Secţiuni » Noutăţi legislative
Noutăţi legislative
Proiecte legislativeMonitorul Oficial al RomânieiJurnalul Oficial al Uniunii Europene

Acte normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului din 5 octombrie 2016


5 octombrie 2016 | JURIDICE.ro

UNBR Caut avocat
Servicii JURIDICE.ro

Miercuri, 5 octombrie 2016, Guvernul României a dat publicității o informare privind proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa din data de 5 octombrie 2016.

I. Proiect de lege
1. Proiect de lege privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea benzinei şi din distribuţia acesteia de la terminale la staţiile de distribuţie a benzinei precum şi în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină.
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
2. Proiect de lege pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României.

II. Proiect de Ordonanță de Urgență
1. Proiect de Ordonanță de Urgență pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională.
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
2. Proiect de Ordonanță de Urgență pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli.
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
3. Proiect de Ordonanță de Urgență privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvarea Companiei Naţionale a Uraniului S.A.

III. Proiecte de Hotărâre
1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor ciclului II-studii universitare de masterat şi absolvenţilor ciclului I şi ciclului II de studii universitare oferite comasat.
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 17 mai 2016 şi la Paris la 20 iunie 2016 la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2006 şi la Paris la 18 decembrie 2006.
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
3. Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură.
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
4. Proiect de Hotărâre privind scoaterea unui bun imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a trecerii lui din domeniul public al statului în domeniul privat al Institutului de Cercetare Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor Bucureşti şi transmiterii în proprietatea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, precum şi pentru modificarea anexei nr. 11 a), punctul 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1881/2005 privind înfiinţarea unor institute şi centre de cercetaredezvoltare agricolă prin reorganizarea unor institute, centre, staţiuni şi societăţi comerciale de cercetare şi producţie agricolă.
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
5. Proiect de Hotărâre privind punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor radio.
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
6. Proiect de Hotărâre privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unei părţi din imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării.
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
7. Proiect de Hotărâre privind transmiterea unei părţi din imobilul 338 Focşani, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Focşani, judeţul Vrancea, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
8. Proiect de Hotărâre privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Călăraşi, Giurgiu, Argeş, Dolj, Bistriţa-Năsăud, Bihor, Brăila, Sibiu, Vrancea, Prahova, Tulcea, Constanţa şi Braşov.
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
9. Proiect de Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Floreşti, judeţul Cluj.
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
10. Proiect de Hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 858/2011 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a Programului de dezvoltare şi optimizare a Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului şi pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 185/2011 privind stabilirea unor măsuri în vederea finanţării unor proiecte şi programe din bugetul Fondului pentru mediu
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
11. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale privind schimbările climatice şi creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon şi a Planului national de acţiune 2016-2020 privind schimbările climatice.
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
12. Proiect de Hotărâre privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale-Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare-I.N.C.D.I.F-”ISPIF” Bucureşti în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor- Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a municipiului Bucureşti
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
13. Proiect de Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 961/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Consultare Publică şi Dialog Civic.
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
14. Proiect de Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
15. Proiect de Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României pentru organizarea, în anul 2016, a Forumului pentru drepturile omului, democraţie şi statul de drept (21-22 noiembrie 2016, Geneva, Elveţia).
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
16. Proiect de Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea structurii responsabile cu derularea procedurilor de soluţionare alternativă a litigiilor în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

IV. Memorandumuri
1. Memorandum cu tema: Semnarea Memorandumului de Înţelegere între Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei şi Guvernul României pentru punerea în aplicare a Memorandumului privind Mecanismul Financiar Spaţiul Economic European pentru perioada 2014-2021 şi acordarea deplinelor puteri, în acest sens, domnului Cristian Ghinea, ministrul fondurilor europene.
2. Memorandum cu tema: Semnarea Memorandumului de Înţelegere între Regatul Norvegiei şi Guvernul României pentru punerea în aplicare a Memorandumului privind Mecanismul Financiar Norvegian pentru perioada 2014-2021 şi acordarea deplinelor puteri, în acest sens, domnului Cristian Ghinea, ministrul fondurilor europene.
3. Memorandum cu tema: Înfiinţarea Comitetului Interministerial pentru Prevenirea şi Combaterea Violenţei în Familie.
4. Memorandum cu tema: Negocierea Protocolului pentru modificarea Acordului între Guvernul Republicii Populare Române şi Guvernul Republicii Populare Bulgaria cu privire la întreţinerea şi îmbunătăţirea şenalului navigabil pe sectorul româno-bulgar al Dunării şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei mixte româno bulgare pentru întreţinerea şi îmbunătăţirea şenalului navigabil în sectorul româno-bulgar al Dunării.
5. Memorandum cu tema: Aprobarea acordării unor finanţări nerambursabile Guvernului Republicii Moldova în valoare de 550.000 euro în baza Articolului1, paragraful 3 al Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010 (Acord), astfel cum a fost modificat prin cele cinci Protocoale Adiţionale, precum şi în baza Articolelor 1, 2 şi 3 din cel de-al doilea Protocol Adiţional, prin completarea Programului de Cooperare pe anul 2016 încheiat între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova.
6. Memorandum cu tema: Constituirea unui grup de lucru interministerial pentru trecerea la moneda euro.

Cuvinte cheie: ,
Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi citi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii