Secţiuni » Barouri
UNBR. INPPA. Barouri
Official partner: Uniunea Naţională a Barourilor din România

UNBR. Examen de primire în profesia de avocat / 2 aprilie 2023. UPDATE: Subiecte


2 aprilie 2023 | JURIDICE.ro

UNBR Caut avocat
Servicii JURIDICE.ro

Duminică, 2 aprilie 2023, INPPA a publicat subiectele şi baremele la proba scrisă tip grilă, susţinută în data de 2 aprilie 2023 la examenul de primire în profesia de avocat – pentru obţinerea titlului de avocat stagiar şi pentru obţinerea titlului de avocat definitiv, sesiunea aprilie 2023.

:: STAGIARI – SUBIECTE: Grila nr. 1, Grila nr. 2, Grila nr. 3, Grila nr. 4
:: STAGIARI – BAREM: Grila nr. 1, Grila nr. 2, Grila nr. 3, Grila nr. 4
:: DEFINITIVI – SUBIECTE: Grila nr. 1, Grila nr. 2, Grila nr. 3, Grila nr. 4
:: DEFINITIVI – BAREM: Grila nr. 1, Grila nr. 2, Grila nr. 3, Grila nr. 4

Contestaţiile la baremul probei de examen din data de 2 aprilie 2023 vor putea fi formulate și depuse până cel târziu luni, 3 aprilie 2023 orele 14,00.

Contestațiile vor putea fi formulate folosind profilul candidatului – portalul IFEP. Consultați INSTRUCȚIUNILE pentru modalitatea de depunere a contestațiilor.

Pentru acces la profilul candidatului folosiți link-ul primit prin email sau SMS. Dacă nu aveți link-ul de acces, îl puteți recupera folosind adresa ifep.ro/ProfileRequest.aspx

În caz de dificultăți tehnice, vă rugăm să contactați suportul tehnic la helpdesk@ifep.ro.

***

Vineri, 31 martie 2023, INPPA a publicat:
:: Repartizarea pe săli de examen a candidaților (identificați nominal sau prin cod numeric, în funcție de opțiuni) la examenul pentru dobândirea calității de avocat STAGIAR
:: Repartizarea pe săli de examen a candidaților (identificați doar prin cod numeric) la examenul pentru dobândirea calității de avocat STAGIAR
:: Repartizarea pe săli de examen a candidaților (identificați nominal sau prin cod numeric, în funcție de opțiuni) la examenul pentru dobândirea calității de avocat DEFINITIV
:: Repartizarea pe săli de examen a candidaților (identificați doar prin cod numeric) la examenul pentru dobândirea calității de avocat DEFINITIV

***

Miercuri, 29 martie 2023, INPPA a publicat tabelele finale cuprinzând candidații la examenul de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul INPPA (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi candidații la examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii.

***

Miercuri, 29 martie 2023, INPPA a publicat următoarele instrucțiuni pentru candidații la examenul de primire în profesia de avocat:

– Examenul începe la ora 09.00 a zilei de 02.04.2023.
– Cu începere de la ora 7.00 și până la ora 8.30, candidații se vor prezenta la sediul imobilului de examen (Palatul Facultății de Drept din București, Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36 – 46, sectorul 5), potrivit repartizării acestora pe săli, care urmează a fi publicată.
– Accesul în curtea și clădirea Palatului Facultății de Drept, precum și în sala de examen va fi permis numai în baza:
>>> actului de identitate.
>>> legitimației de examen, tipărită de candidat din sistemul IFEP – Profilul candidatului; pentru probleme tehnice legate de eventuale dificultăți de tipărire candidații vor putea trimite email la adresa helpdesk@ifep.ro
– Actele de identitate acceptate sunt cartea/buletinul de identitate, adeverința provizorie de identitate (în caz de pierdere a cărții/buletinului de identitate), pașaportul sau permisul de conducere, prezentate în original și aflate în termen de valabilitate. Copii de pe aceste documente și nici alte documente nu vor putea fi luate în considerare.
– Este strict interzis accesul în incinta clădirii de examen cu mijloace electronice de comunicare sau de informare, sau care permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora (telefoane mobile, pda-uri, tablete, notebook-uri, ceasuri inteligente etc.).
– Intrarea în sala de examen se face până cel târziu la ora 8.30. Candidații care depășesc această oră nu vor fi primiți în sala de examen decât în baza aprobării exprese a președintelui comisiei naționale de examen.
– La intrarea în incinta clădirii de examen, candidații vor fi îndrumați de personalul de organizare către sălile de examen. În vederea orientării, candidații vor urmări, de asemenea, și indicatoarele existente în clădire.
– La intrarea în sala de examen, după verificarea legitimației de examen și a actului de identitate de către comisia de sală, candidații vor ocupa locul alocat, marcat corespunzător.
– Toate spațiile de examen vor fi prevăzute cu cutii în care vor fi colectate gențile, poșetele și altor accesorii ale candidaților.
– Instructajul candidaților privind regulile aplicabile pe durata desfășurării examenului va fi făcut de comisia de sală cu începere de la ora 8.30.
– Examenul începe la ora 09.00 și durează 4 ore.
– După momentul deschiderii plicurilor cu subiecte nu mai este posibilă, pentru niciun motiv, intrarea candidaților în sala de examen.
– Pentru protejarea sănătății proprii, precum și a celorlalți participanți la examen, candidații sunt încurajați să folosească măști de protecție sanitară pe durata desfășurării examenului.
– După predarea lucrării către responsabilul de sală nu este permisă candidaților ieșirea din sala de examen cu înscrisuri ale examenului și cu pixurile primite de la organizatori. Candidații vor putea lua cu ei numai ciorna, cu condiția ca pe aceasta să fie menționate numai răspunsurile la întrebări (orice alte mențiuni, inclusiv enunțurile întrebărilor, nu sunt permise). La sesiunea de examen din 02 aprilie 2023 nu se restituie candidaților grilele pe care au lucrat.
– După ieșirea din sala de examen, candidații vor părăsi clădirea de examen, precum și spațiile adiacente; până la ora 14:00 este interzisă staționarea în curtea Facultății de Drept a candidaților sau însoțitorilor lor.
– Candidații care nu respectă instrucțiunile comunicate de comisia națională de examen și de personalul de sală vor fi îndepărtați imediat din spațiul de examen, în baza unui proces verbal care va fi întocmit în acest scop.

***

Marți, 28 martie 2023, INPPA a informat că examenul de primire în profesia de avocat va avea loc în spațiile Facultății de Drept a Universității din București (Palatul Facultății de Drept, bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46).

Examenul începe la ora 9.00 și are o durată de 4 ore. Accesul candidaților în incinta imobilului de examen (Facultatea de Drept din cadrul Universității din București) este permis cu începere de la ora 7.00. Prezentarea candidaților la sala de examen se face până la ora 8.30.

Repartizarea candidaților pe săli de examen, orele de desfășurare ale examenului și instrucțiunile pentru candidați vor publicate în timp util.

***

Duminică, 26 martie 2023, INPPA a publicat tabelele cuprinzând candidații la examenul de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul INPPA (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și candidații la examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice.

:: Hotărârea

***

Comisia Permanentă a U.N.B.R., întrunită în ședința în sistem videoconferință din 22 martie 2022, a dezbătut problematica privind stabilirea condițiilor și cuantumului restituirii sumelor achitate cu titlu de taxă de examen de către candidați, precum și măsurile privind repartizarea sumelor încasate cu acest titlu, adoptând următoarea Decizie:

Art. 1. – (1) Taxa de examen în cuantum de 1400 lei, achitată în contul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea aprilie 2022”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea aprilie 2022”, se repartizează astfel:

a) 700 lei pentru baroul la care se efectuează operațiunile aferente înscrierii la examen, prin activități de secretariat, specifice și prin acte și operațiuni de verificare a actelor ce însoțesc cererea de înscriere la examen;

b)  700 lei pentru I.N.P.P.A., pentru cheltuielile pe care le implică organizarea examenului;

(2) Desocotirea finală cu barourile va avea loc cel mai târziu la 7 zile după finalizarea examenului și soluționarea eventualelor cereri de restituire a taxelor de examen, în condițiile prevăzute în Regulamentul de examen.

Art. 2 – Se restituie integral suma achitată cu titlu de taxă de examen persoanelor care nu au depus/înregistrat on-line dosarul de înscriere la examen.

Art. 3 – (1) Se restituie parțial (700 de lei) suma achitată cu titlu de taxă de examen persoanelor care:

a) au solicitat retragerea dosarului și restituirea taxei, ca urmare a respingerii sau invalidării cererilor de înscriere la examen, până la momentul publicării listelor cu repartizarea candidaților pe spații de examen

b) în alte cazuri, au solicitat retragerea dosarului și restituirea taxei până la momentul publicării listelor cu repartizarea candidaților pe spații de examen.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), din suma de 700 lei, care nu este supusă restituirii:

a) suma de 480 de lei va fi virată barourilor care au efectuat operațiunile de analiză a cererilor de înscriere;

b) suma de 220 de lei va fi reținută de Institutul National pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocaților (I.N.P.P.A) în contul operațiunilor efectuate cu logistica documentară a examenului.

Art. 4 – (1) Se restituie parțial (500 de lei) suma achitată cu titlu de taxă de examen persoanelor care au solicitat retragerea dosarului și restituirea taxei după momentul publicării listelor cu repartizarea candidaților pe spații de examen.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), din suma de 900 lei, care nu este supusă restituirii:

a) suma de 600 de lei va fi virată barourilor care au efectuat operațiunile de analiză a cererilor de înscriere;

b) suma de 300 de lei va fi reținută de I.N.P.P.A în contul operațiunilor administrative privind asigurarea spațiilor de examen.

***

Uniunea Națională a Barourilor din România anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice.

Data desfășurării examenului este 2 aprilie 2023, pentru toți candidații. Examenul se va desfășura la București, prin susținerea unui test grilă ce cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen. Vor fi declarați admiși candidații care vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte. Materiile de examen sunt: organizarea și exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal.

Examenul se va desfășura la București, în sistem fizic (față în față), în spațiile Universității din București.[1]

Tematica de examen este cea stabilită prin Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 461 din 13 ianuarie 2023.[2]

Cererile de înscriere la examen, precum și înscrisurile însoțitoare, se depun în intervalul 13 februarie 2023 (ora 8.00) – 10 martie 2023 (ora 16.00), în format electronic, prin internet, la adresa ifep.ro/CandidateFolder.aspx, ce va fi făcută cunoscută candidaților de către baroul la care candidatul urmează să-și desfășoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis, prin publicarea pe pagina web proprie a anunțului privind examenul[3].

Cererile vor fi însoțite de actele prevăzute în Regulamentul de examen adoptat prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 57/27.03.2020, astfel cum a fost modificat și completat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 210/10-11.12.2021. În perioada 13 martie 2023 – 17 martie 2023 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen.

Taxa de examen este de 1400 lei și se va achita în contul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea aprilie 2023”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea aprilie 2023”.


[1] În cazul în care, în virtutea unor dispoziții normative impuse de protecția sănătății populației, organizarea în sistem fizic a examenului nu va fi posibilă, acesta nu se va mai desfășura.
[2] Întrebările din chestionarul de examen vor avea unul sau două răspunsuri corecte.
[3] Candidații admiși la examenul din data de 2.04.2023 vor fi înmatriculați în anul I de formare inițială al I.N.P.P.A. care va începe în anul 2024, dacă vor fi înscriși în tabloul avocaților până la data de referință stabilită de Consiliul de conducere al I.N.P.P.A. pentru luarea în evidență a cursanților anului I de formare inițială al I.N.P.P.A. din ciclul 2024.


:: Anunțul

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi citi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii