Secţiuni » Arii de practică » Protective » Dreptul muncii
Dreptul muncii
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti

Unele aspecte referitoare la registrul general de evidență a salariaților
22.12.2016 | Ionel PETREA, Daniela HAMZA

Secţiuni: Data protection, Dreptul muncii, Selected, Studii
JURIDICE - In Law We Trust
Ionel Petrea

Ionel Petrea

Daniela Hamza

Daniela Hamza

În Monitorul Oficial nr. 963/28.11.2016 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 877/2016 privind modificarea si completarea HG nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor.

Acest act normativ era previzibil, atat timp cat prin O.U.G. nr. 20/2016 s-a legiferat instituirea unui sistem de evidenta a personalului platit din fonduri publice.

Noua hotarare a guvernului dispune înfiintarea registrului public, care se intocmeste, completeaza si transmite de catre institutiile/autoritatile publice carora le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, registru care va coexista cu registrul privat, care se intocmeste, completeaza si transmite de catre angajatori, persoane fizice sau juridice de drept privat.

Pana la aparitia acestei hotarari, toti angajatorii din sistemul privat, precum si cei din domeniul bugetar aveau obligatia transmiterii în REGES a elementelor contractelor individuale de munca ale salariatilor. Deci, la data intrarii in vigoare a noii hotarari exista aplicatia REVISAL în care sunt transmise numai elementele contractelor individuale de munca inregistrate in Romania.

Ne-am fi asteptat ca prin modificarea H.G. nr. 500/2011 sa se legifereze obligatia institutiilor/autoritatilor publice de a transmite elementele referitoare la raporturile ce iau nastere intre entitatile publice si persoanele numite in baza unui act administrativ, ori a unui alt fel de act emis în conditiile legii, si sa se dezvolte aplicatia existenta. Ar fi fost simplu daca informatiile din REGES referitoare la contractele individuale de munca ale salariatilor platiti din fonduri publice ar fi fost ”transferate”, ”translatate” din vechiul registru in actualul registru public, in care urmau a fi transmise apoi elemente ale raporturilor de serviciu.

Lucrurile s-au complicat, au devenit confuze, odata cu emiterea Ordinului ministrului muncii nr. 2263/08.12.2016. Toti cei care au obligatii in domeniul resurselor umane se asteptau ca ordinul sa clarifice toate problemele referitoare la întocmirea, completarea si transmiterea datelor in registrul public, cu atat mai mult cu cat chiar H.G. nr. 887 avea multe dispozitii care necesitau clarificari.

Mare a fost dezamagirea provocata de adoptarea acestui ordin atat timp cat în cuprinsul lui sunt dispozitii care, nu numai ca difera de prevederile H.G. nr. 500/2011 – modificata, in aplicarea careia a fost emis, dar sunt greu de inteles de cei care au preocupari in domeniu.

Este dificil de inteles de ce s-a adoptat un asemenea act normativ, care, în general, nu are legatura cu hotararea guvernului ,,pe care o aplica”, mai mult aduce inovatii, schimband destinatarul datelor registrului, introducand în cauza aplicatii informatice (EDUSAL) si institutii (ANAF) care nici macar nu erau pomenite în H.G. nr. 500/2011.

Confuzia este generala, intrebarile sunt numeroase: ce se intampla, ce se face în termen de 10 zile de la data publicarii ordinului?  Deja au trecut cele 10 zile, stie cineva daca s-a intamplat ceva, face cineva vreo situatie sa vada cum se sta? Mai mult ca sigur ca nu s-a intamplat nimic.

Noi presupunem ca formularul M 500, marea descoperire a ordinului amintit, operatiunea de completare si transmitere la ANAF a acestui formular, nu inseamna decat o solutie provizorie pentru a stabili intr-un termen relativ scurt numarul personalului platit din fonduri publice, incadrarea si salarizarea acestuia in raport de  prevederile Legii nr. 284/2010. Inca o data se face dovada adoptarii unui act normativ ineficient. Nu exista nicio finalitate, din perspectiva cerintelor H.G. nr. 500/2011, a centralizarii datelor din formularul M 500. Credem ca, din ratiuni legate de indeplinirea unor promisiuni in plan politic, a fost emis in mare viteza ordinul, fara a se atinge scopul initial. Se doreste doar ca prin formularul M 500 sa se afle numarul persoanelor platite din fonduri publice, fara a se raspunde in totalitate cerintelor care au stat la baza infiintarii registrului general de evidenta a salariatilor.

Suntem increzatori ca se lucreaza la aplicatia informatica si ca registrul va functiona asa cum a fost gandit prin hotararea guvernului adoptata in anul 2011, modificata.

Sunt foarte multe neconcordante intre ordin si hotarare.

Astfel, art. 2 alin. (3) din H.G. nr. 500/2011 stipuleaza: ”Fiecare dintre angajatori are obligaţia sa transmita catre inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi au sediul/domiciliul datele in registrul privat/public dupa incheierea fiecarui contract individual de munca sau emiterea actului administrativ de numire ori, dupa caz, a unui alt fel de act emis in conditiile legii pentru exercitarea unei functii. Raspunderea pentru corectitudinea datelor transmise in registre revine in exclusivitate angajatorilor.”

Prin Ordinul 2263/2016, asa cum spuneam mai sus, se schimba traseul, in sensul ca datele se transmit prin formularul M 500 la ANAF, care la randul lui il pune la dispozitia Inspectiei Muncii. Iata o dispozitie care modifica radical hotararile guvernului, atat cea din 2011, cat si cea din 2016, care numai ce fusese adoptata.

Cu privire la termenele de transmitere a datelor în registrul public, in hotarare este stabilit ca elementele prevazute se transmit la angajarea fiecarui salariat, cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de salariatul in cauza (ca si in registrul privat), iar pentru celelalte persoane platite din fonduri publice, transmiterea elementelor se face in termen de 3 zile lucratoare de la data comunicarii actului de numire sau de exercitare a functiei, in timp ce in Ordinul 2263/2016 se precizeaza ca transmiterea elementelor se face pana pe data de 25 a lunii, pentru luna incheiata.

Aceasta modalitate de transmitere a datelor in registru nu raspunde in niciun fel scopului pentru care a fost conceput acest sistem de evidenta a personalului, acela de a cunoaste in orice moment numarul angajatilor din Romania, structura personalului, salarizarea acestuia.

Este de criticat si faptul ca în formularul M 500 se transmit doar o parte din elementele prevazute de H.G. nr. 500/2011 modificata, unele elemente nefiind cuprinse în formular: data angajarii/inceperii exercitarii functiei, durata contractului individual de munca, respectiv durata exercitarii functiei (determinata sau nedeterminata), durata timpului de munca si repartizarea acestuia, perioada suspendarii, data la care incepe si inceteaza detasarea. De ce nu se transmit toate elementele cerute de hotararea guvernului, daca ordinul s-a dat pentru aplicarea ei. Se pare ca, in varianta ordinului, registrul public este doar un document in domeniul fiscal.

Formularul M 500 cere insa completarea normei de munca.

Este bine stiut ca, potrivit art. 129 din Codul Muncii: ,,Norma de munca exprima cantitatea de munca necesara pentru efectuarea operatiunilor sau lucrarilor de catre o persoana cu calificare corespunzatoare, care lucreaza cu intensitate normala, in condiţiile unor procese tehnologice si de munca determinate. Norma de munca cuprinde timpul productiv, timpul pentru intreruperi impuse de desfaşurarea procesului tehnologic, timpul pentru pauze legale in cadrul programului de munca.

Art. 130 din Codul Muncii este si mai clar: ,,Norma de munca se exprima, in functie de caracteristicile procesului de productie sau de alte activitaţi ce se normeaza, sub forma de norme de timp, norme de productie, norme de personal, sfera de atributii sau sub alte forme corespunzatoare specificului fiecarei activitati”.

Cu siguranta, in formular este prevazut un element care nu face decat sa creasca gradul de confuzie al celor care au atributii in completarea documentului, desi practicienii au inteles deja ca este vorba despre timpul de munca, a carui definitie o gasim si in Legea nr. 188/1999, si in Codul Muncii.

Sunt discutii si in ceea ce priveste modalitatea de transmitere a registrului public. Conform art. 2 alin. (1) din H.G. nr. 500/2011 transmiterea se face de catre persoanele care au atributii stabilite prin fisa postului. Retinem deci, ca nu mai este nevoie de emiterea unei decizii scrise de nominalizare a persoanei/ persoanelor care transmit datele, si nici nu se poate apela la prestatori de servicii asa cum se poate face pentru registrul privat.

Conform Ordinului nr. 2263/2016, institutiile/autoritatile publice transmit formularul M 500 numai prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin utilizarea serviciului de depunere a declaratiilor on-line, pentru a carei depunere trebuie sa detina un certificat digital calificat, eliberat in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

In conditiile in care transmiterea formularului M 500 de face pe portalul ANAF, conform Legii nr. 455/2001, institutiile publice au obtinut semnatura electronica digitala pentru lucratorii din serviciile financiar-contabilitate.

Conform H.G. nr. 432/2004, de dosarele profesionale ale angajatilor si de registrul general al salariatilor se ocupa persoane din compartimentele de resurse umane.

Deci, pana la urma, cine transmite registrul public, contabilitatea sau resursele umane?

Ne gasim asadar în fata unei alte contradictii a Ordinului nr. 2263/08.12.2016 cu prevederile H.G. nr. 432/2004 privind dosarul profesional al functionarilor publici care, în art. 2 alin. (2), stabileste ca intocmirea, actualizarea, rectificarea, pastrarea si evidenta dosarelor profesionale ale functionarilor publici si a registrului de evidenta a functionarilor publici se desfaşoara in compartimentele de resurse umane din cadrul autoritatilor si institutiilor publice, cu respectarea legislatiei in vigoare privind protectia datelor cu caracter personal.

Art. 12 din H.G. nr. 432/2004 stabileste: ,,(1) La datele cu caracter personal si profesional inscrise in dosarul profesional al functionarului public, atat la cele întocmite pe suport hartie, cat şi la cele intocmite in format electronic, precum si la datele functionarului public inscrise in registru au acces, in prezenta conducatorului compartimentului de resurse umane sau a persoanei care are atributii cu privire la evidenta personalului, si pot obtine copii, extrase sau certificari ale acestor date, la solicitarea scrisa şi motivata, numai urmatoarele persoane si autoritaţi sau institutii publice:
a) conducatorul autoritaţii sau instituţiei publice;
b) conducatorul compartimentului în care îşi desfaşoara activitatea funcţionarul public sau, dupa caz, alt funcţionar public care are calitatea de evaluator al funcţionarului public;
c) persoanele împuternicite ale unor autoritaţi sau instituţii publice cu atribuţii de control;
d) preşedintele şi/sau membrii comisiei de disciplina;
e) consilierii juridici din cadrul autoritatii sau institutiei publice in care isi desfaşoara activitatea functionarul public titular al dosarului profesional, in situatia in care autoritatea sau institutia publica este parte intr-un proces cu acesta, iar datele prezentate sunt relevante pentru soluţionarea cauzei;
f) funcţionarii publici din cadrul compartimentului de resurse umane care au atribuţii în acest sens;
g) instanţele judecatoreşti şi organele de cercetare penala.

(2) Accesul la dosarul profesional al persoanelor prevazute la alin. (1) se face în prezenţa titularului dosarului profesional. Accesul la dosarul profesional, în condiţiile alin. (1), se notifica funcţionarului public în cauza, atunci cand nu este posibila prezenţa acestuia.

Ce sa mai intelegem? Ca acum, pentru transmiterea formularului M 500 care va trebui sa cuprinda elemente ce se regasesc in dosarele profesionale ale functionarilor publici, se incalca in totalitate H.G. nr. 432/2004? Cum va fi posibila aplicarea acestui Ordin astfel incat sa se respecte atat prevederile H.G. nr. 500/2011, cat si ale HG nr. 432/2004?

Nu putem constata decat indecizia legiuitorului, care a elaborat cu rapiditate un Ordin ce se afla in contradictie cu dispozitiile altor acte normative.

Mai mult, H.G. nr. 500/2011, la art. 8 alin. (5) stabileste ca dosarele profesionale ale fiecarei persoane platite din fonduri publice se pastreaza in conditii corespunzatoare, care sa asigure securitatea datelor si respectarea prevederilor legale privind protectia datelor cu caracter personal si ale art. 25 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, ignorandu-se asadar dispozitiile H.G. nr. 432/2004.

In opinia noastra, registrul de evidenta a salariatilor – cu cele doua componente, registrul privat si registrul public- reprezinta un instrument eficient in monitorizarea personalului, ofera informatii privind numarul celor angajati, meseria, functia, pregatirea acestora, salarizarea, perioadele de suspendare a contractelor individuale de munca, a raporturilor de serviciu si perioadele de detasare, precum si alte elemente utile angajatorilor, institutiilor de control, altor autoritati, analistilor, avand rolul atat de baza de date, de arhiva a stagiilor de cotizare, a vechimii in munca, in profesie etc., dar si de informare, de statistica pentru cei interesati.

In lucrarea de fata noi am prezentat doar unele aspecte referitoare la neconcordantele intre actele normative care reglementeaza registrul general de evidenta a salariatilor, intre ele si alte dispozitii legale. Evident, intrebarea care se pune este, ce-i de facut?

Noi credem urmatoarele:

– Se aplica in continuare dispozitiile H.G. nr. 500/2011, modificata si completata, precum si prevederile Ordinului nr. 1918/2011;

– Institutiile de control nu pot aplica dispozitiile sanctionatorii noi decat dupa trecerea a 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial a H.G. nr. 877/2016;

– In sectorul privat nu se intampla nimic deosebit, deocamdata registrul se completeaza si se transmite ca si pana acum, cu observatia schimbarii modalitatii de transmitere;

– In sectorul public, vrem, nu vrem, trebuie completat si transmis catre ANAF formularul M 500, la termenele prevazute; ramane in continuare si obligatia transmiterii persoanelor angajate in baza unui contract individual de munca in actualul registru;

– Cei indrituiti, sa finalizeze cu rapiditate aplicatia informatica in care sa fie transmis registrul public. Prin viitorul ordin al ministrului muncii trebuie sa fie stabilita si modalitatea de transfer, de preluare a datelor referitoare la salariatii din domeniul bugetar (care sunt deja transmisi), in registrul public;

– Daca s-ar mai putea modifica H.G. nr.500/2011, nu ar fi lipsit de importanta daca s-ar revedea si reformula dispozitiile referitoare la transmiterea suspendarii contractului individual de munca, in ceea ce priveste termenul. Este greu de inteles, de ce angajarea trebuie transmisa cu o zi lucratoare anterioara datei de incepere a activitatii, iar data suspendarii si data incetarii acesteia sa fie transmise în termen de 20 de zile lucratoare de la inceperea/incetarea perioadei de suspendare. Sigur, trebuie modificata o prevedere din Codul Muncii, dar cine impiedica legiuitorul sa faca acest lucru? De ce in cazul detasarii se transmit data la care incepe si data la care inceteaza detasarea (art. 3 alin. (1) lit. e)), iar în cazul suspendarii contractului individual de munca se transmit perioada, cauzele de suspendare si data încetarii suspendarii (art. 3 alin. (1) lit. m))? Nu ar fi fost mai simplu, mai clar si mai util daca se foloseau aceleasi exprimari, aceleasi termene?

– Transmiterea registrului se face doar on-line pe portalul Inspectiei Muncii. Deocamdata transmiterea registrului se face si prin inspectoratul teritorial de munca, atat timp cat este in vigoare Ordinul nr. 1918/2011. Dupa aparitia noii aplicatii este foarte posibil sa fie folosita numai modalitatea on-line.

– Nu mai exista prevederea potrivit careia registrul se pastreaza la sediul angajatorului, fapt ce ne face sa credem ca vor fi mari nereguli in ceea ce priveste corectitudinea operatiunilor de completare si transmitere a datelor, precum si imposibilitatea efectuarii controalelor la sedii.

In opinia noastra este nevoie de interventii serioase asupra acestor acte normative pentru a se reusi implementarea unei aplicatii capabile sa raspunda cerintelor pentru care a fost conceput un asemenea sistem de evidenta a muncii prestate de toti cei care au calitatea de angajati.

Ionel Petrea
Inspector Șef ITM Galați

Daniela Hamza
Consilier Juridic ITM Galați

Cuvinte cheie: , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti