Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti

Judecătoria Chișineu Criș. Plângere împotriva ordonanței procurorului de clasare a cauzei penale


14 octombrie 2016 | Andrei PAP

UNBR Caut avocat
JURIDICE gratuit pentru studenti

Secţiuni: Drept penal, Jurisprudență Judecătorii, SELECTED

ROMÂNIA
JUDECĂTORIA CHIŞINEU CRIŞ
DOSAR NR. […]/210/2016

ÎNCHEIERE  PENALĂ NR.130

Şedinţa  camerei de consiliu din 29 septembrie 2016

Judecător de cameră preliminară: Radvanski Izabella

Grefier: Goina Florica

Pe rol se află soluţionarea plângerii formulată de petenta D.F., împotriva ordonanţei de clasare din data de 30.03.2016, emisă de procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Chişineu Criş în dosarul nr. 94/P/2015 şi ordonanţei din 28.04.2016 a prim-procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Chişineu Criş emisă în dosarul  nr.15/II/2/2016.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor.

Din partea Ministerului Public se prezintă procuror S.B. din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Chişineu Criş.

Procedură de citare este îndeplinită.

Mersul dezbaterilor şi concluziile părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă a termenului de judecată din data de 15 septembrie 2016, încheiere care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi când instanţa, din lipsă de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de 29 septembrie 2016.

JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ,

Constată că, prin plângerea înregistrată la această instanţă la data de  17 mai 2016,  petenta D.F., a solicitat admiterea plângerii împotriva ordonanţei din data de 28 aprilie 2016 în dosar nr. 15/II/2/2016 dispusă de prim procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Chişineu Criş prin care s-a respins ca neîntemeiată plângerea formulată împotriva ordonanţei de clasare a procurorului din data de 30.03.2016 în dosar nr. 94/P/2015, să se dispună desfiinţarea ordonanţelor atacate şi trimiterea cauzei la procuror în vederea punerii în mişcare a acţiunii penale şi completarea urmării penale împotriva suspectului P.C. pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, faptă prevăzută de art. 322 alin. 1 Cod penal.

În motivare petenta arată că, prin ordonanţa din 28.04.2016 în dosar nr. 15/II/2/2016 dispusă de prim procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Chişineu Criş s-a respins ca nefondată plângerea petentei formulată împotriva ordonanţei de clasare din 30.03.2016 în dosar nr. 94/P/2016. S-a reţinut că soluţia de clasare dată de către procuror este legală şi temeinică, plângerea a fost respinsă ca nefondată fără să se analizeze criticile aduse de către petentă şi fără să se analizeze probele existente la dosar.

Petenta mai arată că prin plângerea penală a solicitat tragerea la răspundere penală a numitului P.C. pentru săvârşirea infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals, constând în aceea că acesta prin folosirea unui înscris falsificat a obţinut în mod ilegal obligarea sa la plata unei sume de 5000 euro şi nu a sumei de 1000 euro, sumă reală din contractul de împrumut încheiat între aceasta şi suspect.

În susţinerea plângerii, petenta arată că a solicitat efectuarea unei expertize care a fost respinsă pe considerentul că nu există originalul înscrisului folosit de către numitul P.C., deşi organul de urmărire penală au obligaţia de a ridica obiectele sau înscrisurile ce pot servi ca mijloace de probă în procesul penal, obligaţie dublată de obligaţia de predare a unor asemenea înscrisuri de către cei care le deţin.

Ulterior, suspectul a recunoscut că a modificat suma de bani menţionat în contractul de împrumut, cu rezerva că modificarea s-a realizat cu acordul petentei.

Condiţiile în care s-a încheiat contractul şi suma de bani obiect al contractului de împrumut sunt altele decât cele consemnate, astfel că numitul P.C. foloseşte în vederea producerii de consecinţe juridice un înscris falsificat de el.

În cursul urmării penale s-a depus la dosar o copie a contractului original încheiat între petentă şi numitul P.C. pentru suma de 1000 euro, organul de urmărire penală neţinând cont de acesta, nu a făcut referire la acest înscris în motivarea soluţiilor, nu  a făcut trimitere la probele administrate la solicitarea sa, respectiv declaraţia martorei audiată şi a considerat declaraţia suspectului ca având caracter absolut, încălcând astfel dispoziţiile art. 103 Cod de procedură penală.

Petenta consideră că nu se poate dispune o soluţie de clasare întemeiată doar pe declaraţia suspectului în condiţiile în care în cursul urmării penale au fost administrate probe ce combat declaraţia dată de suspect în apărarea sa.

Se reţine de către organul de urmărire penală că modificarea sumei s-a făcut cu acordul petentei, total nereal atâta timp cât a contestat acest lucru, atât în faţa instanţei, cât şi în faţa  organelor judiciare.

P.C. a recunoscut modificarea conţinutului contractului de împrumut privind suma împrumutată, modificare ce s-a realizat fără consimţământul petentei. Ulterior modificări acesta a utilizat înscrisul, săvârşind infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, infracţiune ce s-a consemnat în momentul în care a folosit înscrisul falsificat în faţa instanţei de judecată.

În drept, petenta invocă prevederile art. 3411 alin. (6) lit. b) Cod procedură penală.

Sub aspect probatoriu, s-a dispus ataşarea dosarului nr. 94/P/2015 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Chişineu Criş, dosarul nr. 15/II/2/2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Chişineu Criş, dosarul nr. 511/2016 al Judecătoriei Chişineu Criş şi dosarul civil nr. […]/210/2014 al Judecătoriei Chişineu Criş.

În cauză s-a administrat proba cu înscrisuri.

Deliberând Judecătorul de cameră preliminară constată că prin ordonanţa de clasare din 30 martie 2016, emisă de procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Chişineu Criş în dosarul nr. 94/P/2015 s-a dispus clasarea cauzei cu privire la suspectul P.C., cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, faptă prevăzută de art. 322 alin. 1 Cod penal şi clasarea cauzei cu privire la săvârşirea infracţiunii de uz de fals, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 323 Cod penal.

În motivarea ordonanţei de clasare din 30 martie 2016, emisă de procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Chişineu Criş în dosarul nr. 94/P/2015  s-a reţinut că, în cauză sunt incidente prevederile art. 16 alin. (1) lit. a) şi c) Cod de procedură penală, fapta nu există, respectiv nu s-a probat existenţa infracţiunii sesizate.

Prin ordonanţa prim procurorului din data de 28 aprilie 2016, dispusă în dosarul nr. 15/II/2/2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Chişineu Criş, a fost respinsă, ca nefondată, plângerea formulată de persoana vătămată D.F., apreciindu-se că soluţia dispusă este legală şi temeinică, bazându-se pe o justă apreciere a probatoriului administrat în cauză şi o interpretare corectă a normelor legale incidente, urmând ca soluţia de clasare să fie menţinută.

Împotriva ordonanţei sus menţionate de clasare şi a ordonanţei procurorului superior de menţinere a acesteia, petenta D.F. a formulat plângere şi a sesizat instanţa, în temeiul art. 340 Cod de procedură penală.

Dosarul de urmărire penală nr. 94/P/2015 a fost format în baza unei plângeri penale prealabile a petentei D.F. care a arătat că, la data de 01.06.2011, a încheiat cu numitul P.C. un contract de împrumut având ca obiect suma de 1000 euro, cu obligaţia de al restitui până în luna decembrie 2011, ulterior numita D.F. reclamând faptul că P.C a falsificat acest contract.

Analizând, în raport de dispoziţiile art. 340 şi următoarele Cod procedură penală, plângerea petentei, judecătorul de cameră preliminară apreciază că aceasta este fondată, pentru considerentele de mai jos.

În condiţiile art. 4 Cod de procedură penală, în baza prezumţiei de nevinovăţie atunci când există îndoială cu privire la vinovăţia suspectului, aceasta profită lui, în baza regulii „in dubio pro reo”, dar acest lucru nu exonerează organele judiciare de obligaţiile prevăzute la art. 5 şi 7 Cod procedură penală, care arată că organele judiciare au obligaţia de a asigura pe bază de probe aflarea adevărului, respectiv au obligaţia de a strânge probe şi de a le administra atât în favoarea cât şi în defavoarea suspectului sau inculpatului. Totodată procurorul are obligaţia de a pune în mişcare acţiunea penală din oficiu atunci când există probe din care rezultă săvârşirea unei infracţiuni şi nu există o cauză legală de împiedicare altele decât cele prevăzute la alin.2, 3 al art.7 Cod procedură penală.

Art. 285 Cod de procedură penală arată că urmărirea penală are ca obiect strângerea probelor necesare cu privire la existenţa infracţiunilor, la identificarea persoanelor care au săvârşit o infracţiune şi la stabilirea răspunderii penale a acestora, iar în cursul procesului penal organele judiciare au obligaţia de a avea un rol activ.

În ce priveşte argumentele exprimate referitor la inadmisibilitatea prezentei plângeri împotriva soluţiei procurorului Judecătorul de cameră preliminară reţine că acestea nu pot fi reţinute în cauză, având în vedere că în dosarul nr.[…]/210/2016 s-a formulat plângere împotriva altei ordonanţe de clasare decât cea care face obiectul prezentului dosar, respectiv Ordonanţa din 01.02.2016 al procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Chişineu Criş în dosar 680/P/2015 respectiv Ordonanţa prim procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Chişineu Criş din data de 07.03.2016 emisă în dosar nr.6/II/2/2016, astfel nu se poate reţine inadmisibilitatea plângerii sau eventuala autoritate de lucru judecat a hotărârii pronunţate în dosarul nr.[…]/210/2016 în prezenta cauză, având în vedere că aceasta are obiect diferit, respectiv plângerea în prezenta cauză a fost formulată împotriva ordonanţei de clasare din data de 30.03.2016, emisă de procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Chişineu Criş în dosarul nr. 94/P/2015 şi menţinută prin ordonanţa prim procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Chişineu Criş din data de 28.04.2016, emisă în dosarul nr. 15/II/2/2016.

Cu privire la argumentele prezentate de procuror în cadrul ordonanţei de clasare din data de 30.03.2016 Judecătorul de cameră preliminară constată că se face referire la litigiul civil care a avut loc între părţi, ce a format obiectul dosarului nr. […]/210/2014  al Judecătoriei Chişineu Criş, în care s-au pronunţat Sentinţa civilă nr.18/14.01.2015 şi Decizia civilă nr.808/25.06.2015.

Cu privire la acest litigiu Judecătorul reţine pe de o parte faptul că la fond litigiul a fost soluţionat integral în absenţa petentei, aceasta nefiind prezentă la dezbateri, fiind obligată la plata sumei împrumutate doar în baza unei copii certificate a convenţiei sub semnătură privată, fără a fi prezentat originalul, instanţa prezumând recunoaşterea înscrisului datorită absenţei pârâtei, însă nu şi valabilitate acestuia, neprezentarea părţii la interogatoriu putând fi considerată de către instanţa civilă ca o recunoaştere a pretenţiilor părţii adverse conform art.358 Cod procedură civilă, recunoaşterea pretenţiilor sau a înscrisului nu se confundă însă cu valabilitatea acestuia, instanţa civilă nevalidând înscrisul presupus fals prin prezumarea recunoaşterii sale, mai ales în condiţiile în care recunoaşterea nu a fost expresă şi nici nu s-a prezentat în instanţă înscrisul original.

Instanţa de apel nu s-a pronunţat cu privire la înscrisul defăimat ca fiind fals de către petentă deşi s-a reţinut în practicaua deciziei nr.808/25.06.2015 că s-a invocat caracterul fals al înscrisului, mai mult în considerente s-a reţinut că petenta ar fi recunoscut alterarea înscrisului în condiţiile în care nu s-a consemnat un astfel de aspect nici în practicaua deciziei nici în altă încheiere, interogatoriu sau declaraţie a petentei, astfel presupusul fals nu a fost cercetat nici de instanţa civilă în cadrul procedurii înscrierii în fals prevăzută de art.301 şi urm. Cod procedură civilă, nici nu a fost sesizat organul de urmărire penală cu cercetarea falsului de către instanţa civilă.

Astfel, situaţia de fapt privitoare la faptele ce formează obiectul dosarului de urmărire penală nr.94/P/2015 nu a fost lămurită în nici un fel de instanţele civile astfel cum se reţine în ordonanţa de clasare şi încheierea nr.58/24.05.2016 pronunţată în dosar nr.[…]/210/2016 al Judecătoriei Chişineu Criş, organele de urmărire penală fiind obligate în virtutea rolului lor activ să lămurească această cauză sub toate aspectele.

Mai mult, dispoziţiile art.28 al.2 Cod procedură penală sunt foarte clare cu privire la autoritatea de care se bucură hotărârea unei instanţe civile în penal, respectiv, hotărârea instanţei civile prin care s-a soluţionat acţiunea civilă din procesul penal nu are autoritate de lucru judecat în faţa instanţei penale cu privire la existenţa faptei, a persoanei care a săvârşit-o şi vinovăţia acesteia, cu atât mai puţin hotărârea instanţei civile care a soluţionat un litigiu civil privitor la pretenţii legate de un contract poate avea autoritate în penal cu privire la existenţa unei fapte penale şi a identităţii şi vinovăţiei persoanei care a săvârşit-o.

Prin urmare, judecătorul de cameră preliminară apreciază că organele de urmărire penală nu au administrat suficiente probe în vederea lămuririi temeinice a situaţiei de fapt, impunându-se completarea probatoriului administrat în primul rând prin efectuarea unei expertize tehnice grafice al înscrisului sub semnătură privată intitulat Contract de Împrumut, al cărui un exemplar original se află în dosarul nr. […]/210/2016 al Judecătoriei Chişineu Criş la fila 21, în vederea stabilirii caracterului alterat sau nu al înscrisului şi a identificării autorului acţiunii de alterare dacă este cazul, precum şi cu orice alte mijloace de probă a căror necesitate şi utilitate ar reieşi din administrarea probei cu expertiza.

Faţă de împrejurările de mai sus, va admite plângerea formulată de petenta D.F. şi în baza art. 341 alin. (6) lit. b) Cod de procedură penală va desfiinţa soluţia dispusă prin ordonanţa de clasare din data de 30.03.2016, emisă de procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Chişineu Criş în dosarul nr. 94/P/2015 şi menţinută prin ordonanţa prim procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Chişineu Criş din data de 28.04.2016, emisă în dosarul nr. 15/II/2/2016; şi va trimite cauza Parchetului de pe lângă Judecătoria Chişineu Criş, pentru completarea urmăririi penale.

În baza art. 398 şi art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat, vor rămâne în sarcina acestuia.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite plângerea formulată de petenta D.F, CNP […], cu domiciliul procesual ales în […].
În baza art. 341 alin. (6)  lit. b) Cod procedură penală desfiinţează  soluţia de Clasare dispusă la data de 30.03.2016 al procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Chişineu Criş în dosar nr.94/P/2015, menţinută prin Ordonanţa din 28.04.2016 emisă în dosarul nr. 15/II/2/2016 a prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Chişineu-Criş; şi trimite cauza Parchetului de pe lângă Judecătoria Chişineu Criş pentru completarea urmăririi penale faţă de suspectul P.C., CNP […].
În baza art. 398 şi art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat, rămân în sarcina acestuia.
Definitivă.
Pronunţată în şedinţă publică azi, 29.09.2016.

 

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică