Secţiuni » Arii de practică » Protective » Drept civil
Drept civil
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q8
AUDI Q3
AUDI Q3 SUV
AUDI Q3
Citeşte mai mult în legătură cu CEDO, Drept civil, Jurisprudență ÎCCJ curentă, Jurisprudența ÎCCJ-RIL

România la CEDO: cauza pendinte Adrian Lupaș și alții. Retrocedare, RIL al ICCJ, și lipsirea de efecte a unei hotărâri CEDO

6 iunie 2016 | Mihaela MAZILU-BABEL, Adina MIHALACHE

Secția a 4-a, CEDO

Cererea nr. 14254/10

Adrian LUPAȘ și alții împotriva României
introdusă în 5 iunie 2009 și comunicată în 11 mai 2016

1. Situația de fapt (precum este redată de către reclamant, rezumată de Curte și tradusă de noi):

Reclamanții sunt descendenții a doi foști coproprietari ai unui lot de aproximativ 50 de hectare din Constanța, pe litoralul Mării Negre. În 1950 terenul a fost expropriat în scopul construirii unei baze militare.

În 5 decembrie 1994, Curtea de Apel Constanța a decis că ordinul de expropriere a fost neconstituțional și, având în vedere că baza militară nu fusese construită, a dispus restituirea terenului moștenitorilor fostului proprietar.

În 1998 și 1999 au fost formulate trei acțiuni în revendicare de o parte dintre moștenitorii celor doi foști coproprietari. Toate cele trei acțiuni au fost respinse ca inadmisibile, în ultimă instanță, de Înalta Curte de Casație și Justiție, în conformitate cu regula unanimității, care a interzis coproprietarilor să solicite restituirea proprietății unui bun aflat în indiviziune fără acordul celorlalți coproprietari, fără să examineze cauza pe fond. Deciziile finale au fost pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție în 24 aprilie 2001, în 15 mai și 18 septembrie 2002.

Evenimente juridice

Servicii JURIDICE.ro

Arbitraj comercial

JURIDICE by Night

1.2. Hotărârea Curții

Reclamanții au formulat trei cereri în fața Curții, invocând lipsa accesului la o instanță în procesul civil privind cererile lor de restituire. De asemenea, aceștia au invocat o pretinsă încălcare a articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție.
Cele trei cereri au fost examinate de către Curte împreună.

În 14 decembrie 2006, Curtea a pronunțat o hotărâre cu privire la cele trei cereri, care a devenit definitivă în 14 martie 2006 (a se vedea Lupaș și alții împ. României, nr. 1434/02, 35370/02 și 1385/03, CEDO 2006-XV (extrase)). Curtea a considerat că a existat o încălcare a articolului 6 § 1 din Convenție, în temeiul unei încălcări a dreptului reclamanților de acces la o instanță în procesul legat de proprietatea naționalizată în timpul regimului comunist, care rezultă din aplicarea strictă a unui jurisprudențe care impune acordul tuturor coproprietarilor pentru a introduce o acțiune în revendicare a unui bun aflat în indiviziune (a se vedea Lupaș și alții, citată anterior, § 77).

În special, Curtea a constatat că:

„76. …Curtea consideră că aplicarea strictă a regulei unanimităţii a impus reclamanţilor o sarcină disproporţionată care i-a privat de orice posibilitate clară şi concretă ca tribunalele să decidă asupra cererilor de restituire a terenurilor în litigiu, aducând astfel atingere substanţei însăşi a dreptului lor de acces la un tribunal.”

Cererea reclamanților cu privire la o încălcare a articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție a fost respinsă ca inadmisibilă ratione materiae (a se vedea și Lupaș alții, citată mai sus, §§ 85-90).
Prin hotărâre s-a acordat fiecărui reclamant 1 000 de euro cu titlu de prejudiciu moral.

În 6 decembrie 2012, Comitetul de Miniștri a încheiat supravegherea executării hotărârii în temeiul articolului 46 § 2 din Convenție. Acesta a menționat că sumele acordate în temeiul articolului 41 au fost plătite reclamanților. De asemenea, s-a menționat că, în scopul de a obține restituirea in integrum, Articolul 322 alineatul (9) din Codul de procedură civilă („CPC”) a permis reclamanților să depună o cerere pentru redeschiderea procesulelor atacate.

1.3. Cererile reclamanților privind redeschiderea proceselor la nivel național

Reclamanții au depus trei separate acțiuni în revizuire, prin care au solicitat revizuirea celor trei decizii definitive prin care cererile lor de restituire au fost respinse ca inadmisibile pe motiv că regula unanimității nu a fost respectată, și cu privire la care s-a constatat de către Curte că aduceau atingere dreptului acestora de acces la o instanță. Bazându-se pe hotărârea Curții din 14 decembrie 2006, reclamanții au solicitat instanțelor naționale competente să anuleze deciziile anterioare și să adopte noi hotărâri prin care să admită examinarea pe fond a cererilor lor de restituire.

Două dintre revizuiri au fost admise prin decizia definitivă din 25 martie 2008 a Tribunalului Constanța și, respectiv, prin decizia definitivă din 15 iulie 2009 a Înalta Curte de Casație și Justiție. Ambele instanțe au remarcat că articolul 322 alineatul (9) din CPC era aplicabil și au dispus redeschiderea procesului de restituire și examinarea pe fond a pretențiilor reclamanților.

Cea de a treia cerere de redeschidere a procesului civil a fost respinsă ca inadmisibilă printr-o decizie pronunțată de Curtea de Apel Galați la data de 25 octombrie 2007. Instanța a considerat că nu erau îndeplinite condițiile de admisibilitate a cererii de revizuire, întrucât hotărârea nu s-a referit la fondul cererii de restituire, ci la nerespectarea unei cerințe de procedură, și anume regula unanimității. Instanța a concluzionat subliniind faptul că reclamanții dispuneau de alte măsuri pentru a obține executarea deciziei Curții.

Recursul reclamanților împotriva acestei decizii a fost respins printr-o decizie pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție la 8 decembrie 2008, care a confirmat raționamentul Curții de Apel Galați.

2. Dreptul pertinent aplicabil la nivel național:

Articolul 322 alineatul (9) din CPC, în vigoare la momentul respectiv, prevedea posibilitatea de a revizuire a unei hotărâri rămase definitivă în cazul în care Curtea a constatat că o hotărâre judecătorească încalcă drepturile sau libertățile fundamentale și că această încălcare continuă să aibă efecte grave, care nu pot fi remediate.

În deciziile nr. 53 și nr. 33 din 4 iunie 2007 și 9 iunie 2008, publicate în Monitorul Oficial în 13 noiembrie 2007 și în 23 februarie 2009, Înalta Curte de Casație și Justiție, reunită în Plen și pronunțându-se asupra două recursuri în interesul legii, a considerat că, după intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001, acțiunile în revendicare a proprietăților expropriate sau naționalizate înainte de 1989, care au fost formulate în paralel cu procedura de restituire stabilită prin Legea nr. 10/2001, erau inadmisibile.

3. Capete de cerere:

Reclamanții susțin că modul injust în care instanțele naționale au tratat cele trei cereri de redeschidere a proceselor la nivel național în baza hotărârii Curții din 14 decembrie 2006 are drept consecință o nouă încălcare a articolului 6 § 1 din Convenție cu privire la dreptul lor de acces la o instanță.

4. Întrebări adresate părților:

4.1. Refuzul Înaltei Curți de Casație și Justiție de a redeschide procesele naționale în lumina hotărârii Curții Lupaș și alții împ. României (nr. 1434-02, 35370/02 și 1385-03, CEDO 2006-XV (extrase) constituie o „cerere nouă”, în temeiul Convenției, care intră în competența Curții?

4.2. În special, a creat hotărârea Curții privind cauza precedentă a reclamanților, citată anterior, o bază pentru o nouă acțiune la nivel național în sensul articolului 6 § 1 din Convenție?

4.3. În acest caz, au beneficiat reclamanții de acces la instanță cu privire la o astfel de acțiune, astfel cum este garantat de această dispoziție?

APENDICE

Adrian Lupaș s-a născut în 4 octombrie 1935 și locuiește în München;
Dan-Mihai BANCIU s-a născut în 6 noiembrie 1947 și locuiește în București;
Elena Liana BINDER s-a născut în 14 iulie 1953 și locuiește în Singen;
Nicolae Chirescu s-a născut în 13 februarie 1927 și locuiește în București;
Patricia Maria Foarță s-a născut în 22 august 1972 și locuiește în București;
Ioana GRECEANU s-a născut în 17 septembrie 1955 și locuiește în Milford;
Teodor GRIGORIU s-a născut în 25 iulie 1925 și locuiește în București;
Minerva IONESCU s-a născut în 20 noiembrie 1928 și locuiește în București;
Rodica IONESCU s-a născut în 6 februarie 1928 și locuiește în Constanța;
Nicolae Lupaș s-a născut în 3 ianuarie 1933 și locuieste în Dietzenbach;
Ovidiu Lupaș s-a născut în 24 mai 1934 și locuiește în Gerestried;
Virginiu Lupas s-a născut în 15 august 1938 și locuiește în München;
Aurel Vasile MOARCAȘ s-a născut în 24 martie 1935 și locuiește în Brașov;
Maria PUSTA s-a născut în 25 februarie 1929 și locuiește în București;
Mihai Anton RICCI s-a născut în 2 februarie 1946 și locuiește în La Varenne St. Hilaire;
Vanda rosculet s-a născut în 7 martie 1949 și locuiește în Brașov;
Elisabeta STOICA s-a născut în 6 mai 1956 și locuiește în Râmnicu-Vâlcea;
Ana TEODOSIU s-a născut în aprilie 1937 și locuiește în München și
Dorina VOINESCU s-a născut în 8 aprilie 1927 și locuiește în Calimănești.
Toți reclamanții sunt reprezentați de același avocat, doamna C. Cristea.

Adina Mihalache (traducere)
Masterand, Facultatea de Drept, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Mihaela Mazilu-Babel (selecție și supervizare traducere)

Citeşte mai mult despre , , , , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.

Login | Pentru a putea posta comentarii trebuie să fiţi abonat. Dacă încă nu sunteţi, click aici pentru a afla despre avantaje!

Lasă un răspuns

Arii de practică
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Business
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Litigation
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protective
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică  Specialişti


JURIDICE.ro
Main page
Cariere
Evenimente ⁞ 
Dezbateri
Profesionişti
Lawyers Week
WinLaw.ro
VIDEO
Servicii
Flux noutăţi
Selected ⁞ 
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi / JURIDICE NEXT
RSS  Publicare comunicate profesionale
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note, studii şi opinii juridice
ISSN 2066-0944
       Studii şi note de studiu
Revista revistelor
Autori  Condiţii de publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
       Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
       Dezlegarea unor chestiuni de drept
       Recurs în interesul legii
Curţi de apel ⁞ 
Tribunale ⁞ 
Judecătorii

Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Proiecte speciale
Cărţi
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Mesaje de condoleanţe
Povestim cărţi
Războiul din Ucraina
Wisdom stories