Secţiuni » Selected
Selected Top Legal
CorporatePlatinum members
PLATINUM+ PLATINUM Signature     

PLATINUM ACADEMIC
GOLD                       

VIDEO STANDARD
BASIC

Curs postuniversitar de Dreptul sportului la Facultatea de Drept din Timișoara. Ultima zi pentru înscrieri: 17 martie 2017. UPDATE: Programul detaliat
08.03.2017 | Irina RÎMARU

JURIDICE - In Law We Trust
Irina Rîmaru

Irina Rîmaru

Miercuri, 8 martie 2017, Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara a dat publicității programul detaliat al cursului.

:: Programul cursului

***

Miercuri, 22 februarie 2017, Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara a anunțat că perioada de înscriere pentru cursul postuniversitar de Dreptul sportului a fost prelungită până la data de 17 martie 2017, inclusiv.

***

Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara organizează primul curs postuniversitar de Dreptul sportului din România, potrivit unui comunicat.

Cursul reunește specialiști de prestigiu, cu experiență relevantă în materie (profesori, avocați, arbitri etc.) și se adresează absolvenților de studii superioare juridice (sau în alte domenii) care urmăresc o specializare în dreptul sportului.

Cursul se va desfășura modular, în perioada martie-iunie 2017 iar înscrierile se pot face până la data de 28 februarie 2017, inclusiv.

:: fișa de înscriere

Înscrierea se face pe baza următoarelor documente: cerere-model; copia legalizată a diplomei de absolvire a unei forme de învățământ superior (diploma de licență și foaia matricolă sau suplimentul la diplomă); copia legalizată a certificatului de naștere (și, în cazul schimbării numelui prin căsătorie, certificatul de căsătorie); copia cărții de identitate; 3 fotografii în format 3×4 cm; dovada achitării taxei de înscriere și a taxei de participare.

Taxa de participare este de 3.900 lei. Taxa de înscriere este de 100 lei. Taxa de participare include cazarea în locațiile puse la dispoziție de Universitatea de Vest din Timișoara, în limita a 10 locuri (care vor fi ocupate în ordinea înscrierii), participanții interesați să beneficieze de aceste servicii fiind rugați să menționeze acest aspect cu ocazia înscrierii.

Taxa de participare și taxa de înscriere se achită la casieria Facultății de Drept sau în contul RO05BTRL03601202618849XX Banca Transilvania, Sucursala Timișoara, Bd. Republicii nr. 4, Cod SWIFT: BTRLRO22, titular: Universitatea de Vest din Timișoara, CUI 4250670, cod 44FDTP.

Dosarul de înscriere poate fi depus la secretariatul Facultății de Drept sau transmis prin poștă cu confirmare de primire (Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Drept, 300575 Timișoara, Bd. Eroilor nr. 9A, jud. Timiș), cu mențiunea „Înscriere curs postuniversitar Dreptul sportului”.

Cursul are statutul unui curs postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională. Cursul se finalizează cu un examen de certificare a competențelor profesionale asimilate. În urma absolvirii cursului, se eliberează un certificat de atestare a competențelor profesionale specifice programului.

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de e-mail drept@e-uvt.ro, cu mențiunea „Informații curs postuniversitar Dreptul sportului”.

 

Cursul postuniversitar de Dreptul sportului abordează următoarea tematică:

1. Introducere în dreptul sportului

Cursul introductiv își propune inițierea în domeniul de reglementare al organizării competițiilor sportive, al muncii salariate a sportivilor și oficialilor sportivi, al profesiei de intermediar și al gestiunii cluburilor sportive. De asemenea, cursul va analiza prerogativele normative ale federațiilor și caracterul regulilor sportive.

Lectori: Lavinia Tec, Adrian Stângaciu

2. Subiectele în dreptul sportului

Cursul prezintă principalele instituții, actori publici sau privați, cu atribuții în organizarea și desfășurarea competițiilor sportive. De asemenea, se va realiza o expunere analitică a subiectelor implicate în acest domeniu, cum sunt cluburile sportive, sportivii, antrenorii, arbitrii, intermediarii etc.

Lector: Adrian Stângaciu

3. Economia, finanțarea și marketingul sportului

Cursul include expuneri, analize și dezbateri ale problemelor de analiză economică și reglementare a piețelor, a celor care privesc finanțarea publică și privată a sportului, a gestiunii întreprinderilor sportive, a fiscalității aplicate organizațiilor sportive, a relației sportului cu mass-media.

Lectori: Radu Bufan, Cristian Clipa

4. Dreptul economic și social al sportului

Cursul analizează contractele în dreptul sportului, în special cele privind transferul de jucători, exploatarea drepturilor de joc, pariurile sportive și finanțarea. De asemenea, se va pune în dezbatere incidența în această materie a contractelor administrative. Cursul va face și o incursiune în dreptul societăților cu obiect de activitate sportiv.

Lectori: Lavinia Tec, Paul Ciucur

5. Răspunderea în dreptul sportului

Cursul prezintă subiectele răspunderii în dreptul sportului (organizatorii, participanții etc.), precum și formele răspunderii care poate fi angajată în această materie (civilă, administrativă, disciplinară), în condițiile specificului competițiilor sportive.

Lector: Florin Mangu

6. Guvernanța în sport

Cursul se axează pe modalitățile de administrare și formele de exercitare a activității în cadrul organizațiilor sportive. De asemenea, cursul va discuta problematicile întâlnite în practică în legătură cu aceste aspecte, prin studii de caz.

Lector: Lucian Bojin

7. Anti-doping

Cursul va prezenta aspecte legate de dopaj și lupta împotriva acestui fenomen, respectiv caracterul internațional al luptei anti-doping, precum și prevenirea și combaterea dopajului în sport. Această secțiune va conține o sesiune de procese simulate.

Lectori: Graziela Vâjială, Brent Nowicki

8. Contenciosul sportiv intern

Cursul analizează, în prima parte, reglementarea și soluționarea litigiilor de către federațiile sportive, iar în a doua parte, aspecte legate de incidența insolvenței în materia dreptului sportului. În final, sunt abordate aspecte privind litigiile de muncă prin raportare la specificul activității sportive, precum și conflicte de competență între instanțele de drept comun și cele sportive.

Lectori: Claudiu Constantin Dinu, Paul Ciucur

9. Contenciosul sportiv internațional

Cursul abordează reglementarea litigiilor sportive internaționale, arbitrajul și procedurile în fața instanțelor de arbitraj internaționale, precum și jurisprudența arbitrală relevantă. De asemenea, se efectuează o analiză a jurisprudenței recente privind conflictele de jurisdicție, prin raportare la competența Curții de Justiție a Uniunii Europene în litigiile privind activitatea sportivă.

Lectori: Mark Hovell, Paul Ciucur

Lectorii cursului postuniversitar de Dreptul sportului sunt:

Mark Hovell – Arbitru la Tribunalul Arbitral al Sportului (TAS), avocat specializat în dreptul sportului, din 1993. Directorul Departamentului de Dreptul Sportului la principala firmă de avocatură din Marea Britanie, Mills & Reeve, lucrând cu precădere în birourile din Manchester și Londra.

Brent Nowicki – Membru în Baroul New York, consilier juridic la Tribunalul Arbitral al Sportului (TAS) din anul 2013. Specializat în dreptul sportului, conduce Departamentul Anti-Doping înființat în 2016 în cadrul TAS, fiind implicat în desfășurarea litigiilor sportive în cazurile de dopaj precum și în soluționarea acestora.

Graziela Vâjială – Preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping din România, Vicepreședinte al Biroului Convenției Internaționale Împotriva Dopajului în Sport a UNESCO, expert din partea României la Consiliul Europei, Grupul de Monitorizare al Convenţiei Anti-Doping; Preşedinte al Grupului de lucru pe probleme de educaţie anti-doping al Convenţiei Anti-Doping a Consiliului Europei; Raportor pe Egalitate de Gen al Comitetului European pentru Agenția Mondială Anti-Doping (CAHAMA), Profesor universitar în domeniile Biochimia Efortului, Fiziologie – Ergofiziologie, Nutriție.

Claudiu Constantin Dinu – Lector universitar al Facultății de Drept din București. Arbitru în cadrul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României şi în cadrul Curţii de Arbitraj Maritim şi Comercial de pe lângă Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa. Preşedinte al Comisiei de Recurs din cadrul Federaţiei Române de Fotbal (arbitraj în domeniul dreptului sportiv). Lector formator în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, responsabil cu pregătirea şi perfecţionarea continuă a avocaţilor – Departamentul Pregătire Continuă.

Adrian Stângaciu – Director al Departamentul Juridic al Federației Române de Fotbal (FRF) din anul 2009, specializat în domeniul dreptului sportului. Prezidează Comisia Juridică a FRF, analizează și soluționează cereri ale membrilor afiliați. Conduce activitatea juridică internă a FRF și asistă această instituție în litigii precum și la procesul legislativ cu factorii implicați (Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Muncii, Comitetul Olimpic și Sportiv Român etc).

Paul Ciucur – Avocat specializat în dreptul sportului, înscris pe lista Tribunalului Arbitral al Sportului (TAS). Vicepreședintele Comisiilor Juridice și Antidoping din cadrul Federației Române de Fotbal, membru în Comisia de modificare a Statutului si Regulamentelor FRF. Experiență în asigurarea asistenței juridice și a reprezentării în litigii, redactarea de contracte și opinii legale.

Radu Bufan – Profesor universitar în cadrul Facultății de Drept din Timișoara, conducător de doctorat în dreptul afacerilor. Specializat în dreptul fiscal și dreptul insolvenței. Avocat, expert contabil, consultant fiscal, Președinte al International Fiscal Association (IFA) Romania, membru în colegiul de onoare al Revistei Române de Dreptul Afacerilor.

Lavinia Tec – Conferențiar universitar în cadrul Facultății de Drept din Timișoara. Avocat, arbitru în cadrul Curții de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură a județului Timiș, lector formator în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – Centrul teritorial Timișoara, cu experiență în domeniile drept civil, dreptul european al afacerilor, drept societar.

Cristian Clipa – Conferențiar universitar în cadrul Facultății de Drept din Timișoara. Avocat, membru al Asociației Profesionale a Specialiștilor în Administrația Publică (APSAP). Lector formator în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – Centrul teritorial Timișoara, cu experiență în domeniul dreptului administrativ.

Florin Mangu – Conferențiar universitar în cadrul Facultății de Drept din Timișoara. Avocat, arbitru în cadrul Curții de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură a județului Timiș. Lector formator în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – Centrul teritorial Timișoara, cu experiență în domeniul dreptului civil.

Lucian Bojin – Lector universitar în cadrul Facultății de Drept din Timișoara. Avocat. A publicat lucrări în domeniul dreptului internațional, în domeniul drepturilor omului și în dreptul afacerilor. Specializat în dreptul organizațiilor.

Irina Rîmaru

Aflaţi mai mult despre , ,

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici.
JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului.

Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!JURIDICE utilizează şi recomandă SmartBill

JURIDICE gratuit pentru studenţi

Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi [Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET]

JURIDICE recomandă e-Consultanta, consultantul tău personal în finanţare


Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.