Secţiuni » Arii de practică » Business » Cyberlaw
Cyberlaw
CărţiProfesionişti

[ Cum a fost ] Conferinţa “Probleme dificile de dreptul internetului” Prima ediţie


28 noiembrie 2016 | Valeria BĂLĂNEL

UNBR Caut avocat
Servicii JURIDICE.ro
Valeria Bălănel

Valeria Bălănel

Pe măsură ce numărul dispozitivelor conectate la Internet crește, se majorează proporțional și numărul infracțiunilor comise prin intermediul acestuia, lumea virtuală fiind un mediu extrem de imprevizibil și vulnerabil. Infracțiunile comise în ciberspațiu nu mai reprezintă o noutate astăzi, nici pentru utilizatori, nici pentru autorități și nici pentru legiuitor. Tocmai de aceea, publicul larg, printre care pot fi găsite ușor potențiale victime, trebuie să fie informat cu privire la capcanele în care poate cădea și modalitățile de apărare și prevenire a unor astfel de situații cu final nefericit.

Recent, s-a desfășurat o nouă încercare a experților de a clarifica anumite aspecte dificile ale dreptului internetului în ceea ce privește libertatea de exprimare și informare a utilizatorilor, discriminarea în domeniul virtual și alte vulnerabilități, precum și de a identifica măsuri eficiente de prevenire și apărare împotriva atacurilor cibernetice, a defăimării și de asigurare a protecției datelor cu caracter personal.

La data de 18 noiembrie 2016, Societatea de Științe Juridice, cu susținerea partenerilor şi în colaborare cu Camera de Comerț și Industrie a României a organizat prima ediţie a Conferinţei “Probleme dificile de dreptul internetului”, Ed. 1.

Conferinţa a avut drept scop: clarificarea termenilor şi oferirea de soluţii legale a unor probleme de drept a căror dificultate a fost reliefată în practica actuală, într-un mileniu al tehnologiei şi al globalizării aflat în continuă schimbare şi permanentă evoluţie.

Comitetul de organizare, din care au făcut parte dr. Mihai Acsinte, dr. Claudiu Buglea, dr. Maxim Dobrinoiu, dr. Andrei Săvescu, dr. Mihai Șandru și dr. Andreea Verteș-Olteanu, a luat sub egida sa organizarea minuțioasă a evenimentului, lucru care a fost remarcat de către toți cei prezenți, care au asistat cu mult interes și răbdare până la final, toate locurile reușind să fie ocupate din timp (fapt ce denotă interesul publicului de a se informa cu privire la acest domeniu și grija acestuia de a-și dobândi baza juridică necesară pentru eventuale litigii ce pot apărea cu privire la anumite aspecte de “virtuale”).

Evenimentul a fost moderat de către conf. univ. dr. Claudiu Buglea (Facultatea de Drept, Universitatea din București) și prof. univ. dr. Mihai Șandru (Președintele Societății de Științe Juridice), care s-au asigurat să nu scape nimic din vedere, au reușit să capteze atenția publicului, să pună în cea mai bună lumină pe fiecare dintre speakerii prezenți și să coordoneze totul la cel mai înalt nivel.

Conferința a reunit 15 vorbitori, specialiști de vârf în domeniul IT , avocați, doctori, reprezentanți ai instituțiilor publice, experți, atât din sectorul public, cât și din cel privat. Ei au dezbătut adevărate probleme ale dreptului internetului, de mare actualitate. Pe lângă faptul că au venit cu o variată jurisprudență internațională și națională în materie, aceștia au oferit răspunsuri la numeroase controverse și întrebări legate de al 5-lea spațiu – cel virtual, reușind să creeze o legătură și un dialog deschis cu auditoriul, care mereu avea ceva de spus.

Av. dr. Sonia Florea a prezentat prima temă cu titlul ”Răspunderea intermediarilor pentru încălcarea drepturilor de autor pe Internet”, axându-se în primă parte pe explicarea noțiunii de ”furnizori de servicii intermediari”, enunțarea activităților desfășurate de ei, printre care: activități de stocare caching și hosting. În continuare au fost analizate condițiile în care aceștia sunt obligați să răspundă pentru fapta proprie și condițiile exonerării de răspundere prin prisma Directivei nr. 29/2001 transpusă în dreptul intern prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile anexe. De asemenea, doamna dr. Florea, pornind de la reglementările acestei directive, a efectuat o analiză obiectivă a dreptului de proprietate intelectuală protejat ca drept real principal, identificând exemple compatibile cu dreptul Uniunii Europene, dispuse de instanțele judecătorești prin care intermediarul poate să pună capăt sau să prevină încălcarea dreptului său de către terț.

Prof. univ. dr. Cristian Jura a abordat o problemă de actualitate și foarte controversată cu privire la discriminarea pe Internet. Înainte de toate au fost clarificate câteva aspecte cu privire la funcția și obiectivele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, pentru ca în continuare să prezinte o serie de spețe din jurisprudența acestuia prin care s-a urmărit evidențierea rolului acestei instituții, și anume, sancționarea faptelor precum: discriminarea directă și indirectă, victimizarea sau hărțuirea, în special pe site-urile de socializare. Prin prezentarea sa, prof. univ. dr. Cristian Jura a evidențiat importanța existenței unei astfel de instituții care are ca finalitate ocrotirea intereselor cetățenilor care au fost afectați în mod direct sau indirect de problema discriminării pe Internet.

Dr. Mihaela Mazilu-Babel s-a referit în cadrul temei ”Libertatea de exprimare și de informare a utilizatorilor de internet” la unul din cele mai importante drepturi protejat și reglementat atât de legislația națională, cât și de organismele internaționale, și anume: dreptul la libera exprimare și informare în spațiul virtual. În prezentarea sa, dr. Mihaela Mazilu-Babel a surprins o vastă jurisprudență CEDO și CJUE, menționând situațiile în care jurisprudența internațională asigură o mai bună valorificare și apărare acestei libertăți. Astfel s-a ajuns la concluzia că Internetul are o importanță aparte pentru libertatea de exprimare și informare și că în materia evoluției ciberspațiului, atât CEDO, cât și CJUE trebuie să revină asupra unor noțiuni autonome de drept UE pentru o mai bună valorificare a acestui drept și pentru asigurarea unei protecții sporite a utilizatorilor de internet.

Doamna Adina Scrioșteanudirector executiv în cadrul Uniunii Producătorilor de Fonograme din România, a abordat în prezentarea sa intitulată: ”Value Gap. Drepturile industriei muzicale în contextul pieței digitale”, în mod special dreptul de comunicare publică a fonogramelor și dreptul de punere la dispoziția publicului din perspectiva Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. De asemenea, a făcut referire la modalități de gestionare a drepturilor titularilor de conținut muzical și la organismele care se ocupă de gestionare, precum și la sancțiunile contravenționale aplicate ca urmare a săvârșirii unor fapte precum comunicarea publică fără consimțământul sau autorizarea titularului.

Av. dr. Mihai Acsinte a prezentat tema ”Provocări în profiling. Aspecte etice și juridice privind personoidul și clona virtuală”. În cadrul acesteia a făcut referire la noțiunea de profiling, utilitatea căreia a fost recunoscută de către organizații și marketeri în activitatea de cunoaștere a ”pieței specifice”. În continuare a relevat anumite aspecte în ceea ce privește natura juridică a personoidului și abordări ale acesteia, punând accent pe faptul că persoinoidul ar trebui privit ca un serviciu, și nu instrument, spre final invocând veritabila răspundere proprie a personoidului, distinctă de răspunderea utilizatorului.

George Grigore, Expert în cadrul Biroului Relații Internaționale al ANSPDCP, în prezentarea sa a realizat o sintetizare a elementelor de noutate aduse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția datelor și libera circulație a acestora. În continuare, George Grigore a tratat tema din două perspective, prima fiind din cea a persoanei a cărei drept la viața privată este ocrotit, iar cea de a doua fiind din cea a operatorului de date care prelucrează datele cu caracter personal. De asemenea, George Grigore a remarcat reglementarea a două drepturi noi, și anume: dreptul de a fi uitat și dreptul la portabilitatea datelor.

Av. Bogdan Halcu ne-a îndulcit cu prăjiturile virtuale în cadrul temei ”Cookies: altfel de prăjituri și reguli de servire a lor pe internet”. Astfel, au fost clarificate unele aspecte în ceea ce privește noțiunea generală de cookie, tipurile de cookies, situațiile în care prezența acestora ne prelucrează în mod indirect datele cu caracter personal prin prisma Legii nr. 506/2004 cu privire la stocarea de informații obținute și obținerea accesului la informațiile stocate. În continuare s-a făcut demarcația între situațiile în care consimțământul în materie de cookies este expres sau implicit, iar, la finalul prezentării, Bogdan Halcu a prezentat audienței provocări ale noii legislații în ceea ce privește prelucrarea datelor.

Dr. Andreea Verteș-Olteanuprin prezentarea sa, intitulată ”Tinereţe, bătrâneţe şi viaţă fără de moarte pe internet”, a antrenat publicul și invitații să răspundă la o serie de întrebări și problematici provocatoare cu privire la situația bunurilor online ale unei persoane după moartea acesteia. În continuare au fost abordate subiecte foarte originale privind intimitatea post-mortem, situația informațiilor personale, a datelor cu caracter personal și a amprentelor digitale după încetarea din viață a unui utilizator de internet.

Grigore Voicu, Smart IT Services UK LTD, a abordat din punct de vedere tehnic subiectul ”Vulnerabilități ale sistemelor informatice folosite de avocați. Securitatea și protecția datelor electronice”. După clarificarea termenilor de ”vulnerabilitate a unui sistem informatic” și ”tip de atac”, Grigore Voicu a oferit un ghid detaliat cu privire la metode creștere a securității si protecției datelor electronice atât la nivel de companie/multinaționale, cât și la nivel de utilizator.

Av. drd. Mihai Mareș, în cadrul prezentării sale ”Infracțiunea de acces ilegal la un sistem informatic”, s-a axat pe infracționalitatea în spațiul virtual prin prisma jurisprudenței și reglementărilor naționale și internaționale, cum ar fi Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică și a Strategiei UE privind spațiul cibernetic securizat. În continuare s-a referit la probatoriul digital și la caracteristicile acestuia în domeniul infracțiunilor în ciberspațiu, accentuând faptul că, în special în plan procesual penal, probele trebuie obținute cu respectarea legii și a bunei practici în domeniu, infracțiunile informatice fiind mult mai ușor de comis și de ascuns, dat fiind faptul că Internetul are capacitatea de a oferi utilizatorului o multitudine de identități.

Adrian Danciu, Director regional FORTINET, a intervenit cu prezentarea intitulată ”Tipuri de atacuri cibernetice. Soluții tehnice”. Aceasta a fost structurată în 3 secțiuni care aveau drept scop primordial să clarifice subiectul atacurilor cibernetice. Astfel, în primă parte, Adrian Danciu s-a referit la evoluția pieței de securitate IT. În continuare a vorbit despre exemple de atacuri cibernetice la nivel de companii, pagubele create de acestea, în ultimă parte oferind o serie de soluții și strategii recomandate pentru prevenirea a astfel de atacuri.

Av. Daniel Dragnea a dezvoltat un subiect foarte actual, și anume ”Defăimarea pe internet”, axându-se în special pe clarificarea acțiunii în defăimare, precizând că aceasta este o acțiune de natură civilă în răspundere delictuală care necesită proceduri prealabile. De asemenea Daniel Dragnea a realizat o comparație între publicările online și offline. Astfel, publicarea online are un efect nelimitat și imprescriptibil, iar efectul de teritorialitate fiind unul nelimitat, publicarea, în cazul dat defăimătoare, putând fi accesată din orice ”locație X” ce posedă conexiune la Internet.

Av. Adina Jivan, SCHOENHERR & ASOCIAȚII, în prezentarea sa, ”Proba contractelor încheiate pe internet”, a urmărit să atragă atenția asupra eforturilor sistemului juridic de a ține pasul cu dezvoltarea tehnologiei și de a furniza posibile soluții de adaptare, în special în domeniul regimului probelor. De asemenea, Adina Jivan a făcut referire la specificul contractelor încheiate pe Internet, enumerând și soluțiile oferite de Noul Cod de procedură civilă. În continuare au fost abordate două tipuri de înscrisuri: în formă electronică și înscrisul pe suport informatic, menționând și diligențele necesare pentru eficientizarea mijloacelor de probă.

Av. Silvia Axinescu, REFF & ASOCIAȚII, s-a referit în cadrul temei ”Capcanele condițiilor de utilizare ale magazinelor online” la aspecte de ordin practic a încheierii unui contract la distanță având drept temei legal O.U.G. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, accentuând faptul că principala obligație a cumpărătorului într-un spațiu virtual este de a fi informat cu privire la: identitatea profesionistului, prețul total cu taxele incluse, modalități de plată, condiții și termene de exercitare a dreptului de retragere și a dreptului de retur.

Av. Bogdan-Petru Mihai, MUȘAT & ASOCIAȚII, în prezentarea sa intitulată ”Contractul de cloud computing” a relevat aspecte ale contractului de cloud, printre care: confidențialitatea și protecția datelor personale, conținutul unui asemenea contract și condițiile de încetare a acestuia. Bogdan-Petru Mihai a făcut referire și la proprietatea intelectuală în cloud, subliniind faptul că ar fi nevoie de o analiză detaliată cu privire la cesiunea acestor drepturi. De asemenea, din lipsa unei reglementări stricte a cloud computingului, a mai recomandat ca în cazul încetării contractului de cloud să se prevadă termene de remediere sau notificări prealabile și să se asigure un spațiu și un proces sigur pentru recuperarea datelor și transferul acestora către alt furnizor.

Atât vorbitorii, cât și moderatorii au urmărit lămurirea în detaliu a controverselor în materia dreptului internetului, înțelegerea problemelor și riscurilor ce le implică domeniul virtual și implementarea reglementărilor specifice în companii și instituții. Prin discuții antrenante și deschise, precum și prin prezentările oferite de către fiecare dintre cei de la tribună, obiectivul conferinței a fost atins cu succes!

Deși aflată la prima sa ediție, conferința ”Probleme dificile de dreptul internetului” a reprezentat o reușită, iar lucrările și ideile enunțate de onorații invitați au realizat pe deplin obiectivul acestui eveniment, fiind apreciate la final prin furtunoasele aplauze, recenzii pozitive și mulțumiri ale celor prezenți.

Și să reținem: ”Utilizând internetul, nu avem dreptul să uităm… că acțiunile noastre sunt acum inscripționate în lumea WWW pentru totdeauna.” (Lionel Mallecourt)

Valeria Bălănel

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi citi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii