Secţiuni » Arii de practică » Protective » Dreptul muncii
Dreptul muncii
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti

Ziua internațională pentru abolirea sclaviei


02.12.2022 | Andra-Maria ȚAȚĂRĂ
Secţiuni: Articole, Content, Dreptul muncii, Dreptul securitatii sociale, Legal Days
JURIDICE - In Law We Trust
Andra-Maria Țațără

Andra-Maria Țațără

2022: Ziua internațională pentru abolirea sclaviei este marcată, anual, la data de 2 decembrie.

António Guterres, secretarul general al ONU, a transmis următorul mesaj:

Pe măsură ce comemorăm Ziua Internațională pentru abolirea sclaviei, trebuie să recunoaștem că moștenirea comerțului transatlantic al africanilor înrobiți reverberează până în ziua de azi, strigând societățile noastre și împiedicând dezvoltarea echitabilă.

De asemenea, trebuie să identificăm și să eradicăm formele contemporane de sclavie, cum ar fi traficul de persoane, exploatarea sexuală, munca copiilor, căsătoria forțată și utilizarea copiilor în conflictele armate. Cele mai recente estimări globale ale sclaviei moderne privind munca forțată și căsătoria forțată arată că, în 2021, aproximativ 50 de milioane de persoane au fost astfel înrobite, iar acest număr este în creștere.

Cele mai marginalizate grupuri rămân deosebit de vulnerabile, inclusiv minoritățile etnice, religioase și lingvistice, migranții, copiii și persoanele cu identități de gen și orientări sexuale diverse. Majoritatea acestor persoane vulnerabile sunt femei.

În această Zi internațională, fac apel la guverne și societăți să se angajeze din nou în eradicarea sclaviei. Trebuie întreprinse acțiuni sporite cu participarea deplină a tuturor părților interesate, inclusiv sectorul privat, sindicatele, societatea civilă și instituțiile pentru drepturile omului. De asemenea, îndemn toate țările să protejeze și să susțină drepturile victimelor și ale supraviețuitorilor sclaviei.

***

Aproape 50 de milioane de oameni trăiau în sclavia modernă în 2021, fie forțați să muncească împotriva voinței lor, fie într-o căsnicie la care au fost forțați, potrivit Global Estimates of Modern Slavery, un nou raport al Organizației Internaționale a Muncii (ILO), Walk Free și Organizația Internațională pentru Migrație (OIM).

Noile date arată că numărul persoanelor prinse în sclavia modernă a crescut semnificativ în ultimii cinci ani și că afectează fiecare regiune a lumii. Lumea trebuie să se miște rapid și hotărât pentru a restabili progresul. Cu toate acestea, raportul detaliază, de asemenea, câteva acțiuni care, întreprinse rapid și împreună, pot face progrese semnificative spre eliminarea sclaviei moderne, la nivel mondial.

Andra-Maria Țațără
Studentă – Facultatea de Drept a Universității Titu Maiorescu din București

***

Adelina Dobre

Adelina Dobre

2021: Ziua internațională pentru abolirea sclaviei este marcată, anual, la data de 2 decembrie.

António Guterres, secretarul general al ONU, a transmis următorul mesaj:

Ziua internațională pentru abolirea sclaviei este o zi de comemorare și recunoaștere și un apel urgent la acțiune.

Nu trebuie să uităm niciodată suferința nemăsurabilă a milioane de bărbați, femei și copii africani sub răul comerțului transatlantic cu sclavi.

Onorăm rezistența celor care au îndurat și le aducem un omagiu celor care și-au sacrificat viața în căutarea universală a libertății.

Moștenirea rasistă a sclaviei se răsfrânge până în zilele noastre.

Și în timp ce unii ar putea crede că sclavia este un lucru din trecut, acest rău continuă să distrugă lumea noastră modernă.

Robia prin datorii, iobăgia și munca forțată, traficul de persoane în scopul exploatării- inclusiv exploatarea sexuală, căsătoria forțată, munca copiilor- și recrutarea copiilor în conflictele armate- sunt manifestări contemporane ale sclaviei.

Toate sunt crime și încălcări flagrante ale drepturilor omului.

Sclavia modernă se ascunde adesea în văzul lumii.

Din cele peste 40 de milioane de victime ale sclaviei în prezent, una din patru sunt copii; trei din patru sunt femei și fete.

Unii sunt nevoiți să producă hainele pe care le purtăm, alimentele pe care le mâncăm sau să construiască clădirile în care trăim și lucrăm.

Grupurile sărace și marginalizate, în special minoritățile rasiale și etnice, popoarele indigene, refugiații și migranții, sunt expuse riscului cel mai mare.

Femeile și fetele din grupurile minoritare sunt printre cele mai vulnerabile dintre toate.

În urmă cu două decenii, Declarația și Programul de Acțiune de la Durban au recunoscut legătura dintre rasism, discriminare și traficul de persoane.

Pandemia de COVID-19 a evidențiat urgența unei mai mari vigilențe. Trebuie să asigurăm muncă decentă și să prevenim încălcările drepturilor omului în lanțurile globale de aprovizionare.

Fac un apel la statele membre, societatea civilă și sectorul privat să consolideze acțiunea colectivă pentru a pune capăt practicii odioase a sclaviei.

Îndemn toate țările să-și intensifice eforturile pentru a identifica și proteja victimele și supraviețuitorii– inclusiv prin contribuția la Fondul fiduciar voluntar al Națiunilor Unite pentru formele contemporane de sclavie.

Să ne unim forțele pentru a pune capăt degradarii și inumanității sclaviei moderne o dată pentru totdeauna.

Adelina Dobre, Facultatea de Drept – Universitatea din București

***

Cristian Jura

Cristian Jura

Adelina Dobre

Adelina Dobre

2020: Ziua internațională pentru abolirea sclaviei este marcată, anual, la data de 2 decembrie.

Sclavia a evoluat și s-a manifestat în diferite moduri de-a lungul istoriei. Astăzi, unele forme tradiționale de sclavie persistă încă în formele sale anterioare, în timp ce altele au fost suferit transformări. Organismele ONU pentru drepturile omului au înregistrat persistența vechilor forme de sclavie care sunt încorporate în credințele și obiceiurile tradiționale. Aceste forme de sclavie sunt rezultatul unei discriminări îndelungate împotriva celor mai vulnerabile grupuri din societăți, cum ar fi cele considerate ca fiind de castă joasă, minorități tribale și popoare indigene.

Alături de formele tradiționale de muncă forțată, cum ar fi munca obligatorie și robia datoriei, există acum forme mai moderne de muncă forțată, cum ar fi lucrătorii migranți, care au fost traficați pentru exploatare economică de orice fel în economia mondială: munca în servitute internă, industria construcțiilor, industria alimentară și confecțiile, sectorul agricol și în prostituția forțată.

La nivel global, unul din zece copii lucrează. Majoritatea muncii copiilor care se produce astăzi este destinată exploatării economice. Aceasta contravine Convenției cu privire la drepturile copilului, care recunoaște „dreptul copilului de a fi protejat de exploatarea economică și de a efectua orice muncă care ar putea fi periculoasă sau să interfereze cu educația copilului sau să fie dăunătoare pentru sănătatea acestuia sau dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială ”.

Conform Protocolului pentru prevenirea, suprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în special femei și copii, traficul de persoane înseamnă recrutarea, transportul, transferul, adăpostirea sau primirea de persoane, prin amenințarea sau utilizarea forței sau alte forme de constrângere pentru scopul exploatării. Exploatarea include prostituția altora sau alte forme de exploatare sexuală, muncă forțată sau servicii, sclavie sau practici similare sclaviei, servituții sau îndepărtarea organelor. Consimțământul persoanei traficate pentru exploatare este irelevant și dacă persoana traficată este un copil, este o infracțiune chiar și fără utilizarea forței.

Prof. univ. dr. Cristian Jura
Adelina Dobre, Facultatea de Drept – Universitatea din București

***

Cristian Jura

Cristian Jura

Alina Gaja

2019: Ziua internațională pentru abolirea sclaviei este marcată, anual, la data de 2 decembrie.

2018: Ziua internațională pentru abolirea sclaviei este marcată, anual, la data de 2 decembrie.

Potrivit unui studiu al Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM), 40,3 milioane de persoane din întreaga lume sunt victime ale sclaviei moderne, aproximativ 40,3 milioane de persoane se află în sclavie modernă, dintre care 24,9 în muncă forțată și 15,4 milioane în căsătorie forțată. Există 5.4 victime ale sclaviei moderne pentru fiecare 1.000 de persoane din lume. 1 din 4 victime ale sclaviei moderne sunt copii. Din cele 24,9 milioane de persoane prinse în muncă forțată, 16 milioane de persoane sunt exploatate în sectorul privat, cum ar fi munca casnică, construcțiile sau agricultura; 4,8 milioane de persoane în exploatare sexuală forțată și 4 milioane de persoane în muncă forțată impuse de autoritățile statului.

Femeile și fetele sunt afectate în mod disproporționat de forța de muncă forțată, reprezentând 99% dintre victimele din industria sexului comercial și 58% în alte sectoare.

Prof. univ. dr. Cristian Jura
Alina Gaja

***

Cristian Jura

Cristian Jura

Cristina Grigoraș

Cristina Grigoraș

2017: Ziua internațională pentru abolirea sclaviei este marcată, anual, la data de 2 decembrie.

În principal, România este ţară de origine a victimelor traficului de persoane, iar numărul total al victimelor identificate este 4622, în perioada 2011-2015, conform ultimului raport al Consiliului Europei.

66% dintre victimele identificate sunt femei, iar numărul copiilor victime ale traficului uman a fost 1595, în perioada 2011-2015. Principala formă de exploatare a victimelor identificate a fost exploatarea sexuală (54% dintre victime), apoi exploatarea prin muncă (34%) şi cerşetoria forţată (6%). În afară de asta, autoritățile au identificat şi 23 de victime ale traficului exploatate în cadrul unor activităţi infracționale.

Majoritatea victimelor au avut ca destinaţie Italia, Spania, Germania, Franţa, Grecia, Polonia şi Marea Britanie.

***

2016: Ziua internațională pentru abolirea sclaviei (International Day for the Abolition of Slavery) este marcată, anual, la data de 2 decembrie.

Sediul materiei: Ziua de 2 decembrie este data adoptării Convenția pentru suprimarea traficului de persoane și a exploatării prostituirii semenilor de către Adunarea Generală a ONU, în 1949 prin rezolutia 317 (IV).

În această zi, atenția este concentrată pe eradicarea formelor contemporane de sclavie, precum traficul de persoane și de organe umane, exploatarea sexuală, munca forțată, exploatarea copiilor prin muncă, recrutarea forțată a copiilor pentru a-i utiliza în conflictele armate, vânzarea de copii, căsătoria forțată, vânzarea femeilor, etc.

Conform Organizației Internaționale a Muncii (OIM), în prezent există aproximativ 21 de milioane de victime ale muncii forțate la nivel mondial, care creează profituri ilegale de circa 150 miliarde de dolari în fiecare an. Din aceste considerente, la 19 noiembrie 2015 a fost adoptat un nou Protocol la Convenția privind munca forțată a Organizației Internaționale a Muncii (OIM), menit să consolideze eforturile globale de eliminare a muncii forțate și programat să intre în vigoare în noiembrie 2016.

Fiind un tratat internațional, protocolul trebuie să fie ratificat înainte de putea produce efecte juridice, motiv pentru care a fost lansată campania „The 50 for Freedom”, campanie ce își propune să convingă cel puțin 50 de țări să ratifice Protocolul până în 2018.

Actul va fi ratificat și de România întrucât, prin Decizia nr. 2037/2015 a Consiliului Uniunii Europene, statele membre UE au fost autorizate să ratifice Protocolul. Autorizarea a fost necesară, deoarece unele părți ale actului intră în sfera de competență a Uniunii Europene.

Website-ul oficial aici

* Legal Days este un proiect dezvoltat de prof. univ. dr. Cristian Jura cu susținerea Societății de Științe Juridice.

Prof. univ. dr. Cristian Jura
Masterand Cristina GRIGORAȘ, Facultatea de Drept, Universitatea din București

Cuvinte cheie: , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi ciţi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑
Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii
 
© 2003-2023 J JURIDICE.ro