Secţiuni » Arii de practică » Protective » Drept civil
Drept civil
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti

Ioan Popa: Despre uzufructul valorilor mobiliare în viziunea noului Cod Civil


23 iunie 2016 | Ioana-Bianca TOFAN

UNBR Caut avocat
JURIDICE by Night

Conf. univ. dr. Ioan Popa a publicat, în Revista Română de Drept Privat nr. 4/2015, articolul intitulat „Despre uzufructul valorilor mobiliare în viziunea noului Cod Civil”.

Potrivit art. 703 C. civ. „uzufructul este dreptul de a folosi bunului altei persoane și de a culege fructele acestuia, întocmai ca proprietarul, însă cu îndatorirea de a-i conserva substanța”.

În privința obiectului dreptului de uzufruct, art. 706 C. civ. precizează „pot fi date în uzufruct orice bunuri mobile sau imobile, corporale sau incorporale, inclusiv o masă patrimonială, o universalitate de fapt ori o cotă-parte din acestea”.

Potrivit Codului civil, acțiunile sau părțile sociale, bunuri mobile prin determinarea legii, sunt susceptibile de a fi grevate de uzufruct.

Prin constituirea uzufructului, uzufructuarul nu devine asociat, acesta exercită doar drepturile pe cele strict legate de dreptul de uzufruct. Prin dezmembrarea părții sociale (acțiunii) și constituirea pe această cale a dreptului de uzufruct se realizează o „dezmembrare” a atribuțiilor, prerogativelor pe care asociatul (acționarul) le are în cadrul societății.

Un alt aspect relevat este acela al necesitații aducerii la cunoștința societății a drepturilor uzufructuarului. De la momentul constituirii uzufructului, societatea se va putea libera de obligațiile derivând din acțiune/parte socială doar achitându-i uzufructuarului aceste obligații.

În cazul societăților bazate pe părți sociale, constituirea uzufructului având ca obiect aceste părți sociale se va face prin remiterea către uzufructuar a unui original sau a unei „copii conforme” a actului constitutiv, deși actul constitutiv nu reprezintă el însuși drepturile asociaților, ori a oricărui document, înțelegând prin acesta în primul rând actul prin care s-a constituit dreptul de uzufruct asupra părților sociale, împreună cu dovada publicității lui.

Din punct de vedere al exercițiului dreptului de uzufruct, uzufructuarul și n0ul proprietar sunt titularii unor drepturi complementare, coexistând asupra aceluiași bun, astfel primul exercită usus și fructus, cel de-al doilea, abusus.

Prin „fructe” ale unei acțiuni sau părți sociale se înțeleg nu beneficiile produse sticto sensu de acțiunea/partea socială respectivă, ci ceea ce hotărăsc asociații că reprezintă fructe ale acestor titluri. Uzufructuarul are, așadar, obligația de a se conforma hotărârii asociaților.

În ceea ce privește exercitarea dreptului de vot în cadrul adunării generale, dreptul de vot aparține uzufructuarului, atunci când exercitarea sa privește conservarea sau administrarea bunului, și nudului proprietar, când privește dreptul de dispoziție asupra acestuia.

Din punct de vedere al dizolvării societății și consecințele sale asupra uzufructului acțiunilor, în ipoteza în care uzufructul a fost stabilit pe durata de funcționare a societății, dizolvarea acesteia nu stinge, în principiu, dreptul de uzufruct.

Ioana-Bianca Tofan

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică