Secţiuni » Sistemul judiciar
Sistemul judiciar
3 comentarii

CSM sesizează MJ ref. promovarea în grad profesional a judecătorilor și procurorilor


22 septembrie 2016 | JURIDICE.ro

UNBR Caut avocat
JURIDICE by Night

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât, în cadrul ședinței din 19 septembrie 2016, sesizarea ministrului justiţiei cu următoarele propuneri de modificare şi completare a Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

1. Articolul 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 43 – (1) Promovarea în grad profesional a judecătorilor şi procurorilor se face numai prin examen organizat la nivel naţional. Judecătorii pot promova în grad profesional doar până la gradul de judecător de curte de apel, inclusiv.
(2) Examenul pentru promovarea în grad profesional a judecătorilor şi procurorilor se organizează, anual sau ori de câte ori este necesar, de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Naţional al Magistraturii.
(3) Comisia pentru promovarea în grad profesional a judecătorilor este alcătuită din judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, judecători de la curţile de apel şi formatori din Institutul Naţional al Magistraturii, numiţi prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii.
(4) Comisia pentru promovarea în grad profesional a procurorilor este alcătuită din procurori de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, procurori de la parchetele de pe lângă curţile de apel şi formatori din Institutul Naţional al Magistraturii, numiţi prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii.
(5) Data, locul, modul de desfăşurare a examenului se comunică tuturor judecătorilor şi procurorilor, prin curţile de apel şi parchete, şi se publică pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii, a Institutului Naţional al Magistraturii, a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi în trei cotidiene centrale, cu cel puţin 60 de zile înainte de data stabilită pentru examen.”

2. Articolul 44 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 44 – (1) Pot participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior judecătorii şi procurorii care au avut calificativul “bine” sau „foarte bine” la ultima evaluare, nu au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 3 ani şi îndeplinesc următoarele condiţii minime de vechime:
a) 7 ani vechime efectivă în funcţia de judecător sau procuror pentru promovarea în gradul de judecător de tribunal sau de tribunal specializat şi de procuror de parchet de pe lângă tribunal sau de parchet de pe lângă tribunalul specializat;
b) 10 ani vechime efectivă în funcţia de judecător sau procuror pentru promovarea în gradul de judecător de curte de apel şi de procuror la parchetul de pe lângă aceasta;
c) 12 ani vechime efectivă în funcţia de judecător sau procuror, pentru promovarea în gradul de procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
(2) La calcularea vechimii prevăzute la alin. (1) nu se ia în considerare perioada în care judecătorul sau procurorul a avut calitatea de auditor de justiţie, a fost detaşat la instituţii din afara sistemului judiciar, precum şi alte perioade în care nu a funcţionat efectiv în cadrul instanţelor sau parchetelor. Perioadele în care judecătorul a avut calitatea de judecător în cadrul unei instanţe internaţionale, a fost desemnat în calitate de judecător de supraveghere a privării de libertate, precum şi perioadele în care judecătorul sau procurorul a fost detaşat în cadrul autorităţii judecătoreşti, inclusiv în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, al Institutului Naţional al Magistraturii şi al Şcolii Naţionale de Grefieri, sau al Ministerului Justiţiei, a fost inspector judiciar sau membru al Consiliului Superior al Magistraturii se iau în considerare la calcularea vechimii prevăzute la alin. (1).
(3) Consiliul Superior al Magistraturii verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1).
(4) Vechimea prevăzută la alin. (1) trebuie să fie îndeplinită la data expirării perioadei de înscriere la examen.”

3. Articolul 45 se abrogă.

4. Articolul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 46 – (1) Examenul de promovare în grad profesional constă în susţinerea unor probe scrise, cu caracter teoretic şi practic.
(2) Punctajul maxim ce poate fi atribuit la probele de examen este de 100 de puncte.
(3) Punctajul minim pentru a fi declarat admis la examen este de 80 de puncte.
(4) Procedura de desfăşurare a examenului, inclusiv modalitatea de contestare a rezultatelor, precum şi materiile la care se susţin probele scrise prevăzute la alin. (1), în funcţie de specializare, se stabilesc prin Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru promovarea în grad profesional a judecătorilor şi procurorilor şi a concursului de promovare efectivă a judecătorilor şi procurorilor.”

5. După articolul 46, se introduc trei noi articole, articolele 461 – 463, ce vor avea următorul cuprins:
„Art. 461 – (1) Promovarea efectivă a judecătorilor şi procurorilor se face numai prin concurs organizat la nivel naţional, în limita locurilor vacante existente la tribunale şi curţi de apel sau, după caz, la parchete.
(2) Concursul pentru promovarea efectivă a judecătorilor şi procurorilor se organizează, anual sau ori de câte ori este necesar, de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Naţional al Magistraturii.
(3) Comisia pentru promovarea efectivă a judecătorilor este alcătuită din judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, judecători de la curţile de apel şi formatori din Institutul Naţional al Magistraturii, numiţi prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii.
(4) Comisia pentru promovarea efectivă a procurorilor este alcătuită din procurori de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, procurori de la parchetele de pe lângă curţile de apel şi formatori din Institutul Naţional al Magistraturii, numiţi prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii.
(5) Data, locul, modul de desfăşurare a concursului şi posturile vacante pentru care se organizează concurs se comunică tuturor judecătorilor şi procurorilor, prin curţile de apel şi parchete, şi se publică pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii, a Institutului Naţional al Magistraturii, a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi în trei cotidiene centrale, cu cel puţin 15 de zile înainte de data de la care se pot depune cererile de înscriere la concurs.
Art.  46– (1) Pot participa la concursul de promovare efectivă la instanţele şi parchetele imediat superioare judecătorii şi procurorii care au avut calificativul “bine” sau „foarte bine” la ultima evaluare, nu au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 3 ani, au dobândit gradul profesional corespunzător instanţei sau parchetului la care solicită promovarea şi au funcţionat efectiv timp de cel puţin 2 ani la instanţa sau parchetul ierarhic inferior în cazul promovării în funcţiile de judecător de curte de apel, procuror la parchetul de pe lângă aceasta sau de procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
(2) Dispoziţiile art. 44 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.
Art. 46– (1) Concursul de promovare efectivă constă în susţinerea unei probe având ca obiect evaluarea actelor întocmite de candidaţi sau care privesc activitatea acestora, din ultimii 3 ani în cadrul instanţelor sau al parchetelor;
(2) Punctajul maxim ce poate fi atribuit la proba de concurs este de 100 de puncte.
(3) Punctajul minim pentru a fi declarat admis la concurs este de 70 de puncte.
(4) Procedura de desfăşurare a concursului, inclusiv modalitatea de contestare a rezultatelor, precum şi aspectele supuse verificării în cadrul probei prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru promovarea în grad profesional a judecătorilor şi procurorilor şi a concursului de promovare efectivă a judecătorilor şi procurorilor.
(5) Dispoziţiile art. 30 alin. (6) se aplică în mod corespunzător.”

Propunere de normă tranzitorie, cu menţiunea că eventuala dispoziţie tranzitorie ar urma să constituie un articol al Legii de modificare şi completare a Legii nr. 303/2004, distinct faţă de modificările legislative: „Judecătorii şi procurorii care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, au dobândit un grad profesional superior ca urmare a concursului de promovare, pot fi transferaţi la instanţele şi parchetele unde au dreptul să funcţioneze, potrivit gradului profesional dobândit.”

:: Ordinea de zi soluționată (pct. 25)

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică