Secţiuni » Arii de practică » Business » Fiscalitate
Fiscalitate
DezbateriCărţiProfesionişti
2 comentarii

Cum sunt furaţi avocaţii de către ANAF
17.03.2017 | Daniel UDRESCU

Secţiuni: Fiscalitate, Opinii, Selected
JURIDICE - In Law We Trust
Daniel Silviu UDRESCU

Daniel Udrescu

Articolul 67 din Codul fiscal este articolul aplicabil profesiilor liberale şi se referă la activităţi independente conform opţiunii prin care majoritatea avocaţilor se înregistrează ca Persoane Fizice Autorizate. An de an sunteţi obişnuiţi să completaţi formularul 220. Formularul 220, însoţit de  documentele justificative, se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire. Pentru anul 2017, bineînţeles că ştiaţi de Ordinul nr. 3696/2016 din 27 decembrie 2016, pentru aprobarea procedurii privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit, contribuţii de asigurări sociale de sănătate şi contribuţii de asigurări sociale, precum şi pentru aprobarea unor formulare şi modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.655/2015 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 600 „Declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii.” GLUMESC!!!

Deci, după chinuri fără număr, aţi completat Declaraţia 220. Formularul se utilizează pentru declararea veniturilor şi cheltuielilor estimate a se realiza în anul de impunere, exercitarea opţiunii privind modificarea modului de determinare a venitului net şi/sau recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit şi contribuţii sociale, potrivit legii. În vederea recalculării plăţilor anticipate, contribuabilii vor depune declaraţia, însoţită de documente justificative, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Pe lângă neclaritatea unor documente care se vor clare, trebuie să ştiţi şi de Formularul 200. Termen de depunere este anual, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului. Declaraţia se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din:

– activităţi independente;

– cedarea folosinţei bunurilor;

– activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real;

– piscicultură;

– silvicultură;

– transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;

– operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare;

– jocuri de noroc.

Presupunând că aţi completat corect, aţi declarat tot, tot, tot şi vă consideraţi un contribuabil exemplar, vin veştile proaste!!! Vă trebuie un cont, de fapt, nu unul, ci mai multe, pentru că sistemul ANAF este unul extrem de bine computerizat şi nu ştie să facă decât o intrare pentru fiecare acţiune, după care acest sistem super computerizat are nevoie de o validare, adică să apese un OM, pe butonul ENTER, aşezat undeva la dreapta, cam la nivelul central la o distanţă de 25% din tastatură. Dacă funcţionarul public nu validează, atunci începe coşmarul.

După 30 de ani de meserie contabilă, ridicatul vocii prin majoritatea birourilor ANAF, m-am cuminţit şi încerc să înţeleg că oamenii sunt dispuşi să facă erori, mai ales în dreptul meu. Deci, dacă se întâmplă, mie mi se întâmplă în mod sigur.

Revin la CONTURI. Da, trebuie să viraţi impozitul anticipat într-un cont la Trezoreria locală, făcut numai pentru impozitul anticipat, fiecare Trezorerie locală având un cont propriu. Apoi repetaţi operaţiunile şi pentru contribuţii.  Acum facem pauză, pentru că, dacă am considerat că, dacă îmi platesc actualul în contul impozit pe venit, adică sunt gospodar şi nu vreau să mă trezesc în mai că am de plătit o sumă uriașă, pentru că mi-am declarat numai o mică parte din cât am realizat (voi, avocaţii, faceţi asta, noi, contabilii, plătim exact, până la ultimul ban!!!), am crezut că ANAF va face o regularizare, conform legii, pentru Formularul 200, pe care l-am depus şi computerul supra sofisticat va reconcilia suma estimată cu cea realizată, rezultând că nu mai am nimic de plată. EROARE!!! Chiar dacă LEGEA spune că acest lucru se face automat, regularizarea realizatului pentru Declaraţia 200 se face într-un cont de Trezorerie separat de cel al impozitului pe venitul anticipat. Drept pentru care trebuie să faci o cerere (să nu o faceţi, că vă calculează apoi dobânzi) ca regularizarea între valoarea declarată ca impozit pe venit anticipat şi impozit pe venit realizat, pentru veniturile realizate din România, în calitate de persoana fizică, din activităţi independente, să fie REGULARIZATĂ.

Acum complic un pic lucrurile. Am făcut greşeala să mă mut şi, ca un cetăţean corect, am depus Formularul 050, schimbându-mi domiciliul fiscal. În anul 2013, am completat formularul 220 la AFP Sectorul 1, primind de la AFP Sectorul 1 Decizia de impunere cu număr de înregistrare. Mi-am mutat domiciliul fiscal în Ilfov, am depus formularul 050 şi am făcut declaraţia 200 la AFPJ Ilfov, depunând-o cu număr de înregistrare. Am efectuat corect plăţile. În 2014 am declarat la Ilfov 220 şi 200.

Prin Decizia de impunere a ANAF comunicată în ianuarie 2014 s-a calculat un impozit datorat. Pentru anul 2013 am achitat în contul de anticipat suma, impozitul pe venit calculat de mine fiind doar diferenţa până la valoarea impozitului pe venitul realizat. La fel pentru Bugetul fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, am achitat diferenţa de sumă. Mare eroare. Trebuia să solicit plata nu în contul de anticipat, ci în contul de realizat. Ce fraier, cum de nu am ştiut asta după 30 de ani de meserie? Pur şi simplu nu mi-am bătut capul să ştiu.

Bineînţeles că m-am supărat că mi-a venit o decizie de impunere cu o sumă considerabilă de plată şi dă-i o tură la ANAF, discută să vezi ce s-a întâmplat, pierde 3 ore în trafic intens, de la Moşilor la un orăşel liniştit căzut de pe hartă, din judeţul Ilfov, unde lucrurile sunt mai domoale, nu ca la Bucureşti, o nebunie, şi, bineînţeles, înapoi în oraşul tumultos. Am scris cererea care, de fapt, era contestaţie prin care aduc la cunoştinţă că impozitul din Decizia de impunere anuală este eronat calculat pentru că nu a luat în calcul plăţile efectuate cu titlu de impozit anticipat. În mod corect am efectuat plăţile, deci, credeam eu, că ANAF trebuia să fi dedus impozitul plătit anticipat, rămânând după calculul meu un impozit datorat mai mic şi o suprasolvire, că noi, contabilii, nu vrem să plătim dobânzi şi penalităţi la ANAF şi întotdeauna plătim în plus. La ghişeu am înţeles că pentru CASS nu se regularizează contribuţia. M-am gândit că, dacă ar şti avocaţii că ANAF nu face regularizare o să fie un dezastru, pentru că sigur este o conspiraţie gen o altă „mânărie” ANAF, unde îi lasă pe unii să nu plătească 4-5 ani şi bum! înainte de prescriere le face control şi îi încarcă cu dobânzi şi penalităţi.

Pentru anul 2014 nu mi-a fost emisă Decizie de impunere. M-am întrebat de ce şi am realizat. ANAF Sector 1 era autorul pentru 2013, pe când Ilfovul, pauză. Măi, ce să fie?

Şi atunci am avut ideea salvatoare şi am spus: „VREAU FIŞA!!!” Acest lucru trebuia să-l facă inspectorul care mi-a trimis Decizia de impunere şi nu a verificat că eu am plătit. Gata, am să i-o spun verde în faţă. Liniştit, mi-am pregătit atacul, că doar sunt bărbat. Când, surpriză! Foarte liniştită, doamna mi-a spus că este obligaţia mea să solicit compensarea dintre anticipat şi realizat. M-am dezumflat. Femeile astea nu ştiu că bărbaţii sunt gata de război cu sabia în mână. Am folosit, deci, un ton calm, civilizat. Surpriză, eu plăteam regulat, dar 050-ul meu nu era operat, dosarul meu fiscal nu era transferat de la Sectorul 1 la Ilfov, deci am fost impus şi mi s-a trimis o decizie, ca şi cum aş fi fost unul din criminalii de la televizor, ăia urmăriţi de DNA, de antifraudă, genul de evazionişti. Cum am scris şi eu într-o revistă cu o reputaţie printre magistraţi şi avocaţi, am mai apărut şi la televizor, gata, m-am şi văzut arestat şi interogat de doamna Codruţa, că devenisem ţintă. Cătuşe, TV, reputaţie mânjită, paria societăţii. Am muncit 30 de ani şi totul a fost distrus. Apoi, dintr-o dată, m-am luminat aşa, ca Sfântul Petru după ce a ieşit din temniţă. EU sunt nevinovat!!! Ce altceva te aştepţi de la un războinic.

Glumă, glumă, dar lucrurile erau grave. În acest coşmar, aveam o decizie de impunere, aveam datorii la stat pe decizie, echivalentul unui an de muncă, când, în realitate, aveam o suprasolvire (bani plătiţi în plus). Am spus: trebuie să le istorisesc cititorilor mei păţania şi să-i învăţ să-şi ceară FIŞA, să facă o verificare. Nu am apucat să scriu acest articol, când o serie de clienţi mi s-au plâns că au păţit acelaşi lucru. Aşa că am stat toată noaptea să scriu şi să vă împărtăşesc păţania mea.

Urmarea va fi probabil o vizită în instanţă, pentru că, de regulă, Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor, nefiind una independentă (aşa a zis ministrul), nu o să-mi ia în considerare contestaţia, că trebuia să ştiu că trebuia să fac o cerere de compensare între anticipat şi realizat, că trebuia să ştiu că ANAF are două conturi separate pentru acelaşi impozit pe venit, că trebuia să ştiu că, indiferent dacă legea spune că regularizarea se face automat, funcţionarul public nu este obligat să o facă. Mai trebuia să ştiu că sistemul informatic supra sofisticat al ANAF este de fapt unul manual care nu gândeşte şi, de fapt, dacă nu ar fi funcţionarul public să valideze, adică să apese butonul ENTER, nimic nu s-ar face. Şi, culmea, dacă se întâmplă să nu-mi fie operat 050-ul, greşeala este umană, pentru care trebuie să plătesc că nu am fost vigilent. Acum îmi fac griji că am scris virulent la adresa Contenciosului şi poate îmi poartă pică o anumită doamnă judecătoare (bineînţeles că nu există acea persoană), care nu ştie că actele administrative se anulează conform art. 279 Cod procedură fiscală şi se apucă să-mi calculeze creanţe fiscale dobânzi şi penalităţi, că aşa a văzut la ÎCCJ. Sunt terminat. Şi tocmai mie mi s-a întâmplat, un profesionist contabil! Mă întreb, oare, celor care chiar nu ştiu fiscalitate, le este oare clar ce am spus în acest articol?

Vă cer scuze tuturor. Mergeţi şi verificaţi-vă fişa fiscală ca să nu vă treziţi furaţi de ANAF. Şi, atenţie, să nu vă vină acasă de plată de 4 ori aceeaşi amendă, pentru că acel computer supra sofisticat de la DITL nu are buton de validare.

Daniel Udrescu

Cuvinte cheie: , , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti