Secţiuni » Sustenabilitate
Sustenabilitate
EnergieProtecţia mediului

Ziua mondială a apei
22.03.2022 | Adelina DOBRE

Secţiuni: Articole, Content, Dreptul mediului, Legal Days, Sustenabilitate, VIDEO
JURIDICE - In Law We Trust
Adelina Dobre

Adelina Dobre

2022: Ziua mondială a apei este marcată, anual, la data de 22 martie.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a transmis următorul mesaj:

De Ziua Mondială a Apei lansăm primul site din România dedicat exclusiv inundațiilor și managementului riscului la inundații www.inundatii.ro, o realizare importantă a experților din domeniul managementului apelor.

Site-ul conține informații, pe înțelesul tuturor, despre inundații și managementul riscului la inundații, în general. Printre informațiile prezentate și explicate publicului se află aspecte privind riscul la inundații, tipurile de inundații, principalele instituții publice responsabile cu managementul riscului la inundații, dar și informații despre Directiva Inundații și Planurile de Management al Riscului la Inundații, bazinele hidrografice, o secțiune de resurse cu ghiduri utile pentru rezidenți sau instituții publice, precum și o secțiune cu cu povești și jocuri educative pentru cei mici.

Site-ul este dezvoltat în cadrul proiectului „Întărirea capacității publice centrale în domeniul apelor în scopul implementării etapelor 2 și 3 ale ciclului II al Directivei Inundații 2007/60/CE -SIPOCA 734”, (ROFLOODS) derulat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în parteneriat cu Administrația Națională „Apele Române” dezvoltată cu sprijinul Băncii Mondiale.

La mulți ani de Ziua Mondială a Apei!

Adelina Dobre, Facultatea de Drept, Universitatea din București

***

Adelina Dobre

Adelina Dobre

2021: Ziua mondială a apei este marcată, anual, la data de 22 martie.

Ziua Mondială a Apei sărbătorește apa și crește gradul de conștientizare a crizei globale a apei, iar obiectivul principal al respectării este susținerea realizării Obiectivului de dezvoltare durabilă 6: apă și canalizare pentru toți până în 2030.

Tema pentru 2021: Evaluarea apei.

Valoarea apei este cu mult mai mare decât prețul ei- apa are o valoare enormă și complexă pentru gospodăriile noastre, hrană, cultură, sănătate, educație, economie și integritatea mediului nostru natural. Dacă trecem cu vederea oricare dintre aceste valori, riscăm să gestionăm greșit această resursă finită, de neînlocuit. ODD 6 are rolul de a asigura apă și salubrizare pentru toți. Fără o înțelegere cuprinzătoare a adevăratei valori multidimensionale a apei, nu vom putea proteja această resursă critică în beneficiul tuturor.

Audrey Azoulay, directorul general al UNESCO, a transmis următorul mesaj:

Așa cum se întâmplă atunci când este vorba de orice are legătură cu mediul, problema apei ne obligă să ne ocupăm de contradicțiile noastre și de incapacitatea noastră de a accepta că resursele de zi cu zi sunt atât fragile, cât și în cantități reduse.

Acesta este în special cazul apei, chiar dacă este un fapt social total și un fapt uman total. Nu numai pentru că oamenii nu pot trăi fără apă potabilă, ci și pentru că apa este esențială pentru toată viața noastră.

După cum ne-a amintit boala coronavirusului (COVID-19), apa este, de asemenea, o problemă de sănătate. Accesul la apă curată este vital pentru igienă, totuși, în mijlocul unei pandemii, oamenii nu pot să se spele pe mâini în două din cinci unități de asistență medicală.

Dificultatea accesului la apă poate fi măsurată și în timp pierdut și astfel în pierderi educaționale și economice. Sarcina aducerii apei este una inegală, în mare parte suportată de femei și fete. Cele 200 de milioane de ore pe care le petrec colectând apă în fiecare zi sunt oportunități dispărute- pentru ele și pentru societate. Sunt 200 de milioane de ore care s-ar fi putut petrece învățând, citind sau lucrând.

Asigurarea accesului universal la apă curată este deci crucială, mai ales că rezervele sunt limitate și nevoile sunt în creștere: aproape 4 miliarde de oameni din întreaga lume au deja deficiențe severe de apă, cel puțin o lună pe an.

Schimbările climatice vor agrava și mai mult stresul global al apei. Dacă rămânem cu mâinile în sân, până în 2030, umanității îi va lipsi 40% din apa de care are nevoie.

Consecințele unei astfel de situații sunt incalculabile. Pe măsură ce rezervele de apă se diminuează, la fel și societatea. Toată societatea suferă. De la deplasarea forțată la creșterea ratei mortalității copiilor și de la malnutriție la creșterea tensiunilor legate de accesul la resurse, criza este una globală.

Cu toate acestea, continuăm să irosim apă, aruncând în mediu aproximativ 80% în canalizări netratate.

Este necesară o mai mare conștientizare pentru a pune capăt acestei crize.

Acesta este motivul pentru care, împreună cu familia ONU-Apă, publicăm Raportul Mondial de Dezvoltare a Apei (WWDR) în fiecare an.

Publicarea WWDR este o ocazie pentru organizație de a evidenția cele mai durabile, mai inovatoare și mai incluzive modalități de a gestiona această resursă atât de importantă. Valoarea apei este departe de a fi doar monetară.

Așa cum spunea Benjamin Franklin: „Când fântâna seacă, cunoaștem valoarea apei”. Nu ar trebui să așteptăm ca fântâna să sece.

Ziua Mondială a Apei este menită să fie o chemare la acțiune. Responsabilitatea ne revine tuturor. Guvernele, asociațiile, partenerii privați: cu toții trebuie să recunoaștem valoarea multiplă a apei și să luăm măsuri pentru conservarea acestei resurse de bază, resursă care conferă planetei noastre culoarea sa unică.

***

Barna Tánczos, ministrul mediului, apelor și pădurilor, a transmis următorul mesaj:

Doamnelor și domnilor,
Stimați colegi,

Îmi revine deosebita onoare să mă adresez dumneavoastră în acest an, în calitatea mea de ministru al mediului, apelor și pădurilor, cu ocazia Zilei Mondiale a Apei.

În anul 2021 continuăm să sărbătorim această zi în condiții speciale, condiții în care managementul resurselor de apă este chiar mai important decât în vremuri normale, având în vedere impactul pe care apa îl are pentru asigurarea sănătății publice. În acest sens, această zi este o oportunitate de a crește gradul de conștientizare a crizei globale a apei, iar un obiectiv central al acestei conștientizări este susținerea realizării obiectivului de dezvoltare durabilă (ODD) 6: apă și canalizare pentru toți până în 2030.

De asemenea, această zi reprezintă o oportunitate de concentrare a atenției asupra importanței apei și promovarea gestionării durabile a resurselor de apă, precum și o ocazie de a afla mai multe despre problemele legate de apă, de a vă inspira să le diseminați către toți utilizatorii apei și de a lua măsuri pentru a ajunge la un management integrat și echitabil al apei.

Tema pentru sărbătorirea Zilei Mondiale a Apei în anul 2021 este dedicată asigurării unei valori corespunzătoare pentru apă. Aceasta înseamnă recunoașterea și luarea în considerare a tuturor beneficiilor oferite de apă – inclusiv dimensiunile economice, sociale și ecologice. În realizarea acestor beneficii, există un potențial semnificativ de a declanșa schimbări sistemice, asigurarea valorii corespunzătoare pentru apă conducând la luarea deciziilor care protejează sursele de apă și asigură alocarea apei la cea mai productivă, echitabilă și durabilă utilizare și la un consum care să țină seama de cerințele de mediu.

Având în vedere că această resursă este limitată și nu poate fi produsă sau adusă din altă parte, trebuie să depunem toate eforturile pentru a o proteja şi utiliza într-un mod durabil. În ultimele decenii, la nivel global a început să se manifeste o acută criză a apei, cauzată de creşterea populaţiei, de utilizarea excesivă şi poluarea apei. Această criză va fi amplificată de efectele schimbărilor climatice care, în viitorul apropiat, vor contribui la o acutizare a problemelor deja existente, făcând mult mai dificilă asigurarea acestei resurse indispensabile vieţii.

În România, în ultimele decenii, au fost realizate investiții importante pentru asigurarea unui management integrat al resurselor de apă la nivel de bazin hidrografic. Totodată, a fost realizată o structură funcțională, Administrația Națională „Apele Române”, care coordonează activitățile la nivel național și le implementează prin Administrațiile Bazinale de Apă. Nu în ultimul rând, a fost stabilit și aplicat mecanismul economic din domeniul apelor, prin care toți utilizatorii de apă trebuie să plătească tarife sau contribuții pentru apă brută prelevată din apele de suprafață sau subterane.
După accesul României în Uniunea Europeană, au apărut noi obligații legate de managementul apelor, obligații prevăzute în directivele europene specifice care trebuie respectate sau implementate. Acestea au generat costuri suplimentare, atât pentru cei care administrează apele, cât și pentru utilizatorii apelor. În plus, efectele schimbărilor climatice ne obligă să revedem importanța pe care o acordăm apei, iar aceasta se va manifesta și prin revizuirea mecanismului economic, astfel încât să stabilim o valoare cât mai aproape de importanța pe care o are apa.

Prioritatea majoră a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor este atragerea fondurilor europene disponibile în perioada următoare. În acest sens, trebuie să fim pregătiți cu proiecte pentru managementul apei, care să fie finanțate prin Programul Operațional de Dezvoltare Durabilă. Totodată, ministerul susține finanțarea în cadrul acestui program a investițiilor pentru realizarea sau extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare pentru populație.

Având în vedere importanța apei în combaterea pandemiei Covid 19, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a propus și va gestiona componenta de apă din cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență. Trebuie însă avut în vedere că la dezvoltarea acestor proiecte să luăm în considerare protecția mediului, schimbările climatice și biodiversitatea.

Soluţiile bazate pe natură pot reprezenta alternative la soluţii clasice, structurale, dar şi posibilităţi de reabilitare sau extindere a unor lucrări de infrastructură, care sunt aproape de limita duratei de funcționare sau sunt degradate. Așa numita „infrastructură verde” poate să aducă singură, sau combinată cu elemente clasice inginereşti, beneficii echivalente celor create de infrastructura convenţională, dar cu mult mai puţine efecte negative asupra mediului.

În plus, infrastructura verde poate genera și beneficii în afara celor directe, care privesc managementul apelor. Poate furniza biomasa din care se poate produce energie electrică şi termică, îmbunătăţește biodiversitatea și contribuie la dezvoltarea turismului și la posibilitatea dezvoltării economiei orizontale.

Având în vedere că obiectivele cele mai importante din domeniul apelor sunt legate de implementarea Directivei Cadru pentru Apă și a Directivei Inundații, este necesar să fie revăzute strategiile și planurile de management integrat al resurselor de apă, astfel încât să fie incluse abordările bazate pe o combinație optimă de măsuri structurale și măsuri naturale non-structurale. În acest sens, doresc să vă asigur că una din prioritățile Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în perioada următoare, va fi revizuirea Strategiei Naționale de Gospodărire a Apelor.

Nu în ultimul rând, este important să conştientizăm faptul că numai acţiunile guvernamentale nu vor aduce îmbunătăţirea managementului apei şi a condiţiilor de mediu. Fiecare dintre noi poate face ceva pentru a proteja ecosistemul care ne susţine. Industrie, ferme, autorităţi locale, oameni de toate vârstele trebuie să se unească şi să acţioneze în aşa fel încât să contribuie la conservarea şi, dacă este necesar, la un management adecvat al resurselor de apă. Este important să subliniem că, oricâte eforturi vom depune la nivelul autorităților prin elaborare de reglementări, monitoring și inspecție sau prin lucrări de investiții, nu vom avea rezultatele dorite dacă la nivelul comunităților și al indivizilor nu se va realiza o schimbare de atitudine. Din acest motiv este necesar să creștem conștientizarea și participarea publică.

În încheiere, doresc să subliniez că este necesar ca la toate nivelurile Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și ale Administrației Naționale „Apele Române” să se întreprindă eforturi în vederea accesării fondurilor prevăzute pentru managementul apei. Trebuie să fim conştienţi că dacă nu vom reuşi să accesăm aceste fonduri, nu vom fi capabili să ne atingem obiectivele la nivel naţional şi nici să ne conformăm cerinţelor europene.

De asemenea, doresc să vă mulţumesc dumneavoastră, celor care v-ati dedicat viaţa profesională gospodăririi apei, să vă urez sănătate și succes în îndeplinirea obiectivelor propuse şi să-mi exprim speranţa că împreună vom găsi resursele necesare pentru a face faţă cu succes provocărilor actuale și viitoare.

Vă mulțumesc!

Adelina Dobre, Facultatea de Drept, Universitatea din București

***

Cristian Jura

Cristian Jura

Adelina Dobre

Adelina Dobre

2020: Ziua mondială a apei este marcată, anual, la data de 22 martie.

Care este scopul Zilei Mondiale a Apei?

Ziua Mondială a Apei sărbătorește apa și crește conștientizarea celor 2,2 miliarde de oameni care trăiesc fără acces la apă sigură. Este vorba despre luarea de măsuri pentru a combate criza globală a apei. Un obiectiv principal al Zilei Mondiale a Apei este de a sprijini atingerea Obiectivului 6 pentru Dezvoltare Durabilă: apă și canalizare pentru toți până în 2030.

Despre ce este Ziua Mondială a Apei 2020?

Ziua Mondială a Apei 2020 este despre apă și schimbările climatice- și modul în care cele două sunt legate în mod inextricabil. Campania arată modul în care utilizarea noastră de apă va ajuta la reducerea inundațiilor, a secetei, a deficienței și a poluării și la lupta împotriva schimbărilor climatice.

Prin adaptarea la efectele de apă ale schimbărilor climatice, vom proteja sănătatea și vom salva vieți. Și, folosind mai eficient apa, vom reduce gazele cu efect de seră.

Nu ne putem permite să așteptăm.
*Factorii de politici climatice trebuie să pună apa în centrul planurilor de acțiune.
*Apa curge peste sectoare și granițe. Lucrând împreună pentru gestionarea apei combatem mai eficient schimbările climatice, protejând comunitățile și afacerile.

Apa poate ajuta la combaterea schimbărilor climatice.
*Zonele umede absorb dioxidul de carbon din aer.
*Vegetația protejează împotriva inundațiilor și eroziunii.
*Apa de ploaie poate fi depozitată pentru perioade uscate.
*Apele uzate pot fi reutilizate.
*Agricultura inteligentă pentru climă.

Toată lumea poate face ceva pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice.
Alege un lucru astăzi:
*Faceți un duș de cinci minute.
*Alegeți o masă pe bază de plante.
*Dezactivați tehnologia de dormit.
*Nu aruncați mâncarea comestibilă.
*Cumpărați durabil.

STIAȚI CĂ…?

• Astăzi, 1 din 3 persoane – în jur de 2,2 miliarde – trăiesc fără apă potabilă sigură. (OMS/UNICEF 2019)

• Până în 2050, până la 5,7 miliarde de oameni ar putea trăi în zone în care apa este rară timp de cel puțin o lună pe an, creând o concurență fără precedent pentru apă. (UNESCO 2018)

• Alimentarea cu apă și canalizarea rezistentă la climă ar putea salva viața a peste 360.000 de sugari în fiecare an. (ONU 2018)

• Dacă limităm încălzirea globală la 1,5°C peste nivelurile preindustriale, comparativ cu 2°C, am putea reduce stresul apei indus de climă cu până la 50%. (UN-Water 2019)

• Vremea extremă- se așteaptă să crească în frecvență și intensitate din cauza schimbărilor climatice – provoacă peste 90% din dezastrele majore în ultimul deceniu. (UNDRR 2015)

• Până în 2040, se estimează că cererea globală de energie va crește cu peste 25%, iar cererea de apă va crește cu peste 50%, în principal din producție, generarea de energie electrică și gospodării. (Agenția Internațională pentru Energie 2018 / UNESCO 2018)

Prof. univ. dr. Cristian Jura
Adelina Dobre, Facultatea de Drept – Universitatea din București

***

Cristian Jura

Cristian Jura

Alina Gaja

2019: Ziua mondială a apei este marcată, anual, la data de 22 martie.

Temă pentru 2019: „Apă pentru toți.

Grupurile marginalizate – femeile, copiii, refugiații, popoarele indigene, persoanele cu handicap și multe altele – sunt adesea ignorate și, uneori, se confruntă cu discriminare, încercând să acceseze și să gestioneze apa de care au nevoie. Ziua Mondială a Apei are rolul de a aborda criza apei, abordând motivele pentru care atât de mulți oameni sunt lăsați în urmă.

Prof. univ. dr. Cristian Jura
Alina Gaja
Masterand, Facultatea de Drept, Universitatea din București

***

Cristian Jura

Cristian Jura

Daniela Niculcea

Daniela Niculcea

2018: Ziua mondială a apei este marcată, anual, la data de 22 martie.

Tema pentru 2018: Natura pentru apă.”

Apa este un element esențial de construcție a vieții. Este mai mult decât esențial să se stingă setea sau să se protejeze sănătatea; apa este vitală pentru crearea de locuri de muncă și pentru susținerea dezvoltării economice, sociale și umane.

Prof. dr. Cristian Jura
Daniela Niculcea, Facultatea de Drept, Universitatea din București, Internship Societatea de Științe Juridice (SSJ)

***

Cristian Jura

Cristian Jura

Cristina Grigoraș

Cristina Grigoraș

2017: Ziua mondială a apei (World Water Day) este marcată, anual, la 22 martie.

Această zi este marcată pentru a atrage atenția, la nivel mondial, asupra populației care suferă de lipsa apei.

Potrivit ONU, în prezent, există peste 663 de milioane de oameni care trăiesc fără o alimentare cu apă în condiții de siguranță și care se confruntă cu efectele negative asupra sănătății ca urmare a utilizării unei apei contaminate.

Sediul materiei: În conformitate cu recomandările Conferinței Națiunilor Unite asupra mediului înconjurător de la Rio de Janeiro, la 22 decembrie 1992, Adunarea Generală a ONU a adoptat Rezoluția 47/193 prin care ziua de 22 martie a evenit Ziua mondială a apei.

Tema pentru 2017: „Why waste water?” și este axată pe apa reziduală, care trebuie percepută ca o resursă valoroasă pentru economia circulară și care trebuie gestionată în condiții de siguranță.

Totodată, la 11 februarie 2011, prin Rezoluția 65/154, Adunarea generală a ONU a proclamat 2013 Anul internațional pentru cooperare în domeniul apei.

Astfel, în loc să ca apele uzate să fie irosite, ar trebui redus volumul, dar și să fie reutilizate. În cadrul locuințelor, apele reziduale se pot reutiliza la udarea grădinilor și a terenurilor cultivate. În orașe, apele uzate se pot epura fiind utilizate la udarea spațiilor verzi. În industrie și agricultură, apele uzate pot fi epurate și folosite ca ape de răcire sau ape pentru irigații.

Potrivit estimărilor ONU:
– la nivel global, peste 80% din apele uzate generate de societate se întoarc în ecosistem, fără a fi tratate sau refolosite;
– 1,8 miliarde de oameni folosesc o sursă de apă potabilă contaminată cu excremente, care le pune în pericol sănătatea fiind expuși la îmbolnăvirea de holeră, dizenterie, febră tifoidă și poliomielită;
– anual, au loc 842,000 de decese cauzate de folosirea unor surse de apa nesigure.

Gestionarea corectă a apelor uzate va conduce la eficientizarea circuitului apei pentru toate viețuitoarele, contribuind, astfel la îndeplinirea Obiectivului de Dezvoltare Durabilă 6, care vizează reducerea la jumătate a volumului de ape uzate neepurate și intensificarea procesului de reciclare și reutilizare sigură a apei.

Website-urile oficiale aici și aici.

Legal Days este un proiect dezvoltat de prof. univ. dr. Cristian Jura cu susținerea Societății de Științe Juridice

Prof. univ. dr. Cristian Jura
Masterand Cristina Grigoraș
Facultatea de Drept, Universitatea din București, Internship Societatea de Științe Juridice (SSJ)

Cuvinte cheie: , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti