Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
Banner BA-01
Banner BA-02
Drept penal Opinii SELECTED Universitaria

Din nou despre modificările Codului penal prin O.U.G. nr. 18/2016 sau „Mircea, fă-te că legiferezi (în penal)”

4 noiembrie 2016 | Valerian CIOCLEI
Valerian Cioclei

Valerian Cioclei

Una dintre frazele ce au rămas emblematice, în urma primei revoluții transmise în direct la televizor, a fost: „Mircea fă-te că lucrezi”. Fie că s-a spus „arată că” sau „fă-te că”, fie că a fost scoasă sau nu din context, propoziția cu pricina a rămas în folclorul urban la rang de „zicală”, cu trimitere la ideea de manipulare sau, mai elegant spus, la ideea că, uneori, ceea ce pare a fi are o importanță mai mare decât ceea ce este. Puterea aparenței în plan social a fost exprimată, de altfel, în alt context, și de sociologul (și criminologul) francez Gabriel Tarde, care considera că realitatea socială este aparența. Altfel spus, la nivelul conștiinței sociale nu contează ceea ce este, ci ceea ce pare a fi. Această ipoteză sociologică, falsă sau adevărată, nici nu contează, a fost speculată din plin în toți acești ani de tranziție prelungită. Societatea românească, în general, din multe puncte de vedere, a stat, din păcate, sub această „zodie blestemată” a aparenței, a lui „fă-te că”. Politica penală, ca parte a societății, nu putea face excepție. O mostră de „fă-te că” este, în opinia mea, și O.U.G. nr. 18/2016 ( în continuare Ordonanța), cel puțin din perspectiva modificărilor Codului penal. Am mai scris despre Ordonanță criticând introducerea nejustificată în Codul penal a art. 2561, prin care se măresc limitele de pedeapsă în cazul unor infracțiuni patrimoniale care au produs consecințe deosebit de grave [1]. Sunt nevoit să revin deoarece și celelalte dispoziții de modificare a Codului penal îmi creează senzația că avem de a face cu o „legiferare de dragul legiferării”, gen: „hai să arătăm că ne preocupă o problemă și să mai producem niscaiva incriminări sau variante agravate”, nu contează dacă este corect sau nu, dacă mai mult stricăm în loc să reparăm. Voi explica, pe scurt, principalele defecte de politică penală și tehnică normativă pe care „legiuitorul delegat” le-a strecurat prin „ușa din dos” [2] în Codul penal, prin Ordonanța în discuție.

La art. 211 C.pen. – Traficul de minori [3], Ordonanța introduce trei noi ipoteze ce atrag varianta agravată, respectiv cele de la literele: c) d) și e). În privința acestor ipoteze, am serioase rezerve în legătură cu utilitatea lor. Astfel, ipoteza de la litera c), când „fapta a pus în pericol viața minorului”, era (și este) practic acoperită prin existența concursului de infracțiuni cu, după caz, o eventuală tentativă la omor, vătămare corporală, vătămare corporală din culpă sau lipsire de libertate în variantă agravată. O astfel de ipoteză nu a fost reținută în textul de origine al Codului, tocmai pentru a opera regulile concursului de infracțiuni.

Ipotezele de la literele d), când „fapta a fost săvârșită de un membru de familie al minorului”, și e), când „fapta a fost săvârșită de către o persoană în a cărei îngrijire, ocrotire, educare, pază sau tratament se afla minorul, ori de o persoană care a abuzat de poziția sa recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului”, sunt parțial redundante între ele și, în plus, ambele sunt redundante prin raportare la  ipoteza de la litera a), care face trimitere la art. 210 alin. (1), deci și la litera a) a acestui din urmă articol care, în teza finală, se referă la fapta comisă prin „ abuz de autoritate ”. Altfel spus, practic, toate persoanele enumerate la lit. d) și e) au autoritate asupra minorului și din această perspectivă faptele lor se încadrează la art. 211 alin. (2) lit. a), prin raportare la art. 210 alin. (1) lit. a) teza finală.

În acest context, modificările aduse prin amintita Ordonanță, par a fi o operațiune de „ cosmetizare ” rău concepută, care va genera confuzie în practică. Spre exemplu, cum va fi încadrată fapta tatălui care face trafic cu privire la propriul copil minor ? Art. 211 alin. (2) lit. a), d) sau e) ? Poate „legiuitorul delegat” a urmărit să se rețină toate trei. „Vestea rea” (pentru el) este că nu se poate agrava de mai multe ori o faptă în baza aceleiași împrejurări.

Art. 2161 C.pen. – Folosirea prostituției infantile [4] este nou introdus prin Ordonanță, după cum rezultă și din numărul „ indexat” al articolului. Totuși, infracțiunea are un precedent, parțial, într-un text asemănător din vechiul Cod penal, respectiv o variantă agravată a infracțiunii de act sexual cu un minor (art. 198 alin. 3 C.pen. din 1968) care avea următorul conținut: „Dacă actul sexual, de orice natură, cu o persoană de sex diferit sau de acelaşi sex, care nu a împlinit vârsta de 18 ani, a fost determinat de oferirea sau darea de bani ori alte foloase de către făptuitor, direct sau indirect, victimei, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi

Am criticat la vremea respectivă  varianta agravată a actului sexual cu un minor din vechiul Cod penal (redată mai sus), arătând următoarele: „ În cazul unui act sexual cu un minor cu vârsta mai mare de 15 ani, care practică prostituţia, prin această variantă agravată, în realitate, este incriminat „beneficiarul” de servicii sexuale (clientul), incriminare ce nu există în multe legislaţii penale şi care reprezintă o problemă controversată. Chiar dacă, de principiu, o astfel de incriminare este admisibilă, este greu de admis faptul că actul sexual plătit cu o minoră de 17 ani, spre exemplu, care practică prosti­tuţia, este mai aspru pedepsit, conform variantei agravate, decât actul sexual „gratuit” cu o minoră care nu a împlinit vârsta de 15 ani, înca­drabil în varianta tip. Trebuie remarcat, în acelaşi timp, că, totuşi, este ciudat ca actul sexual gratuit cu o minoră de 17 ani să nu reprezinte infracţiune, în ipoteza în care nu ne încadrăm la alin. (2), iar actul sexual „plătit” cu aceeaşi minoră, să fie considerat infracţiune” [5].

Aceeași ciudățenie criticabilă este valabilă și pentru noua incriminare : Actul sexual (în sensul art. 220 C.pen., adică raportul sexual, actul sexual oral sau anal, precum și orice penetrare vaginală sau anală) cu un minor cu vârsta cuprinsă între 15 și 18 ani ( care nu se află în vreuna din ipotezele art. 220 alin. 3 sau 4) nu va reprezenta infracțiune, dacă se realizează cu un minor care nu practică prostituția, dar va constitui infracțiune, dacă minorul se prostituează! Mai mult, cum noua incriminare se referă la „ orice act de natură sexuală”, pe lângă actele sexuale propriu zise, menționate anterior, fapta se poate realiza și în ipoteza unor acte ce au doar conotație sexuală, ca în cazul coruperii sexuale a minorului. Se ajunge astfel la situația absolut paradoxală (dacă nu aberantă) în care, spre exemplu, un act obscen comis împotriva unui minor în vârstă de 13 ani și o lună, care nu și-a început viața sexuală, nu are nicio semnificație penală, în timp ce, același act, comis cu un minor în vârstă de 17 ani și 11 luni, care practică prostituția, va constitui infracțiune!!! Oare despre ce protecție este (sau nu ) vorba în astfel de situații?

La art. 220 C.pen. – Actul sexual cu un minor [6], principalele modificări aduse prin Ordonanță constau în introducerea unor ipoteze „originale” la varianta asimilată  de la alin. (3), care se referă la fapta comisă de un major cu un minor cu vârsta între 15 și 18 ani.

a) Prima ipoteză este aceea în care minorul este membru de familie. Prin introducerea acestei ipoteze s-a dorit, probabil, a se lărgi sfera de aplicabilitate a variantei agravate prevăzută la alin. (4) lit. a) din textul originar al noului Cod (minorul este rudă în linie directă, frate sau soră). Constatăm însă că o astfel de lărgire este fie inutilă, fie absurdă. Este inutilă deoarece pe lângă „ascendenți descendenți, frați și surori” (adică „rudă în linie directă, frate sau soră” din textul inițial), restul persoanelor care intră în sfera noțiunii de membru de familie, prevăzute la art. 177 lit. a) și c) se află oricum într-o poziție „recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului” și ar intra sub incidența agravantei de la lit. b). Este absurdă prin raportare la persoana soțului care face parte din categoria ,, membru de familie’’ (art. 177 lit. b.). Conform art. 272 alin. 2 din Codul civil, în anumite condiții, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători. „Legiuitorul delegat” a ignorat oare textul din Codul civil, ori l-a avut în vedere ca fapt justificativ? Sau poate, a dorit să „condamne la abstinență” cuplurile astfel formate? Dincolo de glumă, ipoteza inițială (minorul este rudă în linie directă, frate sau soră) era corectă și suficientă. În plus, deoarece aceasta prelua întocmai formula de la incest, era clar că în cazul unui raport sexual, acea variantă agravată a actului sexual cu un minor absoarbe incestul. Prin noua formulare, teoretic, teza absorbției dispare și, în cazul în care este vorba despre un raport sexual între rude în linie directă ori frați și surori va trebui să se rețină un concurs de infracțiuni, între actul sexual cu un minor și incest, dacă nu cumva se va isca aceeași controversă ce a existat sub incidența vechiului Cod în legătură cu violul comis asupra unui membru de familie [7].

b) A doua ipoteză este aceea în care minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului sau acesta a abuzat de poziția sa recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului ori de situația deosebit de vulnerabilă a acestuia, ca urmare a unui handicap psihic sau fizic ori ca urmare a unei situații de dependență. Apreciez că „situația deosebit de vulnerabilă” a minorului, ca urmare a unui handicap psihic sau fizic ori ca urmare a unei situații de dependență” corespunde circumstanței agravante prevăzută de art. 77 lit. e) C.pen. și putea fi foarte bine suplinită de aceasta. Restul împrejurărilor prevăzute la această ipoteză sunt redundante, ele putând fi rezumate la formula din vechiul text al alin. (3), care făcea referire la situația în care majorul „ a abuzat de autoritatea ori influența sa asupra victimei”.

c) A treia ipoteză se referă la împrejurarea în care fapta a pus în pericol viața minorului. Am explicat la vremea respectivă[8], rațiunile pentru care legiuitorul nu a mai preluat din vechiul Cod, printre altele, varianta agravată care se referea la producerea unei vătămări corporale (vătămarea corporală gravă sub incidența vechiul Cod) și am arătat că dacă se produce totuși una dintre consecințele art. 194 C.pen. sunt aplicabile dispozițiile concursului de infracțiuni, între actul sexual cu un minor și vătămarea corporală. Introducerea ca ipoteză a variantei agravate doar a unei singure consecințe de la vătămarea corporală duce la o situație absurdă: dacă actul sexual a pus în pericol viața minorului se va reține act sexual cu un minor în varianta agravată; dacă se produce orice altă consecință de la vătămarea corporală ( o infirmitate de pildă), se va reține un concurs de infracțiuni!!! (aceleași observații sunt valabile și pentru varianta agravată similară introdusă prin Ordonanță la infracțiunea de corupere sexuală a minorilor – art. 221 alin. 2 lit. d).

Având în vedere cele arătate apreciez că toate modificările aduse infracțiunii de act sexual cu un minor prin Ordonanță sunt nejustificate și pot genera confuzie.

Acestea sunt, în sinteză [9], modificările aduse prin Ordonanță, Codului penal. În esență ele sunt, în opinia mea, fie inutile, fie chiar nocive. Este o opinie, ea poate fi combătută. Dar pentru aceasta, problemele semnalate ar trebui dezbătute. Deocamdată, în Ședința Senatului din 4 octombrie 2016 s-a luat notă de adoptarea tacită a Ordonanței cu pricina, în baza art. 115 alin. (5) teza a III – a din Constituția României republicată [10]. După părerea mea, de nespecialist în drept constituțional, o asemenea adoptare este neconstituțională, deoarece ea contravine art. 115 alin. (5) teza finală din Constituție, care prevede că „Ordonanța de urgență cuprinzând norme de natura legii organice se aprobă cu majoritatea prevăzută la art. 76 alin. (1)”. La rândul lui, art. 76 alin. (1) prevede că „Legile organice (…) se adoptă cu votul majorității membrilor fiecărei camere”. Cu alte cuvinte, o ordonanță de urgență ce privește o lege organică, în speță Codul penal, nu poate fi adoptată tacit, ci cu votul majorității membrilor Senatului, ca primă cameră sesizată. Dar, dincolo de aspectul constituțional, corect sau nu interpretat de mine, rămâne un aspect moral: Senatul, a cărui menire principală este „facerea” legii, nici nu a catadicsit să-și arunce privirea pe un act normativ care modifică una dintre cele mai importante legi ale unui Stat, Codul penal. De ce? Motivul este simplu, căci   este același: „Mircea, fă-te că legiferezi (în penal)”.


[1] A se vedea: Politica penală – „musafirul de-o prună sau de două”?, publicat pe www.juridice.ro, la 07.07.2016.
[2] Un Cod nu ar trebui modificat prin O.U.G., chiar dacă asta s-a întâmplat de nenumărate ori în ultimele două decenii.
[3] Art. 211. Traficul de minori (1) Recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea sau primirea unui minor, în scopul exploatării acestuia, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. (2) Pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi atunci când: a) fapta a fost săvârşită în condiţiile 210 alin. (1); b) fapta a fost săvârşită de către un funcţionar public în exerciţiul atribuţiilor de serviciu; c) fapta a pus în pericol viaţa minorului; d) fapta a fost săvârşită de un membru de familie al minorului; e) fapta a fost săvârşită de către o persoană în a cărei îngrijire, ocrotire, educare, pază sau tratament se afla minorul ori de o persoană care a abuzat de poziţia sa recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului. (3) Consimţământul persoanei victimă a traficului nu constituie cauză justificativă.
[4] Art. 2161. Folosirea prostituției infantile. Întreținerea oricărui act de natură sexuală cu un minor care practică prostituția se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă.
[5] V. Cioclei, Drept penal partea specială. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului Ed. C.H. Beck, 2013, p. 188.
[6] Art. 220. Actul sexual cu un minor. (1) Raportul sexual, actul sexual oral sau anal, precum şi orice alte acte de penetrare vaginală sau anală comise cu un minor cu vârsta între 13 şi 15 ani se pedepsesc cu închisoarea de la unu la 5 ani. (2) Fapta prevăzută în alin. (1), săvârşită asupra unui minor care nu a împlinit vârsta de  13 ani, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. (3) Fapta prevăzută în alin. (1), comisă de un major cu un minor cu vârsta între 15 şi 18 ani, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi dacă: a) minorul este membru de familie al majorului; b) minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului sau acesta a abuzat de poziţia sa recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului ori de situaţia deosebit de vulnerabilă a acestuia, ca urmare a unui handicap psihic sau fizic ori ca urmare a unei situaţii de dependenţă; c) fapta a pus în pericol viaţa minorului; d) a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice. (4) Fapta prevăzută în alin. (1) şi (2) se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi, atunci când: a) minorul este membru de familie; b) minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului sau acesta a abuzat de poziţia sa recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului; c) fapta a pus în pericol viaţa minorului; d) a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice. (5) Faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) nu se sancţionează dacă diferenţa de vârstă nu depăşeşte 3 ani. (6) Tentativa la infracţiunile prevăzute în alin. (1)-(4) se pedepseşte.
[7] A se vedea, V. Cioclei op. cit. p. 177.
[8] A se vedea V. Cioclei, în lucrarea colectivă Codul penal, Comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, 2014, p. 458.
[9] Pentru o tratare mai în detaliu și în contextul celorlalte incriminări, a se vedea V. Cioclei, Drept penal partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului Ed. C.H. Beck, 2016.
[10] http://www.senat.ro/Legis/Lista.aspx?cod=19886


Prof. univ. dr. Valerian Cioclei
Facultatea de Drept, Universitatea din București, Departamentul de Drept penal

Citeşte mai mult despre , , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership