cauza care a provocat suspendarea judecății va curge termenul de 6 luni, termen în care partea va trebui să sesizeze instanța care a hotărât suspendarea în vederea continuării judecății.

2. În cazurile prevăzute la art. 412, cursul perimării este suspendat timp de o lună de la data când s-au petrecut faptele care au determinat suspendarea judecății, dacă aceste fapte s-au petrecut în cele din urmă 3 luni ale termenului de perimare.

Cazurile prevăzute la art. 412 C. pr. civ. sunt cazurile care atrag suspendarea judecății de drept:
a) Decesul uneia dintre părți, până la introducerea în cauză a moștenitorilor, în afară de cazul când partea interesată cere termen pentru introducerea acestora.
b) Interdicția judecătorească sau punerea sub curatelă a unei părți, până la numirea tutorelui ori curatorului.
c) Decesul reprezentantului sau al mandatarului uneia dintre părți, survenit cu mai puțin de 15 zile înainte de ziua înfățișării, până la numirea unui nou reprezentant sau mandatar.
d) Încetarea funcției tutorelui sau curatorului, până la numirea unui nou tutore sau curator.
e) Persoana juridică este dizolvată, până la desemnarea lichidatorului.
f) Deschiderea procedurii insolvenței, în temeiul hotărârii judecătorești definitive, dacă debitorului trebuie reprezentat, până la numirea administratorului ori lichidatorului judiciar.
g) Instanța formulează o cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare adresată Curții de Justiție a Uniunii Europene, potrivit tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană.
h) Alte cazuri prevăzute de lege.

În situația în care în timpul judecății intervine unul din cazurile sus menționate, judecătorul este obligat să constate suspendarea judecății. Totuși, dacă aceste cazuri intervin după închiderea dezbaterilor, pronunțarea unei hotărâri nu este împiedicată.

Termenul de perimare, în cazul suspendării de drept, curge de la momentul în care partea poate formula cererea de reluare a judecății ori după pronunțarea hotărârii de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cazul prevăzut de art. 412 alin. (1) pct. 7.

Suspendarea cursului perimării, în aceste cazuri, este condiționată de preexistența unei alte cauze de suspendare a judecății care a încetat și a determinat curgerea termenului de perimare. În cursul termenului de perimare început va interveni o cauză de suspendare a judecății de drept, dar este necesar să intervină în ultimele 3 luni ale termenului de perimare pentru a-și produce efectul suspensiv asupra perimării.[3] De asemenea, suspendarea perimării în această situație este limitată la o perioadă de o lună de la data când s-au petrecut faptele care au determinat suspendarea judecății.

3. Perimarea se suspendă, de asemenea, pe timpul cât partea este împiedicată de a stărui în judecată din cauza unor motive temeinic justificate, precum și în alte cazuri expres prevăzute de lege.

În acest caz, suspendarea termenului de perimare se va constata de îndată ce motivele care au împiedicat partea să stăruie în judecată sunt înlăturate sau dispar, deci ulterior existenței efective a cauzei de suspendare. De asemenea, caracterul justificat al motivelor de împiedicare va fi apreciat de instanță, astfel că putem afirma despre acest caz de suspendare a cursului perimării că este unul facultativ în măsura în care nu se întemeiază pe o prevedere legală expresă.

„Partea care invocă motive temeinic justificate care au împiedicat-o să stăruie în judecată trebuie să dovedească nu numai faptul apariției lor, ci și durata acestora, pentru a fi posibilă determinarea întinderii perioadei de suspendare a cursului perimării, perioadă pe care legea nu o limitează.”[4]

În concluzie, suspendarea cursului perimării înlătură efectul sancționator al perimării numai în situațiile în care cauza rămâne în nelucrare din motive neimputabile părții. Această soluție legislativă apare ca firescă și echitabilă în condițiile în care instituția perimării are rol sancționator, iar, în principiu, orice sancțiune are la bază un comportament culpabil din partea celui care este ținut să o suporte.


[1] Gabriel Boroi, Mirela Stancu, Drept procesual civil, Ediția a 2-a, revizuită și adăugită, Ed. Hamangiu, București, 2015, p. 523 apud V. M. Ciobanu, Tratat 1997, vol. II, p. 224.
[2] G. Boroi, M. Stancu, Drept procesual civil, Ediția a 2-a, revizuită și adăugită, Ed. Hamangiu, București, 2015, p. 527
[3] Ibidem.
[4] G.Boroi, M. Stancu, op. Cit., p. 528 apud C. Negrilă, în G. Boroi (coord.), Noul Cod, vol. I, p. 784.


Alexandra Paula Chiș

Citeşte mai mult despre , , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Poezii
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership