« Secţiuni « Jurisprudenţă « CEDOCJUECCRÎCCJCurţi de apelTribunaleJudecătorii
Jurisprudenţă CCR (Curtea Constituţională a României)
DezbateriCărţiProfesionişti
Marieta SAFTA


Conf. univ. dr. Marieta SAFTA

DCC nr. 602/20.05.2008
09.08.2008 | JURIDICE.ro, cristina

JURIDICE - In Law We Trust Video juridice

Decizie nr. 602 din 20/05/2008, referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 31 alin. (3), (4), (7), (8) si (9) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 533 din 15/07/2008.

Ioan Vida- presedinte
Nicolae Cochinescu – judecator
Aspazia Cojocaru – judecator
Acsinte Gaspar – judecator
Ion Predescu – judecator
Tudorel Toader – judecator
Augustin Zegrean – judecator
Simona Ricu- procuror
Maria Bratu- magistrat-asistent

"Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 31 alin. (3), (4), (7), (8) si (9) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, exceptie ridicata de Comisia locala de fond funciar Salatrucu din comuna Salatrucu, judetul Arges, in Dosarul nr. 2.119/216/2006 al Tribunalului Arges – Sectia civila.

Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 13 mai 2008, fiind consemnate in incheierea de la aceea data, cand Curtea, avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea la data de 20 mai 2008.

C U R T E A,

avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

Prin Incheierea din 18 septembrie 2007, pronuntata in Dosarul nr. 2.119/216/2006, Tribunalul Arges – Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 31 alin. (3), (4), (7), (8) si (9) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, exceptie ridicata de Comisia locala de fond funciar Salatrucu.

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, in esenta, ca textele de lege sunt neconstitutionale, intrucat imobilele avute in vedere de aceste prevederi trec in proprietatea persoanelor fizice sau persoanelor juridice carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor forestiere pe care se afla aceste imobile, cu titlu gratuit, fara sa se prevada plata unei despagubiri, realizandu-se astfel o expropriere a proprietarului constructiilor.

Tribunalul Arges – Sectia civila apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este intemeiata.

In acest sens, arata ca, potrivit textelor de lege criticate, constructiile aflate pe terenurile forestiere intra cu titlu gratuit in proprietatea persoanelor fizice sau juridice carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate.

Mentioneaza ca, in celelalte acte normative cu caracter reparator (cum ar fi Legea nr. 10/2001) se prevede obligatia persoanei careia i s-a restituit terenul de a plati despagubiri pentru investitiile preluate odata cu acesta, or, in cazul de fata nu se prevad astfel de despagubiri, incalcandu-se principiul egalitatii in fata legii.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, aratand ca trecerea constructiilor de pe terenurile forestiere in proprietatea persoanelor fizice sau juridice carora li se reconstituie dreptul de proprietate asupra acestora este conditionata de detinerea in proprietate a suprafetelor minime pentru constituirea unui ocol silvic, in proprietate individuala sau in asociere cu alte persoane fizice sau juridice.

Se sustine ca "aceasta trecere este conditionata tocmai in scopul infaptuirii unui interes public, iar aceasta conditionare restrange sfera retrocedarilor si implica o improprietarire justificata a actualului proprietar".

Avocatul Poporului apreciaza ca prevederile criticate sunt contrare dispozitiilor din Legea fundamentala, care garanteaza dreptul de proprietate.

In argumentarea acestui punct de vedere face trimitere la jurisprudenta Curtii Constitutionale, prin care s-a statuat ca nationalizarea sau alte moduri prin care, sub imperiul unor legi anterioare, a luat nastere dreptul de proprietate al statului nu sunt corespunzatoare prevederilor Constitutiei, dreptul subiectiv de proprietate al statului, constituit potrivit reglementarilor legale anterioare actualei Legi fundamentale, nefiind stins ca efect al intrarii in vigoare a acesteia.

Asa fiind, dreptul fostului proprietar de a i se restitui padurea se naste in viitor, prin aplicarea prevederilor legale care ii reconstituie acest drept.

Apreciaza ca dispozitiile criticate ii favorizeaza pe "titularii proprietatii private particulare in raport cu titularii proprietatii private de stat".

Considera ca dispozitiile referitoare la trecerea constructiilor de pe terenurile forestiere, inclusiv cele de corectare a torentilor, drumurile forestiere, sediile de cantoane silvice, cabanele de vanatoare, pepinierele, alte amenajari silvice, instalatii sau mijloace fixe, inclusiv cele aflate in curs de executie, amplasate in suprafetele care fac obiectul retrocedarii, in proprietatea persoanelor fizice sau juridice carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor, conditionata de detinerea in proprietate a suprafetelor minime pentru constituirea unui ocol silvic, in proprietate individuala sau in asociere cu alte persoane fizice sau juridice, instituie o discriminare pe criterii de avere, fara o motivare obiectiva si rezonabila, fiind contrare si art. 16 alin. (1) si art. 4 alin. (2) din Constitutie.

Apreciaza critica de neconstitutionalitate referitoare la art. 53 din Legea fundamentala ca fiind intemeiata, intrucat dispozitiile criticate aduc atingere insasi existentei dreptului de proprietate asupra constructiilor.

Si, in fine, considera ca dispozitiile constitutionale ale art. 135 nu au incidenta in cauza de fata.
Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

C U R T E A,

examinand incheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, sustinerile partii prezente, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie prevederile art. 31 alin. (3), (4), (7), (8) si (9) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 8 din 12 ianuarie 2000. Art. 31 a fost modificat prin art. I pct. 36 din Titlul VI al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005.

Textele de lege criticate au urmatorul cuprins:

"(3) Constructiile de pe terenurile forestiere, inclusiv cele de corectare a torentilor, drumurile forestiere, sediile de cantoane silvice, cabanele de vanatoare, pepinierele, alte amenajari silvice, instalatii sau mijloace fixe, inclusiv cele aflate in curs de executie, amplasate in suprafetele care fac obiectul retrocedarii, trec in proprietatea persoanelor fizice sau juridice carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor.
(4) Prevederile alin. (3) se aplica cu conditia detinerii in proprietate a suprafetelor minime pentru constituirea unui ocol silvic, in proprietate individuala sau in asociere cu alte persoane fizice sau juridice.  
(7) Sediile ocoalelor silvice trec in proprietatea persoanelor juridice sau fizice daca suprafata care se retrocedeaza acestora, individual sau in asociere, este mai mare decat jumatate din suprafata administrata de respectivul ocol silvic anterior retrocedarii.
(8) Obiectivele realizate ca urmare a finantarilor din imprumuturile aprobate prin Ordonanta Guvernului nr. 28/1999, Ordonanta Guvernului nr. 97/2000 si Legea nr. 400/2003 trec in proprietate privata in conditiile de la alin. (3) si (4).
(9) Obiectivele aflate in curs de realizare finantate din imprumuturile mentionate la alin. (8) trec in proprietate privata dupa finalizarea lucrarilor aflate in curs si punerea in functiune, cofinantarea si rambursarea asigurandu-se prin bugetul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura."

Autorul exceptiei invoca incalcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 44 privind garantarea si ocrotirea proprietatii private, ale art. 53 referitoare la restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati si ale art. 135 privind economia.

Analizand textele de lege criticate, Curtea retine ca, potrivit acestora, constructiile de pe terenurile forestiere, cele de corectare a torentilor, drumurile forestiere, sediile de cantoane silvice, cabanele de vanatoare, pepinierele, alte amenajari silvice, instalatii sau mijloace fixe, cele aflate in curs de executie, amplasate pe suprafetele care fac obiectul retrocedarii, trec in proprietatea persoanelor fizice sau persoanelor juridice carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor.

Trecerea in proprietatea persoanelor fizice sau juridice carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor a constructiilor aflate pe acestea este conditionata de detinerea in proprietate a suprafetelor minime pentru constituirea unui ocol silvic, in proprietate individuala sau in asociere cu alte persoane fizice sau persoane juridice.

Totodata, trecerea in proprietatea persoanelor juridice sau persoanelor fizice a sediilor ocoalelor silvice se face cu conditia ca suprafata ce se restituie acestora, individual sau in asociere, sa fie mai mare decat jumatate din suprafata administrata de respectivul ocol silvic anterior retrocedarii.

Examinand exceptia, Curtea constata ca textele criticate reglementeaza un transfer gratuit de proprietate privata a statului catre persoane fizice sau persoane juridice private, nefiind indeplinite conditiile prevazute de art. 44 alin. (3) din Constitutie cu privire la expropriere.

Prevederile de lege criticate contravin dispozitiilor art. 44 alin. (2) teza intai din Constitutie, care dispun ca "Proprietatea privata este garantata si ocrotita, in mod egal, de lege indiferent de titular", deoarece ii favorizeaza pe titularii dreptului de proprietate privata – persoane fizice sau persoane juridice carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor forestiere pe care se afla investitiile enumerate de textele de lege criticate, in raport cu ceilalti titulari indreptatiti la reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere, pe care nu se afla astfel de constructii.

Asadar, nimeni nu poate beneficia in ceea ce priveste bunurile proprietate privata de o protectie juridica diferita, indiferent ca aceasta are ca titulari persoane fizice sau persoane juridice private, statul sau unitatile administrativ-teritoriale.

Pe de alta parte, reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere persoanelor fizice si persoanelor juridice nu impiedica constituirea unui drept de superficie in favoarea statului, in conditiile art. 492 si urmatoarele din Codul civil, sau instrainarea constructiilor cu titlu oneros persoanelor indreptatite la reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere.

Curtea constata ca prevederile de lege criticate incalca si dispozitiile art. 135 alin. (2) lit. a) si b) din Constitutie prin care se instituie obligatia statului de a asigura crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie ca atare si a investitiilor facute cu contributia intregii societati, ocrotindu-se astfel interesul national.

Pentru motivele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALA

In numele legii

D E C I D E:

Admite exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Comisia locala de fond funciar Salatrucu din comuna Salatrucu, judetul Arges, in Dosarul nr. 2.119/216/2006 al Tribunalului Arges – Sectia civila si constata ca prevederile art. 31 alin. (3), (4), (7), (8) si (9) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, sunt neconstitutionale.

Definitiva si general obligatorie.

Decizia se comunica celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.

Pronuntata in sedinta publica din data de 20 mai 2008.

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Maria Bratu"

 
Secţiuni: CCR | Toate secţiunile
Cuvinte cheie:
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus Încurajăm utilizarea RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD