Secţiuni » Interviuri
Interviuri
Women in Law
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
AUDI Q3
AUDI Q3
Interviuri Protecția consumatorilor Recuperare creanțe SELECTED

Nicoleta Răduță: Profesia de executor judecătoresc este una extrem de dinamică

12 iulie 2016 | Alina MATEI

Nioleta RadutaAlina Matei: Mulțumesc, doamna executor judecătoresc, pentru că ați acceptat să acordați un interviu pentru cititorii JURIDICE.ro. Siluetă, platforme răvășitoare, eleganță și multă, foarte multă grație. Aceasta a fost impresia pe care mi-ați creat-o când v-am zărit prima oară la o dezbatere organizată de J. Și totuși sunteți de profesie executor judecătoresc. Cum a venit această alegere, întrucât oamenii nu își închipuie așa un executor judecătoresc?

Nicoleta Răduță: În primul rând, vă mulțumesc și eu pentru invitație.

Cred că sunt un om norocos. Memoria mea nu se întinde până într-acolo încât să-mi amintesc o zi în care să nu fi știut că voi profesa în domeniul juridic. În școala primară îmi făceam temele în ultima bancă din sala de judecată în care avea ședință mama mea. În camera 7 a Judecătoriei Ploiești, aveam biroul propriu și dosarele mele fictive în care jucam toate rolurile. Găseam fascinantă întreaga activitate a instanței, rugam pe oricine să mă lase măcar să scriu citații sau măcar să le ștampilez și-i promiteam bunului meu prieten, domnul judecător Marian Roman, că atunci când voi fi mare, mă voi face președintele Judecătoriei Ploiești și o să fiu mai îngăduitoare în privința termenelor de redactare a hotărârilor.

Alegerea profesiei de executor judecătoresc a venit mult mai târziu, și dacă cineva are un merit pentru acest lucru, această persoană este mama mea care a ales aceeași profesie cu 15 ani înaintea mea. Am ales profesia aceasta din credința că, mai presus de oricare altă profesie din domeniul juridic, oferă posibilitatea de a face bine într-un mod palpabil și evident.

Alina Matei: Atât înainte cât și în timpul facultății ați făcut practică la un birou de executor judecătoresc. Pentru dumneavoastră, s-a schimbat perspectiva că mai întâi ați lucrat pe dosare de executare și apoi profesorii v-au predat capitolul de executare silită? Când vi s-a vorbit de cererea de executare silită, de exemplu, văzuserăți, deja, o grămadă de astfel de cereri.

Nicoleta Răduță: Așa cum spuneam și mai devreme, legătura mea cu dreptul a fost mereu una specială. Într-adevăr, eram familiarizată cu procedura de executare silită, cu mult timp înainte de începerea facultății de drept. Cu toate acestea, numai prin dobândirea unui fundament solid de cunoștințe juridice pot fi dezvoltate aptitudinile necesare pentru analizarea, interpretarea și soluționarea diverselor situații juridice ivite în practică.

Alina Matei: Biroul de executori vă poartă numele. Intenționați să vă extindeți, să cooptați un nou executor judecătoresc? Sau preferați echipa actuală?

Evenimente juridice

Arbitraj comercial

Servicii JURIDICE.ro

Nicoleta Răduță: La începutul carierei mele am exclus ideea unei asocieri, întrucât mi-am dorit foarte mult să pun bazele unui proiect personal, gândindu-mă că doar în acest mod îmi pot demonstra că am făcut alegerea profesională potrivită.

Imediat ce am obținut calitatea de executor judecătoresc definitiv, am deschis biroul în care îmi desfășor activitatea astăzi. Clienți nu aveam și nici nu puteam să cer cuiva să mă recomande, pentru că nu știam nici eu dacă sunt sau nu un executor bun. Prin urmare, în primele 6 luni de activitate, am luat spre instrumentare un pachet de 1000 de dosare fără a percepe avans la onorariu. După atingerea unui record de 60 de zile de lucru consecutive, am știut că am ales bine.

Mă simt în continuare foarte bine în formația prezentă, sunt foarte mândră de echipa mea și de lucrurile pe care le-am realizat împreună, dar viitorul este întotdeauna deschis.

Alina Matei: Executarea înseamnă speranţă şi deznădejde, bucurie şi pierdere. Clienţii biroului sunt persoane fizice sau persoane juridice?

Nicoleta Răduță: Practica biroului meu este reprezentată de orice activitate stabilită de lege în competența executorilor judecătorești. În materia executării silite, un criteriu important tinde să fie, mai degrabă, acela privitor la persoana debitorului, decât cea a creditorului. Astfel, în rândul dosarelor de executare formate împotriva persoanelor fizice, se înscriu acele cauze apreciate ca fiind ”partea dificilă” a executărilor silite, cum ar fi evacuările din imobile având destinația locuință, executări împotriva consumatorilor, executarea hotărârilor judecătorești privitoare la minori.

În privința sentimentului de deznădejde al debitorului trebuie să spun totuși că, deși acesta poate fi real, pierderea este întotdeauna falsă. Prin executare silită are loc realizarea efectivă a drepturilor recunoscute creditorului prin titlul executoriu, astfel că nu putem vorbi despre o pierdere reală a debitorului.

Alina Matei: Creditorii sunt grăbiți? Vor repede, ieri dacă se poate, sau sunt mai preocupați de integralitate, de recuperarea totală și efectivă a creanței?

Nicoleta Răduță: Celeritatea și recuperarea integrală a creanței nu se exclud. Aș spune că, din contră, așteptarea duce la diminuarea șanselor de recuperare integrală a debitelor. În actualul context social, celeritatea joacă un rol central în materia executării silite. În actualul context legislativ, însă, de multe ori jucăm fără regină.

În perioada 18 octombrie 2014 – 4 februarie 2016, în care încuviințarea executării silite era atribuită în competența executorului judecătoresc, celeritatea era un deziderat realizabil. În momentul în care eram sesizați cu o cerere de executare silită care îndeplinea condițiile prevăzute de lege, ne uitam la ceas și ne întrebam până la ce oră este deschisă registratura băncilor. În prezent, de la momentul depunerii cererii de executare silită și până la momentul emiterii primului act de executare trec câteva săptămâni.

Referitor la șansele de recuperare, pe lângă riscul insolvabilității debitorului, întâmpinăm din nou dificultăți practice, care ar putea avea însă soluții. Spre exemplu, ar fi o experiență cu totul minunată aceea ca pe portalul instanțelor din București să nu mai fie afișate soluții ca ”Admite cererea de încuviințare a executării silite la cerere creditorului x împotriva debitorului y pentru suma de”, urmată de câteva săptămâni de așteptare a motivării soluției. Îmi plac competițiile, dar nu acelea în care cealaltă parte pornește cu două săptămâni înaintea mea. Unele instanțe, tocmai pentru că înțeleg faptul că un cont bancar poate fi golit prin câteva clickuri, au renunțat la afișarea numelor sau denumirilor părților pe portal în dosarele având ca obiect încuviințare executare silită, dar în București suntem antrenați mai serios.

Întârzierile excesive în procedura de executare silită, ori eșecul în aducerea la îndeplinire a dispozițiilor titlului executoriu, sunt prime acordate ilegalității.

Alina Matei: Dar debitorii? Înțeleg contextul? Sau se simt sacrificați, năpăstuiți, n-au avut noroc?

Nicoleta Răduță: Nu știu, nu i-am întrebat niciodată.

Cred că este important de subliniat faptul că executorul judecătoresc nu este inamicul mediului de afaceri, ci este unul dintre cei mai mari aliați în lupta de a proteja drepturile subiective ale actorilor pieței, asigurând în final dreptul de a face afaceri. Într-o cauză instrumentată recent împotriva unei societăți ce avea ca practică obișnuită emiterea de instrumente de plată fără acoperire, am fost întrebată de către debitoare: ”Ești mândră că ai falimentat această societate?”. În plus față de repunerea creditorului în drepturile sale, înlăturarea din mediul de afaceri a unei societăți care înțelege să își desfășoare activitatea prin încălcarea drepturilor partenerilor, ale clienților ori chiar ale angajaților reprezintă un câștig pentru societate, nicidecum o pierdere.

Alina Matei: Este rutină în procedura de executare? Deși legiuitorul e mereu răzgânditor și inventiv (mă refer la încuviințarea executării silite – ba e, ba nu e făcută de executori). Ultima năstrușnicie e Legea dării în plată. Dezbaterea la care ați participat luni, 23 mai 2016, părea că nu se mai termină… Sau și rutina are partea ei frumoasă și bună?

Nicoleta Răduță: Rutina, ca abilitate obținută în urma unei practici îndelungate, este un lucru pozitiv, însă în contextul actual al frecventelor modificări legislative este greu de imaginat.

Ne aflăm încă într-o perioadă de tranziție, instrumentăm în același timp dosare de executare pe procedură civilă veche, pe procedura nouă, pe procedură și mai nouă.

Din păcate, nu este un lucru neobișnuit acela ca un text de lege să dezvăluie, ulterior adoptării, anumite efecte neprevăzute de autorii săi și contrare voinței acestora. Aceasta conduce la necesitatea modificării legii la scurt timp după promulgare. Legile speciale de circumstanță sunt cu atât mai mult expuse producerii unor efecte ce nu au fost prefigurate de legiuitor. Toate acestea conduc la o instabilitate juridică.

Rutina ca monotonie, însă, este aproape imposibil de întâlnit în profesia mea. Profesia de executor judecătoresc este una extrem de dinamică, implică multă activitate de teren, instituiri sechestre bunuri, evacuări, constatări stări de fapt etc. De altfel, cred că profesiile juridice, în general, sunt puse la adăpost de riscul monotoniei.

Alina Matei: Să se facă studenții executori judecătorești? Nu doar procedură civilă trebuie să știe, pentru că executarea silită o întâlnim și în materie de drept fiscal, drept penal, contencios administrativ, insolvență, CEDO vorbește de ”mijloace indirecte” de executare silită. Așadar, executarea este nelipsită, iar executorul judecătoresc o profesie cu un potențial extraordinar. Dar e greu…

Nicoleta Răduță: Răspunsul este categoric da. Este o profesie foarte frumoasă.

În întreg mecanismul justiției, executarea silită reprezintă actul final. În situația în care debitorul nu își îndeplinște de bunăvoie obligația stabilită în sarcina sa, creditorul poate obține realizarea efectivă a drepturilor sale numai prin intermediul executării silite. Fără procedura de executare silită, prin care se realizează constrângerea debitorului dreptul creditorului ar fi unul iluzoriu.

Deși o soluție favorabilă dezvăluită de un refresh pe portalul instanței aduce o satisfacție avocatului și, în egală măsură o bucurie clientului, de multe ori în ziua următoare nu se schimbă nimic. Partea este în continuare privată de creanța respectivă, ori în continuare nu are acces la imobil, ori nu este reintegrată în muncă, ori dreptul său de a-și vizita copilul nu este respectat.

Recunoașterea drepturilor creditorului nu se confundă cu momentul în care acesta este repus în drepturile sale. Și astfel se dezvăluie frumusețea profesiei de executor judecătoresc. Este o profesie care oferă satisfacții ce rămân cu tine pentru tot restul vieții.

Alina Matei: Conferinţa Probleme dificile de executare silită, unde aţi fost speaker, cum aţi perceput-o atât ca speaker, dar şi ca participant în sală, ulterior?

Nicoleta Răduță: Participarea ca speaker în cadrul Conferinței a fost o experiență frumoasă și țin să mulțumesc pe această cale JURIDICE.ro. Pentru practicieni, aceste conferințe oferă oportunitatea de a prezenta și de a dezbate situațiile întâlnite în activitate care tind să ridice probleme datorită interpretărilor diferite.

Ca participant la conferință, mă bucură de fiecare dată aplecarea unor profesioniști cu multă experiență asupra materiei executării silite. Beneficiarul final al acestor conferințe sunt întodeauna părțile implicate în procedurile de executare silită, dezlegările date problemelor de drept tinzând către stabilirea unei practici previzibile, unitare și corecte.

Alina Matei: Dacă nu ați fi executor judecătoresc și ați avea nevoie de executor, la cine ați apela? Faceți-ne, vă rog, o listă de trei executori pe care i-ați aborda în luarea deciziei de a lucra pentru dumneavoastră?

Nicoleta Răduță: Aș intra cu încredere în oricare dintre birourile colegilor mei. Nu cred că aș putea face o asemenea listă. Dacă aș fi în poziția de a alege, probabil că un criteriu extrem de important ar fi disponibilitatea. În materia executării silite, comunicarea eficientă și acționarea rapidă sunt cerințe esențiale.

Alina Matei: Executarea aduce cu muzica militară, mai degrabă cu fanfara militară. Cum vedeți această profesie în viitor?

Nicoleta Răduță: Așa cum spuneam și mai devreme, executarea silită este o instituție extrem de importantă în sistemul de drept. Executarea silită nu numai că asigură realizarea efectivă a drepturilor subiective stabilite printr-un titlu executoriu, ci contribuie la realizarea dreptului obiectiv.

Globalizarea relațiilor economice impune exigența asigurării unui sistem eficient pentru aducerea la îndeplinire pe calea executarii silite a titlurilor executorii. Facilitarea executărilor silite transfrontaliere reprezintă o preocupare constantă la nivelul Uniunii Europene.

În același timp, Curtea europeană a drepturilor omului acordă o importanță deosebită executării silite, subliniind în nenumărate rânduri obligația pozitivă a statelor de a lua măsurile necesare pentru a stabili un sistem juridic intern capabil să garanteze punerea în executare a titlurilor executorii.

Alina Matei: Când nu ”executați” debitorii, adică, în vacanță, unde mergeți? Ce locuri v-au încântat și de ce?

Nicoleta Răduță: Vacanțele mele preferate sunt oriunde lângă mare sau ocean. Invariabil, când spun vacanță îmi imaginez palmieri și o placă de surf. Însă, în activitatea mea, vacanțele de acest gen sunt dificil de integrat.

Cred, însă, că nu doar profesia de executor judecătoresc presupune acest grad de implicare, ci oricare profesie din domeniul juridic cere un compromis important în ce privește planul personal, și sper că lucrul acesta îl înțeleg mai ales studenții care au ales facultatea de drept. Performanța într-o profesie juridică este absolut incompatibilă cu un program de lucru 9-17 și vacanțe fără acces la e-mail. Din acest motiv, pentru a profesa dreptul este nevoie de multă pasiune, pentru că numai pasiunea poate alimenta nopțile petrecute la birou.

Alina Matei: Un mesaj, vă rog, pentru cititorii JURIDICE.ro.

Nicoleta Răduță: Să rămână mereu dornici de cunoaștere!

Alina Matei: Mulțumesc pentru că ați stat de vorbă cu mine.

Nicoleta Răduță: Mulțumesc și eu!

Citeşte mai mult despre , , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership