Secţiuni » Arii de practică » Protective » Drept civil
Drept civil
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti

Judecătoria Pitești. Obligația casei de pariuri sportive de a plăti biletele câștigătoare


9 decembrie 2016 | Andrei PAP

UNBR Caut avocat
JURIDICE by Night

Dosar nr. […]

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PITEȘTI

SECȚIA CIVILĂ

SENTINȚA CIVILE Nr. 3029/2016

Ședința publică de la 01 Aprilie 2016

Completul compus din:

PREȘEDINTE: […]

Grefier: […]

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamant […] și pe pârât […] SRL, având ca obiect „pretenții contractuale”.

La apelul nominal făcut în ședința publică au răspuns pentru reclamantă avocat […] și pentru pârâtă, […].

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință după care,

Instanța, pune în discutie raportul de expertiză întocmit în cauză.

Apărătorii părților, arată că nu mai au alte cererii de formulat în cauză.

Considerându-se lămurită, instanța declară dezbaterile închise și acordă cuvântul pe fond potrivit art. 394 Noul Cod procedură civilă.

Apărătorul reclamantului, având cuvântul, solicită admiterea acțiunii așa cum a fost formulată, să se dispună obligarea pârâtei la plata sumei de […] lei, reprezentând pretenții contractuale, actualizată cu indicele de inflație la data  plății efective (începând cu data de 24.06.2011), cu cheltuieli de judecată.

Apărătorul pârâtei, având cuvântul, solicită respingerea actiunii, ca netemeinică și nelegală, având în vedere că reclamantul nu mai are dreptul de a solicita acordarea câstigurilor, în conformitate cu prevederile capitolului 7 din Regulamentul Pariurilor în cota fixa al pârâtei, dreptul câștigătorilor de a revendica câstigul se prescrie în termen de 30 de zile de la validarea câstigurilor, iar în cauza de față au trecut mai mult de 12 luni de la comunicarea de către Parchet a rezolutiei de neîncepere a urmăririi penale față de reclamant. De asemenea, arată că potrivit înțelegerii dintre reclamant și pârâtă conform procesului-verbal nr. 260/29.06.2011) premiile se vor achita după finalizarea cercetării penale, acesta ar fi trebuit să solicite acordarea premiilor în primele 30 de zile de la comunicarea rezoluției.

Totodată, nu există concordanță între solicitarea inițială a reclamantului si solicitarea din cererea de chemare în judecată, biletele despre care face vorbire reclamantul nu au fost solicitate la plată de acesta niciodată și nici nu au fost prezentate la societatea pârâtă.

În ceea ce privește capătul de cerere privind indexarea premiilor cu indicele de inflație, solicită de asemenea respingerea acestuia, deoarece neacordarea premiilor s-a făcut din culpa exclusivă a reclamantului. Solicită obligarea reclamantului la plata cheltuielile de judecată pe cale separată.

INSTANȚA

Constată că prin cererea înregistrată pe rolul Judecătorie Pitești la data de 14.02.2014 sub nr. […] reclamantul […] a solicitat instanței în contradictoriu cu pârâta […] S.R.L., ca prin hotărârea ce se va pronunța să fie obligata pârâta  la plata sumei 20.374 lei reprezentând câștigul obținut urmare a pariurilor sportive efectuate prin biletele de pariu, actualizată în raport cu rata inflației aplicabilă de la data scadentei, 01.06.2011 și până la data plății efective, precum și la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces.

În motivarea cererii reclamanta a arătat că, în luna iunie 2011 reclamantul a efectuat pariuri la casele S.C. […] S.R.L. cu privire la meciurile de tenis ce se desfășurau în cadrul a trei turnee Challenger.

Biletele de pariuri B\210-l\822, B\210-l\813, B\210-l\821, B\210-l\819, B\210-l\820, B\210-l\823, B\210-l\825, B\210-l\824, B\210-l\811, B\210-l\810, B\210-l\815, B\210-l\816, B\210-l\813, B\210-l\814, B\210-l\812, s-au dovedit câștigătoare.

Susține reclamantul că deși a revendicat în termenul legal câștigul și plata sumelor aferente acestora, plata i-a fost refuzată de către reprezentanții pârâtei sub pretextul ca asupra meciurilor de tenis cu privire la care au fost efectuate pariurile câștigătoare planează suspiciuni de fraudă, aceasta formulând plângeri penale nu numai împotriva persoanelor care dețineau bilete de pariuri câștigătoare, dar și împotriva tenismenilor din cadrul turneului Challenger de la Rejeka (Croația).

În Anexa la plângerea penală formulată de pârâtă împotriva persoanelor care dețineau bilete de pariu câștigătoare, printre care și reclamantul, se indică totalul câștigurilor pe care reclamantul este îndreptățit să le revendice, respectiv suma solicitată în prezenta cerere, precum și numărul, […] și totalul sumelor jucate. Prin urmare, reiese indubitabil că suma solicitată în prezenta cerere este necontestată, însa este refuzată la plata în mod nejustificat.

Totodată precizează reclamantul că, prin rezoluția de neîncepere a urmăririi penale nr. 191/D/P/2011/11.12.2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism s-a dispus în privința sa neînceperea urmăririi penale sub aspectul comiterii infracțiunilor prevăzute de art. 7 alin. (1) și 3 din Legea nr. 39/2003 si art. 215 alin. (1), alin. (2) și alin. (5) C.pen., ambele cu aplicarea art. 33 lit. a) C.pen., întrucât faptele nu există. Această soluție a fost pronunțată în dosarul în care este conexată și plângerea penală formulată și de pârâtă.

Apreciază reclamantul că nu există nicio cauză de exonerare a pârâtei de obligația de a achita câștigul revendicat și că reclamantul este în termen pentru a putea solicita aceasta.

Pârâta îsi desfășoară activitatea în domeniul jocurilor de noroc, activitate prevăzută de cod CAEN 9200, fiind organizator de pariuri în cotă fixă, activitate pentru care deține licența de organizare și autorizare de exploatare, emise în baza OUG 77/2009 privind organizarea jocurilor de noroc.

Potrivit dispozițiilor art. 8 din OUG 77/1999 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, modificata și completată, „răspunderea privind acordarea câștigului sau premiului revine în exclusivitate organizatorului jocului de noroc”.

Creanța reclamantului are ca izvor contractul de joc de noroc autorizat conform legii, contract aleatoriu prin care organizatorul jocului se obligă a plăti o sumă de bani jucătorului care indică rezultatele evenimentelor propuse de organizator.

Prin regulamentul de concurs pârâta și-a asumat obligația de plată a câștigului cu singura condiție ca biletul de pariu să fie declarat câștigător. Din același regulament publicat de pârâtă rezultă că: un pariu este declarat câștigător atunci când pronosticul efectuat reflectă corect rezultatul evenimentului pe care s-a pariat.

Pentru meciurile de tenis, omologarea rezultatelor meciurilor se efectuează până cel târziu la finalul turneului.

Pârâta nu poate demonstra vreo cauză de exonerare a obligației de plată a câștigurilor din pariurile pe care reclamantul le-a efectuat la casele aparținând acesteia. Prin urmare, considerăm că reclamantul este îndreptățit să solicite obligarea pârâtei la plata câștigurilor revendicate de acesta în termen.

Relevă reclamantul că, a încercat soluționarea litigiului prin mediere, dar pârâta nu a dat curs invitației.

La data de 23.07.2014 pârâta a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii ca nelegală.

A invocat în primul rând excepția inadmisibilității acțiunii pentru neîndeplinirea procedurii privind invitarea la procedura medierii prevăzuta de art. 2 și 62 din Legea 192/2006.

Pe fondul cauzei, a solicitat respingerea cererii având în vedere că reclamantul nu mai are dreptul de a solicita acordarea câștigurilor, deoarece în conformitate cu prevederile capitolului 7 din Regulamentul Pariurilor în cota fixa al S.C. […] S.R.L. dreptul câștigătorului de a revendica câștigul se prescrie în termen de 30 de zile de la validarea câștigurilor, în cauza de față au trecut mai mult de 12 luni de la comunicarea de către Parchet a rezoluției de neincepere a urmăririi penale fata de reclamantul […], și potrivit înțelegerii dintre reclamant și pârâtă (Procesul-verbal nr. 260/29.06.2011) că premiile se vor achita după finalizarea cercetării penale, acesta ar fi trebuit să solicite acordarea premiilor în primele 30 de zile de la comunicarea rezoluției. În această situație, reclamantul nu mai este în măsură să solicite acordarea premiilor.

Mai arată pârâta că nu există concordanță între solicitarea inițială a reclamantului și solicitarea din cererea de chemare în judecata. Astfel, biletele cu seriile B\210-l\823 în valoare de 1099,45 lei și B\210-l\813 în valoare de 1350,03 lei, B\210-1\814 în valoare de 1350,03 lei și B\210-l\812 în valoare de 1311,46 lei nu au fost solicitate de reclamant la plată niciodată, astfel încât dreptul de a mai solicita acordarea câștigului pentru cele doua bilete s-a prescris la 30 de zile de la desfășurarea evenimentului sportiv. […] reclamantul nu a depus la sediul societății biletele în original, astfel încât, nu a putut verifica autenticitatea acestora și nici dacă sunt sau nu completate față-verso conform regulamentului. Și acest aspect este un alt motiv de a considera că solicitarea acestuia de obligare a sa la plata câștigurilor este neîntemeiat.

Precizează pârâta faptul că reclamantul cunoștea regulamentul de joc care este afișat în toate agențiile cât și pe internet și, conform precizării de pe biletul de joc, în momentul în care a jucat și-a însușit regulamentul de joc.

Cât privește capătul de cerere privind indexarea premiilor cu indicele de inflație, solicită respingerea acestuia deoarece neacordarea premiilor s-a făcut din culpa exclusivă a reclamantului.

La solicitarea părților a fost administrată proba cu înscrisuri, expertiză contabilă, expert […].

Excepțiile invocate de pârâtă prin întâmpinare, excepția prescripției și inadmisibilității acțiunii au fost soluționate prin încheierea […]/23. 01.2015.

Din probatoriul administrat în cauză instanța reține următoarele:

În luna iunie 2011 reclamantul a efectuat pariuri la casele S.C. […] S.R.L. cu privire la meciurile de tenis ce se desfășurau in cadrul a trei turnee Challenger.

Biletele de pariuri B\210-l\822, B\210-l\813, B\210-l\821, B\210-l\819, B\210-l\820, B\210-l\823, B\210-l\825, B\210-l\824, B\210-l\811, B\210-l\810, B\210-l\815, B\210-l\816, B\210-l\813, B\210-l\814, B\210-l\812, s-au dovedit câștigătoare.

Reclamantul a revendicat în termenul legal câștigul și plata sumelor aferente acestora, plata i-a fost refuzată de către reprezentanții pârâtei sub pretextul că asupra meciurilor de tenis cu privire la care au fost efectuate pariurile câștigătoare planează suspiciuni de fraudă, aceasta formulând plângeri penale nu numai împotriva persoanelor care dețineau bilete de pariuri câștigătoare, dar și împotriva tenismenilor din cadrul turneului Challenger de la Rejeka (Croația).

Prin rezoluția de neîncepere a urmăririi penale nr. 191/D/P/2011/ 11.12.2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism s-a dispus în privința reclamantului neînceperea urmăririi penale sub aspectul comiterii infracțiunilor prevăzute de art. 7 alin. (1) și (3) din Legea nr. 39/2003 și art. 215 alin. (1), (2) și (5) C.pen., ambele cu aplicarea art. 33 lit. a) C.pen., întrucât faptele nu există:

Din susținerile ambelor părți se constată că activitatea pârâtei este aceea de organizare a jocurilor de noroc, iar reclamantul a achiziționat de la aceasta mai multe bilete de joc (în copie la filele 8-22).

În conformitate dispozițiilor art. 8, alin. (1) și (2) din O.U.G. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc: „(1) Prin câștig sau premiu se înțelege sumele în bani, bunurile sau serviciile acordate de organizator participantului la joc declarat câștigător, în conformitate cu prevederile cuprinse în regulamentul respectivului joc de noroc. Răspunderea privind acordarea câștigului sau premiului revine în exclusivitate organizatorului jocului de noroc. (2) Un organizator de jocuri de noroc va fi obligat, în termen de maximum 3 zile lucrătoare, în conformitate cu procedura stabilită, în condițiile și regulile aprobate pentru desfășurarea jocurilor de noroc să achite câștigurile și/sau să ofere premiile în natură persoanei fizice care a prezentat jetoane, cupoane, bilete sau alte mijloace pentru a dovedi câștigul, dovezi care sunt prezentate material”.

Petentul a solicitat plata câștigului sens în care s-a înregistrat solicitarea de plată din data de 24.06.2011 (fila 23).

În urma unor suspiciuni de fraudă ale pârâtei s-a încheiat procesul-verbal nr. 260/29.06.2011 (filele 51-52) prin care părțile au stabilit ca plata câștigurilor aferente să se efectueze după soluționarea cercetării penale efectuate în urma plângerii penale formulată de intimată.

Această cercetare s-a finalizat la data de 06.12.2012 prin rezoluția nr. 191/D/P/2011 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (fila 81).

Prin procesul-verbal de mai sus intimata nu a invocat o altă neregularitate a biletelor de joc invocate de reclamant, însă nici nu a efectuat plata în urma soluției emise în dosarul penal.

Având în vedere acordul rezultat din procesul-verbal nr. 260/29.06.2011, pârâta urma să efectueze plata după soluționarea cercetării penale efectuate în urma plângerii penale formulată de ea, asumându-și această obligație; această obligație nu a fost executată până în prezent.

Numai după declanșarea prezentului litigiu pârâta a invocat alte neregularități ale pretențiilor reclamantului, rezultând în mod evident reaua-credință a acesteia.

Nu s-a invocat la momentul încheierii procesului-verbal nr. 260/29.06.2011 o neprezentare în original a biletelor la ordine și nici o neconformitate a solicitării de plată în ceea ce privește numerele unora dintre acestea, rezultând că la acel moment a recunoscut existența acestora și conformitatea lor, însă a suspicionat numai frauda reclamantului.

De asemenea, nu se poate reține nici susținerea cum că s-ar fi acceptat de către reclamant un regulament de joc atât timp cât acesta nu și l-a însușit prin semnătură. Simpla referire în biletele de joc la însușirea unui regulament de joc nu poate fi acceptată atât timp cât nu se probează că efectiv i s-a comunicat un exemplar și petentului sau acesta l-a cunoscut în alt mod.

Mai mult decât atât, în procesul-verbal nr. 260/29.06.2011 se stabilește că pârâta va face plata după soluționarea dosarului penal, iar nu că petentul trebuie să mai facă și alte demersuri.

De asemenea, solicitarea de plată inițială s-a efectuat în termen și nu era necesară o nouă solicitare după soluționarea cauzei penale.

În consecință se reține că, pârâta nu și-a respectat obligația de acordare a câștigului sau premiului care „revine în exclusivitate organizatorului jocului de noroc” conform prevederilor de mai sus.

În ceea ce privește cuantumul debitului se rețin concluziile expertizei contabile (fila 158 și urm.), respectiv, în urma prezentării în original a biletelor de joc de către reclamant, s-a stabilit creanța în sumă de 20.373,86 lei.

Urmează ca instanța, în baza concluziilor de mai sus, să oblige pârâta la plata sumei de 63.655,92 lei, reprezentând pretenții contractuale, către reclamant, actualizată cu indicele de inflație la data plății efective (începând cu 24.06.2011).

Acordarea actualizată a sumei datorate nu constituie decât aplicarea corectă a dispozițiilor art. 1073 C. civil de la 1865, respectiv a dreptului creditorului la îndeplinirea exactă a obligațiilor, actualizarea sumelor datorate cu indicele de inflație constituind o practică constantă a instanțelor de judecată, născută din nevoia de a apăra drepturile creditorilor într-o economie a cărei instabilitate a determinat dispariția sau cel puțin atenuarea principiului nominalismului monetar.

De asemenea, actualizarea va curge de la momentul efectuării solicitării de despăgubire (24.06.2011) având în vedere că suspiciunea de fraudă nu s-a probat.

În baza dispozițiilor art. 453 din NCPC., pârâta căzând în pretenții, urmează să fie obligată la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 4293 lei către reclamant, urmare compensării parțiale.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Admite în parte cererea formulată de reclamantul […] cu domiciliul ales […], în contradictoriu cu pârâta […] SRL cu sediul în […].

Obligă pârâta la plata sumei de de 20.373,86 lei, reprezentând pretentii contractuale, către reclamant, actualizată cu indicele de inflație la data plătii efective (începând cu 24.06.2011) .

Obligă pârâta la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 4293 lei către reclamant, compensării parțiale.

Pronunțată în ședința publică de la 01 Aprilie 2016.

NOTĂ:

Precizăm că asemenea soluții favorabile au fost obținute într-un număr mult mai mare, însă am înțeles să prezentăm acele motivări pe care le-am considerat mai relevante, respectiv:

:: sentința civilă nr. 3022 din 06.03.2015 a Judecătoriei Craiova;

:: sentința civilă nr. 9322 din 12.09.2014 a Judecătoriei Sectorului 2;

:: sentința civilă nr. 244 din 31.01.2013 a Judecătoriei Odorheiu Secuiesc.

Andrei Pap

 

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică