« Flux noutăţi
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateCyberlawDrept comercialEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecomTransporturi
ProtectiveDrepturile omuluiDreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiMalpraxis medicalProtecţia animalelorProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Health & Pharma
CărţiProfesionişti
 

Dreptul politistilor la asistenta medicala si medicamente gratuite – Solutia
16.01.2006 | JURIDICE.ro, Alina Matei

JURIDICE - In Law We Trust Video juridice

INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE
– SECTIILE UNITE –

DECIZIA Nr. III

din 16 ianuarie 2006

Dosar nr. 25/2005

Sub presedintia domnului prof. univ. dr. Nicolae Popa, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie,

Inalta Curte de Casatie si Justitie, constituita in Sectii Unite in conformitate cu dispozitiile art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, s-a intrunit in vederea examinarii recursului in interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 9 lit. b) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 28 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului.

Sectiile Unite au fost constituite cu respectarea prevederilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicata, fiind prezenti 85 de judecatori din totalul de 108 in functie.

Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a fost reprezentat de procurorul Florenta Balta.

Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a sustinut recursul in interesul legii, punand concluzii pentru admiterea acestuia in sensul de a se stabili ca atat cadrele militare active, cat si politistii beneficiaza de asistenta medicala gratuita si de medicamente gratuite, potrivit reglementarilor din legile speciale, daca au fost respectate dispozitiile cu caracter general cuprinse in Legea nr. 145/1997 si, respectiv, in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, la care se face referire in hotararile Guvernului nr. 270/1999 si nr. 677/2003.

SECTIILE UNITE,

deliberand asupra recursului in interesul legii, constata urmatoarele:

In aplicarea dispozitiilor art. 9 lit. b) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 28 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, instantele judecatoresti s-au pronuntat in mod diferit asupra conditiilor in care cadrele militare active si politistii beneficiaza de asistenta medicala gratuita si de medicamente gratuite.

Astfel, unele instante, considerand ca toate categoriile de personal la care se refera dispozitiile art. 9 lit. b) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele ale art. 28 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, beneficiaza de asistenta medicala si de medicamente gratuite in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului, au admis cererile cadrelor militare si politistilor care au solicitat restituirea sumelor de bani retinute cu titlu de contributie la Fondul asigurarilor sociale de sanatate.

In motivarea acestor solutii au fost invocate prevederile art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 270/1999, prin care, pe langa serviciile medicale gratuite din cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, s-a mai prevazut asigurarea gratuita a asistentei medicale, profilactice si curative in situatii speciale si in misiuni specifice, precum si dispozitiile art. 4 ale aceleiasi hotarari, potrivit carora asistenta medicala si medicamentele gratuite pentru cadrele militare se asigura din fondurile bugetare.

S-a mai motivat ca reglementarile din legile nr. 80/1995 si nr. 360/2002 sunt derogatorii de la principiul obligativitatii platii contributiei la asigurarile sociale de sanatate, iar datorita caracterului lor special au prioritate de aplicare.

Relevandu-se ca prin nici o dispozitie din legile cu caracter special la care s-a facut referire nu s-a conditionat acordarea asistentei medicale gratuite cadrelor militare si politistilor de plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, s-a conchis ca acestor doua categorii de persoane nu le sunt aplicabile prevederile cu caracter general referitoare la obligativitatea achitarii contributiei mentionate.

Alte instante, dimpotriva, au considerat ca atat cadrele militare, cat si politistii beneficiaza, in baza legilor speciale, de asistenta medicala si medicamente gratuite, dar numai cu respectarea dispozitiilor cu caracter general cuprinse in Legea nr. 145/1997 si, respectiv, in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, privind achitarea cotelor de contributie lunara la Fondul asigurarilor sociale de sanatate, la care se face referire in Hotararea Guvernului nr. 270/1999 si in Hotararea Guvernului nr. 677/2003.

Aceste din urma instante au interpretat si au aplicat corect dispozitiile legii.

Potrivit dispozitiilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 145/1997, in vigoare de la data de 1 ianuarie 1998 pana la 20 noiembrie 2002, cand a fost abrogata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, erau supuse in mod obligatoriu asigurarii urmatoarele categorii de persoane: cetatenii romani cu domiciliul in tara, precum si cetatenii straini si apatrizii avand resedinta in Romania, stabilindu-se in acest cadru, prin alin. (2) al aceluiasi articol, ca "asiguratii vor plati o contributie lunara pentru asigurarile de sanatate".

Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 au fost preluate aceleasi reglementari, precizandu-se la art. 4 alin. (1), in continutul ce i s-a dat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2005, ca "sunt asigurati, potrivit prezentei ordonante de urgenta, toti cetatenii romani cu domiciliul in tara, precum si cetatenii straini si apatrizii care au domiciliul sau resedinta in Romania si fac dovada platii contributiei la fond, in conditiile prezentei ordonante de urgenta".
Este semnificativ ca prin art. 12 lit. g) din aceasta ordonanta a fost instituita obligatia asiguratilor de a achita contributia datorata Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, care, potrivit art. 50 alin. (1) lit. a), se formeaza in primul rand din "contributii ale persoanelor fizice si juridice".

Exceptiile de la principiul contributiei obligatorii la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate au fost reglementate succesiv in art. 6 din Legea nr. 145/1997 si in art. 6 alin. (1) lit. a)-i) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, in cuprinsul carora nu sunt mentionate cadrele militare si politistii.
Tot astfel, cadrele militare si politistii nu se regasesc nici intre categoriile de persoane considerate asigurate prin efectul legii, cu scutire de plata a contributiei, potrivit art. 55 din Legea nr. 145/1997, sau asigurate, cu plata contributiei din alte surse, conform prevederilor art. 6 alin. (2) lit. a)-e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002.

Prin urmare, nefacand parte din nici una dintre categoriile scutite de plata contributiei obligatorii la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, atat cadrelor militare, cat si politistilor le-a revenit obligatia, mai intai in conformitate cu art. 52 alin. (1) din Legea nr. 145/1997, iar dupa abrogarea acesteia, in temeiul art. 51 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, de a plati contributia baneasca lunara pentru asigurarile de sanatate.

De altfel, prin Ordonanta Guvernului nr. 56/1998, astfel cum a fost aprobata prin Legea nr. 458/2001, s-a prevazut la art. 3 lit. b) ca Fondul de asigurari de sanatate ce se vireaza la Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti se compune si din "contributia personalului militar si civil, a personalului si magistratilor din autoritatea judecatoreasca, …. a militarilor angajati pe baza de contract, din ministerele, institutiile si structurile prevazute la art. 1 alin. 1,…", ceea ce exprima vointa neindoielnica a legiuitorului ca si aceste categorii de persoane sa achite cotele de contributie lunara la Fondul asigurarilor sociale de sanatate, potrivit reglementarilor generale privind constituirea acestui fond.

Asa fiind, se impune sa se considere ca atat cadrele militare, cat si politistii nu fac parte dintre categoriile de persoane excluse de la obligatia cu caracter general de a plati contributia la formarea Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

In legatura cu aceasta obligatie cu caracter general, careia cele doua categorii de persoane trebuie sa i se conformeze, este de retinut reglementarea cu caracter special prevazuta la art. 9 lit. b) din Legea nr. 80/1995, astfel cum a fost modificata si completata ulterior, potrivit careia cadrele militare in activitate au dreptul la asistenta medicala si medicamente gratuite, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului.

Pentru aplicarea acestei dispozitii a legii a fost adoptata Hotararea Guvernului nr. 270/1999, precizandu-se in art. 1 urmatoarele: "cadrele militare in activitate au dreptul la asistenta medicala si medicamente, in conditiile Legii asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, cu modificarile ulterioare, si ale prezentei hotarari, in toate situatiile in care medicii sau alt personal sanitar acreditat recomanda un tratament medical".

Rezulta deci ca nici aceste dispozitii nu infirma existenta obligatiei cu caracter general a cadrelor militare de a contribui, prin plata unei sume lunare, la constituirea Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

Aceste prevederi legale au fost aplicabile si politistilor pana la data de 19 iunie 2003, cand a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Hotararea Guvernului nr. 677 din 12 iunie 2003 privind conditiile de acordare in mod gratuit a asistentei medicale si psihologice, a medicamentelor si protezelor pentru politisti.

Ca si in Hotararea Guvernului nr. 270/1999 privind stabilirea conditiilor de acordare a asistentei medicale, medicamentelor, concediilor medicale si scutirilor medicale pentru cadrele militare in activitate, prin art. 1 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 677/2003 s-a prevazut, tot cu caracter de principiu, ca "politistul beneficiaza in mod gratuit de asistenta medicala si psihologica, medicamente si proteze, in conditiile prezentei hotarari si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile ulterioare".

Asa fiind, cata vreme, cu privire la aspectele pe care nu le reglementeaza, cele doua legi speciale fac trimiteri la norma generala, concluzia ce se impune este aceea ca si in materia obligativitatii platii contributiei la formarea Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate este aplicabila aceeasi norma generala, deoarece normele speciale nu contin dispozitii contrare.

Ca urmare, gratuitatile la care se refera Legea nr. 80/1995 si Legea nr. 360/2002 se acorda conform reglementarilor din Hotararea Guvernului nr. 270/1999 si, respectiv, din Hotararea Guvernului nr. 677/2003, fara scutirea cadrelor militare in activitate si a politistilor de obligatia de a contribui la constituirea Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

In consecinta, in temeiul dispozitiilor art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara si ale art. 329 alin. 3 din Codul de procedura penala, urmeaza a se admite recursul in interesul legii si a se stabili ca atat cadrele militare active, cat si politistii beneficiaza de asistenta medicala gratuita si de medicamente gratuite numai daca au fost respectate dispozitiile cu caracter general cuprinse in Legea nr. 145/1997 si, respectiv, in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, privind achitarea cotelor de contributie lunara la Fondul asigurarilor sociale de sanatate, la care se face referire in Hotararea Guvernului nr. 270/1999 si in Hotararea Guvernului nr. 677/2003.

PENTRU ACESTE MOTIVE

In numele legii

D E C I D:

Admit recursul in interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

In aplicarea dispozitiilor art. 9 lit. b) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 28 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, stabilesc:

Atat cadrele militare active, cat si politistii beneficiaza de asistenta medicala gratuita si de medicamente gratuite, potrivit reglementarilor din legile speciale, numai daca au fost respectate dispozitiile cu caracter general cuprinse in Legea nr. 145/1997 si, respectiv, in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, privind achitarea cotelor de contributie lunara la Fondul asigurarilor sociale de sanatate, la care se face referire in Hotararea Guvernului nr. 270/1999 si in Hotararea Guvernului nr. 677/2003.

Obligatorie, potrivit art. 329 alin. 3 din Codul de procedura civila.

Pronuntata in sedinta publica din 16 ianuarie 2006.

PRESEDINTELE INALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE,
prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent-sef
Victoria Maftei

Cuvinte cheie:
Secţiuni: Dreptul sanatatii | Toate secţiunile
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus Încurajăm utilizarea RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD