Secţiuni » Sistemul judiciar
Sistemul judiciar
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
AUDI Q3
AUDI Q3
Flux informații Sistemul judiciar

CSM. Modificare Regulament INM

19 decembrie 2016 | JURIDICE.ro

Joi, 15 decembrie 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea şi completarea Regulamentului Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007,  cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

1. La articolul 22, alineatele (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(4) Nota minimă admisă la evaluarea continuă aferentă fiecărei discipline din anul I de studiu, respectiv a programului de stagiu din anul II, precum şi la fiecare dintre evaluările finale aferente fiecărei
discipline/etape de stagiu/modul este 5.
(6) Cu excepţia situaţiei în care nota este rezultatul fraudei, în situaţia în care nu s-a obţinut nota minimă prevăzută la alin. (4), pentru evaluările finale aferente fiecărei discipline/etape de stagiu/modul, auditorul va mai putea fi examinat o singură dată. Nepromovarea în urma examinării scrise atrage exmatricularea din Institut, în baza hotărârii Consiliului Ştiinţific.
În situaţia în care nu s-a obţinut nota minimă admisă la evaluarea continuă aferentă fiecărei discipline din anul I de studiu, respectiv la evaluarea continuă aferentă programului de stagiu din anul II, auditorul
va fi exmatriculat din Institut în baza hotărârii Consiliului Ştinţifiic.

2. După art. 22 se introduce un nou articol, art. 221, având următorul cuprins:
„Art. 221
(1) Constituie fraudă:
a) comunicarea, după o primă avertizare, prin orice mijloace, cu persoane prezente, în vederea soluţionării subiectului;
b) deţinerea altor materiale decât cele permise;
c) deţinerea oricăror mijloace de comunicare;
d) continuarea redactării lucrării după expirarea timpului alocat;
e) copierea sau înlesnirea copierii.
(2) Frauda va fi consemnată într-un proces verbal de către persoana care o constată. Procesul-verbal se înaintează titularului de disciplină.
(3) Titularul de disciplină sau persoana desemnată de acesta, după ascultarea auditorului de justiţie şi, dacă este cazul, a altor persoane, aplică una dintre următoarele sancţiuni:
– pentru frauda prevăzută la alin. (1) lit. a), b), c) şi e), eliminarea din examen şi acordarea notei zero;
– pentru frauda prevăzută la alin. (1) lit. d), scăderea din nota acordată lucrării a unui număr de puncte, în funcţie de gravitatea abaterii.
(4) Cu privire la aplicarea sancţiunii, titularul de disciplină sau persoana desemnată de acesta încheie un proces-verbal care cuprinde şi declaraţiile persoanelor ascultate în condiţiile alin. (3). Procesul verbal se întocmeşte
în două exemplare.
(5) În cazul în care titularul de disciplină sau persoana desemnată de acesta decide că nu a existat fraudă în sensul alin. (1) lit. a), b), c) şi e), auditorul de justiţie poate opta între susţinerea în continuare a probei, cu prelungirea corespunzătoare a timpului de concurs şi susţinerea din nou a acesteia, la o dată ulterioară.
(6) Dacă frauda este constatată cu ocazia corectării lucrării se procedează conform alin. (3) şi (4). În situaţia prevăzută la alin. (5) se acordă nota stabilită în urma corectării lucrării.
(7) Procesul – verbal de sancţionare a fraudei se înmânează sau, după caz, se comunică de îndată auditorului de justiţie
(8) Auditorul de justiţie poate contesta procesul – verbal de sancţionare a fraudei. Contestaţia trebuie să cuprindă motivele pe care se întemeiază şi se depune în termen de o săptămână de la înmânarea sau, după caz,
comunicarea procesului-verbal de sancţionare sau de la data întocmirii procesului – verbal în care se consemnează refuzul de primire. Contestaţia se soluţionează de către Consiliul Ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii.
(9) În situaţia în care Consiliul Ştiinţific admite contestaţia, în funcţie de sancţiunea aplicată, auditorul de justiţie mai poate susţine o dată proba de la care a fost eliminat sau poate primi punctajul care i-a fost scăzut. În situaţia prevăzută la alin. (6), dacă se admite contestaţia se acordă nota
stabilită în urma corectării lucrării.
(10) În cazurile prevăzute la alin. (5) teza finală şi la alin. (9), data la care auditorul de justiţie poate susţine proba de la care a fost eliminat se stabileşte de către titularul de disciplină sau persoana desemnată de acesta.
(11) Procesele-verbale de constatare a fraudei şi, respectiv, de sancţionare a fraudei se ataşează fişei personale a auditorului de justiţie în perioada de formare în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii, inserată în dosarul profesional al acestuia.
(12) Dispoziţiile prezentului articol se aplică şi în cazul celorlalte lucrări scrise avute în vedere în cadrul evaluării continue.”

:: Ordinea de zi soluţionată (pct. 16)

Citeşte mai mult despre , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership