Secţiuni » Arii de practică » Business » Concurenţă
Concurenţă
DezbateriCărţiProfesionişti
 1 comentariu

Modificări semnificative aduse Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții


17 august 2016 | Robert IONIȚĂ, Cristina-Andreea BURIC, Maria NIȚULESCU

UNBR Caut avocat
JURIDICE by Night

Legea nr. 163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții (“Legea nr. 163/2016” sau „Legea de modificare”) a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 561 din data de 25 iulie 2016 și va intra în vigoare la data de 24 august 2016. Cu toate acestea, obligația de certificare instituită în baza art. 9 lit. m), n) și o), din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată („Legea nr. 10/1995” sau „Legea privind calitatea în construcții”), va intra în vigoare la o dată ulterioară, respectiv la data de 24 februarie 2018.

Extinderea ariei de aplicabilitate

Prevederile Legii privind calitatea în construcții vor fi aplicabile și în etapele de (i) verificare tehnică a proiectelor și (ii) în faza de expertizare tehnică a proiectelor. De menționat și că potrivit Legii de modificare, intervențiile la construcțiile existente vor cuprinde, printre altele, și lucrări de modernizare, reabilitare, renovare.

Mai mult, universitățile tehnice, institutele de cercetare în domeniul construcțiilor și asociațiile profesionale de profil vor fi încadrate în categoria factorilor implicați, responsabili cu asigurarea cerințelor fundamentale de calitate aplicabile domeniului construcțiilor.

În consecință, Legea de modificare extinde aria persoanelor responsabile în domeniul construcțiilor, precum și etapele în care cerințele de calitate trebuie observate.

Perioada minimă de garanție referitoare la nivelul de calitate al construcțiilor

În funcție de categoriile de importanță ale construcțiilor stabilite potrivit legii, perioada de garanție se impune a fi prevăzută în mod expres în contracte și va avea o durată minimă, de la care părțile nu vor putea deroga, după cum urmează:

– 5 ani pentru construcțiile încadrate în categoriile de importanță A și B (de ex. reactoare, baraje, poduri, cai ferate, șosele, aeroporturi);
–  3 ani pentru construcțiile încadrate în categoria de importanță C (de ex. clădiri de locuințe cu mai mult de două niveluri, construcții industriale);
–  1 an pentru construcțiile încadrate în categoria de importanță D (de ex. clădiri de locuințe parter sau parter și etaj, dependințe gospodărești, construcții provizorii).

De subliniat faptul că perioada de garanție se va prelungi cu perioada remedierii defectelor calitative constatate în cadrul termenului de garanție.

Legea de modificare nu clarifică însă care este domeniul de aplicare în timp al termenelor minime de garanție în construcții, respectiv dacă aceste termene sunt aplicabile și contractelor încheiate anterior intrării în vigoare a modificărilor, prin extinderea termenelor de garanție contractuale la termenul minim legal, sau dacă sunt aplicabile doar termenelor de garanție agreate de părți ulterior intrării în vigoare a Legii de modificare. În lipsa unor dispoziții tranzitorii exprese, considerăm că termenele minime legale vor fi aplicabile contractelor ce urmează a fi încheiate ulterior intrării în vigoare a modificării legislative.

Potrivit expunerii de motive de fundamentare a Legii de modificare, scopul introducerii unor termene legale minime de garanție este acela de a înlătura pe viitor situațiile în care perioadele de garanție acordate de executanți, în special în cazul contractelor încheiate de autoritățile publice, sunt mult scăzute față de durata de viață a construcției, cazuri ce au generat în practică utilizarea unor materiale de calitate inferioară. Astfel, exemplul utilizat pentru fundamentarea modificării este cel al unui tronson de autostradă pentru care constructorii au acordat o perioadă de garanție de doar 2 ani.

Prin urmare, introducerea termenelor minime legale obligatorii reprezintă o modificare de mare importanță mai ales pentru antreprenori, urmând ca aceștia să își cuantifice expunerea prin raportare la perioade de garanție minime prevăzute de lege.

Obligația de certificare a operatorilor economici în domeniul construcțiilor

Legea de modificare introduce noi elemente componente, parte din sistemul calității în construcții, respectiv (i) certificarea calității tehnico-profesionale a operatorilor economici care prestează servicii de proiectare, consultanță în construcții, precum și de execuție lucrări de construcții; și (ii) perfecționarea profesională continuă a specialiștilor care desfășoară activități în domeniul construcțiilor.

Extinderea obligațiilor investitorilor, proprietarilor construcțiilor și utilizatorilor construcțiilor

Se introduc obligații suplimentare în sarcina:

– investitorului, obligația de a efectua recepția finală la expirarea perioadei de garanție (sancțiune: 20.000-40.000 lei);
– proprietarilor de construcții, obligația dării în folosință a construcției ulterior (i) admiterii recepției la terminarea lucrărilor, (ii) preluării acesteia și (iii) obținerii autorizațiilor potrivit legii (sancțiune: 20.000-40.000 lei);
– administratorilor și utilizatorilor, obligația de a sesiza proprietarul în cazul apariției defectelor calitative în perioada de garanție stabilită potrivit legii.

Este important de observat că răspunderea Inspectoratului de Stat în Construcții este limitată de Legea de modificare astfel încât autoritatea va răspunde doar din punct de vedere tehnic de executarea controlului statului cu privire la aplicarea prevederilor legale în domeniul calității construcțiilor.

Dublarea plafoanelor sancțiunilor contravenționale

Atragem atenția că, de principiu, cuantumul amenzilor contravenționale sunt dublate, atât prin majorarea limitelor minime cât și pe cele maxime.

Trebuie avut în vedere că, în baza noilor prevederi, neîndeplinirea obligațiilor de către investitori de a efectua recepția la terminarea lucrărilor de construcții, precum și recepția finala la expirarea perioadei de garanție, va fi sancționată cu amenda între 20.000–40.000 Lei. Cu aceeași amendă va fi sancționată și neîndeplinirea obligației investitorului de a întocmi cartea tehnică a construcției și predarea acesteia către proprietar.

De asemenea, se menționează în mod expres că sancțiunea contravențională “avertisment” nu va putea fi aplicată în baza Legii privind calitatea în construcții.

Modificarea sancțiunii complementare aplicabilă specialiștilor autorizați care desfășoară activitate în construcții

Legea de modificare introduce posibilitatea aplicării unor sancțiuni complementare amenzii contravenționale, precum suspendarea sau anularea certificatului de atestare tehnico-profesională ori a autorizației specialiștilor care desfășoară activitate în construcții, inclusiv posibilitatea suspendării dreptului de practică în cazul unui proces penal, la cererea organelor de urmărire penală.

Modificarea prescripției dreptului de a aplica sancțiuni contravenționale

Termenul de prescripție al dreptului de a aplica amenzile contravenționale prevăzute în Legea privind calitatea în construcții se majorează de la 3 ani la 5 ani. Mai mult, prescripția începe să curgă de la data recepției la terminarea lucrărilor de construcții. Anterior, prevederile legale stabileau ca moment de început al curgerii termenului de prescripție ca fiind data săvârșirii faptei. În consecință, termenul de prescripție va fi unul fix, calculat de fiecare dată de la momentul recepției lucrărilor.

Prin urmare, cele mai importante modificări aduse Legii nr. 10/1995 se referă la:

– introducerea unor perioade minime de garanție referitoare la nivelul de calitate al construcțiilor în funcție de categoria de importanță;
– majorarea termenului de prescripție a dreptului de a aplica sancțiuni contravenționale;
– instituirea obligației de certificare a operatorilor economici care prestează servicii de proiectare, executare sau consultanță în domeniul construcțiilor;
– stabilirea unor obligații noi în sarcina investitorilor, proprietarilor construcțiilor și utilizatorilor construcțiilor;
– modificarea sancțiunilor complementare prin introducerea posibilității de suspendare sau anulare a certificatelor sau autorizațiilor specialiștilor care desfășoară activitate în construcții;
– dublarea plafoanelor amenzilor contravenționale;
– extinderea ariei de aplicabilitate a Legii privind calitatea în construcții.

Robert Ioniță
Partner REFF & ASOCIAȚII

Cristina-Andreea Buric
Managing Associate REFF & ASOCIAȚII

Maria Nițulescu
Senior Associate REFF & ASOCIAȚII

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică