Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Contencios administrativ
Contencios administrativ
DezbateriCărţiProfesionişti

Ce este împuternicirea expresă a art. 166 alin. (3) din OUG 57/2019


20 martie 2023 | Daniel UDRESCU

UNBR Caut avocat
Servicii JURIDICE.ro
Daniel Udrescu

Daniel Udrescu

(o explicaţie pentru articolul Debandada Codului Administrativ)

Există două interpretări distincte. Prima, Municipiul Bucureşti este UAT cu patrimoniu nedivizat şi a doua, Sectoarele sunt UAT distincte cu patrimonii proprii.

Drept pentru care apare întrebarea de ce este necesară împuternicirea expresă???

Primăria Municipiului Bucureşti are 6 sectoare ca subdiviziuni şi pentru fiecare subdiviziune, conform legii, dă o împuternicire expresă (art. 81 alin. 3 din Legea 215/2001/art. 166 alin. 3 din OUG 57/2019), pentru atribuţii clare pe care le deleagă către Consiliul Local de sector:

Atribuțiile prevăzute la alin. (2) lit. c), e), g)-i), r) și s) pot fi exercitate numai pe baza împuternicirii exprese date prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

Alin. (2)

c) avizează studii, prognoze și programe de dezvoltare economico-socială, de organizare și amenajare a teritoriului și urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare regională și zonală, în condițiile legii, pe care le supune spre aprobare Consiliului General al Municipiului București;

e) stabilesc taxe locale, precum și taxe speciale, în condițiile legii;

g) administrează, în condițiile legii, bunurile proprietate publică sau privată a municipiului, de pe raza teritorială a sectorului, pe baza hotărârii Consiliului General al Municipiului București;

h) hotărăsc cu privire la concesionarea sau închirierea serviciilor publice de sub autoritatea lor, în condițiile legii;

i) înființează instituții, societăți de interes local și servicii publice; instituie, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege, norme de organizare și funcționare pentru instituțiile publice de interes local, precum și pentru societățile pe care le înființează sau care se află sub autoritatea lor; Legea 215 art 81 h) până la apariția OUG 57/2012 mai prevedea şi numesc şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, conducătorii instituţiilor publice şi ai serviciilor publice de interes local;

r) hotărăsc, în condițiile legii, cu acordul Consiliului General al Municipiului București, cooperarea sau asocierea cu autorități ale administrației publice locale din țară sau din străinătate, precum și aderarea la asociații naționale și internaționale ale autorităților administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune;

s) hotărăsc, în condițiile legii, cu acordul prealabil al Consiliului General al Municipiului București, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, cu organizații neguvernamentale și cu alți parteneri sociali, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;

Împuternicirea este un document juridic care este semnat și eliberat, în special privind dreptul de proprietate sau drepturi legale, ce oferă posibilitatea ca în actul care o constituie să dea drepturi de reprezentare. CGMB emite hotărâri.

Consiliul Local al Sectorului poate reprezenta Municipiul doar printr-o împuternicire expresă făcută și semnată de CGMB în numele UAT Bucureşti, proprietarul de drept al patrimoniului Municipiului Bucureşti. Înainte să continuăm, trebuie să precizăm că în baza actului constitutiv – STATUT al UAT Bucureşti, CGMB este ratificat, şi consilierii sunt numiţi în baza Codului Administrativ (Articolul 128 Mandatul consiliului local(1) Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani în condițiile legii privind alegerea autorităților administrației publice locale.), ca reprezentanţi ai Municipiului Bucureşti.

Nu vreau să afirm că Sectorul nu poate fi UAT, dar dacă este (poate fi), toate procedurile legale trebuie respectate în sensul îndeplinirii unui lanţ de proceduri.

DAR,

Dacă UAT Municipiul Bucureşti împuterniceşte înfiinţarea unei firme, pe numele cui o face? A proprietarului patrimoniului UAT, ori creează un patrimoniu separat pentru Sector, unde este necesar statut propriu al Sectorului şi înfiinţare de alt UAT? Are delegare legală pentru transfer de proprietate? Consider că aliniatul 2.g) este clar cu privire la întinderea împuternicirilor exprese unde Consiliul Local de sector administrează, în condițiile legii, bunurile proprietate publică sau privată a municipiului, de pe raza teritorială a sectorului, pe baza hotărârii Consiliului General al Municipiului București.

(În paranteză consider că raportarea Sectorului 4 este una corectă, numai pentru execuţia bugetară, fără bilanţ și toate sectoarele au obligaţia să urmeze un standard de raportare tipizat. Pentru instituțiile publice, documentul oficial de prezentare a situației patrimoniului aflat în administrarea statului și a unităților administrativ-teritoriale și a execuției bugetului de venituri și cheltuieli, îl reprezintă situațiile financiare. Acestea se întocmesc conform normelor elaborate de Ministerul Finanțelor Publice, aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.)

Drept pentru care mă aventurez să consider că raportarea financiară între Municipiu şi sectoare este pe două nivele conectate cu o consolidare:

– Patrimonială doar a Municipiului, în sensul în care bilanţul este doar al municipiului, pentru că Sectorul nu are proprietate, fiind o subdiviziune (în caz contrar prin statut, Municipiul Bucureşti este proprietar al Sectorului, care este o subdiviziune a Municipiului, ca un fel de sucursală ce necesită consolidare).

– Executarea bugetară de venituri şi cheltuieli, anuală este delegată pe subdiviziuni echivalentul unor centre de responsabilitate pentru utilizarea resurselor (scopul principal al unui centru de responsabilitate este acela de a crea o divizie sau o unitate distinctă, identificabilă in mod distinct, ale unei entităţi, pentru responsabilizare şi administrare pentru asigurarea respectării bugetelor).

– Necesitatea unei consolidări de raportare, în sensul cuprinderii tuturor împuternicirilor de investire în active şi de consolidare a executării bugetare

Consider că dacă expres nu s-a delegat înfiinţarea unei firme unde asociatul unic este altul decât UAT Bucureşti avem o problemă cu privire la înstrăinarea de active. Scopul unei societăţi este acela de-a desfăşura activităţi aducătoare de beneficii. Activele sunt resurse care pot fi utilizate pentru a genera beneficii economice viitoare şi reflectă conţinutul economic al activităţii. ANAF este foarte atentă la schemele fiscale şi o astfel de împuternicire poate fi reîncadrată fiscal. Normele metodologice date in aplicarea art.11 alin.1 din Codul fiscal, la punctul 4 precizează:

4. În sensul prevederilor art. 11 alin. (1) din Codul fiscal, prin tranzacție fără scop economic se înțelege orice tranzacție/activitate care nu este destinată să producă avantaje economice, beneficii, profituri și care determină, în mod artificial ori conjunctural, o situație fiscală mai favorabilă. În situația reîncadrării formei unei tranzacții/activități pentru ajustarea efectelor fiscale se aplică regulile de determinare specifice impozitelor, taxelor și a contribuțiilor sociale obligatorii reglementate de Codul fiscal.

Art. 11 din Legea nr. 82/1991 a contabilităţii prevede: „Deţinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor şi datoriilor, precum şi efectuarea de operaţiuni economico-financiare, fără să fie înregistrate în contabilitate, sunt interzise.” Ori activele pentru care sunt date împuterniciri speciale de la UAT Municipiul Bucureşti, nu mai figurează înregistrate la UAT dacă sunt transferate către UAT de sector. Probleme? Da, pentru că împuternicirea cu transfer extern are un regim special, mai ales dacă bugetul nu este aprobat pentru astfel de activităţi sau procedura este concurenţială pieţei libere.

O diferenţă există între „DELEGAȚIE” şi „ÎMPUTERNICIRE”, putere ce îi este oferită de actul constitutiv al Municipiului. CGMB are puteri depline, de aceea împuternicirea expresă trebuie să fie individuală şi descriptivă în toate detaliile (transfer sau nu cu bază legală), până la OUG 57/2019, inclusiv a organelor de conducere.

Împuternicirea se face simplu, acestea trebuie să aibă un titlu: Delegație sau Împuternicire. Aparent sinonime, dar nu sunt.

Delegația îl deleagă pe X să reprezinte entitatea limitativ, în relaţia cu o autoritate publică şi este cel mai folosit termen în relația cu autoritățile publice.

Împuternicirea oferă drepturi depline sau limitate pe baza textului împuternicirii. Calitatea de proprietar reiese în împuternicire pentru cel ce împuterniceşte. Drept pentru care subdiviziunea are doar Execuţia Bugetară de venituri și cheltuieli repartizată pe „centre de profit (responsabilitate)” – subdiviziune, pe când UAT București are răspunderea bilanţieră pentru toate activele şi obligaţiile, pentru care împuterniceşte.

Daniel Udrescu, CPA, ECJ, Auditor

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi citi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii