Varia
JURIDICE

Neaplicarea circumstantei agravante in cazul infractiunii de omor calificat
17.05.2005 | JURIDICE.ro, Alina Matei

JURIDICE - In Law We Trust

C a t r e

PRESEDINTELE INALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

In baza art. 414 indice 2 alin. 1 din Codul de procedura penala si art. 23 lit. a din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, declar

RECURS IN INTERESUL LEGII

in vederea stabilirii daca este posibila retinerea circumstantei agravante generale reglementata de art. 75 alin. 1 lit. b teza a II-a in cazul infractiunii de omor calificat prevazuta de art. 175 lit. c din Codul penal.

I. Examenul jurisprudentei actuale in materie penala evidentiaza mai multe orientari, practica instantelor devenind neunitara dupa cum au achiesat la una sau alta din urmatoarele abordari teoretice:

1. Neaplicarea circumstantei agravante generale prevazuta de art. 75 alin. 1 lit. b teza a II-a in concurs cu agravanta speciala prevazuta de art.175 lit.c din Codul penal.

2. Retinerea circumstantei agravante generale prevazuta de art.75 alin.1 lit.b teza a II-a in concurs cu agravanta speciala prevazuta de art.175 lit.c din Codul penal.

1. In motivarea primului punct de vedere instantele au sustinut ca modificarea dispozitiilor art. 75 alin. 1 lit. b din Codul penal, adusa prin Legea nr. 197 din 13 noiembrie 2000 (publicata in Monitorul Oficial nr. 568 din 15 noiembrie 2000), vizeaza celelalte infractiuni de violenta pentru care nu a fost schimbat regimul sanctionator ca urmare a incorporarii ca agravanta legala speciala a acelei imprejurari referitoare la savarsirea infractiunii prin violente asupra membrilor familiei.

Folosirea unor termeni diferiti in continutul agravantei – „membru de familie” prin art. 75 alin. 1 lit. b teza a II-a din Codul penal sau „sot” prin art. 175 lit. c din Codul penal – dupa cum este legea generala sau legea speciala, nu semnifica imprejurari diferite, sotul, conform art.1491 din Codul penal, fiind membru de familie, neavand importanta daca locuieste sau gospodareste sau nu cu faptuitorul.

S-a mai aratat ca retinerea agravantei prevazuta de art. 75 alin. 1 lit. b teza a II-a din Codul penal este incompatibila cu infractiunea de omor calificat prevazuta de art. 175 lit. c din Codul penal, aceasta forma incluzand in continutul sau juridic si constitutiv agravanta privitoare la savarsirea ei asupra unui membru al familiei (Anexele nr. 1-3).

2. In cea de-a doua abordare a instantelor, care au retinut circumstanta agravanta legala prevazuta de art. 75 alin. 1 lit. b teza a II-a in concurs cu agravanta speciala prevazuta de art. 175 lit. c din Codul penal, s-a argumentat, in esenta, ca, potrivit art. 149 indice 1 din Codul penal, prin „membru de familie” se intelege sotul sau ruda apropiata daca aceasta din urma locuieste si gospodareste impreuna cu faptuitorul.

Prin retinerea simultana a prevederilor art. 175 lit. c si art.7 5 alin. 1 lit. b teza a II-a din Codul penal s-a apreciat ca nu se acorda un efect dublu agravant unei unice imprejurari de fapt, intrucat cele doua texte de lege nu au continut identic, notiunea de „membru de familie”, in acceptiunea legii penale, nefiind echivalenta cu cea de „ruda apropiata”.

Ratiunea instituirii agravantei prevazuta de art. 75 alin. 1 lit. b teza a II-a din Codul penal o constituie realizarea unei protectii mai eficiente a relatiilor sociale referitoare la membrii de familie, prin acordarea posibilitatii sanctionarii mai severe a faptuitorului care savarseste acte de violenta sau de cruzime asupra sotului sau rudei apropiate cu care locuieste si gospodareste (Anexele nr. 4-7).

Aceste abordari diferite ale instantelor au fost de natura sa atraga in practica solutii diferite cu privire la incadrarea juridica si tratamentul sanctionator al unor fapte identice.

II. Cu privire la concursul intre circumstanta agravanta generala prevazuta de art. 75 alin. 1 lit. b teza a II-a si agravanta speciala prevazuta de art. 175 lit. c din Codul penal s-a pronuntat si Inalta Curte de Casatie si Justitie, care a adoptat aceleasi puncte de vedere diferite, astfel:

1. Intr-o prima abordare a problemei in discutie majoritatea completelor de judecata au statuat ca nu se impune retinerea circumstantei agravante generale prevazuta de art. 75 alin. 1 lit. b teza a II-a in concurs cu agravanta speciala prevazuta de art. 175 lit. c din Codul penal.

In argumentarea acestei pozitii s-a pornit de la prevederile art. 75 alin. 1 din Codul penal in care se mentioneaza ca imprejurarile prevazute in acest text constituie circumstante agravante generale.

In cazul in care vreuna dintre aceste imprejurari constituie element circumstantial al unei infractiuni calificate, ea capata caracterul unei circumstante speciale, care primeaza, excluzand-o pe cea generala.

O astfel de situatie exista in cazul infractiunii de omor calificat savarsit asupra sotului sau unei rude apropiate incriminat de art. 175 lit. c din Codul penal. Concluzia se impune avand in vedere ca, potrivit art. 75 alin. 1 lit. b teza a II-a din Codul penal, constituie circumstanta agravanta generala savarsirea unei infractiuni prin violenta, intre altele, asupra membrilor de familie.

In conformitate cu art. 149 indice 1 din Codul penal, prin membru de familie se intelege sotul sau ruda apropiata, daca aceasta din urma locuieste si gospodareste impreuna cu faptuitorul.

Or, in cazul circumstantei agravante speciale de la art. 175 lit. c, subiectul pasiv calificat al omorului este sotul sau o ruda apropiata, in intelesul art. 149 din Codul penal, indiferent daca aceasta din urma locuieste si gospodareste sau nu cu faptuitorul.

Este evident ca sfera persoanelor ce pot fi subiect pasiv calificat in cazul infractiunii prevazute de art. 175 lit. c din Codul penal este mai larga si o cuprinde si pe cea la care se refera art. 75 alin. 1 lit. b teza a II-a din acelasi cod.

Se concluzioneaza ca, in aceste conditii, retinerea agravantei prevazuta de art. 75 alin. 1 lit. b teza a II-a la infractiunea de omor calificat comisa asupra unui membru de familie ar reprezenta o dubla agravare a raspunderii penale pentru aceeasi fapta, ceea ce este inadmisibil (Curtea Suprema de Justitie – Sectia Penala – deciziile nr. 3694 din 11 septembrie 2002, nr. 4117 din 2 octombrie 2002, nr. 5387 din 6 decembrie 2002, 5543 din 13 decembrie 2002, nr. 1141 din 6 martie 2003, nr. 1679 din 2 aprilie 2003, nr. 2265 din 15 mai 2003, pronuntate in dosarele nr. 1204/2002, nr. 2254/2002, nr. 3893/2002, nr. 3594/2002, nr. 5082/2002, nr. 318/2003, nr. 699/2002 si Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia Penala – decizia nr. 5828 din 11 decembrie 2003, pronuntata in dosarul nr. 1162/2003 – anexele nr. 8-15).

2. Intr-un alt punct de vedere, exprimat de un singur complet de judecata, se sustine, dimpotriva, ca circumstanta agravanta prevazuta de art. 75 alin. 1 lit. b teza a II-a trebuie retinuta in concurs cu agravanta speciala prevazuta de art. 175 lit. c din Codul penal.

Se motiveaza ca, potrivit art. 175 lit. c din Codul penal, constituie infractiunea de omor calificat, omorul savarsit asupra sotului sau unei rude apropiate, aceasta din urma notiune fiind definita la randul sau in alineatul 1 al art.149 din acelasi cod.

Totodata, in actuala redactare a art. 75 alin. 1 lit .b teza a II-a asa cum a fost modificat prin Legea nr. 197 din 13 noiembrie 2000, pe langa imprejurarile recunoscute ca circumstante agravante a fost adaugata o noua circumstanta, cu acelasi efect in planul raspunderii penale ca cel prevazut de textul art. 175 lit. c, si anume savarsirea infractiunii prin violente exercitate asupra membrilor familiei.
 
S-a sustinut ca, acest rationament este justificat de faptul ca sintagma „sot sau ruda apropiata” nu are acelasi continut cu cea de „membru de familie”, notiune care este explicata in art. 149 indice 1 din Codul penal.

In consecinta, cele doua texte de lege, respectiv art. 175 lit. c si art. 75 alin. 1 lit.b teza a II-a din Codul penal, nu au continut identic, astfel incat prin retinerea lor simultana, in cazul savarsirii unei fapte prin violenta asupra unei persoane ce face parte din categoria celor expres prevazute in aceste texte, „nu se realizeaza o dubla invinuire”.

S-a concluzionat ca, ratiunea instituirii circumstantei agravante prevazuta de art. 75 alin. 1 lit.b teza a II-a o constituie vointa legiuitorului de a da posibilitatea instantelor de judecata sa sanctioneze mai sever pe agresorul care comite acte de violenta impotriva sotului sau rudei apropiate, care se gasesc si in situatia de a locui si gospodari impreuna.

In acest mod se realizeaza o protectie mai eficienta a relatiilor sociale de solidaritate, conlucrare si intrajutorare, care trebuie sa guverneze relatiile de familie. (Curtea Suprema de Justitie – Sectia Penala – decizia nr. 5511 din 12 decembrie 2002 pronuntata in dosarul nr.3 703/2002 – anexa nr. 16).

III. Apreciez ca solutia corecta este aceea care considera ca agravanta generala legala prevazuta de art. 75 alin. 1 lit. b teza a II-a nu trebuie retinuta in concurs cu agravanta speciala prevazuta la art. 175 lit. c din Codul penal.

Potrivit art. 175 lit. c din Codul penal, infractiunea de omor este calificata atunci cand este savarsita asupra unei rude apropiate.

Pe de alta parte, art. 75 alin. 1 lit. b teza a II-a din acelasi cod considera circumstanta agravanta savarsirea infractiunii prin violente asupra membrilor familiei care, potrivit dispozitiilor art.1491 din Codul penal, sunt sotul sau ruda apropiata, daca aceasta din urma locuieste si gospodareste impreuna cu faptuitorul.

Este de principiu ca, in masura in care o imprejurare de fapt este valorificata atat de o dispozitie speciala cat si de una generala, se aplica numai dispozitia speciala, conform regulii „specialia generalibus derogant”.

Imprejurarea prevazuta de art. 175 lit. c din Codul penal, ca element circumstantial, in continutul agravat al infractiunii de omor are, in raport cu circumstanta prevazuta de art. 75 alin. 1 lit. b teza a II-a din acelasi cod, caracter special, astfel ca ea exclude aplicarea normei cu caracter general.

Pe de alta parte, este gresit argumentul acelor instante care sustin teza contrara, in sensul ca „notiunea de membru de familie nu se suprapune cu cea de ruda apropiata”.

Astfel, distinct de aspectul invocat mai sus, al raportului dintre norma speciala si cea generala, se observa ca dispozitia speciala a art. 175 lit. c are o sfera mai larga decat cea prevazuta de art. 75 alin. 1 lit. b teza a II-a din Codul penal.

In vreme ce art. 175 lit. c se refera la persoanele care au calitatea de rude apropiate, fara a opera vreo distinctie, circumstanta agravanta generala restrange, prin notiunea de membru de familie, sfera acestor persoane numai la o parte din „rudele apropiate”, respectiv numai la cele care locuiesc sau gospodaresc impreuna cu faptuitorul.

Asadar, cele doua notiuni se suprapun partial, consecinta fiind aceea de ruda apropiata o include si pe cea de membru de familie, aspect ignorat de aceste instante.

Ca atare, in sensul legii orice membru de familie este in acelasi timp si ruda apropiata (relatia parte-intreg). Apare astfel evidenta „redundanta juridica” operata de instante, care au acordat efect dublu agravant unei unice imprejurari de fapt.

De altfel, un raport similar (parte-intreg) exista si intre alte norme generale si speciale.

De exemplu, constituie circumstanta agravanta generala savarsirea faptei de trei sau mai multe persoane impreuna (art.75 lit.a din Codul penal). Ea nu se va retine in cazul infractiunilor in al caror continut agravat intra savarsirea faptei de doua sau mai multe persoane impreuna (art.209 alin.1 lit.a, art.211 alin.2 lit.a din Codul penal).

Mutatis mutandis, solutia trebuie sa fie aceeasi si in cazul problemei in discutie, conform principiului „ubi eadem este legis ratio, ibi idem solutio esse debet”.

Problematica abordata isi mentine actualitatea si in conditiile in care Noul Cod penal, adoptat prin Legea nr. 301 din 28 iunie 2004 (publicata in Monitorul Oficial nr. 575 din 29 iunie 2004), care va intra in vigoare, potrivit art. 512 din acest cod, la un an de la data publicarii ei in Monitorul Oficial, nu contine modificari esentiale cu privire la continutul celor doua circumstante ce formeaza obiectul supus discutiei.

Astfel, circumstantei agravante prevazuta de art. 75 alin. 1 lit. b teza a II-a din actualul Cod penal ii corespunde art.89 alin.1 lit.f teza ultima din Noul Cod penal, intr-o redactare aproape identica.

In locul formularii actuale care prevede savarsirea infractiunii „prin violente asupra membrilor familiei”, noul continut al agravantei nu mai contine sintagma „prin violente”.

In consecinta, in noua redactare, circumstanta agravanta legala in discutie este aplicabila si atunci cand au fost savarsite infractiuni asupra membrilor de familie si fara exercitarea unor violente.

Pe de alta parte, Noul Cod penal nu mai face distinctie intre cele doua forme agravante ale omorului – omor calificat si omor deosebit de grav – fiind prevazuta o singura asemenea forma, omorul calificat, in art. 179.

Unele din elementele circumstantiale care agraveaza omorul calificat au fost preluate din continutul infractiunii de omor calificat existent in actualul cod (art. 175 lit. a, c, d si f), iar altele din continutul infractiunii de omor deosebit de grav (art. 176 lit. a, b, d si e).

Totodata, unele din circumstantele agravante speciale n-au mai fost prevazute in continutul crimei de omor calificat deoarece au devenit circumstante agravante generale prevazute in art. 89 (lit. b, e, g si h din actualul art. 175 se regasesc in art. 89 lit.b, d, g si h din Noul Cod penal).

Oricum, circumstanta speciala prevazuta in actualul Cod penal la art. 175 lit. c a fost reluata in Noul Cod penal intr-o redactare identica, respectiv in art. 179 alin. 1 lit. b.

In sfarsit, conceptul de „membru de familie” este preluat cu acelasi continut in art. 165 din Noul Cod penal.

Fata de cele expuse, in scopul interpretarii si aplicarii unitare a legii, va solicit admiterea recursului in interesul legii si pronuntarea unei decizii in sensul ca:

„Circumstanta agravanta legala prevazuta de art. 75 alin. 1 lit. b teza a II-a nu poate fi retinuta in concurs cu agravanta speciala prevazuta din art. 175 lit. c din Codul penal”.

PROCUROR GENERAL,
Ilie Botos

PLATINUM+
PLATINUM Signature       

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                                

VIDEO STANDARD
Aflaţi mai mult despre

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici.
JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului.

Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!












Încurajăm utilizarea RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară

Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
 Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează şi recomandă SmartBill

Lex Discipulo Laus

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.