JurisprudenţăJurisprudenţă CEDOJurisprudenţă CJUEJurisprudenţă CCRJurisprudenţă ÎCCJJurisprudenţă curentă ÎCCJ / Dezlegarea unor chestiuni de drept / Recurs în interesul legiiJurisprudenţă Curţi de apelJurisprudenţă TribunaleJurisprudenţă Judecătorii
 
Curtea Constituţională
DezbateriCărţiProfesionişti
Marieta SAFTA


Conf. univ. dr. Marieta SAFTA
Print Friendly, PDF & Email

DCC nr. 66/31.01.2008 | Posibilitatea instantei de judecata de a se pronunta pe cale incidentala asupra existentei sau inexistentei infractiunii invocate
09.08.2008 | JURIDICE.ro, cristina


CONFERINTA VALERIU STOICA 2019

Decizie nr. 66 din 31/01/2008, referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 55 din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedura civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 142 din 25/02/2008.

Ioan Vida – presedinte
Nicolae Cochinescu- judecator
Aspazia Cojocaru- judecator
Acsinte Gaspar- judecator
Ion Predescu- judecator
Puskas Valentin Zoltan- judecator
Tudorel Toader- judecator
Augustin Zegrean- judecator
Ion Tiuca – procuror
Ioana Marilena Chiorean – magistrat-asistent

"Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 55 din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedura civila, exceptie ridicata de Marian Florin Pislan in Dosarul nr. 2.902/2/2006 al Inaltei Curti de Casatie si Justitie – Sectia de contencios administrativ si fiscal.

Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 15 ianuarie 2008, in prezenta autorului exceptiei si a reprezentantului Ministerului Public, fiind consemnate in incheierea de la acea data, cand Curtea, avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea pentru data de 31 ianuarie 2008.

C U R T E A,

avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

Prin Incheierea din 25 septembrie 2007, pronuntata in Dosarul nr. 2.902/2/2006, Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 55 din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedura civila.

Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicata de Marian Florin Pislan in dosarul cu numarul de mai sus, avand ca obiect solutionarea recursului declarat de acesta impotriva sentintei Curtii de Apel Bucuresti prin care i s-a respins ca inadmisibila cererea de revizuire.

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca este neconstitutionala abrogarea tezei a doua a art. 322 pct. 4 din Codul de procedura civila.

Astfel, prin anularea posibilitatii instantei de judecata de a se pronunta pe cale incidentala asupra existentei sau inexistentei infractiunii invocate, nu se mai asigura aflarea adevarului si se ingradeste dreptul la un proces echitabil.

Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia de contencios administrativ si fiscal opineaza ca dispozitiile atacate sunt constitutionale, iar criticile autorului exceptiei de neconstitutionalitate vizeaza, in realitate, interpretarea data de instanta de revizuire, in sensul imposibilitatii stabilirii pe cale incidentala a caracterului real sau nereal al continutului unui inscris determinant in pronuntarea hotararii atacate.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, deoarece instituirea unor reguli speciale privind exercitarea cailor de atac nu contravine art. 21 din Constitutie, atat timp cat partilor le este asigurata posibilitatea de a formula o cale de atac impotriva hotararii judecatoresti considerate nefavorabila.

Avocatul Poporului considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, intrucat principiul liberului acces la justitie are caracter legitim numai in masura in care este exercitat cu buna-credinta, in limite rezonabile, cu respectarea drepturilor si intereselor celorlalte subiecte de drept.
Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat Curtii Constitutionale punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

C U R T E A,

examinand incheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei de neconstitutionalitate, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. I pct. 55 din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedura civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 609 din 14 iulie 2005, cu urmatorul cuprins:

"La articolul I punctul 123, punctul 4 al articolului 322 va avea urmatorul cuprins:
4. daca un judecator, martor sau expert, care a luat parte la judecata, a fost condamnat definitiv pentru o infractiune privitoare la pricina sau daca hotararea s-a dat in temeiul unui inscris declarat fals in cursul sau in urma judecatii ori daca un magistrat a fost sanctionat disciplinar pentru exercitarea functiei cu rea-credinta sau grava neglijenta in acea cauza;".

Anterior acestor modificari, pct. 4 al art. 322 din Codul de procedura civila avea urmatorul cuprins:

"Revizuirea unei hotarari ramase definitiva in instanta de apel sau prin neapelare, precum si a unei hotarari data de o instanta de recurs atunci cand evoca fondul, se poate cere in urmatoarele cazuri: 4. daca un judecator, martor sau expert, care a luat parte la judecata, a fost condamnat definitiv pentru o infractiune privitoare la pricina sau daca hotararea s-a dat in temeiul unui inscris declarat fals in cursul sau in urma judecatii. In cazul in care, in ambele situatii, constatarea infractiunii nu se mai poate face printr-o hotarare penala, instanta de revizuire se va pronunta mai intai, pe cale incidentala, asupra existentei sau inexistentei infractiunii invocate.La judecarea cererii va fi citat si cel invinuit de savarsirea infractiunii;".

Exceptia de neconstitutionalitate este raportata la prevederile constitutionale ale art. 1 alin. (3) referitoare la statul de drept, ale art. 21 alin. (1)-(3) privind accesul liber la justitie, ale art. 124 alin. (3) referitoare la independenta judecatorilor si ale art. 129 privind folosirea cailor de atac.

Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata urmatoarele:

Cazul de revizuire prevazut la art. 322 pct. 4 din Codul de procedura civila era redactat, pana la adoptarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 138/2000, in urmatorii termeni: "daca un judecator, martor sau expert, care a luat parte la judecata, a fost condamnat irevocabil pentru o infractiune privitoare la pricina sau daca hotararea s-a dat in temeiul unui inscris declarat fals in cursul sau in urma judecatii, sau daca partea care a jurat a fost condamnata irevocabil pentru fals."

Atat in doctrina, cat si in practica instantelor s-a pus intrebarea ce se poate face in situatiile in care intervine un impediment legal care face imposibila pronuntarea unei hotarari penale pentru stabilirea acestor infractiuni.

Solutia, preconizata de literatura juridica si insusita in jurisprudenta, era ca stabilirea savarsirii infractiunilor sa se faca de catre insasi instanta de revizuire, prin aplicarea sistemului probator de drept comun in materie, care se va administra in cursul revizuirii.

Avand in vedere ca solutia mentionata ramanea criticabila sub aspectul legalitatii, prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/2000, art. 322 pct. 4 din Codul de procedura civila a fost completat cu urmatorul text: "In cazul in care, in ambele situatii, constatarea infractiunii nu se mai poate face printr-o hotarare penala, instanta de revizuire se va pronunta mai intai, pe cale incidentala, asupra existentei sau inexistentei infractiunii invocate.
La judecarea cererii va fi citat si cel invinuit de savarsirea infractiunii."

Eliminarea acestui text prin dispozitiile legale care formeaza obiectul exceptiei de neconstitutionalitate face imposibila intoarcerea la solutia anterioara, preconizata in doctrina si validata de instantele judecatoresti, caci nu se poate accepta ca o norma de procedura judiciara abolita expres de legiuitor sa produca in continuare efecte prin vointa judecatorului chemat sa aplice legea.

Ramane un vid legislativ in care hotararile judecatoresti viciate de infractiunile mentionate nu mai pot fi reformate, cu evidenta incalcare a principiilor dreptatii, accesului liber la justitie si dreptului la aparare, consacrate in Legea fundamentala.

In consecinta, Curtea Constitutionala urmeaza sa constate ca art. I pct. 55 din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedura civila, prin care s-au eliminat din cuprinsul art. 322 pct. 4 din Codul de procedura civila dispozitiile analizate, contravine normelor si principiilor prevazute la art. 1 alin. (3), art. 21 si, respectiv, art. 24 din Constitutia Romaniei.

Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALA

In numele legii

D E C I D E:

Admite exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Marian Florin Pislan in Dosarul nr. 2.902/2/2006 al Inaltei Curti de Casatie si Justitie – Sectia de contencios administrativ si fiscal si constata ca dispozitiile art. I pct. 55 din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedura civila, prin care s-a eliminat din cuprinsul art. 322 pct. 4 din Codul de procedura civila textul in conformitate cu care " In cazul in care, in ambele situatii, constatarea infractiunii nu se mai poate face printr-o hotarare penala, instanta de revizuire se va pronunta mai intai, pe cale incidentala, asupra existentei sau inexistentei infractiunii invocate. La judecarea cererii va fi citat si cel invinuit de savarsirea infractiunii", sunt neconstitutionale.

Definitiva si general obligatorie.

Decizia se comunica presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Pronuntata in sedinta publica din data de 31 ianuarie 2008.

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Ioana Marilena Chiorean"

Newsletter JURIDICE.ro
Youtube JURIDICE.ro
Instagram JURIDICE.ro
Facebook JURIDICE.ro
LinkedIn JURIDICE.ro

JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill pentru facturare.

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

CariereEvenimenteProfesioniştiRLWCorporate