JURIDICE MOLDOVA
Despre proiect ⁞ Manageri proiect: Vlad Bercu, Cristian OnicaEchipaEvenimente MD
 
JURIDICE MOLDOVA
Coordonator ştiinţific
Prof. univ. dr. Tudorel TOADER
Rector Univ. "Al.I. Cuza" din Iaşi, Ministrul Justiţiei

Memoriu ref. proiectul de modificare și completare a Legii cu privire la accederea în profesiea de avocat


27 ianuarie 2017 | Irina RIMARU

UNBR Caut avocat
JURIDICE gratuit pentru studenti

Secţiuni: Afaceri transfrontaliere, Flux informații, REPUBLICA MOLDOVA
Irina Rîmaru

Irina Rîmaru

Marți, 24 ianuarie 2017, Uniunea Avocaților din Republica Moldova a dat publicității memoriul referitor la proiectul de modificare și completare a Legii cu privire la avocatură, expediat lui Adrian Candu, președintele Parlamentului Republicii Moldova, potrivit uam.md.

Nina Lozan, președintele Uniunii Avocaților: „Uniunea Avocaților din Republica Moldova este o instituție-cheie în domeniul asigurării funcționării statului de drept și al respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Pentru atingerea acestui obiectiv strategic, Uniunea Avocaților dezvoltă parteneriate cu instituțiile publice și private, din țară și din străinătate, menite să asigure calitatea actului de justiție.

În acest sens, pe parcursul anilor 2015-2016, a fost elaborat proiectul pentru modificarea și completarea Legii nr. 1260-XV din 19 iulie 2002 cu privire la avocatură, proiect realizat și coordonat pe parcursul mai multor ani de către Ministerul Justiției, în parteneriat cu Uniunea Avocaților, Consiliul Europei, avizat pozitiv de către toate instituțiile de stat, în consecință aprobat de Guvern. Modificările respective se referă la cele mai importante aspecte din viața avocaturii și au fost concepute pentru a asigura buna funcționare a acesteia, creșterea calității serviciilor prestate, asigurarea ajutorului juridic eficient pentru toate categoriile de beneficiari.

Proiectul respectiv a ținut cont de întreaga experiență a avocaturii, începând cu data adoptării Legii cu privire la avocatură, și urma să îmbunătățească o serie de aspecte de ordin organizațional. În același timp modificările legislative propuse urmau să contribuie la asigurarea dreptului la apărare, protejarea intereselor legitime ale cetățenilor, trecerea la un nivel superior al percepției profesiei de avocat și al prestigiului instituției avocaturii.

Cu referință la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la avocatură, înregistrat în Parlamentul Republicii Moldova sub nr. 513 la 26 decembrie 2016, Uniunea Avocaților din Republica Moldova își exprimă dezacordul ferm privind modificarea propusă în art. 10 alin. 2 al Legii cu privire la avocatură și consideră că aceasta contravine legislației interne și internaționale, practicii internaționale, creează un precedent unic, inexistent în oricare stat-membru al Uniunii Europene, de accedere în profesia de avocat a persoanelor fără pregătire profesională necesară, și astfel Uniunea solicită excluderea normelor propuse din proiect.

În particular, completarea propusă la art. 10 alin. 2 al Legii cu privire la avocatură compromite cerințele prevăzute în art. 10 alin. 1 al legii, instituind nu una ci trei excepții din cele patru existente pentru accederea în profesia de avocat, creând posibilitatea ca în instituția avocaturii să fie admise persoane fără pregătire profesională necesară şi fără reputație ireproșabilă. Astfel, în cazul în care această modificare va fi aprobată, ea va genera, inevitabil, riscul de a compromite „dreptul la apărare” consfințit în art. 26 al Constituției Republicii Moldova, funcționarea instituției avocaturii din Republica Moldova, precum și îndeplinirea de către aceasta a rolului său fundamental – asigurarea eficientă şi calitativă a dreptului de acces la justiție, garantat de art. 6 al Convenției Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale.

Totodată, propunerea vizată de admitere în profesia de avocat, fără nicio instruire sau examen, a persoanelor care deţin sau au deţinut mandatul de deputat, este una fără precedent în statele-membre ale Consiliului Europei, sumarul legislației cărora în ceea ce priveşte cerinţele pentru accederea în profesia de avocat şi existența așa-numitelor „rute alternative” de accedere în profesia de avocat, este publicat pe portalul E-Justice. În acest context, argumentarea modificării, bazată pe exemplul Germaniei, este incorectă şi neîntemeiată, deoarece în Germania nu există în general studii superioare juridice, totuşi acest sistem de accedere presupune examene de admitere la stagiu (1), stagiu obligatoriu timp de doi ani (cu studierea obiectelor juridice) (2) şi examen final de admitere în profesie (3), totodată legislația Germaniei în general nu prevede „rute alternative” (excepţii de la obligaţia de susţinere a celor două examene şi de efectuare a stagiului) pentru accederea în profesia de avocat. Astfel, chiar dacă ținem cont de experiența sistemului german, în profesia de avocat nu pot accede persoanele fără pregătire corespunzătoare, fără stagiu obligatoriu şi fără promovarea examenului respectiv.

Inițiativa este în contradicție cu Recomandarea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei Nr. R (2000)21 cu privire la libertatea de exercitare a profesiei de avocat, precum și cu Principiile de Bază privind rolul avocaților, adoptate de Națiunile Unite, în septembrie 1990, la Congresul de prevenire a crimelor și tratamentul delincvenților.

În final, proiectul completărilor la art. 10 alin. 2 al Legii cu privire la avocatură contravine principiilor fundamentale care au stat la baza elaborării Legii cu privire la conflictul de interese nr. 16 din 15.02.2008 și ale Legii nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale, având în vedere faptul că anexa la Legea cu privire la statutul persoanelor cu demnitate publică spune clar că funcția de deputat este una de demnitate publică: or, prin faptul că proiectul este promovat de un grup de deputați, dintre care unii nu au reușit în trecut să susțină examenul de calificare în profesia de avocat, prin acest proiect se încearcă să se creeze o excepție legală, în interes personal, prin utilizarea statutului de deputat pentru accederea automată în profesia de avocat, fără susținerea examenului, astfel încălcându-se cerințele art. 11 din Legea privind declararea averii și a intereselor personale.

Recomandările organizațiilor internaționale în care Republica Moldova este membru, prevederile legale, precum și regulamentele interne garantează tuturor persoanelor calificate accesul liber în profesie pe principiile competenței și profesionalismului fără nicio discriminare de gen, vârstă, opinie politică, religie, etnie, dizabilitate sau orice alt criteriu, iar „ruta alternativă”, promovată în proiect, nu asigură accederea în profesie în funcție de profesionalismul membrilor astfel admiși, dar generează o stare de inechitate în rândul solicitanților și îi favorizează pe foștii angajați ai unor structuri de stat.

Uniunea Avocaților a fost întotdeauna favorabilă ideii de a avea un examen unic de calificare pentru persoanele implicate în înfăptuirea justiției – judecători, procurori, or, în prezent, avocații, indiferent de calificarea și experiența pe care o au, nu pot accede în aceste funcții fără examene. De asemenea, pentru a exclude orice fel de ambiguități și subiectivism în procesul de accedere în profesie considerăm că acest examen, conform ultimelor practici pozitive internaționale ar trebui să fie organizat sub forma unui test-grilă, inclusiv cu mijloace electronice.

În contextul celor expuse, Vă solicităm să fie urgentate procedurile legislative de dezbatere și de adoptare a proiectului propus de Guvern în luna mai 2016 și ne exprimăm dezacordul total față de orice fel de inițiative care vor genera favorizări și excepții pentru anumite categorii de persoane. Accederea favorizată în profesie va încălca principiul echității, va aduce o lovitură puternică asupra imaginii și reputației instituției avocaturii și va afecta activitatea curentă a avocaților.

Considerăm că solicitările Uniunii Avocaților vor reanima discuțiile din Parlament asupra proiectului de modificare și completare a Legii cu privire la avocatură în scopul sporirii calității serviciilor prestate fără a admite încălcarea de către Republica Moldova a obligațiilor pozitive ce țin de asigurarea dreptului la un proces echitabil consfințit în art. 6 al Convenției Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale.

În cazul în care inițiativa legislativă a unui grup de deputați sus-indicată va fi susținută în Parlament, Uniunea Avocaților din Republica Moldova își rezervă dreptul de protest împotriva acestor modificări, inclusiv prin declararea unei greve generale a avocaților din Republica Moldova.”

Irina Rîmaru

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică