Secţiuni » Arii de practică » Business » Construcţii
Construcţii
CărţiProfesionişti

Noi reglementări în legătură cu procedura de autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă începând cu 1 septembrie 2016


14 septembrie 2016 | Robert IONIȚĂ, Diana RĂDOI, Andra CHIȚĂNĂU

UNBR Caut avocat
JURIDICE gratuit pentru studenti

Secţiuni: Construcții, Noutăți legislative, SELECTED

Ordinul Ministerului Afacerilor Interne („MAI”) nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă („Ordinul nr. 129/2016”) a intrat în vigoare odată cu publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României nr. 675, partea I, din data de 1 septembrie 2016.

Ordinul nr. 129/2016 abrogă dispozițiile privind avizarea și autorizarea de securitatea la incendiu și protecția civilă conținute în Ordinul MAI nr. 3/2011, precum și Metodologia de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu prevăzută de Ordinul MAI nr. 130/2007.

În privința cererilor de emitere a avizelor sau autorizațiilor de securitate la incendiu sau protecție civilă depuse înainte de data de 1 septembrie 2016, acestea se vor soluționa potrivit dispozițiilor în vigoare la data depunerii.

Astfel cum se menționează și în referatul de aprobare al proiectului de ordin, principalele obiective preconizate prin intrarea în vigoare a Noului Ordin nr. 129/2016 au în vedere:

a) scăderea costurilor administrative necesare obținerii avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu, prin reducerea documentelor care trebuie depuse în vederea eliberării acestor acte;
b) responsabilizarea proiectantului documentației tehnice;
c) eliminarea situațiilor care au condus la blocaje sau la costuri suplimentare în obținerea autorizației de securitate la incendiu, pe bază de expertiză tehnică, după depășirea termenului de 6 luni de la punerea în funcțiune, chiar dacă erau îndeplinite măsurile impuse de reglementările în vigoare;
d) reglementarea unor situații reieșite din practică, care nu erau (suficient) acoperite de textele în vigoare;
e) unificarea legislației prin includerea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu în același proiect de reglementare cu Normele metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă.

Vă rugăm să regăsiți mai jos aspectele vizate de noutățile introduse prin Ordinul nr. 129/2016:

I. Documentația necesară pentru obținerea autorizațiilor de
securitate la incendiu și protecție civilă
– posibilitatea elaborării documentațiilor tehnice de către proiectanți, persoane fizice sau persoane juridice, autorizați în condițiile legii;
– necesitatea datării, semnării olograf și ștampilării pe fiecare pagină și planșă de către specialiștii atestați a pieselor scrise și desenate, solicitate potrivit Ordinului 129/2016, inclusiv a scenariului de securitate la incendiu și a referatelor verificatorilor de proiecte atestați;
– eliminarea expertizei tehnice pentru cerința fundamentală de securitate la incendiu a construcțiilor;

II. Depunerea cererilor de avizare și autorizare și durata soluționării acestora

– introducerea posibilității depunerii documentației pentru solicitarea avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu și de protecție civilă și în format electronic, însoțită de semnătura electronică a factorilor implicați în procesul de avizare/ autorizare;
– termenul de emitere a avizelor este de maximum 15 zile, iar cel de emitere autorizațiilor este de maximum 30 de zile; acestea curg de la data înregistrării cererii, cu condiția ca documentația să fie completă.

III. Modificarea sau schimbarea destinației unei părți a unei construcții

Situația în care construcția are autorizație de securitate la incendiu:
– documentația de avizare/autorizare trebuie să trateze doar spațiile asupra cărora se intervine;
– scenariul de securitate la incendiu trebuie să prevadă doar o analiză a modului în care modificările influențează cerința fundamentală „securitate la incendiu” a întregii construcții;
– noua autorizație va constitui anexă la autorizația de securitate la incendiu emisă inițial pentru acea construcție.

Situația în care construcția/spațiul nu are autorizație de securitate la incendiu [1]:
– documentația de avizare/autorizare trebuie să trateze întreaga construcție/spațiu, amenajare sau instalație;

IV. Valabilitatea avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu

Este important de menționat că noua reglementare stabilește reguli noi și mai clare privind condițiile pentru menținerea valabilității autorizațiilor și avizelor de securitate la incendiu și de protecție civilă, după cum urmează:

a) autorizația de securitate la incendiu își pierde valabilitatea în cazul constatării de către agenții constatatori a nerespectării condițiilor care au stat la baza emiterii acestora, în ceea ce privește:
–  stabilitatea la incendiu a construcției;
– limitarea propagării incendiilor la vecinătăți și în interiorul compartimentelor de incendiu;
– protecția și evacuarea utilizatorilor;
– siguranța forțelor care intervin pentru stingerea incendiilor;
– asigurarea posibilităților de alimentare cu apă în caz de incendiu și, după caz, cu energie a consumatorilor aferenți sistemelor de protecție prevăzute;

b) odată cu încetarea valabilității certificatului de urbanism sau a autorizației de construire, încetează și valabilitatea avizelor de securitate la incendiu și de protecție civilă;

c) în cazul schimbării proprietarului, utilizatorului sau a denumirii beneficiarului, pe parcursul duratei de viață a construcției, autorizațiile de securitate la incendiu și de protecție civilă sunt menținute, dacă sunt respectate condițiile care au stat la baza emiterii acestora.

În sfârșit, vă informăm că în vederea unificării și simplificării legislației privind securitatea la incendiu și protecția civilă, se găsesc anexate Ordinului nr. 129/2016 următoarele documente:
– structura scenariului de securitate la incendiu;
– documentele necesare pentru obținerea avizelor și autorizațiilor în formă tabelară, în funcție de categoriile de construcții, sisteme și instalații supuse avizării și autorizării;
– modele de cereri, avize, autorizații și a altor documente.


[1] Potrivit Ordonanţei de urgenţă nr. 52/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, pentru construcţiile şi amenajările din categoriile care au fost puse în funcţiune fără obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, termenul până la care trebuie obținut respectivul act administrativ este prorogat până la data de 30 iunie 2017.


Robert Ioniță
Partner REFF & ASOCIAȚII

Diana Rădoi
Managing Associate REFF & ASOCIAȚII

Andra Chițănău
Associate REFF & ASOCIAȚII

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică