Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti

DNA-Brașov. Abuz în serviciu. Control judiciar. UPDATE: Luare de mită, dare de mită. Trimitere în judecată
04.07.2017 | Georgiana-Camelia LUCIU, Adina GANȚOLEA

Secţiuni: Comunicate parchete, Drept penal, Sistemul judiciar
JURIDICE - In Law We Trust
Adina Maria Ganțolea

Adina Maria Ganțolea

DNA- Brașov. Abuz în serviciu, luare de mită, dare de mită. Trimitere în judecată.

În cauza mediatizată prin comunicatul nr. 198/VIII/3 din 28 februarie 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Brașov au dispus trimiterea în judecată,

sub control judiciar, a inculpaților:

C. A. A., la data faptei președinte al Consiliului Județean Brașov, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,

C. E., la data faptei director al Direcției Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului (D.I.U.A.T.) din cadrul Consiliului Județean Brașov, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,

și în stare de libertate a inculpaților:

M. V., la data faptei director general al Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (3 fapte),
luare de mită,

L. M. C., la data faptei director general adjunct economic al DGASPC Brașov și persoană însărcinată cu aplicarea vizei de control financiar preventiv, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,

D. C., la data faptelor șef al Serviciului Achiziții Publice, Contractare Servicii Sociale, Tehnic și Patrimoniu din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,

M. R. M., sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la luare de mită,

M. G., consilier județean la data săvârșirii faptelor și administrator de fapt al SC L. SRL și SC Frigomat SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,
dare de mită,

G. L. C., la data faptelor administrator de drept al SC L. SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,
dare de mită,

SC L. SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,
dare de mită,

SC F. SRL sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,

SC P. COM SRL, sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada iulie 2012 – martie 2013, inculpatul C. A. A., având calitatea de președinte a Consiliului Județean Brașov și de ordonator principal de credite, în înțelegere cu inculpatul M. G., la data faptelor consilier județean, cu încălcarea prevederilor legale, l-a determinat pe directorul general al Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, inculpata M. V., fie direct, fie prin intermediul directorului DIUAT E. C., să solicite Consiliului Județean Brașov suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituției publice (prin mai multe adrese emise în perioada iulie-decembrie 2012), astfel încât să fie achiziționate mai multe produse și lucrări prestabilite la valori nejustificat de mari sau care nu erau necesare instituției, iar achizițiile să fie fracționate pentru a se recurge la proceduri de achiziție directă.

Demersul președintelui CJ Brașov, sprijinit de directorul economic P. A. și de directorul DIUAT E. C., a avut în vedere interesele economice ale lui M. G., în dauna DGASPC Brașov, prin direcționarea unor sume importante de bani din bugetul de venituri și cheltuieli al instituției publice, pentru achiziționarea unor produse și lucrări de la SC L. SRL, fie direct, fie indirect prin intermediul SC F. SRL (ambele societăți fiind controlate de inculpatul M. G.).

În baza adreselor respective, au fost întocmite formal mai multe referate, de către DIUAT – Serviciul Investiții, Achiziții Publice al Consiliului Județean Brașov. Aceste referate au fost semnate de directorul economic P. A. și directorul DIUAT E. C., fiind folosite la inițierea unor proiecte de hotărâri ale Consiliului Județean Brașov pentru majorarea bugetului de venituri și cheltuieli al DGASPC Brașov pe anul 2012. Ulterior, hotărârile au fost adoptate cu susținere din partea inculpatului C. A. A. în plenul Consiliului Județean Brașov (HCJ nr. 28/12.07.2012, HCJ nr. 89/11.09.2012).
În final, în calitate de președinte al Consiliului Județean Brașov, inculpatul C. A. A. a emis dispoziții prin care, prin rectificare, bugetul DGASPC Brașov a fost majorat cu suma totală de 1.115.000 lei.

Cu acești bani au fost cumpărate produse și servicii de la societățile SC L. SRL și SC F. SRL.

În același context, o parte din documentele respective au fost întocmite și semnate de inculpații L. M. C. și D. C.

Totodată, inculpatul C. A.A., pentru a putea dispune în mod discreționar de bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Brașov, a dispus ca Direcția Economică să întocmească un referat prin care se propunea, în mod nelegal, împuternicirea sa, în calitate de ordonator principal de credite, de a emite dispoziții în vedere rectificării bugetului de venituri și cheltuieli. Referatul a fost folosit la inițierea unui nou proiect de hotărâre a consiliului județean, adoptat ulterior, cu susținere din partea lui C. A. A. (HCJ 103/29.10.2012). Hotărârea a stat la baza unei dispoziții de rectificare emisă in luna decembrie 2012.

Astfel, în urma hotărârilor consiliului județean și a dispozițiilor menționate prin care s-a suplimentat bugetul de venituri și cheltuieli al D.G.A.S.P.C. Brașov, C. A. A. a determinat, fie direct, fie indirect, prin intermediul directorului DIUAT. E. C. și cu sprijinul consilierului județean M. G., pe directorul general M. V., și, implicit, pe angajații din subordinea acesteia, care aveau atribuții în domeniul achizițiilor publice și angajării, lichidării și ordonanțării cheltuielilor din fonduri publice, să achiziționeze de la cele două societăți, controlate de consilierul județean M. G., produse și lucrări supraevaluate sau care nu erau justificate ori necesare instituției publice, în cadrul a 35 de proceduri de achiziție directă. Valoarea unora dintre produse și lucrări a fost fracționată în mod nelegal pentru a se aplica procedura achiziției directe. Mai mult, banii au fost plătiți, deși unele dintre aceste produse și lucrări nu erau livrate sau executate la data efectuării plății.

Valoarea prejudiciului produs DGASPC Brașov, prin realizarea în mod nelegal a acestor achiziții, s-a stabilit la suma de 382.223 lei. Acesta reprezintă diferența între valoarea produselor achiziționate de cele două firme și valoarea la care au fost revândute DGASPC. Brașov sau chiar valoarea întreagă a produselor care nu erau necesare sau justificate (aparate de aer condiționat, vitrine frigorifice, lucrări de întreținere și reparați centrale termice, etc.), precum și vătămarea intereselor legale ale instituției publice, respectiv în privarea autorității contractante de a opta pentru servicii sau bunuri selecționate într-un mediu concurențial.

În cursul lunii ianuarie 2013, în schimbul încălcării atribuțiilor de serviciu, inculpata M. V., director general al DGASPC Brașov, a primit de la M. G., cu sprijinul inculpatei G. L., un autovehicul marca BMW X3, în valoare de 15.388,40 euro, proprietatea societății favorizate SC L. SRL.

Pentru a ascunde folosul, la data de 4 martie 2013, SC L. SRL Săcele a întocmit o factură și o chitanță care consemnează, în mod nereal, că autovehiculul marca BMW X 3 i-a fost vândut soțului inculpatei, M. R. M., la un preț de 43.573 lei, bani ce ar fi fost plătiți societății respective.
În cursul anului 2010, pe fondul unei înțelegeri infracționale între inculpata M. V. și asociatul unic al SC P. C. SRL, a fost încheiat, cu încălcarea prevederilor legale, un contract (prelungit de trei ori) prin care DGASPC Brașov a închiriat un spațiu pe care societatea îl deținea în orașul Săcele, cu destinația de arhivă.

Această conduită a avut ca rezultat obținerea unui folos necuvenit în patrimoniul SC P. C. SRL și totodată un prejudiciu în valoare de 120.200,74 lei, reprezentând contravaloarea chiriei achitată de Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov pe durata derulării contractului de închiriere, în condițiile în care instituția publică deținea spații proprii pentru a-și organiza arhiva.

În perioada august 2011 – februarie 2013, inculpata M. V. în calitate de director general al DGASPC Brașov și ordonator de credite, cu eludarea dispozițiilor legale, a dispus întocmirea mai multor acte (adrese, referate, proiecte de angajamente legale, angajamente legale, ordonanțări de plată, ordine de plată etc.), pe care le-a semnat în cadrul a 13 proceduri trucate de achiziție directă a unor produse de la aceeași firmă, SC P. C. SRL.

De această dată, folosul necuvenit obținut de către firma respectivă, corelativ cu producerea unui prejudiciu în dauna DGASPC. în același cuantum, a fost de 254.741 lei, reprezentând diferența între valoarea produselor achiziționate de inculpata SC P. C. SRL și valoarea la care au fost revândute DGASPC Brașov, precum și o vătămare a intereselor legale ale instituției publice, respectiv în privarea autorității contractante de a opta pentru servicii sau bunuri selecționate într-un mediu concurențial.

DGASPC Brașov s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 688.346,72 lei reprezentând daune materiale, solicitând totodată plata dobânzii legale penalizatoare de la data constituirii ca parte civilă și până la plata efectivă a sumei.

În cauză, s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpaților C. A. A., C. E., M. V., G. L. C., M. G., SC L. SRL, SC F. SRL, L. M. C., D. C. E. și SC P. C. SRL și altor persoane.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalul Brașov, cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.

Anterior, inculpatul C. A. A. a mai fost trimis în judecată în alte cinci cauze, comunicatele nr. 1822/VIII/3 din 17 decembrie 2014nr. 1340/VIII/3 din 3 noiembrie 2016nr. 1500/VIII/3 din 15 decembrie 2016nr. 334/VIII/3 din 05 aprilie 2017 și nr. 622/VIII/3 din 21 iunie 2017.

Această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

:: sursa: www.pna.ro

Adina Ganțolea

***

Georgiana-Camelia Luciu

Georgiana-Camelia Luciu

DNA-Brașov. Abuz în serviciu. Control judiciar.

În cauza mediatizată prin comunicatele nr. 87 din 4 februarie 2014 și 119 din 11 februarie 2014, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat să transmită următoarele:

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Brașov au extins cercetările și au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, începând cu data de 24 februarie 2017, a inculpaților:
C. A. A., la data faptelor președinte al Consiliului Județean Brașov, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (35 acte materiale);
C. E., la data faptelor director al Direcției Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului (DIUAT) din cadrul Consiliului Județean Brașov, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (16 acte materiale);
P. A., la data faptelor director economic în cadrul Consiliului Județean Brașov, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (35 acte materiale) și complicitate la două infracțiuni de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, ambele în formă continuată.

În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:
În perioada iulie 2012 – martie 2013, inculpatul C. A. A., având calitatea de președinte a Consiliului Județean Brașov și de ordonator principal de credite, în înțelegere cu inculpatul M. G., la data faptelor consilier județean, cu încălcarea prevederilor legale, l-a determinat pe directorul general al Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Brașov, inculpata M. V., fie direct, fie prin intermediul directorului DIUAT C. E., să solicite Consiliului Județean Brașov suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituției publice (prin mai multe adrese emise în perioada iulie-decembrie 2012), astfel încât să fie achiziționate mai multe produse și lucrări prestabilite la valori nejustificat de mari sau care nu erau necesare instituției, iar achizițiile să fie fracționate pentru a se recurge la proceduri de achiziție directă.
Demersul președintelui CJ Brașov, sprijinit de directorul economic P. A. și de directorul DIUAT C. E., a avut în vedere interesele economice ale lui M. G., în dauna DGASPC Brașov, prin direcționarea unor sume importante de bani din bugetul de venituri și cheltuieli al instituției publice, în vederea achiziționării unor produse și lucrări de la SC LICOFRIG, fie direct, fie indirect prin intermediul SC FRIGOMAT SRL (ambele societăți fiind controlate de inculpatul M. G.).
În baza adreselor sus menționate, au fost întocmite formal mai multe referate, de DIUAT – Serviciul Investiții, Achiziții Publice al Consiliului Județean Brașov. Aceste referate au fost semnate de directorul economic P. A. și directorul DIUAT, C. E., fiind folosite la inițierea unor proiecte de hotărâri ale Consiliului Județean Brașov pentru majorarea bugetului de venituri și cheltuieli al DGASPC Brașov pe anul 2012. Ulterior, hotărârile au fost adoptate cu susținere din partea inculpatului C. A. A. în plenul Consiliului Județean Brașov (HCJ nr. 28/12.07.2012, HCJ nr. 89/11.09.2012). În calitate de președinte al Consiliului Județean Brașov, inculpatul C. A. A. a emis dispoziții prin care, prin rectificare, bugetul DGASPC Brașov a fost majorat cu suma totală de 1.115.000 lei.
Cu acești bani au fost cumpărate produse și servicii de la societățile SC LICOFRIG SRL și SC FRIGOMAT SRL.
Totodată, inculpatul C. A. A., pentru a putea dispune în mod discreționar de bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Brașov, a dispus ca Direcția Economică să întocmească un referat prin care se propunea, în mod nelegal, împuternicirea sa, în calitate de ordonator principal de credite, de a emite dispoziții în vedere rectificării bugetului de venituri și cheltuieli. Referatul a fost folosit la inițierea unui nou proiect de hotărâre a consiliului județean, adoptat ulterior, cu susținere din partea lui C. A. A. (HCJ 103/29.10.2012). Hotărârea a stat la baza unei dispoziții de rectificare emisă in luna decembrie 2012.
Astfel, în urma hotărârilor consiliului județean și a dispozițiilor menționate prin care s-a suplimentat bugetul de venituri și cheltuieli al DGASPC Brașov, C. A. A. a determinat, fie direct, fie indirect, prin intermediul directorului DIUAT C. E. și cu sprijinul consilierului județean M. G., pe directorul general a DGASPC Brașov M. V., și, implicit, pe angajații din subordinea acesteia, care aveau atribuții în domeniul achizițiilor publice și angajării, lichidării și ordonanțării cheltuielilor din fonduri publice, să achiziționeze de la cele două societăți, controlate de consilierul județean M. G., produse și lucrări supraevaluate sau care nu erau justificate ori necesare instituției publice, în cadrul a 35 de proceduri de achiziție directă. Valoarea unora dintre produse și lucrări a fost fracționată în mod nelegal pentru a se aplica procedura achiziției directe. Mai mult, banii au fost plătiți, deși unele dintre aceste produse și lucrări nu erau livrate sau executate la data efectuării plății.

Valoarea prejudiciului produs DGASPC Brașov, prin realizarea în mod nelegal a acestor achiziții, s-a stabilit la suma de 313.405 lei. Acesta reprezintă valoarea întreagă a produselor și lucrărilor furnizate de SC LICOFRIG SRL ce nu erau justificate sau necesare instituție publice, la care se adaugă diferența dintre valorile cu care produsele sau lucrările furnizate de către SC LICOFRIG SRL și SC Frigomat SRL au fost facturate către instituția publică și valorile cu care aceleași bunuri sau lucrări au fost achiziționate anterior de la societățile de la care furnizorul s-a aprovizionat sau valorile la care lucrările au fost realizate de către societățile care au avut calitatea de subcontractor.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpații C. A. A., P. A. și C. E. trebuie să respecte următoarele obligații:
a) să se prezinte la Parchetul de pe lângă ICCJ – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov;
b) să informeze de îndată Parchetul de pe lângă ICCJ – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov cu privire la schimbarea locuinței;
c) să se prezinte la IPJ Brașov – Biroul Supravegheri Judiciare din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliție sau ori de câte ori este chemat.
d) să nu depășească limita teritorială a județului Brașov, decât cu încuviințarea prealabilă a procurorului;
e) să nu ia legătura cu persoane anume menționate în ordonanța de control judiciar.

Inculpaților li s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

În cauză se efectuează acte de urmărire penală și față de alte persoane, între care și persoana juridică SC LICOFRIG SRL.

Inculpaților li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală.

Punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

:: sursa: www.pna.ro

Georgiana-Camelia Luciu

Cuvinte cheie: , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti