LitigiiAchizitii publiceAfaceri transfrontaliereArbitrajAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiContencios administrativContravenţii
Drept civilDrept comercialDrept constituţionalDrept penalDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiDreptul UEEnergieExecutare silită
FiscalitateFuziuni & AchiziţiiHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăInternetJocuri de norocMedia & PublicitateMedierePiaţa de capital
Procedură civilăProprietate intelectualăProtecţia consumatorilorProtecţia mediuluiSocietăţiTelecomVaria
 
Contencios administrativ
DezbateriCărţiProfesionişti
LEAUA & ASOCIATII
JURIDICE
701 citiri
Print Friendly

Remunerația compensatorie a drepturilor de autor gestionate colectiv nu intră în sfera TVA

21 martie 2017 | Luisiana DOBRINESCU

Ştiaţi că... puteţi urmări toate conferinţele şi dezbaterile JURIDICE.ro aproape gratuit?

Luisiana Dobrinescu

Luisiana Dobrinescu

În ce privește exigibilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată prin raportare la compensația echitabilă pretinsă utilizatorilor de organismele de gestiune colectivă a drepturilor de autor, am asistat recent la interesante clarificări interpretative, atât în practica judecătorească națională, cât și la nivel european.

Problema de drept a fost atinsă în urmă cu mai bine de un an într-un dosar eminamente civil, aflat în apel sub nr. 34946/3/2013 și vizând pretenții civile CREDIDAM întemeiate pe răspundere delictuală împotriva unui post de radio, un caz în sine trivial, însă ce ascundea o spinoasă problemă de drept fiscal, și unde Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă a admis la 21.10.2015 sesizarea ICCJ în baza art. 519 NCPrC în vederea pronunțării unei hotărâri obligatorii asupra unor chestiuni de drept vizând taxarea veniturilor organismelor de gestiune colectivă.

Deși sesizarea este veche, încheierea a fost redactată cu întârziere de un an și a devenit disponibilă abia recent. Pe bună dreptate, Curtea se întreabă dacă pentru radiodifuzarea fonogramelor, organismul de gestiune colectivă poate pretinde postului de radio pârât, pe cale delictuală, remunerația datorată artiștilor interpreți PLUS TVA?

Plecând de la o foarte subtilă interpretare a prevederilor Directivei de TVA 2006/112/CE (ce nu era specialitatea acestui complet civil), și trecând prin prevederile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (care erau nu doar specialitatea, dar și predilecția acestui complet), și neputând identifica hotărâri judecătorești care să fi analizat incidența Taxei pe Valoarea Adăugată acestui tip de raporturi juridice, Curtea a întrebat:

1. Dacă încasarea de către organismele de gestiune colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe a comisionului prevăzut de art. 127 alin. (1) lit. i) și art. 134 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe reprezintă o operațiune efectuată cu plată în sensul art. 126 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și în consecință, colectarea remunerațiilor pentru utilizarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe de către organismele de gestiune colectivă poate fi calificată drept o operațiune impozabilă în sensul art. 126 din Codul fiscal?
2. Dacă în interpretarea art. 134 și art. 140 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, faptul generator și respectiv exigibilitatea taxei, în funcție de care se stabilește cota de TVA aplicabilă, au loc la data utilizării drepturilor de autor care a generat obligația de plată a remunerației sau la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care a fost stabilită obligația de plată amintită?

Instanța însăși a fost de părere că respectivele comisioane încasate de organismele de gestiune colectivă nu pot fi considerate o „plată” în sensul art. 126 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal și că nu sunt corelative unei prestări de servicii cu titlu oneros.

Argumentul Curții e deosebit de subtil și denotă familiaritate cu dreptul proprietății intelectuale, o profunzime de înțelegere care în practica noastră fiscală a lipsit: prestarea de servicii în cauză nu este una efectuată cu titlu oneros de către o persoană impozabilă care acționează ca atare, nu există un raport juridic direct în care să aibă loc prestații reciproce între – pe de o parte artiștii interpreți sau executanți în calitate de titulari de drepturi conexe patrimoniale și, respectiv, organismul de gestiune colectivă care acționează în numele lor și – pe de altă parte organismul de radiodifuziune care utilizează fonogramele. Astfel, obligația utilizatorilor de a plăti remunerația unică echitabilă, respectiv a titularilor drepturilor conexe de a suporta comisionul își are izvorul în lege – art. 98 alin. (1) lit. g^1) și art. 106^3 din Legea nr. 8/1996 și Metodologiile aplicabile, care determină cuantumul remunerației unice echitabile, respectiv art. 127 alin. (1) lit. i) și art. 134 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 8/1996.

Instanța a detectat că „în astfel de spețe, există un raport juridic triunghiular – între utilizatori (organismele de radiodifuziune), titularii drepturilor conexe patrimoniale (artiștii interpreți sau executanți ale căror fonograme sunt utilizate în modalitatea radiodifuzării) și organismele de gestiune colectivă desemnate de ORDA drept colectori a remunerațiilor cuvenite artiștilor interpreți sau executanți pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerț și a celor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune – în care organismele de radiodifuziune care utilizează fonogramele au obligația conform legii și Metodologiilor aplicabile să plătească o remunerație unică echitabilă către organismele de gestiune colectivă; și în care organismele de gestiune colectivă au dreptul conform legii drepturilor de autor și a drepturilor conexe să rețină un comision stabilit conform Statutelor proprii cu limita stabilită conform art. 134 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 8/1996.

Concomitent însă, problema de drept a fost tranșată cu valoare obligatorie chiar la nivelul Curții Europene de Justiție de la Luxemburg în cauza C-37/16 SAWP pronunțată chiar mai recent, la 18 ianuarie 2017: Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, astfel cum a fost modificată de Directiva 2010/45/UE a Consiliului din 13 iulie 2010, trebuie interpretată în sensul că titularii drepturilor de reproducere nu efectuează o prestare de servicii, în sensul acestei directive, în favoarea producătorilor și a importatorilor de suporturi neînregistrate și de aparate de înregistrare și de reproducere de la care organismele de gestiune colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe percep pe seama acestor titulari, însă în nume propriu, remunerații compensatorii pentru vânzarea acestor aparate și suporturi.

În motivare, CJUE a urmat un raționament întrutotul similar Curții de Apel București a cărei cerere de hotărâre prealabilă din partea ICCJ a fost practic rezolvată avant la lettre: „În speță, în primul rând, nu rezultă că există un raport juridic în care au loc prestații reciproce între, pe de o parte, titularii drepturilor de reproducere sau, eventual, organismul de gestiune colectivă a unor asemenea drepturi și, pe de altă parte, producătorii și importatorii de suporturi neînregistrate și de aparate de înregistrare și de reproducere, iar obligația de a plăti prestații remuneratorii precum cele în discuție în litigiul principal este impusă acestor producători și importatori în temeiul legii naționale, care determină și cuantumul lor. În al doilea rând, obligația producătorilor și a importatorilor de suporturi neînregistrate și de aparate de înregistrare și de reproducere de a plăti prestații remuneratorii nu se poate considera că rezultă din prestarea unui serviciu a cărui contravaloare directă ar constitui‑o.

Într-adevăr, prestațiile remuneratorii de tipul celor administrate de organismele de gestiune colectivă au ca scop finanțarea compensației echitabile în favoarea titularilor drepturilor de reproducere. Or, compensația echitabilă nu constituie contravaloarea directă a unei oarecare prestații, întrucât este legată de prejudiciul care rezultă pentru acești titulari din reproducerea neautorizată a operelor lor protejate (C‑467/08 Padawan). Văzute ca și compensații civile echitabile, și în cadrul unei normale răspunderi delictuale, remunerațiile pretinse de organismele de gestiune colectivă sunt foarte departe de prestarea unor servicii!

Evoluțiile jurisprudențiale evocate mai sus califică în sfârșit deplin, din punct de vedere fiscal, natura juridică a remunerațiilor compensatorii al căror caracter economic și oneros iese de acum cu totul din discuție, trebuind de plano să fie pe viitor excluse din sfera TVA.

av. Luisiana Dobrinescu
DOBRINESCU DOBREV


Aflaţi mai mult despre , , , , , , , ,

CONFERINŢE JURIDICE detalii aici

2 aprilie 2017: RED BUSINESS CONFERENCE: Modificările Legii Avocaturii
15 mai 2017: RED BUSINESS CONFERENCE: Poprirea - între lege şi realitate. Ce-i de făcut?
16 mai 2017: Probleme dificile de dreptul sportului (ed. 1)
17 mai 2017: Probleme dificile de dreptul muncii (ed. 6). Răspunderea disciplinară. CONFERINŢA ION TRAIAN ŞTEFANESCU
18 mai 2017: Probleme dificile de drept fiscal (ed. 4). CONFERINŢA RADU BUFAN
19 mai 2017: Probleme dificile de drept penal şi procedura penală (ed. 4). CONFERINŢA NICOLAE VOLONCIU
20 octombrie 2017: Probleme dificile de drept civil (ed. 6). CONFERINŢA VALERIU STOICA
23 noiembrie 2017: Probleme dificile de drept comercial (ed. 3). CONFERINŢA STANCIU CĂRPENARU
24 noiembrie 2017: Probleme dificile de dreptul internetului (ed. 2)

ATELIERE JURIDICE detalii aici

4 aprilie 2017: Probleme şi soluţii juridice în SPORT
6 aprilie 2017: Excepţiile de procedură penală. Examen de practică judiciară
26 aprilie 2017: Evaziunea fiscală. Aspecte controversate de drept penal şi drept procesual penal
9 mai 2017: Apărarea drepturilor de proprietate intelectuală prin mijloace de procedură civilă
10 mai 2017: Spălarea de bani. Pericole concrete şi soluţii de prevenire
24 mai 2017: Expertiza contabilă în dosare penale. Studii de caz
5 iunie 2017: Camera preliminară. Examen teoretic şi jurisprudenţial al posibilităţilor şi rezultatelor 6 iunie 2017: Cum putem convinge şi impune instanţei naţionale să adreseze o trimitere preliminară Curţii de Justiţie a Uniunii Europene?
14 iunie 2017: Achiziţii publice de la teorie la practică

Lasă un răspuns

Important
Vor fi validate doar comentariile publicate sub numele real şi care respectă Politica JURIDICE.ro si Condiţiile de publicare. Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.
Return to Top ▲Return to Top ▲