« Secţiuni « Jurisprudenţă « CEDOCJUECCRÎCCJCurţi de apelTribunaleJudecătorii
Jurisprudenţă CCR (Curtea Constituţională a României)
DezbateriCărţiProfesionişti
Marieta SAFTA


Conf. univ. dr. Marieta SAFTA

DCC nr. 742/24.06.2008 | Sefului politiei rutiere pe raza careia s-a comis fapta, nu are competenta de a dispune cu privire la prelungirea dreptului de circulatie
07.08.2008 | JURIDICE.ro, cristina

JURIDICE - In Law We Trust Video juridice

Decizie nr. 742 din 24/06/2008, referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 111 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 570 din 29/07/2008.

Ioan Vida- presedinte
Nicolae Cochinescu – judecator
Aspazia Cojocaru – judecator
Acsinte Gaspar – judecator
Petre Ninosu – judecator
Ion Predescu – judecator
Puskas Valentin Zoltan – judecator
Augustin Zegrean – judecator
Ion Tiuca- procuror
Marieta Safta- magistrat-asistent

"Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 111 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicata direct de Avocatul Poporului, in temeiul art. 146 lit. d) din Constitutie.

La apelul nominal raspunde reprezentantul autorului exceptiei, doamna Bianca Draghici, expert pentru probleme juridice in cadrul institutiei Avocatului Poporului.

Avand cuvantul, autorul exceptiei, prin reprezentantul sau, solicita admiterea exceptiei de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulata, reiterand, pe larg, sustinerile formulate in motivarea scrisa depusa la dosarul cauzei.

Ministerul Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neintemeiata, intrucat textul de lege criticat nu incalca dispozitiile constitutionale invocate.

Se arata ca procedura reglementata de acest text de lege reflecta intentia legiuitorului de a nu lasa la liberul arbitru al reprezentantului politiei rutiere prelungirea dreptului de circulatie in situatia vizata de reglementarea criticata, aceasta prelungire putandu-se decide numai ca urmare a propunerii procurorului care efectueaza urmarirea penala sau care exercita supravegherea cercetarii penale ori la propunerea instantei de judecata care solutioneaza cauza penala ori plangerea introdusa impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei.

Mai arata ca nu poate fi ignorat faptul ca, potrivit art. 111 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, decizia sefului politiei rutiere privind prelungirea dreptului de circulatie poate fi atacata la instanta de contencios administrativ competenta de orice persoana interesata si, ca urmare, decizia finala privind prelungirea dreptului de circulatie apartine instantei de contencios administrativ.

C U R T E A,

avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:

Cu Adresa nr. 2.389 din 12 martie 2008, trimisa Curtii Constitutionale in temeiul prevederilor art. 146 lit. d) teza finala din Constitutie, Avocatul Poporului a sesizat direct Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 111 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, in esenta, ca atribuirea in competenta sefului politiei rutiere pe raza careia s-a comis fapta a dreptului de a dispune cu privire la prelungirea dreptului de circulatie, in cazul conducatorului de autovehicul sau tramvai implicat intr-un accident de circulatie din care a rezultat uciderea sau vatamarea corporala a unei persoane, lasand la indemana procurorului sau judecatorului numai atributul propunerii, este in contradictie flagranta cu principiul separatiei si echilibrului puterilor in stat.

Astfel, faptul ca seful politiei are, in ipoteza normei legale mentionate, competenta de a decide cu privire la propunerea formulata de procuror sau de judecator are semnificatia unei ingerinte a puterii executive in activitatea autoritatii judecatoresti.

Totodata, se arata ca, prin limitarea rolului judecatorului la formularea unei simple propuneri cu privire la care urmeaza sa decida seful politiei rutiere, dispozitiile art. 111 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, instituie "o situatie atipica, improprie activitatii judecatorului, contrara prevederilor art. 124 din Constitutie".

Se mai arata ca textul de lege criticat incalca si normele constitutionale privind rolul Ministerului Public, prin aceea ca reduce rolul procurorului care efectueaza urmarirea penala sau care exercita supravegherea cercetarii penale doar la emiterea unei propuneri in legatura cu prelungirea dreptului de circulatie, competenta de a decide cu privire la prelungirea acestui drept fiind atribuita in mod discretionar sefului politiei rutiere pe raza careia s-a comis fapta.

In opinia autorului exceptiei, Avocatul Poporului, "aplicarea textului de lege indicat poate conduce la situatia paradoxala in care seful politiei rutiere, ca autoritate administrativa, sa infirme propunerea formulata de procuror care, si in acest caz, actioneaza in calitate de reprezentant al intereselor generale ale societatii si aparator al drepturilor si libertatilor fundamentale".

In conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) si art. 33 din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

C U R T E A,

examinand sesizarea de neconstitutionalitate, raportul intocmit de judecatorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 32 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie art. 111 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit caruia "Prelungirea dreptului de circulatie, atunci cand dovada inlocuitoare eliberata in conditiile alin. (4) prevede acest drept, se poate dispune, cu cate 30 de zile, de catre seful politiei rutiere pe raza careia s-a comis fapta, la propunerea procurorului care efectueaza urmarirea penala sau care exercita supravegherea cercetarii penale ori la propunerea instantei de judecata care solutioneaza cauza penala ori plangerea introdusa impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, pana la dispunerea neinceperii urmaririi penale ori scoaterii de sub urmarire penala sau, dupa caz, pana la ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti".

Autorul exceptiei considera ca prevederile legale criticate incalca dispozitiile constitutionale ale art. 1 alin. (4) privind separatia puterilor in stat, ale art. 124 privind infaptuirea justitiei si ale art. 131 alin. (1) si (3) privind rolul Ministerului Public.

Examinand exceptia de neconstitutionalitate ridicata, Curtea retine urmatoarele:
Potrivit art. 111 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, "permisul de conducere al conducatorului de autovehicul sau tramvai, implicat intr-un accident de circulatie din care a rezultat uciderea sau vatamarea corporala a unei persoane, se retine de catre politia rutiera daca autorul accidentului a incalcat o regula de circulatie, eliberandu-se dovada inlocuitoare cu sau fara drept de circulatie, in conditiile stabilite in regulament".

Alin. (6) al art. 111 din acelasi act normativ, criticat in prezenta cauza, reglementeaza procedura prelungirii dreptului de circulatie, atunci cand dovada inlocuitoare prevazuta de dispozitiile legale mai sus citate prevede acest drept.

Aceasta procedura implica, pe de o parte, procurorul sau instanta de judecata, dupa caz, iar, pe de alta parte, seful politiei rutiere. Asa cum, insa, in mod corect a sesizat autorul exceptiei, modul in care a fost reglementat rolul autoritatilor mai sus aratate in aceasta procedura este intr-o totala contradictie cu statutul constitutional al acestora, precum si cu principiul separatiei si echilibrului puterilor in stat.

Astfel, potrivit art. 111 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, prelungirea dreptului de circulatie se poate dispune de catre seful politiei rutiere pe raza careia s-a comis fapta, la propunerea procurorului care efectueaza urmarirea penala sau care exercita supravegherea cercetarii penale ori la propunerea instantei de judecata care solutioneaza cauza penala ori plangerea introdusa impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei.

Prin urmare, procurorul sau, dupa caz, instanta de judecata au doar prerogativa de a propune luarea masurii de prelungire a dreptului de circulatie, decizia in acest sens fiind luata de seful politiei rutiere pe raza careia s-a comis fapta.

Conferind acestuia din urma prerogativa dispozitiei, asadar a competentei de a decide cu privire la o propunere formulata de judecator sau de procuror, dispozitiile criticate determina o ingerinta a puterii executive in activitatea autoritatii judecatoresti, incalcand astfel prevederile art. 1 alin. (4) din Constitutie, potrivit carora "statul se organizeaza potrivit principiului separatiei si echilibrului puterilor – legislativa, executiva si judecatoreasca – in cadrul democratiei constitutionale".

Totodata, reglementarea competentei unui reprezentant al puterii executive de a confirma sau infirma actele unui reprezentant al autoritatii judecatoresti este in contradictie si cu dispozitiile art. 124 alin. (3) din Constitutie, potrivit carora "judecatorii sunt independenti si se supun numai legii".

Se incalca astfel si prevederile constitutionale ale art. 131 alin. (1) potrivit carora, "in activitatea judiciara, Ministerul Public reprezinta interesele generale ale societatii si apara ordinea de drept, precum si drepturile si libertatile cetatenilor", cata vreme seful politiei rutiere poate aprecia si decide cu privire la un act prin care Ministerul Public, prin procurori, isi exercita prerogativele constitutionale.

Mai mult decat atat, prin acest mod de reglementare, in sensul ca prelungirea dreptului de circulatie reglementat de art. 111 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 se poate dispune la propunerea instantei de judecata sau a procurorului, se creeaza practic o substituire a titularului dreptului de circulatie – singurul in masura sa formuleze o cerere cu privire la dreptul sau – de catre instanta de judecata sau procuror, substituire incompatibila cu statutul constitutional al acestor autoritati.

Pentru motivele mai sus aratate, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1, 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 32-33 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALA

In numele legii

D E C I D E:

Admite exceptia de neconstitutionalitate ridicata direct de Avocatul Poporului, in temeiul art. 146 lit. d) din Constitutie, si constata ca dispozitiile art. 111 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice sunt neconstitutionale.

Definitiva si general obligatorie.

Decizia se comunica celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.

Pronuntata in sedinta publica din data de 24 iunie 2008.

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Marieta Safta"

 
Secţiuni: CCR | Toate secţiunile
Cuvinte cheie:
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus Încurajăm utilizarea RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD