Secţiuni » Arii de practică
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialCyberlawEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecomTransporturi
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Materii principale: CyberlawDreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilProcedură civilăDrept penalDreptul muncii
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
 
PLATINUM+ PLATINUM Signature     

PLATINUM ACADEMIC
GOLD                       

VIDEO STANDARD
BASIC
 1 comentariu

Întrebare preliminară cu privire la păstrarea secretului profesional versus cerința unui proces echitabil. UPDATE: Hotărârea CJUE
14.09.2018 | Mihaela MAZILU-BABEL, Adina MIHALACHE

JURIDICE - In Law We Trust
Mihaela Mazilu-Babel

Mihaela Mazilu-Babel

14 septembrie 2018: Curtea declară:

Articolul 54 din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE și 93/6/CEE ale Consiliului și a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului trebuie interpretat în sensul că:

expresia „cazuri reglementate de dreptul penal”, care figurează la alineatele (1) și (3) ale acestui articol, nu acoperă situația în care autoritățile desemnate de statele membre să îndeplinească funcțiile prevăzute de această directivă adoptă o măsură, precum cea în discuție în litigiul principal, care constă în a interzice unei persoane să exercite la o întreprindere supravegheată o funcție de administrator sau o altă funcție a cărei exercitare este condiționată de obținerea unei autorizații, cu obligația de a demisiona din toate funcțiile în cel mai scurt timp, pentru motivul că persoana respectivă nu mai îndeplinește cerințele de bună reputație profesională prevăzute la articolul 9 din directiva amintită, care face parte dintre măsurile pe care autoritățile competente trebuie să le adopte în exercitarea competențelor de care dispun în temeiul dispozițiilor din titlul II din aceeași directivă. Astfel, dispoziția menționată, atunci când prevede că obligația privind secretul profesional poate fi, în mod excepțional, înlăturată în asemenea cazuri, vizează transmiterea sau utilizarea de informații confidențiale în scopul desfășurării unor urmăriri penale și, respectiv, al aplicării unor sancțiuni în conformitate cu dreptul penal național;

– obligația privind secretul profesional prevăzută la alineatul (1) al articolului menționat coroborat cu articolele 47 și 48 din cartă trebuie să fie garantată și pusă în aplicare astfel încât să se concilieze cu respectarea dreptului la apărare. Așadar, revine instanței naționale competente, atunci când o autoritate competentă invocă obligația menționată pentru a refuza comunicarea unor informații aflate în posesia sa care nu figurează în dosarul privind persoana vizată de un act care îi cauzează prejudicii, sarcina să verifice dacă aceste informații au o legătură obiectivă cu motivele reținute în privința sa și, în cazul unui răspuns afirmativ, să pună în balanță interesul persoanei în cauză de a dispune de informațiile necesare pentru a fi în măsură să își exercite pe deplin dreptul la apărare și interesele legate de menținerea confidențialității informațiilor acoperite de obligația privind secretul profesional, înainte de a decide cu privire la comunicarea fiecăreia< dintre informațiile solicitate. (s.n. – M.M.-B.)

:: hotărârea CJUE

***

16 septembrie 2016: Judecătorul luxemburghez se întreabă cu privire la păstrarea secretului profesional versus cerința unui proces echitabil (C-358/16 UBS și Alain Hondequin, Holzem, și consorts)

Situația de fapt:
1. principiile pieței interne;
2. excepţia privind „cazurile reglementate de dreptul penal” prevăzută în directiva privind pieţele instrumentelor financiare;
3. necesitatea de a afla dacă în cadrul respectivei excepții se află și o situaţie care intră sub incidenţa unei sancţiuni administrative în temeiul legislaţiei naţionale, fiind însă considerată ca făcând parte din dreptul penal în lumina Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (CEDO);
4. sancţiunea este aplicată de autoritatea naţională de reglementare, care este o autoritate naţională de supraveghere, şi constă în a impune unui membru al unui barou naţional să înceteze exercitarea funcţiei de administrator sau a altei funcţii supuse autorizării, în cadrul unei entităţi supravegheate de respectiva autoritate de reglementare, solicitându-i-se să demisioneze, în cel mai scurt timp, din toate funcţiile aferente;
5. necesitatea de a afla în ce măsură obligaţia de păstrare a secretului profesional pe care o autoritate naţională de supraveghere o poate invoca este condiţionată de cerinţa unui proces echitabil care include o cale de atac eficientă;
6. necesitatea de a afla dacă s-ar impune accesul integral al persoanei în cauză la dosarul administrativ al autorului unei sancţiuni administrative care este în acelaşi timp şi autoritatea naţională de supraveghere, în scopul apărării intereselor şi drepturilor civile ale persoanei sancţionate în cauză.

Dispoziții și norme invocate:
1. articolele 41, 48 și 48 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (cu explicațiile aferente);
2. articolul 54 din Directiva 2004/39/CE privind pieţele instrumentelor financiare

Articolul 54
Secretul profesional

1. Statele membre se asigură că autoritățile competente, orice persoană care lucrează sau a lucrat pentru autoritățile competente sau pentru entitățile delegatare ale sarcinilor acestora în conformitate cu articolul 48 alineatul (2), precum și auditorii sau experții mandatați de autoritățile competente respectă secretul profesional. Nici o informație confidențială pe care au primit-o de la aceste persoane în exercitarea funcțiilor lor nu poate fi divulgată nici unei persoane sau autorități, decât într-o formă rezumată sau agregată care împiedică identificarea întreprinderilor de investiții, a operatorilor, a piețelor reglementate sau a oricărei persoane în cauză, fără a se aduce atingere cazurilor reglementate de dreptul penal sau de alte dispoziții ale prezentei directive.
2. În cazul în care o întreprindere de investiții, un operator sau o piață reglementată a fost declarată în stare de faliment sau este lichidată forțat, informațiile confidențiale care nu privesc terțe părți pot fi divulgate în cadrul unor proceduri civile sau comerciale, cu condiția să fie necesare în derularea procedurii.
3. Fără a aduce atingere cazurilor reglementate de dreptul penal, autoritățile competente, organismele sau persoanele fizice sau juridice altele decât autoritățile competente, care primesc informații confidențiale în temeiul prezentei directive, le pot utiliza doar în executarea sarcinilor lor și pentru exercitarea funcțiilor lor în cazul autorităților competente în cadrul sferei de aplicare a prezentei directive sau, în cazul celorlalte autorități, organisme sau persoane fizice sau juridice, în scopurile pentru care aceste informații le-au fost comunicate și în cadrul procedurilor administrative și judiciare specific legate de exercitarea funcțiilor lor. Cu toate acestea, în cazul în care autoritatea competentă sau orice altă autoritate, organism sau persoană care comunică informația își exprimă consimțământul în acest sens, autoritatea care a primit informația o poate utiliza în alte scopuri.
4. Orice informație confidențială primită, schimbată sau transmisă în temeiul prezentei directive este supusă cerințelor secretului profesional prevăzute de prezentul articol. Cu toate acestea, prezentul articol nu împiedică autoritățile competente să transmită sau să facă schimb de informații confidențiale în conformitate cu prezenta directivă sau cu alte directive aplicabile în special întreprinderilor de investiții, instituțiilor de credit, fondurilor de pensii, OPCVM, intermediarilor de asigurări și reasigurări, piețelor reglementate sau operatorilor, cu acordul autorității competente, al unei alte autorități, al unui alt organism sau al unei alte persoane fizice sau juridice care a comunicat aceste informații.
5. Prezentul articol nu împiedică autoritățile competente să transmită sau să facă schimb, în conformitate cu dreptul intern, de informații confidențiale pe care nu le-au primit de la o autoritate competentă a altui stat membru.

3. articolele 6 și 13 CEDO;
4. principiul general al bunei administrări.

Corespondențe pentru România:
1. articolul 21, articolul 129 și articolul 24 din Constituția României din 21 noiembrie 1991, republicată, modificată şi completată prin Legea de revizuire a Constituţiei României nr. 429/2003
2. articolul 4 din Codul de procedură penală din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135/2010), modificat și completat de Legea nr. 255/2013, Ordonanța de urgență nr. 3/2014, Decizia nr. 641/2014, Ordonanța de urgență nr. 82/2014, Decizia nr. 166/2015, Decizia nr. 235/2015, Decizia nr. 361/2015, Ordonanța de urgență nr. 24/2015, Decizia nr. 235/2015, Decizia nr. 361/2015, Decizia nr. 740/2015, Legea nr. 318/2015, Decizia nr. 740/2015, Decizia nr. 126/2016, Ordonanța de urgență nr. 6/2016, Decizia nr. 23/2016, Decizia nr. 126/2016, Decizia nr. 23/2016, Ordonanța de urgență nr. 18/2016, Legea nr. 116/2016 și Legea nr. 151/2016
3. articolele 112, 113 și 214 din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, modificată și completată de Legea nr. 227/2007, Ordonanța de urgență nr. 25/2009, Legea nr. 270/2009, Ordonanța de urgență nr. 26/2010, Legea nr. 231/2010, Ordonanța nr. 13/2011, Legea nr. 71/2011, Legea nr. 287/2011, Ordonanța nr. 13/2011, Ordonanța nr. 1/2012, Legea nr. 187/2012, Ordonanța de urgență nr. 43/2012, Legea nr. 271/2013, Legea nr. 272/2013, Ordonanța de urgență nr. 113/2013, Legea nr. 255/2013, Legea nr. 29/2015, Legea nr. 312/2015

Adina Mihalache (corespondențe)
Masterand, Facultatea de Drept, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași

dr. Mihaela Mazilu-Babel


Aflaţi mai mult despre , , , , , , , , , , ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!JURIDICE utilizează şi recomandă SmartBill JURIDICE gratuit pentru studenţi

Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi [Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET]
Până acum a fost scris un singur comentariu cu privire la articolul “Întrebare preliminară cu privire la păstrarea secretului profesional versus cerința unui proces echitabil. UPDATE: Hotărârea CJUE”

  1. Avocatul general propune:

    „1) Expresia «cazuri reglementate de dreptul penal», prevăzută la articolul 54 alineatele (1) și (3) din Directiva 2004/39/CE, nu include situații de fapt în care o autoritate națională de supraveghere constată că o persoană nu este demnă de încredere și, prin urmare, nu mai este calificată să exercite o funcție de conducere în cadrul unei întreprinderi supravegheate de această autoritate și îi solicită persoanei în cauză să demisioneze din toate funcțiile aferente pe care le ocupă.

    2) Autoritatea competentă de supraveghere poate refuza să divulge către destinatarul unei decizii prin intermediul căreia aceasta constată că persoana în discuție nu mai este demnă de încredere și că nu mai este, prin urmare, calificată să exercite o funcție de conducere în cadrul unei întreprinderi supravegheate de această autoritate și îi solicită acestei persoane să demisioneze din funcția respectivă informații confidențiale potențial dezincriminatoare, invocând secretul profesional prevăzut la articolul 54 alineatul (1) din Directiva 2004/39, atunci când nu se aplică niciuna dintre derogările prevăzute la articolul 54 din directivă, iar dreptul la apărare al destinatarului măsurii se poate respecta în alt mod.”

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.