Mansardare cu depășirea limitelor de înălțime urbanistice, constatată prin excepție de nelegalitate. Considerațiuni asupra trăsăturilor și efectelor juridice ale excepției de nelegalitate

Marius-Cristian Ispas Curtea a constatat că, prin Decizia nr. 2818/18.05.2015 pronunțată de Curtea de Apel București, secția a VIII-a, în dosarul nr. 3403/3/2013* a fost admis recursul Asociației...
13.01.20170 DownloadsDownload