Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Arbitraj
Arbitraj
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti

Official partner: Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional CCIR
UNBR Caut avocat
Evenimente juridice

Citeşte mai mult: Arbitraj, Drept civil, Drept maritim, Flux informații, Recuperare creanțe

Revista Română de Arbitraj nr. 2/2017

27 martie 2017 | Cristina GRIGORAȘ

A apărut nr. 2/2017 al Revistei Române de Arbitraj.
Redactor-șef: dr. Radu Bogdan Bobei.

***

Introductory Note

In January 2007 it had been published the first issue of the Romanian Arbitration Journal. Scholars all over the world expressed their views and intelectually drafted various ways of thinking the arbitration commercial law.

One decade of publishing the Romanian Arbitration Journal allowed us to understand that the arbitral proceedings have become worldwide an ordinary method used for settling the commercial disputes.

One decade of publishing the RomanianArbitration Journalallowed also us to understand that the Romanian jurisdiction encourages a friendly-arbitration ideology.

One decade of publishing the Romanian Arbitration Journal allowed us to understand that the commercial arbitral – as method of settling the disputes, is a way of thinking and living.

I invite the readers of Romanian Arbitration Journal to live in such … arbitral way.

Radu Bogdan Bobei
Managing Editor
Romanian Arbitration Journal

***

I. STUDII, ARTICOLE, COMENTARII
Dovada prejudiciului suferit de antreprenor în executarea contractelor model FIDIC guvernate de legea română
Adrian Rațiu

Instituții internaționale de arbitraj maritim (II)
Gabriel Mihai

Tratate multilaterale pentru protejarea investițiilor în Orientul Mijlociu și Africa de Nord
Sami Tannous, Matei Purice

II. JURISPRUDENȚĂ ARBITRALĂ
Procedură arbitrală
Autoritate de lucru judecat – incidența identității de obiect dacă scopul urmărit este identic – posibilitatea invocării autorității de lucru judecat în ipoteza soluționării cererii în cadrul procedurii judiciare, respectiv în ipoteza soluționării celei de-a doua cereri în procedura arbitrală – consecințe

Cerere de revizuire – inadmisibilitatea cererii de revizuire în litigiul arbitral

Competență
Opțiunea indiscutabilă a părților pentru arbitraj și pentru aplicarea Regulilor de arbitraj al Camerei de Comerț Internaționale – alegere discutabilă pentru o anumită instituție permanentă dearbitraj – inexistența opțiunii părților pentru Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României consecințe în sensul închiderii procedurii arbitrale

Contract de antrepriză
Obligația clientului de recepționare și luare în primire a lucrării după terminarea ei integrală – neexecutare culpabilă – consecințe în contextul executării lucrărilor de către antreprenor

Neîncheierea procesului – verbal de recepție finală – neîncheiere neimputabilă executantului (subantreprenorului reclamant) – nerelevanță cu privire la incidența obligației partenerului contractual de a restitui garanția bănească de bună execuție – consecințe

Contract de asociere în participațiune
Clauză contractuală potrivit căreia este interzisă orice asociere care presupune închirierea, subînchirierea spaţiului deţinut de un asociat în favoarea unei terţe persoane – nerespectare culpabilă a acestei clauze – consecințe

Contract de comision
Prevederi contractuale de constatare și remediere, de către comisionar, a deficiențelor calitative ale mărfii livrate – neformularea, în termenul contractual, a contestației referitoare la respectivele deficiențe calitative nedovedirea efectuării lucrărilor de remediere – modalitate de recuperare, de către comisionar, a costurilor calitative pretinse – necontestarea, de către comisionar, a primirii mărfii de la comitent – consecințe

Contracte de depozit și consignație
Obligația consignatarului de a remite consignantului sumele de bani, cambiile sau valorile încasate ori primite drept preț al mărfurilor vândute în regim de consignație – neexecutare culpabilă – necontestarea, de către consignatar, a cuantumului cifric aferent contravalorii mărfurilor remise de consignant –  recunoașterea implicită a respectivei contravalori a mărfurilor remise de consignant – consecințe

Contract de distribuție exclusivă
Acordare de către producătorul-vânzător a unor discounturi mai mari decât cele convenite originar – acceptarea la plată, de către distribuitor, a facturilor care conțin respectivele discounturi mai mari – eficacitatea prevederii contractuale, potrivit căreia “prețurile pot fi modificate numai cu acordul scris al părților”, în pofida incidenței unor anumite împrejurări

Contract de închiriere
Pretins motiv de nulitate absolută – necontestarea, de către membrii persoanei juridice, respectiv de către organele acesteia, nici a hotărârii de încheiere a contractului, nici a împuternicirii conferite consiliului de administraţie de a încheia contractul de închiriere – consecințe

Contract de prestări servicii
Pretinsă nulitate absolută a contractului de prestări servicii- luarea în considerare a finalității economice a încheierii contractului – consecința reținerii caracterului valid al contractului de prestări servicii – corelare cu obiectul secundar de activitate al prestatorului

Contract de prestări servicii de transport
Executarea prestației caracteristice de efectuare a transportului – necontestarea respectivei executări (și) prin mecanismul invocării instituției compensației – consecințe

Contract de vânzare-cumpărare
Lipsa actului adițional precizator cu privire la modalitatea de înlocuire a prețului – consecințe

Efectuarea, de către cumpărător, a comenzii unui utilaj ai cărui parametri tehnici suntf ixați defectuos – neincidența neexecutării culpabilea contractului de către vânzător – neincidența rezoluțiunii convenționale – consecințe

Răspundere contractuală
Neexecutare culpabilă a obligației de a face – evaluarea convențională a despăgubirilor datorate în ipoteza neexecutării culpabile a respectivei obligații

Text contractual referitor la daune-interese de reziliere – daune-interese distincte de daune-interese (penalități) pentru întârziere – incidența rezilierii convenționale – consecințe

Dobânzi aferente debitului datorat cu titlu de penalități – caracter neîntemeiat al pretenției referitoare la obligarea la plata respectivelor dobânzi

Mijloace juridice de transmitere a obligațiilor
Cesiune de creanță – efect – valoarea nominală a creanței

III. VARIA
Recenzii
ASA Bulletin, 2, 2015, 224 pagini
ASA Bulletin, 3, 2015, 270 pagini

Cristina GRIGORAȘ

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni   Noutăţi   Servicii      Articole   Jurisprudenţă   Legislaţie      Arii de practică