Secţiuni » Arii de practică » Protective » Dreptul muncii
Dreptul muncii
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti
UNBR Caut avocat
Servicii JURIDICE.ro

Citeşte mai mult: Dreptul muncii, Opinii, SELECTED, Sistemul judiciar
 1 comentariu

Scrisoare deschisă cu privire la drepturile salariale ale procurorilor. UPDATE: Peste 500 de procurori solicită aplicarea unitară a OUG nr. 20/2016 în sistemul de justiție

6 septembrie 2016 | Alexandra LĂNCRĂNJAN, Elena HACH, 528 de semnatari
Alexandra Lăncrănjan

Alexandra Lăncrănjan

Elena Hach

Elena Hach

23 august 2016: În şedinţa de azi, 23 august 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât că dispoziţiile OUG nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, sunt aplicabile şi sistemului judiciar.

Salutăm inițiativa Consiliului Superior al Magistraturii de a răspunde cu promptitudine scrisorii deschise adresate de procurori și memoriului formulat de colegii judecători și de a arăta deschidere către dialog.

Considerăm că hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii exprimă opinia sistemului judiciar și că aceasta este în conformitate cu dispozițiile legale și sperăm ca recomandarea să fie pusă în aplicare de toate instituțiile statului.

Dorim să reiterăm sprijinul nostru pentru acțiunile legale ale Procurorului General al României și solidaritatea față de colegii judecători în demersurile democratice menite să asigure respectarea dispozițiilor legale și eliminarea inechităților.

Vom continua în mod democratic și echilibrat să avem o poziție publică pe subiectele ce vizează justiția și să ne exprimăm opinia ori de câte ori sunt lezate interesele magistraților.

*

22 august 2016: Unul dintre elementele fundamentale ale preeminenţei dreptului este principiul securităţii raporturilor juridice, care presupune responsabilitate cu privire la deciziile luate și existența temeiurilor de drept în cazul modificării, amânării sau neaplicării dispozițiilor legale în vigoare.

Justificarea pentru emiterea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 20/2016, astfel cum a fost asumată de puterea executivă, a vizat eliminarea inechităților privind drepturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice care se găsește în situații similare și evitarea unui nou val de litigii de muncă.

Considerăm că orice instituție publică responsabilă cunoaște pe de-o parte tehnica legislativă atunci când redactează actele normative și pe de altă parte situația reală a domeniilor de activitate cărora li se aplică legislația adoptată în regim de urgență.

În urmă cu două zile peste 200 de procurori au salutat poziția Ministerului Public de aplicare corectă a OUG nr. 20/2016 și și-au arătat solidaritatea față de colegii judecători, având în vedere refuzul Ministerului Justiției de aplicare a aceluiași act normativ.

Considerăm că ordinul 156/12.08.2016 al Procurorului General al României este emis în mod legal, în aplicarea OUG nr. 20/2016, act normativ care impune, începând cu data de 01.08.2016, o majorare salarială inclusiv în cazul magistraților, această categorie profesională fiind plătită din fonduri publice. O intervenție asupra acestui ordin ar lipsi de efecte un act normativ imperativ care este în vigoare la acest moment iar discuțiile privind amânarea aplicării actului legal sau revocarea acestuia nu constituie în niciun fel un demers care ar garanta principiul echității și nediscriminării și nu apără interesele niciunei categorii de magistrați.

Problema reală nu este emiterea sau aplicarea imediată a ordinului Procurorului General al României ci refuzul Ministerului Justiției de a acorda colegilor judecători drepturile prevăzute de lege. O măsură inechitabilă nu poate fi niciodată reparată printr-o altă măsură inechitabilă!

Solicităm pe această cale Procurorului General al României menținerea Ordinului nr. 156/12.08.2016 având în vedere faptul că ordinele noi de salarizare au fost comunicate individual și nu există un temei juridic pentru amânarea sau  revocarea acestuia.

De asemenea, solicităm Consiliului Superior al Magistraturii să fie solidar cu procurorii și judecătorii pe care îi reprezintă și să apere interesele acestora în relație cu celelalte puteri ale statului, susținând demersurile legale ale Ministerului Public și depunând eforturi pentru recunoașterea drepturilor colegilor judecători.

Solicităm Ministerului Justiției să fie deschis la dialogul instituțional cu colegii judecători în vederea aplicării corecte și în cel mai scurt timp a dispozițiilor OUG nr. 20/2016.

21 august 2016: În numai o zi peste 200 de procurori au semnat scrisoarea deschisă prin care solicită respectarea dispozițiilor legale în vigoare de către celelalte puteri ale statului și eliminarea oricărui tratament discriminatoriu în rândul magistraților. Salutăm demersul celor peste 500 de colegi judecători care au semnat memoriul privind aplicarea unitară a OUG nr. 20/2016.

Considerăm că magistrații – procurori și judecători – trebuie să aibă o poziție comună în ceea ce privește problemele din sistemul judiciar și dorim să reiterăm principalele puncte ale demersului nostru.

Susținem poziția Ministerului Public cu privire la aplicarea corectă a dispozițiilor legale în ceea ce privește salarizarea procurorilor și considerăm că este o măsură legală și de normalitate instituțională. Suntem solidari și sprijinim eforturile Procurorului General al României de eliminare a inechităților din interiorul sistemului de justiție.

Respingem orice formă de demers care ar putea genera modificarea sau anularea, de facto, printr-un alt act normativ, a dispozițiilor OUG nr. 20/2016 care a avut ca principal scop reducerea inechităților salariale.

Suntem solidari cu colegii noștri judecători și susținem demersurile lor privind aplicarea corectă a dispozițiilor legale de către Ministerul Justiției și eliminarea inechităților în sistemul judiciar. Considerăm că orice discriminare între magistrați este inacceptabilă într-un stat de drept care dorește să asigure independența justiției și condamnăm ferm orice poziție sau acțiune a puterii executive de a împiedica egalizarea drepturilor salariale.

Lista cu semnături este în permanentă actualizare iar răspunsul prompt al colegilor judecători și procurori este o dovadă că sistemul judiciar are o voce comună.

*

20 august 2016: Scrisoare deschisă

Ministerul Public reprezintă interesele generale ale societății și apără ordinea de drept, precum și drepturile și libertățile cetățenilor. În calitate de procurori înțelegem să avem o reacție fermă, unitară și rapidă față de orice măsură care vizează nerespectarea actelor legal emise de instituțiile statului și față de orice măsură care aduce atingere independenței sistemului judiciar.

Având în vedere discuțiile din spațiul public cu privire la modificările salariale și aplicarea dispozițiilor OUG 20/2016 în mod diferențiat în sistemul judiciar, precum și poziția Ministerului Justiției față de această problemă, susținem ferm acțiunea Ministerului Public de acordare a drepturilor stabilite prin lege și de respingere a oricărei forme de presiune privind schimbarea sau anularea actelor legal adoptate.

Totodată ne exprimăm solidaritatea față de colegii judecători și îi asigurăm de sprijinul nostru în demersurile pe care doresc să le întreprindă.

Adoptarea Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 20/2016 a fost salutată de sistemul judiciar ca o măsură necesară și echitabilă dar dispozițiile legale trebuie să se aplice în mod unitar pentru toți magistrații, indiferent cine este ordonatorul principal de credite.

Apreciem că acțiunea Procurorului General al României de emitere a ordinului privind modificările salariale în cadrul Ministerului Public este o dovadă de normalitate și de funcționare eficientă a unei instituții publice, fiind o măsură legală și de aducere la îndeplinire în mod prompt a actelor normative.

Neaplicarea unitara a creșterilor salariale precum și ipoteza neacordării acestora în forma prevăzută de actul normativ în vigoare creează o disfuncționalitate în sistemul judiciar și un conflict artificial între judecători și procurori. Considerăm că orice discriminare în ceea ce privește colegii judecători este inacceptabilă într-un stat de drept care dorește să asigure independența justiției și condamnăm ferm orice poziție sau acțiune a puterii executive de a împiedica egalizarea drepturilor salariale.

Lista procurorilor semnatari:
1. Alexandra Carmen Lăncrănjan – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București
2. Elena Hach – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov
3. Alina Diana Popa – Parchetul de pe lângă Judecătoria Galati
4. Claudia Andreea Boceanu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad
5. Mihai Mesaros – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București
6. Dragoș Nicolae Simon – Parchetul de pe lângă Judecătoria Turda
7. Mihai Claudiu Badan – Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea
8. Covaci Cautis Ana-Simona – Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia
9. Remus Coman – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București
10. Mihai Borteș – Parchetul de pe lângă Judecătoria Jibou
11. Adriana Pau – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București
12. Mihai Claudiu Badan – Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea
13. Adrian Petrescu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București
14. Nicoleta Simona Zamfir – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București
15. Manea Teodor – delegat PCA București
16. Ioana Carutasu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București
17. Alexandru Ceaușu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara
18. Oana Valeria Chiriță – Parchetul de pe lângă Judecătoria Slobozia
19. Tiberiu Bratu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București
20. Mihaela Grosu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București
21. Silviu Cernea – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București
22. Cezar Profira – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București
23. Maria Mihuț – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București
24. Ioana Cîmpean – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București
25. Tiberiu Nuțu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Zimnicea
26. Manuela Ungureanu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București
27. Miroiu Floriana – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București
28. Corina Bălănescu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București
29. Iordache Adrian Mihai – PJ Moreni
30. Pitrop Cristina Beatrice – PJ Tg. Bujor
31. Alexandra Maria Zernoveanu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe
32. Anghel Simona – Parchetul de pe lângă Judecătoria Oltenița
33. Tomescu Alexandra Sorina – Parchetul de pe lângă Judecătoria Călărași
34. Chiriac Oana Alina – Parchetul de pe lângă Judecătoria Alexandria
35. Teodorescu Vlad – Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov
36. Duțescu Andra – Parchetul de pe lângă Judecătoria Săliște
37. Gherghina Alina Nicoleta – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București
38. Munge Mircea – Parchetul de pe lângă Judecătoria Huedin
39. Albu Dorel Cristian – Parchetul de pe lângă Judecătoria Călărași
40. Petrache Angelica – Parchetul de pe lângă Judecătoria Călărași
41. Bradea Dumitru Vlad – Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare
42. Ana Mureșan – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București
43. Petroșanu Ion – Parchetul de pe lângă Judecătoria Zimnicea
44. Stângă Violeta – Parchetul de pe lângă Judecătoria Zimincea
45. Andrei Jurca – Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara
46. Elena Ciulin– Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București
47. Nuțu Doina – Parchetul de pe lângă Judecătoria Călărași
48. Marian Virgil – Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare
49. Dragoș Olteanu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara
50. Toduta Valentin Gheorghe – Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare
51. Mirea Dragoș Valentin – Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina
52. Moraru Cătălin– Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov
53. Bențan Vlad – Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea
54. Roșu Cristina – Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu
55. Pîrvu Ana Maria – Parchetul de pe lângă Judecătoria Slobozia
56. Tisu Cristina– Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea
57. Sima Georgiana Valentina – Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești
58. Benchea Vlad – Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroșani
59. Iordache Valeriu Marcel – Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești
60. Simona Răileanu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov
61. Șerban Daniel Mihai – Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov
62. Ștefaniu Bogdan – Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna
63. Daniel Ungureanu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău
64. Jărdieanu Elena Ramona– Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București
65. Popa Petrică Marius – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București
66. Dobrea Laura– Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila
67. Ramona Muscalu – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov
68. Scorta Robert– Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroșani
69. Sima Mădălina – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București
70. Puiu Alexandru– Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea
71. Vasile Marc Emilian – Parchetul de pe lângă Judecătoria Videle
72. Creac Adrian Marian – Parchetul de pe lângă Judecătoria Alexandria
73. Șerban Viorel Florin – Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina
74. Moiceanu Nicolae Alexandru – Parchetul de pe lângă Judecătoria Găești
75. Dumitru Alexandru Florentin – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București
76. Mihalache Cristina – Parchetul de pe lângă Judecătoria Focșani
77. Cheagă Dumitru – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București
78. Cheagă Marian – Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați
79. Raluca Reit – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov
80. Bochiș Angela – Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov
81. Matei Leontin – Parchetul de pe lângă Judecătoria Călărași
82. George Marcolea – Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău
83. Tokos Lehel – Parchetul de pe lângă Judecătoria Miercurea Ciuc
84. Bulat Sergiu– Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Sărat
85. Ceobanu Alina Geta– Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați
86. Iulia Simion – Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța
87. Tartea Anca Maria – Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța
88. Mocanu Rareș Ionuț – Parchetul de pe lângă Tribunalul Galați
89. Drîmbă Ionuț – Parchetul de pe lângă Judecătoria Focșani
90. Mihăilă Paul – Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea
91. Andrei Doncea – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București
92. Andreea Prepeliță – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București
93. Cristina Frîncu– Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București
94. Ioana Vernea– Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București
95. Iordache Laura Nicoleta – Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța
96. Marina Chetraru – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighișoara
97. Zaharia Ovidiu Gheorghe– Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg Bujor
98. Birtoc Mihai – Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca
99. Panțuru Valentin – Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca
100. Sarghi Dorina– Parchetul de pe lângă Judecătoria Roman
101. Vieriu Tudor Ionuț – Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău
102. Cristea Ana – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București
103. Rădulescu Raluca – Parchetul de pe lângă Judecătoria Găești
104. Began Daniel – Parchetul de pe lângă Judecătoria Găești
105. Vlaicu Joița – Parchetul de pe lângă Judecătoria Găești
106. Vijloi Diana Alexandra – Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești
107. Chiva Cristina Mihaela – Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești
109. Negruț Cătălina – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București
110. Gheorghe Mihai Andrei – Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești
111. Dobrin Elena Andreea – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București
112. Constantin Steiciuc – Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung
113. Mitru Marcel Teodor – Parchetul de pe lângă Judecătoria Drobeta Turnu Severin
114. Răduică Adi Lucian – Parchetul de pe lângă Judecătoria Drobeta Turnu Severin
115. Efrim Marius Drobeta – Parchetul de pe lângă Judecătoria Drobeta Turnu Severin
116. Anita Chivu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele
117. Câmpeanu George – Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava
118. Ana Maria Pricope – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București
119. Dicianu Nicolae Dorel – Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța
120. Chiș Marta – Parchetul de pe lângă Judecătoria Jibou
121. Anghel Alexandru – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București
122. Răzvan Alexandru Băra – Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov.
123. Cărășel Ioana Ștefana – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București
124. Sârbu Florina- – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București
125. Alina Moraru – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași
126. Delia Duros- – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București
127. Alina Ghiță – Parchetul de pe lângă Judecătoria Turda
128. Vargas Sanda Daria – Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare
129. Daniel Belei – Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara
130. Carmina Elena Brînduși – Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș
131. Cristescu Cosmin – Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești
132. Enescu George – Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu
133. Dinică Corina Iuliana – Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești
134.Dinică Mihai Gabriel –Parchetul de pe lângă Judecătoria Făurei
135. Bogdan Preda – Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba
136. Ursa Paul Ionel – Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov
137. Cuciureanu Iulia Maria – Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov
138. Diaconu Antonia – Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești
139. Cichi Alina Elena – Parchetul de pe lângă Judecătoria Vălenii de Munte
140. Norica Nicoleta Iordache – Parchetul de pe lângă Judecătoria Calafat
141. Alba Radu Ioan –  Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea
142. Ududec Ionel –  Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca
143. Ududec Anca –  Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca
144. Lazăr Anca –  Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca
145. Constantin Ioan Dari –  Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa
146. Carmen Răduică – Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj
147. Fadei Pavel –  Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca
148. Dobre Mihai Alexandru – Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad
149. Pop Blaga Marius – Parchetul de pe lângă Judecătoria Salonta
150. Vărzaru Alexandra – Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu
151. Croitoru Daniela – Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu
152. Daina Cristina Elena –  Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu
153. Todoran Adrian – Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu
154. Vîlcea Luciana – Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu
155. Boiceanu Alina – Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu
156. Vasile Andreea Florina – Parchetul de pe lângă Judecătoria Videle
157. Ion Florina – Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu
158. Vieriu Cosmina Mihaela – Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi
159. Pantea Marius – Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca
160. Dragoș Gheorghe – Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca
161. Toader Mirel – Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca
162. Raluca Dumitrescu – Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara
163. Roxana Adela Țîrlea – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti
164. Ani Claudia Ciopa – Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca
165. Raluca Manoliu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi
166. Claudiu Moldovan – Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov
167. Cosmin Adrian Iordache – Direcţia Naţională Anticorupţie
168. Adrian Briciu – Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistriţa
169. Alina Lunguleasa – Parchetul de pe lângă Judecătoria Reşiţa
170. Adrian Soloiu – Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti
171. Laurențiu Todea – Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj
172. Dana Ionescu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara
173. Laura Iancu – Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraş Severin
174. Irina Maria Manolică – Parchetul de pe lângă Judecătoria Bicaz
175. Arina Corsei Vultureanu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti
176. Teona Sava – Parchetul de pe lângă Judecătoria Piatra Neamţ
177. Ovidiu Gherasim – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti
178. Dan Blănaru – Parchetul de pe lângă Judecătoria Dorohoi
179. Dan Simion – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu
180. Codruța Chindea – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov
181. Cosmin Dumitru Cimpoeru – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
182. Eliza Cimpoeru – Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea
183. Claudiu Boțogan – Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj
184. Ion Florin – Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău
185. Nicolae Sprîncu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
186. Ioana Raluca Vîlculescu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti
187. Alexandra Ciofrăngeanu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti
188. Zaharia Adrian Constantin – Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava
189. Marian Valentin Anghel – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
190. Daniel Popescu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti
191. Irina Ungureanu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighişoara
192. Andrei Drăgan – Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroşani
193. Mihaela Moacă – Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea
194. Marieta Nicoleta Dragomir – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Piteşti
195. Florin Cășuneanu – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi
196.Cătălin Arsene – Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş
197. Cristian Ardelean – Direcţia Naţională Anticorupţie, Serviciul Teritorial Oradea
198. Adina Tatu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara
199. Diana Burlacu – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi
200. Dragoş Tatu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Deta
201. Cătălina Stoian – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti
202. Sorin Vasilache – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov
203. Mădălina Pușcaș – Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia
204. Virgil Cristea – Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia
205. Alma Maria Necula – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighişoara
206. George Bucurica – Parchetul de pe lângă Judecătoria Oraviţa
207. George Cornescu – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
208. Anca Patriche – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti
209. Denisia Neacșu – Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti
210.Marian Mihai Trif – Parchetul de pe lângă Judecătoria Turda
211. Cristina Crăciun – Parchetul de pe lângă Judecătoria Deva
212. Vlad Grigorescu – Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi
213. Monica Bitere – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi
214. Octavian Ojog – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
215. Constantin Sima – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
216. Andrei Pop – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia
217. Ana Maria Sprincu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina
218. Petre Cătălin Comănescu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Horezu
219. Narcisa Iordache – Parchetul de pe lângă Judecătoria Horezu
220. Mihail Colț – Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila
221. Marinela Cosniță – Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila
222. Ioana Daranga – Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu
223. Iulian Baraș – Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila
224. Daniel Doru Nedela – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București
225. Mirela Mădălina Știrbu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina
226. Radu Bogdan Călin – Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina
227. Veta Enculescu – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași
228. Aurelia Laura Deriuș – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București
229. Ciprian Căzăceanu –Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București
230. Ilie Florin – Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați
231. Emanuel Mihoc – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighișoara
232. Stan Alexandru Sever – Parchetul de pe lângă Judecătoria Carei
233. Mihaela Mirela Barsan – Parchetul de pe lângă Judecătoria Slobozia
234. Vasile Airinei – D.I.I.C.O.T Serviciul Teritorial Iași
235. Alexandru Mihai Dobre – Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad
236. Marius Vîlcu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București
237. Mihaela Sasu- Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara
238. Raluca Buculea – Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara
239. Diana Gitan – Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara
240. Aida Lazăr – Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara
241. Diana Olaru – Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara
242. Emanuel Hau – Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara
243. Ionela Tinca – Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara
244. Coralia Lapadat – Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara
245. Atena Pelmus – Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara
246. Ciprian Pelmus – Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara
247. Lavinia Rus – Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara
248. Gabriela Taraș – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București
249. Irinel Mocanu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București
250. Răzvan-Alexandru Constandache – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București
251. Vasile Chifan – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași
252. Mircea Ciutac – Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila
253. Gheorghe Velea – Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila
254. George Nica – D.I.I.C.O.T.
255. Aurelia Mădălina Surtea – Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad
256. Ana Maria Nedelcu – Direcția Națională Anticorupție
257. Lucian Claudiu Rus – Direcția Națională Anticorupție ST Oradea
258. Nicoleta Luca- Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara
259. Minela Abagiu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara
260. Ciprian Puf – Parchetul de pe lângă Judecătoria Ineu
261. Carmen Olaru – Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș
262. Ciprian Cosniță – Parchetul de pe lângă Judecătoria
263. Ioan Andrei Stoian – Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea
264. Radu Cazacu – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
265. Vladimir Nanu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești
266. Valentin Florescu- Parchetul de pe lângă Judecătoria Avrig
267. Andrei Irimia – Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava
268. Mirela Cristina Stroe – Parchetul de pe lângă Judecătoria Drăgășani
269. Valentin Florentin Enache – Parchetul de pe lângă Judecătoria Brezoi
270. Silviu Bogdan Epure – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București
271. Ruxandra Georgescu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava
272. Ruxandra Maria Berende – Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare
273. Cătălin Marius Marinescu – Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj
274. Darius Roman – Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroșani
275. Cornel Iftim – D.I.I.C.O.T
276. Fănel Voicu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București
277. George Militaru – D.I.I.C.O.T.
278. Mihaela Militaru – D.I.I.C.O.T.
279. Șerban Codrescu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Reșița
280. Cătălin Bunduc – D.I.I.C.O.T
281. Liliana Arbureanu – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava
282. Cristian Ionuț Antaloae – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava
283. Florina Pilos – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava
284. Simona Ghica – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava
285. Gabriel Andrieș – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava
286. Remus Lobodan – Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung
287. Andrei Buliga – Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești
288. Ion Rascotă – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București
289. Bogdan Teodor Topala – Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești
290. Eniță Cătălin – Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați
291. Cosmin Marius Niță – Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești
292. Simona Daniela Niță Manole – Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești
293. Roxana Ciotu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești
294. Marius Comsa – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
295. Alexandru Soltan – delegat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București
296. Adrian Apostu – Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu
297. Adrian Hohota – Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare
298. Marius Felecan – Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș
299. Adrian Dicu-Brătescu – Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu
300. Mihaela Dicu-Brătescu – Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu
301. Andreea Albu – Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu
302. Liliana Maria Gliga– Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu
303. Anda Băleanu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu
304. Ana Huțanu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu
305. Remus Criste – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu
306. Iordan Laurențiu– Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu
307. Gheorghe Sava – DIICOT BT Sibiu
308. Simona Enache – DIICOT BT Sibiu
309. Viorica Sebeșan – DIICOT BT Sibiu
310. Alin Poterașu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu
311. Marin Tiberiu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu
312. Sorin Popa – Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu
313. David Maricel – Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu
314. Alin Cristian – Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu
315. Cristian Ovidiu Popescu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal
316. Diana Marin – Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal
317. Ionică Daniel Ciobanu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal
318. Stancu Hariton – Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați
319. Daniel Azamfirei – Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați
320. Ionuț Dincă – Parchetul de pe lângă Tribunalul Galați
321. Oana Hancu – Parchetul de pe lângă Tribunalul Galați
322. Cătălin Alexandru Zăvoianu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Drăgășani
323. Corina Popescu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Drăgășani
324. Cristina Stroe – Parchetul de pe lângă Judecătoria Drăgășani
325. Tosu Eugen Zoltan – Parchetul de pe lângă Judecătoria Drăgășani
326. Sabinel Balmău – Parchetul de pe lângă Judecătoria Drăgășani
327. Irina Șerban – Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina
328. Iliescu Ionel – Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti
329. Irina Șerban – Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina
330. Adriana Ramona Alexe – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
331. Ionuț Călina – Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova
332. Georgiana Sitiavu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța
333. Paul Teodor Leontica – Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita
334. Natalia Cimpoeru – Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova
335. Florentina Drăghiceanu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova
336. Eugen Stănculescu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova
337. Adelina Badan – Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova
338. Cristi Savu – Direcția Națională anticorupție ST Pitești
339. Lucian Beșa – Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava
340. Maria Cristina Ciornei – Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava
341. Elisabeta Cocârlă – Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava
342. Mirela Lăcrămioara Fănaru– Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava
343. Sorin Eugen Iașinovschi – Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava
344. Liliana Jescu Păvăleanu – Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava
345. Olivian Nisoi – Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava
346. Lucian Sorin Stănescu – Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava
347. Doinița Tănase – Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava
348. Georgel Lucian Cîmpanu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava
349. Ruxandra Andreea Georgescul– Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava
350. Constantin Adrian Zaharia – Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava
351. Loredana Cîrdei – Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava
352. Diana Călinescu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava
353. Rusanda Cojocaru – Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava
354. Iuliana Andreea Ilașcu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava
355. Andrei Marian Irimia – Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava
356. Ovidiu Nelu Ficioru – Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni
357. Isabela Clara Maleș – Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni
358. Mariana Crina Grețcan– Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni
359. Adrian Lavrig – Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni
360. Andrei Sebastian Bucșa – Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți
361. Cătălin Chiochiu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți
362. Viorel Damu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți
363. Adriana Niculina Iacob – Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți
364. Alexandru Zaharia – Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți
365. Anca Clara Panciuc – Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți
366. Dumitru Bazeliuc – Parchetul de pe lângă Judecătoria Vatra Dornei
367. Alexandra Alecsiu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Vatra Dornei
368. Ciprian Laurențiu Stanciu Horeanu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Vatra Dornei
369. Viorica Ivanovici – Parchetul de pe lângă Judecătoria Gura Humorului
370. Andrei Sebastian Puianu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Gura Humorului
371. Viorel Teliceanu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța
372. Mihaela Liliana Manoliu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați
373. Alexandru Liviu Colceriu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați
374. Alexandru Liviu Colceriu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați
375. Irina Isar – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București
376. Mihaela Iboiu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Roșiori de Vede
377. Andreia Daj – delegat la Parchetul de pe lângă Tribunalul București
378. Radu Ionescu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București
379. Roxana Tirlea – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București
380. Georgică Ivănescu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Roșiori de Vede
381. Irina Miulescu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Strehaia
382. Dumitra Popescu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal
383. Adrian Căbulea – Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia
384. Adrian Turcu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Moreni
385. Cătălin Ionascu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău
386. Cristina Ionascu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău
387. Dragoș Nicolescu – Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița Năsăud
388. Felix Coman – Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița Năsăud
389. Otilia Coste – Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița Năsăud
390. Ionelia Pop – Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița Năsăud
391. Gabriela Antohi – Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistrița
392. Adrian Nicolau – Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel
393. Paul Truică – Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel
394. Niculae Nae – Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel
395. Marius Olteanu – Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel
396. Marius Museanu – Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel
397. Dorina Danielescu – Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel
398. Gheorghe Caloian – Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel
399. Alexe Marian Cristian – Parchetul de pe lângă Judecătoria Fetești
400. Mihai Adrian – Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila
401. Ailioaie Andreea Alexandra – Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila
402. Mihaela Juravle – Parchetul de pe lângă Judecătoria Darabani
403. Alina Cristina Atomei – Parchetul de pe lângă Judecătoria Săveni
404. Bogdan Alexoaie – Parchetul de pe lângă Judecătoria Săveni
405. Titiana Ungureanu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Dorohoi
406. Florin Claudiu Anichițoaei – Parchetul de pe lângă Judecătoria Dorohoi
407. Ionuț Marius Țifachi – Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoșani
408. Cornelia Palaghiu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoșani
409. Larisa Lungu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoșani
410. Dorina Dragomir – Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoșani
411. Nicoleta Arpinte – Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoșani
412. Mircea Hanachiuc – Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoșani
413. Domnica Crăciun Vartolomei– Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoșani
414. Mirela Podovei – Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoșani
415. Marieta Dana Crihan – Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoșani
416. Valeriu Iulian Chihaia – Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoșani
417. Sebastian Mierliță – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București
418. Raluca Munteanu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București
419. Loredana Macrea – Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara
420. Nicoleta Comardici – Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești
421. Ioana Mic – Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare
422. Ciprian Horia Puie – Parchetul de pe lângă Judecătoria Salonta
423. Sorin Gordan – Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila
424. Cristina Purtan – Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara
425. Liviu Ionuț Dedulescu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila
426. Georgica Ciuciumiș – Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila
427. Marius Hogas – Parchetul de pe lângă Judecătoria Rîmnicu- Vâlcea
428. Liviu Mustață – Parchetul de pe lângă Judecătoria Drobeta Turnu Severin
429. Mihaela Cristea – Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești
430. Iolanda Nicoleta Dragut – Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș
431. Alin Stoica – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Pitești
432. Emil Mat – Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina
433. Ion Bălașa – Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina
434. Sorin Marian Lia – Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina
435. Marinel Corneliu Pavel – Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina
436. Doina Lăcrămioara Popa – Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești
437. Dinu Dumbravă – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Pitești
438. Dan Ciprian Tunaru – Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila
439. Leonard Cătălin Amarie – Parchetul de pe lângă Judecătoria Costești
440. Cătălin Vișinoiu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Costești
441. Ionuț Cristea – Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești
442. Simona Florescu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești
443. Florin Constantin Chițu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești
444. Marius Mihai – D.I.I.C.O.T.
445. Mărgărit Austrianu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung
446. Diana Bănățeanu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung
447. Ionel Cotovelea – Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung
448. Daniel Gheorghe – Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung
449. Dragoș Hristache – Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung
450. Remus Lobodan – Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung
451. Daniel Crețu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Topoloveni
452. Magdalena Chirilă – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București
453. Simona Constantinescu – Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș
454. Liliana Vintilă – Direcția Națională Anticorupție Structura Centrală
455. Nicorina Magraon – Parchetul de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeș
456. Ionuț Marica – Parchetul de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeș
457. Cosmin Constantin Puiulescu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeș
458. Victor Cristian Siea – Parchetul de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeș
459. Marian Tudose – Parchetul de pe lângă Judecătoria Însurăței
460. Tudorel Pungă – Parchetul de pe lângă Judecătoria Însurăței
461. Irina Manolică – Parchetul de pe lângă Judecătoria Bicaz
462. Anișoara Plesca – Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași
463. Radu Cătălin Țocu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași
464. Dragoș Bordianu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași
465. Petru Secan – Parchetul de pe lângă Judecătoria Huedin
466. Mihaela Cojocaru – Parchetul de pe lângă Judecătoria Huedin
467. Radu Costel Popa – Parchetul de pe lângă Judecătoria Filiași
468. Elena Carmen Hațegan– Parchetul de pe lângă Judecătoria Filiași
469. Elena Mirela Roncea – Parchetul de pe lângă Judecătoria Făgăraș
470. Viorel Donici – Parchetul de pe lângă Judecătoria Reghin
471. Dan Damian – Parchetul de pe lângă Judecătoria Reghin
472. Sorin Alexa– Parchetul de pe lângă Judecătoria Reghin
473. Lucia Borda – Parchetul de pe lângă Judecătoria Reghin
474. Gheorghe Goia – Parchetul de pe lângă Judecătoria Reghin
475. Ciprian Gherasim – Parchetul de pe lângă Judecătoria Reghin
476. Emil Mihai Lădaru – Parchetul de pe lângă Judecătoria Motru
477. Laurențiu George Constantinescu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Motru
478. Octavia Raluca Gus – Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia
479. Ileana Florentina Chersa – Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia
480. Dan Cristian Ene – Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia
481. Simona Claudia Orian – Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia
482. Mihaela Rosiu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia
483. Michaela Cristina Teodorescu – Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj
484. Cristina Mihaela Ciobanu – Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj
485. Sorin Gabriel Tomoiu – Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj
486. Felicia Cocos – Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj
487. Maria Parauseanu – Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj
488. Dumitru Parauseanu – Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj
489. Lavinia Mariana – Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj
490. Daniela Mursoi – Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj
491. Carmen Vlăduleanu – Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj
492. Ionela Bertha – Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj
493. Marian Dan Pena – Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj
494. Cristian Adrian Bertha – Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj
495. Doriana Rotaru – Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj
496. Ileana Enache – Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu
497. Camelia Caragea – Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu
498. Cristian Cîrstea – Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu
499. Gheorghe Pestișanu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu
500. Laurențiu Marius Grecu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu
501. Tudor Florin Bocai – Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu
502. Andrei Cristian Onescu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu
503. Marian Daniel Bojin – Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu
504. Dorin Butu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu
505. Cristiana Fumureanu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu
506. Ramona Elena Penciu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu
507. Cosmin Petrescu-Erita – Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu
508. Dragoș Catrinoiu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu
509. Cristina Durlă – Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Cărbunești
510. Elena Andrei – Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Cărbunești
511. Grigore Cosmin Baloi – Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Cărbunești
512. Cătălin Constantin Bijnea – Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Cărbunești
513. Radu Dumitru Bondoc – Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Cărbunești
514. Dumitru Dobre – Parchetul de pe lângă Judecătoria Novaci
515. Cantemir Ștefănel Oprea – Parchetul de pe lângă Judecătoria Novaci
516. Alexandru Mădălin Daianu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Novaci
517. Costinel Laurentiu Draga – Parchetul de pe lângă Judecătoria Motru
518. Stica Constantin Costescu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Motru
519. Mihai Iustin – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Pitești
520. Elena Dogaru – Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman
521. Anișoara Preda – Parchetul de pe lângă Judecatoria sectorului 2 București
522. Violeta Nae – Parchetul de pe lângă Judecatoria sectorului 2 București
523. Cristian Gheorghe – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București
524. Bogdan Rocsin – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București
525. Sorin Maciuc – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București
526. Cristian Alecu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București
527. Diana Ivașcu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București
528. Ioana Nicolaescu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Arii de practică

Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică
Specialişti
Secţiuni   Noutăţi   Servicii      Articole   Jurisprudenţă   Legislaţie      Arii de practică