Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti

Întrebare preliminară cu privire la păstrarea secretului profesional versus cerința unui proces echitabil


16 septembrie 2016 | Mihaela MAZILU-BABEL, Adina MIHALACHE

UNBR Caut avocat
JURIDICE gratuit pentru studenti

Secţiuni: CJUE, Drept penal, Dreptul Uniunii Europene, Piața de capital
Mihaela Mazilu-Babel

Mihaela Mazilu-Babel

Adina Mihalache

Adina Mihalache

Judecătorul luxemburghez se întreabă cu privire la păstrarea secretului profesional versus cerința unui proces echitabil (C-358/16 UBS și Alain Hondequin, Holzem, și consorts)

Situația de fapt:
1. principiile pieței interne;
2. excepţia privind „cazurile reglementate de dreptul penal” prevăzută în directiva privind pieţele instrumentelor financiare;
3. necesitatea de a afla dacă în cadrul respectivei excepții se află și o situaţie care intră sub incidenţa unei sancţiuni administrative în temeiul legislaţiei naţionale, fiind însă considerată ca făcând parte din dreptul penal în lumina Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (CEDO);
4. sancţiunea este aplicată de autoritatea naţională de reglementare, care este o autoritate naţională de supraveghere, şi constă în a impune unui membru al unui barou naţional să înceteze exercitarea funcţiei de administrator sau a altei funcţii supuse autorizării, în cadrul unei entităţi supravegheate de respectiva autoritate de reglementare, solicitându-i-se să demisioneze, în cel mai scurt timp, din toate funcţiile aferente;
5. necesitatea de a afla în ce măsură obligaţia de păstrare a secretului profesional pe care o autoritate naţională de supraveghere o poate invoca este condiţionată de cerinţa unui proces echitabil care include o cale de atac eficientă;
6. necesitatea de a afla dacă s-ar impune accesul integral al persoanei în cauză la dosarul administrativ al autorului unei sancţiuni administrative care este în acelaşi timp şi autoritatea naţională de supraveghere, în scopul apărării intereselor şi drepturilor civile ale persoanei sancţionate în cauză.

Dispoziții și norme invocate:
1. articolele 41, 48 și 48 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (cu explicațiile aferente);
2. articolul 54 din Directiva 2004/39/CE privind pieţele instrumentelor financiare

Articolul 54
Secretul profesional

1. Statele membre se asigură că autoritățile competente, orice persoană care lucrează sau a lucrat pentru autoritățile competente sau pentru entitățile delegatare ale sarcinilor acestora în conformitate cu articolul 48 alineatul (2), precum și auditorii sau experții mandatați de autoritățile competente respectă secretul profesional. Nici o informație confidențială pe care au primit-o de la aceste persoane în exercitarea funcțiilor lor nu poate fi divulgată nici unei persoane sau autorități, decât într-o formă rezumată sau agregată care împiedică identificarea întreprinderilor de investiții, a operatorilor, a piețelor reglementate sau a oricărei persoane în cauză, fără a se aduce atingere cazurilor reglementate de dreptul penal sau de alte dispoziții ale prezentei directive.
2. În cazul în care o întreprindere de investiții, un operator sau o piață reglementată a fost declarată în stare de faliment sau este lichidată forțat, informațiile confidențiale care nu privesc terțe părți pot fi divulgate în cadrul unor proceduri civile sau comerciale, cu condiția să fie necesare în derularea procedurii.
3. Fără a aduce atingere cazurilor reglementate de dreptul penal, autoritățile competente, organismele sau persoanele fizice sau juridice altele decât autoritățile competente, care primesc informații confidențiale în temeiul prezentei directive, le pot utiliza doar în executarea sarcinilor lor și pentru exercitarea funcțiilor lor în cazul autorităților competente în cadrul sferei de aplicare a prezentei directive sau, în cazul celorlalte autorități, organisme sau persoane fizice sau juridice, în scopurile pentru care aceste informații le-au fost comunicate și în cadrul procedurilor administrative și judiciare specific legate de exercitarea funcțiilor lor. Cu toate acestea, în cazul în care autoritatea competentă sau orice altă autoritate, organism sau persoană care comunică informația își exprimă consimțământul în acest sens, autoritatea care a primit informația o poate utiliza în alte scopuri.
4. Orice informație confidențială primită, schimbată sau transmisă în temeiul prezentei directive este supusă cerințelor secretului profesional prevăzute de prezentul articol. Cu toate acestea, prezentul articol nu împiedică autoritățile competente să transmită sau să facă schimb de informații confidențiale în conformitate cu prezenta directivă sau cu alte directive aplicabile în special întreprinderilor de investiții, instituțiilor de credit, fondurilor de pensii, OPCVM, intermediarilor de asigurări și reasigurări, piețelor reglementate sau operatorilor, cu acordul autorității competente, al unei alte autorități, al unui alt organism sau al unei alte persoane fizice sau juridice care a comunicat aceste informații.
5. Prezentul articol nu împiedică autoritățile competente să transmită sau să facă schimb, în conformitate cu dreptul intern, de informații confidențiale pe care nu le-au primit de la o autoritate competentă a altui stat membru.

3. articolele 6 și 13 CEDO;
4. principiul general al bunei administrări.

Corespondențe pentru România:
1. articolul 21, articolul 129 și articolul 24 din Constituția României din 21 noiembrie 1991, republicată, modificată şi completată prin Legea de revizuire a Constituţiei României nr. 429/2003
2. articolul 4 din Codul de procedură penală din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135/2010), modificat și completat de Legea nr. 255/2013, Ordonanța de urgență nr. 3/2014, Decizia nr. 641/2014, Ordonanța de urgență nr. 82/2014, Decizia nr. 166/2015, Decizia nr. 235/2015, Decizia nr. 361/2015, Ordonanța de urgență nr. 24/2015, Decizia nr. 235/2015, Decizia nr. 361/2015, Decizia nr. 740/2015, Legea nr. 318/2015, Decizia nr. 740/2015, Decizia nr. 126/2016, Ordonanța de urgență nr. 6/2016, Decizia nr. 23/2016, Decizia nr. 126/2016, Decizia nr. 23/2016, Ordonanța de urgență nr. 18/2016, Legea nr. 116/2016 și Legea nr. 151/2016
3. articolele 112, 113 și 214 din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, modificată și completată de Legea nr. 227/2007, Ordonanța de urgență nr. 25/2009, Legea nr. 270/2009, Ordonanța de urgență nr. 26/2010, Legea nr. 231/2010, Ordonanța nr. 13/2011, Legea nr. 71/2011, Legea nr. 287/2011, Ordonanța nr. 13/2011, Ordonanța nr. 1/2012, Legea nr. 187/2012, Ordonanța de urgență nr. 43/2012, Legea nr. 271/2013, Legea nr. 272/2013, Ordonanța de urgență nr. 113/2013, Legea nr. 255/2013, Legea nr. 29/2015, Legea nr. 312/2015

Adina Mihalache (corespondențe)
Masterand, Facultatea de Drept, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași

dr. Mihaela Mazilu-Babel

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică