Secţiuni » Sustenabilitate
Sustenabilitate
EnergieProtecţia mediului

Ziua Mondială a Apei


22 martie 2023 | Andra-Maria ȚAȚĂRĂ

UNBR Caut avocat
JURIDICE by Night
Andra-Maria Țațără

Andra-Maria Țațără

2023: Ziua mondială a apei este marcată, anual, la data de 22 martie.

Să accelerăm schimbarea!

Fă schimbarea pe care tu ți-ai dori să o vezi în lume! Fiecare picătură/gest contează!.

Viitorul planetei depinde de noi!

Mesajul de mai sus este propus de UN-Water întregii comunități (organizaționale, științifice, populației, dar și instituțiilor guvernamentale din lumea întreagă) cu prilejul Zilei Mondiale a Apei 2023 (22 martie). Acesta vizează promovarea dezbaterilor și a informațiilor legate de criza apei și a salubrității, precum și atitudinea, soluțiile pe care trebuie să le găsim și să le adoptăm pentru a preveni, după caz, atenua efectele pe care aceasta le generează în special asupra popoarelor mai puțin dezvoltate, fie prin insuficiență și lipsa accesului la servicii publice, fie printr-o calitate precară a apei, aflată inclusiv sub presiunea factorilor de poluare.

***

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Barna Tánczos, cu prilejul Zilei mondiale a apei, a transmis următorul mesaj:

Ziua Mondială a Apei 2023 este sărbătorită sub îndemnul: „ACCELERAREA SCHIMBĂRILOR”, pentru pentru a rezolva criza apei și a canalizării.

Este despre fiecare dintre noi, de la specialiștii care lucrează în domeniul apei, la cei care lucrează în domeniul protejării mediului, de la cei care lucrează în agricultură, până la cei care activează în industrie. Și, dincolo de specialiști, este despre fiecare dintre noi ca individ: apa este prezentă în viața noastră clipă de clipă. Grija fiecăruia dintre noi trebuie să fie gestionarea durabilă a apei, gestionarea durabilă a mediului.

Tema efectelor schimbărilor climatice asupra planetei și asupra vieții noastre este atât de prezentă că, poate, pentru unii, a devenit redundantă. Dar noi trebuie să luptăm cu efectele schimbărilor climatice așa cum respirăm!

Să ne uităm puțin în urmă. În ultimi ani sunt din ce în ce mai prezente fenomenele extreme: inundațiile devastatoare, perioade de secetă prelungite, incendii, topirea ghețarilor, creșterea nivelului mării, pe de altă parte. Este vorba despre apă! Depinde de noi, de cum înțelegem să ne păstrăm această resursă curată, de cum știm să o aducem pe făgașul ei normal.

Că sunt inundații, că sunt incendii sau secetă, toate acestea lasă urme greu de șters. Sunt distruse ecosisteme, este distrusă biodiversitatea, natura suferă cumplit și îi ia foarte mult timp până se reface. Dacă avem noroc!

De aceea, cred cu tărie că nu ne mai prinde rolul de privitori și distrugători ai echilibrului naturii. Suntem în momentul în care, cu planuri foarte bine puse la punct, este necesar să acționăm pentru sănătatea naturii și a noastră. Să accelerăm schimbările.

Cum? António Guterres, secretarul general al Națiunilor Unite, a transmis un mesaj ce mi se pare cuprinzător: „O metodă, o abordare, o strategie de cooperare, o activitate de dezvoltare a capacităților sau un acord care va transforma modul în care gândim, facem afaceri, planificăm și implementăm politici sau guvernăm la nivel local, regional și global. O schimbare a jocului este catalizatorul pentru a deveni mai rezistent la crizele de apă, climă, alimente și energie, precum și la schimbările economice, ecologice, sociale și politice. În cele din urmă, scopul este îmbunătățirea cooperării pentru a obține beneficii între actori, sectoare(…) și să servească drept mijloace pentru dezvoltarea durabilă.”

Plecând de la efectele schimbărilor climatice ce ne afectează la nivel global, dar și la nivelul țării noastre, să vedem ce schimbare face noi?!

Cred că suntem pe drumul cel bun, chiar dacă România are restanțe în ceea ce privește accesul cetățenilor la rețeaua de apă potabilă și canalizare. Accesul fiecăruia dintre noi la utilitățile de bază este strâns legat de nivelul de dezvoltare economică al unei societăţi.

Pentru a dezvolta comunitățile locale, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor are la dispoziție sume consistente, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru în investiții în managementul apei.

Primăriile au la dispoziție, pe lângă programele pe care le ministerul le derulează în fiecare an, prin Administrația Fondului pentru Mediu, și aceste fonduri acordate României prin mecanismul de redresare și reziliență.

Sunt circa 29,2 miliarde de euro de la Uniunea Europeană pentru proiectele din PNRR, iar în ceea ce privește managementul apei, bugetul total alocat Componentei C1 – Managementul apei din PNRR este de 1,462 miliarde euro.

De asemenea, pentru populația cu venituri mici, există, prin PNRR, fonduri pentru conectarea la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente. Programul „Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare” are un buget de 168 milioane de euro și este derulat de Administrația Fondului pentru Mediu. Peste 88.000 de gospodării vor fi conectate la sistemele de apă uzată existente.

Prima Conectare oferă, astfel, un sprijin extraordinar pentru persoanele vulnerabile din punct de vedere financiar și social, dar este doar o parte din reforma pe care ne- am asumat-o pe componenta Apă uzată.

Programe pentru canalizare și colectare ape uzate. Tot prin PNRR, există un buget de aproximativ 1 miliard de euro pentru a susține investiții în managementul apei, atât în comunitățile mai mici de 2000 de locuitori echivalenți, cât și comunitățile mai mari de 2000 de locuitori echivalenți.

Vorbim de investiții în extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2.000 de locuitori echivalenți și colectarea apelor uzate în aglomerări mai mici de 2 000 de locuitori echivalenți.

Ca urmare a investițiilor aferente, un total de 1.600 km de rețele de distribuție a apei și cel puțin 2.500 km de rețele de canalizare vor fi construite și operaționalizate în aglomerări cu peste 2.000 de locuitori echivalenți (l.e), și un total de cel puțin 12. 900 de sisteme individuale sau alte sisteme corespunzătoare și cel puțin 400 km de rețele de canalizare în total vor fi construite și operaționalizate în aglomerările mai mici de 2.000 de locuitori echivalenți, până în trimestrul doi din 2026.

La fel de important este și programul de împăduriri prin PNRR. Știm că acolo unde este pădure, natura este sănătoasă, apa se întoarce la ea acasă. Pădurea se transformă într-un zid de apărare.

Țin neapărat să amintesc că fără educație nimic nu e. Educația pentru mediu ne preocupă, în special. Dacă reușim să schimbăm mentalități, reușim să accelerăm schimbările benefice pentru natură și pentru noi toți.

Atunci când vom învăța importanța colectării separate a deșeurilor vom face un pas mare pentru schimbare. Atunci când vom renunța să mai aruncăm gunoiul de grajd la întâmplare, de exemplu, vom fi făcut un mare pas în protejarea apei din pânza freatică. La fel și cu deșeurile din gospodării aruncate prin râuri. Apar râuri de PET- uri. Știm că aceste deșeuri se transformă în microplastice, care ajung în fluvii, în mări și oceane și, ca o pedeapsă, ajung din nou la noi, în hrană.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor derulează încă de anul trrecut Campania de educare și conștientizare a publicului „Reciclăm în România!”. Educăm, îndemnăm la o atitudine corectă. De altfel, toate programele desfășurate de MMAP au în vedere protejarea mediului, au în ele și o componentă de educație.

Pentru a avea apă – în toate sensurile – trebuie să colaborăm, să ne schimbăm, să ne gândim și la cei ce vor trăi aici după noi. Să ne grăbim, să acționăm acum!

În încheiere, le urez „La mulți ani!” celor care lucrează pentru apă! Am încredere totală că împreună accelerăm schimbarea pentru binele tuturor.

***

Domnul Sorin LUCACI, director general al Administrației Naționale „Apele Române”, cu ocazia Zilei Mondiale a Apei, a transmis următorul mesaj:

Doamnelor și domnilor,
Dragi colegi,

Mulți dintre noi nu suntem, din păcate, conștienți cât de vulnerabilă este resursa de apă și nici de riscurile la care aceasta este expusă, de la poluări accidentale, la fenomene extreme, așa cum sunt seceta sau inundațiile. Evenimentele hidrologice din ultima perioadă, atât din România, cât și din Europa ar trebui să conștientizăm că apa nu este o resursă inepuizabilă.

Fiecare dintre noi știm deja că apa se găsește atât în natură, cât și în om pentru că apa este viața însăși. În același timp, tot ceea ce ne oferă natura în jurul ei, fie că vorbim despre râuri sau lacuri reprezintă o ființă vie, un întreg ecosistem pe care oamenii îl alterează fie prin poluare fie prin alte tipuri de construcții.
Urbanizarea excesivă, dar și neglijența noastră față de natură au deterioriat comuniunea care exista înainte între om și mediul înconjurător. Consecința? Schimbările climatice, fenomene reale, naturale la care fiecare dintre noi, dar și națiunile în ansamblu trebuie să găsească soluții imediate pentru a se adapta.

Aici intervine în mod evident și rolul nostru, al specialiștilor din Apele Române care gospodăresc această resursă fără de care nu ar putea exista viață pe pământ. Din acest punct de vedere și nu numai, rolul nostru și al activității noastre a fost și este unul cheie pentru dezvoltarea durabilă, dar și pentru creșterea standardului de viață.

Pentru că o apă bine gospodărită se întoarce în comunitate sub formă de plus- valoare și contribuie la refacerea relației dintre viață și sănătate, dintre evoluție și dezvoltarea unei națiuni. În același timp, responsabilizează generațiile viitoare să accelereze schimbarea prin acele soluții, sub formă de politici publice adecvate, care să redea comunităților care au nevoie accesul la apă, la o apă de mai bună calitate.

De aceea, astăzi, într-o zi atât de importantă, încercăm prin varietatea acțiunilor și mesajelor pe care le transmitem să ajungem la cât mai mulți oameni.

Fiecare dintre noi putem aduce schimbarea de care natura și lumea au nevoie. Mai mult, orice gest de economisire a apei sau de grijă pentru apă este o schimbare pe care o putem face în stilul nostru de viață. Amplificate, toate acestea sunt cheia adaptării noastre la evoluția pe care o are natura prin manifestările ei extreme.

”Fiecare picătură contează! Fii schimbarea pe care tu vrei să o vezi în lume!” sunt îndemnurile de la nivel mondial, promovate și de noi la nivel național. Dacă vom reuși să le materializăm în comportamentul nostru zilnic, am putea să accelerăm schimbarea lumii într-una mai bună.

La mulți ani de ZIUA MONDIALĂ A APEI!

***

În 2022, BAT a reciclat 22,6% din volumul de apă utilizat la nivel global

Bucuresti, 22 martie 2022 – In primul raport anual combinat* privind performanta de business si in domeniul sustenabilitatii, BAT anunta rezultate importante obtinute in atingerea obiectivelor privind protejarea mediului, sociale si de guvernanta (ESG). In ceea ce priveste managementul apei folosite in procesul de productie in anul 2022, raportul de sustenabilitate al BAT arata ca:

  • 24 de centre proprii de productie sunt certificate de catre Alliance for Water Steardship (AWS)**, printre care si fabrica BAT din Ploiesti, care a primit certificarea AWS anul trecut;
  • 22,6% din volumul de apa utilizat a fost reciclat;
  • s-a inregistrat o reducere de 33% a cantitatii de apa extrase fata de valoarea de referinta din 2017, ceea ce inseamna o reducere de 7% versus 2021;
  • 82% dintre hectarele de tutun din lantul BAT de aprovizionare cu tutun[1] utilizeaza cele mai bune practici in vigoare de gestionare a solului si a apei.

„O buna gestionare a apei este vitala pentru utilizarea responsabila a resurselor, atat la nivel individual, cat si organizational. Este nevoie de consistenta si de perseverenta in acest demers, iar tema Zilei Mondiale a Apei din acest an este «accelerarea schimbarilor», completata de sloganul «Fa schimbarea pe care tu ti-ai dori sa o vezi in lume», un mesaj pe care si noi l-am sustinut de-a lungul anilor in cadrul campaniilor dezvoltate sub umbrela Alege Asumat un Oras Curat. BAT si-a asumat obiectivul de a construi un viitor mai bun pentru consumatori si pentru societate atat prin indeplinirea obiectivelor de sustenabilitate asumate la nivel de business, catre care facem pasi decisivi, precum si prin campanii privind responsabilitatea alegerilor individuale,” a declarat Ileana Dumitru, Director juridic si relatii publice, Aria Europa Centrala si de Sud din cadrul BAT.

In 2020, BAT a anuntat asumarea unor obiective ambitioase privind reducerea impactului afacerii asupra sanatatii, atingerea excelentei in protejarea mediului, dezvoltarea unui impact social pozitiv si reiterarea angajamentului pentru politici comerciale corecte si responsabile. Tintele de atingere a obiectivelor includ 50 de milioane de consumatori ale produselor BAT care nu ard pana in 2030; zero emisii de dioxid de carbon la nivelul intregului lant valoric pana in 2050; 100% energie regenerabila pana in 2030.

In ceea ce priveste managementul apei folosite, BAT isi propune pana in 2025:

  • o reducere de 35% a apei extrase fata de valoarea de referinta din 2017;
  • 100% dintre centrele proprii de productie sa fie certificate de catre Alliance for Water Steardship (AWS) – aceasta certificare independenta recunoscuta la nivel mondial va contribui la validarea utilizarii sustenabile a apei de catre BAT;
  • reciclarea a 30% din volumul de apa folosita.

Eforturile si angajamentul BAT fata de standarde inalte de sustenabilitate au fost recunoscute de institutii independente de prestigiu. Printre acestea se numara includerea companei in Dow Jones Sustainability Index pentru 21 de ani consecutiv (BAT fiind singura companie de tutun listata in prestigiosul World Index in 2022, fiind clasata intre primele 3% companii evaluate), un rating MSCI BBB si nivelul CDP A List.

***

Decizia instituirii acestei sărbători a fost luată în cadrul Conferinței Națiunilor Unite pentru Mediu și Dezvoltare de la Rio de Janeiro, la 22 decembrie 1992.În România, această zi se sărbătorește din 1993.

Sărbătorirea Zilei Mondiale a Apei are ca scop aducerea în atenția opiniei publice a problemelor legate de necesitatea protejării cantitative și calitative a apelor și de a pune în adevărata lumină rolul, îndatoririle și responsabilitățile celor cu atribuții în întreținerea, valorificarea și protejarea surselor de apă.

Andra-Maria Țațără
Studentă – Facultatea de Drept a Universității Titu Maiorescu din București

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică