Secţiuni » Arii de practică » Protective » Data protection
Data protection
DezbateriConferinţeToate evenimenteleCărţiProfesionişti


Încălcarea drepturilor şi intereselor legitime ale omului și/sau clienților tinde să capete un caracter sistemic


29 decembrie 2016 | Irina RIMARU

UNBR Caut avocat
JURIDICE gratuit pentru studenti

Secţiuni: Afaceri transfrontaliere, Data protection, Flux informații
Irina Rîmaru

Irina Rîmaru

Marți, 27 decembrie 2016, Uniunea Avocaților din Republica Moldova a dat publicității un comunicat semnat de Nina Lozan, președintele UAM cu privire la atenţionarea instituţiilor statului asupra multiplelor cazuri de încălcare a drepturilor şi intereselor legitime ale omului și/sau clienților, potrivit uam.md.

În atenția:
Procuraturii Generale, domnului Eduard Harunjen, procuror general
Consiliului Superior al Magistraturii, domnului Micu Victor, președinte
Centrului Național Anticorupție, domnlui Viorel Chetraru, director
Ministerului Justiției din Republica Moldova, domnului Vladimir Cebotari, ministru
Curții Supreme de Justiție, domnului Mihai Poalelungi, președinte

Stimați demnitari,

Instituția avocaturii din Republica Moldova îşi exercită atribuţiile sale în limitele și sub garanţia prevederilor constituționale, a Legii cu privire la avocatură, statutului profesiei de avocat, tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, adoptând principiile şi normele unanim recunoscute în plan internaţional.

Având scopul şi misiunea asigurării dreptului la apărare, a drepturilor, libertăţilor fundamentale şi intereselor legitime ale cetăţenilor, Uniunea Avocaţilor, în calitatea sa de unic organ de autoadministrare al avocaţilor, a formulat prezentul mesaj în scopul atenţionării instituţiilor statului asupra multiplelor cazuri de încălcare a drepturilor şi intereselor legitime ale omului și/sau clienților, multe dintre care tind să capete un caracter sistemic.

În acest sens constatăm că sunt foarte frecvente cazurile aplicării selective a legii, fiind flagrant încălcate normele procesuale ce stabilesc condiţiile pornirii urmării penale, reluării acesteia, punerii unei persoane sub învinuire şi aplicarea măsurilor procesuale corelative. Dintre acestea remarcăm cele mai frecvente şi cele mai grave manifestări ale violărilor amintite:
• pornirea urmăririi penale după expirarea termenelor de prescripţie pentru tragerea la răspundere penală;
• reluările succesive a urmăririi penale şi anularea fără motive pertinente a ordonanţelor de neîncepere a urmăririi penale sau a celor de scoatere de sub urmărire penală;
• aplicarea abuzivă a măsurilor preventive, ridicarea/sechestrarea bunurilor care nu au o legătură cu cauza penală şi reţinerea acestor bunuri pe durate nedeterminate;
• scurgerile intenţionate a informațiilor din dosarele penale către presă cu scop de manipulare a opiniei publice şi de creare a imaginii negative a unei persoane;
• prezentarea publică a datelor, inclusive a datelor cu caracter personal, ale persoanelor care sunt învinuite până a le fi stabilită vinovăția şi declararea acestora ca făptuitori ai infracţiunii;
• examinarea contrar principiului imparțialității a apelurilor și recursurilor avocaților de către Curtea de Apel și/sau Curtea Supremă de Justiție, care omit a se pronunţa asupra unor aspecte importante invocate în cadrul exercitării căilor de atac;
• aplicarea disproporționată a pedepselor penale, regimul inuman şi degradant de detenție, in special a persoanelor aflate în arestul preventiv;
• încadrarea penală a faptelor civile;
• deficienţa sistemului de efectuare a expertizelor judiciare;
• încălcarea drepturilor avocatului și ale clientului la întrevedere;
• lipsa condițiilor normale strict necesare de activitate ale avocaților în instanțele de judecată precum și în penitenciare;
• atitudinea magistraților faţă de avocaţi în proces – Avocații sunt neglijați și ignorați de judecătorii care îi citează să fie prezenți în instanță la o oră concretă, iar apoi sunt îndemnați să aștepte ore în șir, pe holurile instanțelor, până va veni rândul judecării cauzei în care participă, fapt ce creează suprapuneri ale ședințelor de judecată iar avocații nu-și pot organiza eficient timpul de muncă, suportînd pierderi financiare însemnate;
• admiterea prin hotărîri judecătoreşti abuzive în profesia de avocat a procurorilor și judecătorilor aflați în funcție;
• impunerea avocaților de a preda persoanelor de serviciu a telefoanelor mobile și a genților, uneori și obligarea demonstrării conținutului acestora în incinta Centrului Național Anticorupție;
• tergiversarea adoptării modificărilor Legii cu privire la avocatură și tentativa unor parlamentari ”de a lărgi spectrul” persoanelor care vor avea dreptul de accedere în profesia de avocat fără a susține anumite probe de examinare.
• înșiși avocaţii se află într-o stare de incertitudine și insecuritate, fiindu-le intentate dosare penale pentru infracțiuni, subiecți ale cărora avocații nu pot fi (de ex., împotriva avocaților Veaceslav Țurcan, Maxim Belinschi a fost începută urmărirea penală în baza art. 3521 falsul în declarații). Această normă din Codul penal face parte din categoria infracțiunilor contra autorităților publice și securității de stat şi nu vizează infracțiunile din domeniul justiției. Prin urmare, avocatul nicidecum nu poate fi subiect al acestei infracțiuni. Avocatul acţionează în interesul clientului şi face uz de informaţia oferită de acesta, dar nu are obligaţiunea sau capacitatea de a verifica autenticitatea şi veridicitatea acesteia;
• ​aplicarea regimului fiscal împovărător, chiar discriminatoriu, în raport cu absolut toate categoriile de contribuabili, prin anularea cotei intermediare de 7% și stabilirea cotei de 18% pentru avocați, fapt care reflectă majorarea sarcinii fiscale (a impozitului pe venit).

Exemplele concrete care ar ilustra încălcările enunțate în acest mesaj au fost expuse la multiplele noastre întâlniri cu diriguitorii sistemului de drept și în repetatele scrisori emise către aceștia anterior.

Faptul de persecutare și de intimidare a avocaților încalcă grav și în mod direct garanțiile și imunitățile avocaților prevăzute de:
• Art. 26 alin.(4) din Constituția RM „Amestecul în activitatea persoanelor care exercită apărarea în limitele prevăzute se pedepsește prin lege”
• Art. 51 din Legea cu privire la avocatură nr. 1260 din 19.07.2002 „În exercitarea profesiei sale, avocatul este independent şi se supune numai legii, statutului profesiei de avocat şi Codului deontologic al avocatului. Avocatul este liber în alegerea poziției sale şi nu este obligat să coordoneze această poziție cu nimeni, în afară de client”
• Art. 52 din Legea cu privire la avocatură nr. 1260 din 19.07.2002 ”Se interzice imixtiunea în exercitarea profesiei de avocat. Statul asigură respectarea şi protejarea libertății în exercitarea profesiei de avocat, fără discriminare şi fără intervenții nejustificate din partea autorităților sale sau a publicului”
• Art. 52 alin.(4) din Legea cu privire la avocatură nr. 1260 din 19.07.2002 ”În caz de reținere a avocatului sau de tragere la răspundere penală, organul care a efectuat măsurile în cauză este obligat să informeze Ministerul Justiției şi Consiliul Uniunii Avocaților în decurs de 6 ore din momentul reținerii sau tragerii la răspundere penală”
• Art. 52 alin.(6) din Legea cu privire la avocatură nr. 1260 din 19.07.2002 „Avocatul nu poate fi interogat referitor la esența raporturilor sale cu persoana căreia îi acordă sau i-a acordat asistență juridică”
• Principiile de Bază ale Rolului Avocatului, adoptate la Congresul VIII al Naţiunilor Unite despre Prevenirea Crimei şi a Tratamentul Delincvenţilor, Havana (Cuba), 27 august – 7 septembrie 1990, prevăd:

Art. 16: ”Guvernele asigură că juriștii: a) să poată exercita obligațiile lor profesionale în afara oricărui pericol de amenințări, impedimente, intimidări sau imixtiunii neîntemeiate; b) să poată călători fără impedimente, să consulte clienții lor în țară și peste hotarele ei; să nu fie supuși persecuțiilor din partea organelor judiciare și să nu fie supuși sancțiunilor judiciare, administrative, economice sau tot felul de alte sancțiuni pentru exercitarea obligațiilor profesionale, conform normelor și eticii, precum și să nu aibă parte de amenințări cu astfel de persecuții”.

Art. 17: „În cazurile în care apare un pericol pentru securitatea juriștilor ca urmare a exercitării de către ei a obligațiilor lor profesionale, statul le asigură protecția corespunzătoare”;

Art. 18: „Juriștii nu trebuie să fie identificați cu clienții lor sau cu interesele clienților lor în rezultatul exercitării de către ei a funcțiilor lor”.

În final, ignorarea funcţiei şi misiunii avocaților loveşte nu doar în persoana fiecăruia dintre ei, ci afectează direct şi imediat calitatea asistenţei juridice pe care aceștia o acordă clientului, şi, astfel, restrânge dreptul la apărare al clientului garantat de art. 6 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale.

În contextul celor expuse, am solicitat monitorizarea situaţiei privind rolul avocaturii în înfăptuirea actului de justiţie, inclusiv CCBE, și am solicitat să ne susțină urgent pentru a contracara toate formele de abuz practicate de autoritățile naționale.

Stimați domni, Vă atenţionăm asupra faptului că tema care a făcut subiectul acestui mesaj este de natură a afecta grav funcţionarea justiţiei, care nu trebuie să urmărească alt scop decât aplicarea corectă a legii, în conformitate cu prevederile propriu-zise, dar şi sporirea continuă a valorilor sociale.

Vă solicităm respectuos să tratați cu toată seriozitatea cazurile expuse, să contribuiţi la anihilarea abaterilor existente de la principiile fundamentale care guvernează justiţia într-un stat de drept fiind consecvenți și principiali în acțiunile de eliminare definitivă a conduitei inacceptabile.

Avem speranţa că investirea în funcţie a procurorului general va contribui la eliminarea din practica Procuraturii a acţiunilor care sunt contrare normelor legale şi va pune aplicarea acestora în făgașul asigurării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, în spiritul principiului prezumţiei nevinovăţiei. Doar în asemenea mod vom asigura protecţia persoanei împotriva acțiunilor abuzive, vom garanta libertatea individuală a persoanei, vom stimula autoritățile statului spre căutarea adevărului prin revizuirea convingerii că persoana împotriva căreia se exercită o acțiune penală este vinovată din start.

Pentru a evita în continuare încălcările și intimidările avocaților, Uniunea Avocaţilor, în calitatea sa de organ al autoadministrării avocaturii, va acţiona cu fermitate şi va utiliza toate formele de manifestare permise de lege pentru a asigura funcționarea cadrului legal în activitatea profesională a avocaților.”

Irina Rîmaru

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.ro



Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică
 

© 2003-2023  J  JURIDICE.ro
Despre noi  Secţiuni  Servicii  Contact
Privacy  Politica  Utilizare  Publicare  Parteneri